E-KONSULTĀCIJAS
>
visas atbildes Jautā, mēs palīdzēsim rast atbildi!
TĒMAS
Nr. 31231
Lasīšanai: 6 minūtes

Darba devēja uzteikumam jāatbilst likumā pamatotiem iemesliem

J
jautā:
13. decembrī, 2023
Andrejs

Labdien! Strādāju divās darbavietās: pusslodzi savā autoservisā un pusslodzi citā autoservisā. Otrā servisā klientiem šad tad esmu ieminējies, ka viņi var saremontēt mašīnu arī pie manis, ja šajā servisā viņus kaut kas nepamierina vai ir par dārgu. Servisa priekšnieks to ir uzzinājis, draud mani atlaist no darba un iesūdzēt tiesā. Vai kāds likums noteic, ka priekšnieks mani par to var atlaist no darba vai iesūdzēt tiesā? Servisā, kurā esmu darbinieks, savus darba pienākumus izpildu pēc labākās sirdsapziņas un vienmēr laikā, darbu nekavēju. Paldies!

A
atbild:
19. decembrī, 2023
Zaida Kalniņa
LV portāls

Ierobežojums strādāt blakusdarbu

Darba likuma (DL) 92. pants noteic, ka darba devējs darba līgumā var ierobežot darbinieka tiesības strādāt citā darbavietā jeb veikt blakusdarbu, ciktāl tas attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm, it īpaši, ja blakusdarbs negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pienācīgu darbinieka saistību izpildi.

Darba likuma komentāros ir norādīts, ka darba devēja intereses ir aizsargājamas:

  • pret nevēlamu darbinieka konkurenci, kas var radīt šaubas par darbinieka lojalitāti;
  • pret darbinieka saistības izpildījuma samazināšanos vai darbinieka rūpības samazināšanos darba izpildē.

Līdz ar to darba devējs var ierobežot darbinieka tiesības pildīt darba pienākumus pie cita darba devēja, ja šāds ierobežojums ir attaisnojams ar kādu no iepriekšminētajiem gadījumiem.

Jums būtu ieteicams pārliecināties, vai jūsu darba līgums satur šādu ierobežojumu.

Darba devēja uzteikums

Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, vienīgi pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā. To strikti nosaka Darba likuma 101. pants. Uzteikt darba līgumu var šādos gadījumos:

1) darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību;

2) darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību;

3) darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;

4) darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;

5) darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;

6) darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai;

7) darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums;

8) ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu;

9) tiek samazināts darbinieku skaits;

10) tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība;

11) darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā, kura cēlonis saistīts ar darba vides faktoru iedarbību, vai arodslimība.

Ja darba devējs ir nodomājis uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. vai 5. punkta noteikumiem, tad viņam ir pienākums pieprasīt no darbinieka rakstveida paskaidrojumu. Lemjot par iespējamo darba līguma uzteikumu, darba devējam ir pienākums izvērtēt izdarītā pārkāpuma smagumu, apstākļus, kādos tas izdarīts, kā arī darbinieka personiskās īpašības un līdzšinējo darbu.

Darba devējs var uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. vai 5. punkta noteikumiem, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, neieskaitot darbinieka pārejošas darbnespējas laiku vai laiku, kad viņš ir bijis atvaļinājumā vai nav veicis darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

Konkrētajā situācijā darba devējs, iespējams, uzteikumu var pamatot ar Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1. vai 2. vai 3. punktu, kas saistīti ar darbinieka uzvedību.

Darba devēja obligātie nosacījumi pirms uzteikuma

Uzteikumā norādītais likumīgais pamatojums

Uzteikuma grupa

Piezīmes

Darbinieks ir iepazīstināts ar uzņēmuma darba kārtības noteikumiem. Noteikumi ir saprotami formulēti.

Darbiniekam ir zināmi un saprotami viņa darba līgumā noteiktie pienākumi.

DL 101. panta pirmās daļas 1. punkts

Darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai uzņēmumā noteikto darba kārtību.

Likumdevējs nav noteicis, ka pirms uzteikuma izteikšanas darbiniekam ir jāpiemēro disciplinārsods.

Nav noteikts pārkāpumu skaits, pie kura darbiniekam var uzteikt darba līgumu.

Darba devējam ir pienākums pirms uzteikuma pieprasīt no darbinieka rakstveida paskaidrojumu.

Paskaidrojuma sniegšana rakstveidā ir darbinieka iespēja pamatot savu rīcību. Paskaidrojuma sniegšana nav obligāta.

DL 101. panta pirmās daļas 2. punkts

Darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību.

Darbinieka rīcība bija saistīta tikai ar darba pienākumu izpildi.

Darbinieka rīcība ir bijusi prettiesiska – pārkāpta kāda tiesību norma, nepienācīgi izpildīti darba pienākumi, pārkāptas pilnvaras, nodarīts kaitējums darba devēja reputācijai, kā rezultātā zaudēta darba devēja uzticība.

DL 101. panta pirmās daļas 3. punkts

Darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu.

Darbinieka rīcība bija saistīta tikai ar darba pienākumu izpildi, un tā ir pierādāma.

Labs saturs
Pievienot komentāru
Uzdod savu jautājumu par Latvijas tiesisko regulējumu un tā piemērošanu!
Pārliecinies, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!
vai
UZDOT JAUTĀJUMU
Šomēnes iespējams uzdot vēl 36 jautājumus. Vairāk par e‑konsultāciju sniegšanu
Iepazīsti e-konsultācijas