E-KONSULTĀCIJAS
>
visas atbildes Jautā, mēs palīdzēsim rast atbildi!
TĒMAS
Nr. 30387
Lasīšanai: 8 minūtes
TĒMA: Tieslietas
1
7
1
7

Kā noskaidrot katra laulātā ieguldījumu kopīgajā mantā

J
jautā:
06. septembrī, 2023
Sandra

Labdien! Šobrīd ar vīru šķiram laulību. Esot laulībā, tika pārdots manu vecāku dzīvoklis, kurā ar vīru dzīvojām četrus gadus. Šī dzīvokļa remontam tika ņemts kredīts 10 000 eiro, kuru maksāju es līdz pārdošanas brīdim. Ģimenes pieauguma dēļ nolēmām šo īpašumu pārdot, lai iegādātos citu īpašumu. Naudu par pārdoto dzīvokli saņēma mana mamma (dzīvokļa īpašniece). No mammas saņēmu daļu pārdotā dzīvokļa naudas kā dāvinājumu, pirms tam dzēšot iepriekš minēto kredītu (atlikušo summu). No šīs dāvinājuma naudas es kā dāvinājumu ieskaitīju vīra kontā summu, no kuras tika nomaksāts līzings par vīra mašīnu, lai varētu tikt noformēts hipotekārais kredīts jauna dzīvokļa iegādei, kā arī no šīs summas tika veikta pirmā iemaksa dzīvokļa iegādei. Savu atlikušo naudas summu ieguldīju dzīvokļa labiekārtošanā. Šobrīd vēlos saprast, vai laulības šķiršanas gadījumā es varu pieprasīt visu no mammas dzīvokļa pārdošanas iegūto summu kā savu daļu par ieguldījumu jaunā īpašuma iegādei, jo jauno īpašumu esam nolēmuši pārdot un naudu sadalīt, pirms tam dzēšot hipotekāro kredītu. Vai arī mana dāvinājuma daļa vīram netiek uzskatīta par manu ieguldījumu īpašuma iegādei, jo pārskaitījums tika noformēts tieši kā dāvinājums? Vienīgā norāde uz dāvinājuma faktu gan man no manas mammas, gan no manis vīram ir bankas pārskaitījums, kura maksājuma mērķī ir norādīts “Dāvinājums”.

A
atbild:
11. septembrī, 2023
Pauls Vasks
jurists

Saskaņā ar laulāto likumisko mantisko attiecību regulējumu viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta; šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās (skat. Civillikuma 89. panta otro daļu). Arī nekustamais īpašums, kas iegūts laulības laikā, būs uzskatāms par abu laulāto kopīgo mantu, ja laulātie to iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību. Ja kopīgais nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz viena laulātā vārda, tad pieņemams, ka otrs laulātais savu daļu šajā īpašumā nodevis pirmā pārvaldībā. Jebkādai rīcībai ar šo laulāto kopīgo mantu tomēr būs nepieciešama arī otra laulātā piekrišana (skat. Civillikuma 90. panta otro daļu, 93. pantu).

Laulātajiem ir tiesības noteikt katra laulātā ieguldījuma daļu kopīgajā mantā. Laulātie var vienoties, ka katra laulātā ieguldījums ir vērtējams kā vienāds, atstājot 1/2 domājamo daļu katram, tomēr tikpat labi sadalījums var būt asimetrisks, piemēram, 1/3 un 2/3, 1/4 un 3/4 domājamās daļas u. tml.

Ja laulāto starpā rodas strīds par katra laulātā ieguldījuma apmēru kopīgajā mantā, tad šo jautājumu var risināt arī tiesas ceļā. Tiesai šādā gadījumā, nosakot katra laulātā mantas daļu kopīgajā mantā, pēc vispārējā principa jānosaka atbilstoši abu laulāto izdarīto ieguldījumu savstarpējam samēram. Šaubu gadījumā, kā tas izriet no Civillikuma 89. panta otrās daļas, ir piemērojama laulāto kopīgās mantas vienlīdzīga sadalījuma prezumpcija, attiecīgi kopīgo mantu starp laulātajiem sadalot līdzīgās (vienādās) daļās (E. Kalniņš. Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010, 283.–284. lpp.).

Jautājuma uzdevēja norāda, ka no mātes ir saņēmusi naudas dāvinājumu un nauda ir ieguldīta šādi: 1) daļa naudas līdzekļu kā dāvinājums ieskaitīts vīra kontā, no šīs summas nomaksāts līzings par vīra mašīnu, lai varētu noformēt hipotekāro kredītu jaunā dzīvokļa iegādei; 2) daļa naudas līdzekļu novirzīta pirmajai iemaksai par dzīvokļa iegādi; 3) atlikusī summa ieguldīta nopirktā dzīvokļa labiekārtošanā. Atbilde uz jautājumu, vai viss no mātes saņemtais naudas dāvinājums šajā gadījumā var tikt uzskatīts par viena laulātā ieguldījumu nekustamajā īpašumā (laulāto kopīgajā mantā), vispārīgi sniegta iepriekš. Proti, laulātie var vienoties par šo faktu. Ja pušu starpā rodas domstarpības, tad konflikta risinājums būs jānodod tiesas ziņā. Katrā ziņā naudas līdzekļu novirzīšana pirmajai iemaksai par dzīvokļa pirkumu nerada šaubas, ka šie līdzekļi ir viena laulāta atsevišķais ieguldījums laulāto kopīgajā mantā. Ne tik viennozīmīgi būtu vērtējums naudas dāvinājums otram laulātajam līzinga par automašīnu dzēšanai, lai varētu noformēt hipotekāro kredītu jaunā dzīvokļa iegādei, kā arī naudas līdzekļu ieguldīšana nopirktā dzīvokļa labiekārtošanā. Jāņem vērā, ka Civillikuma 1912. pants nosaka: dāvinājums ir tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību. Tādējādi šeit būtu jāvērtē, vai konkrētais dāvinājums atbilstoši dāvinājuma būtībai ir veikts aiz devības, neko neprasot pretī, vai apdāvinātajam tomēr bija pielīgts kāds pretpienākums pret dāvinātāju, piemēram, noslēgt aizdevuma līgumu, hipotekāro kredītu laulāto kopīgās mantas pirkuma noformēšanai. Pēdējais nesaskan ar dāvinājuma būtību (altruistisko dabu) un varētu liecināt par šī dāvinājuma līguma simulatīvo raksturu, zem kā, iespējams, slēpjas kāds cits pušu starpā slēgts darījums. Tāpat būtu sīkāk jāanalizē, kas šajā gadījumā domāts ar naudas līdzekļu ieguldīšanu nopirktā dzīvokļa “labiekārtošanā”, precizējot, vai tika pirktas, piemēram, mēbeles jaunajam dzīvoklim, kas būtu uzskatāmas par atsevišķu kustamo mantu, vai arī jaunajā dzīvoklī tika veikti remonta darbi, kas turpretī būtu traktējams kā ieguldījums nekustamā īpašuma (laulāto kopīgās mantas) uzlabošanā.

Nobeigumā būtu jāuzsver, ka, vērtējot katra laulātā ieguldījumu laulāto kopīgās mantas radīšanā, ieguldījuma jēdziens tiek tulkots paplašināti. Tas izriet no Civillikuma 89. panta otrās daļas, kurā ar ieguldījumu laulāto kopīgajā mantā saprot ne tikai katra laulātā ieguldītos tiešos līdzekļus, bet arī katra laulātā “darbības palīdzību”. Šāds ieguldījuma paplašināts tulkojums izriet arī no tiesu prakses un juridiskās literatūras, kur paskaidrots, ka “otra laulātā darbības palīdzībai” Civillikuma 89. panta otrās daļas izpratnē nav obligāti jāizpaužas kā mantiski novērtējama ieguldījuma izdarīšanai. Ar šādu “darbības palīdzību” saprotamas arī tādas darbības kā, piemēram, mājsaimniecības vešana ikdienā, laulāto kopīgo bērnu ikdienas aprūpe un uzraudzība u. tml. (E. Kalniņš. Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010, 286. lpp.).

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
Uzdod savu jautājumu par Latvijas tiesisko regulējumu un tā piemērošanu!
Pārliecinies, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!
vai
UZDOT JAUTĀJUMU
Šomēnes iespējams uzdot vēl 39 jautājumus. Vairāk par e‑konsultāciju sniegšanu
Iepazīsti e-konsultācijas