E-KONSULTĀCIJAS
>
visas atbildes Jautā, mēs palīdzēsim rast atbildi!
TĒMAS
Nr. 28715
Lasīšanai: 7 minūtes

Kādi dokumenti ir vajadzīgi, lai pabeigtu būvdarbus

J
jautā:
19. februārī, 2023
Jans

Sveicināti! Lūdzu, sniedziet konsultāciju par nepieciešamajām darbībām un finansējumu! Paredzēta dzīvokļa apvienošana, izveidojot aili nesošajā sienā. Noskaidrots, ka pie arhitekta vajag izveidot būvprojektu, to iesniegt būvvaldē un saņemt kaimiņu piekrišanu. Kas notiek pēc būvdarbu veikšanas? Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai to visu pabeigtu? Cik būvdarbu nodošana varētu izmaksāt, iekļaujot jauno ierakstu zemesgrāmatā, ja nepieciešama jauna inventarizācijas lieta un citas darbības?

A
atbild:
24. februārī, 2023

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” (ĒBN) 7.2 8. apakšpunktam paskaidrojuma rakstu izmanto, ja paredzēta pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota pārbūve.

Vienkāršota pārbūve ir būvdarbi, kuru rezultātā ēkas nesošajās konstrukcijās veic ailu (piemēram, logu, durvju, lūku, inženiertīklu šahtu vai šķērsojumu) jaunu būvniecību, pārbūvi vai nojaukšanu, kā arī ēkas ārējo kāpņu, pandusa vai terases jaunu būvniecību, pārbūvi vai nojaukšanu.

ĒBN 9.1 punkts nosaka: “Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.”

Ierosinot būvniecību, kas saistīta ar vienkāršoto pārbūvi, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī ĒBN 24. punktā minētos dokumentus.

ĒBN 8. punkts: “Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

  • valdījuma vai lietojuma gadījumā – dokumentu, kas apliecina tiesības ierosināt būvniecību, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;
  • saskaņojumu ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);
  • citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.”

ĒBN 9.1. punkts: “Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.”

ĒBN 24. punkta apakšpunkti, kas attiecas uz vienkāršotu pārbūvi:

“24.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, sadalījumu būves kārtās ar tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām), kā arī par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai vai tās daļai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);

24.2. grafisko dokumentu, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānā veicamās izmaiņas ēkas fasādē, tās stāvos, telpu grupās vai telpās un norādīta ēku vai telpu grupas eksplikācija ar telpu augstumiem, kā arī plānotie un esošie ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;

24.4. ja paredzēta vienkāršota pārbūve, papildus pievieno:

24.4.1. ģenerālplānu, kurā norādīta projektējamo būvju eksplikācija ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves rādītājiem (piemēram, apbūves laukums, būvtilpums), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves augstums). Ģenerālplānu izstrādā, ja plānotie būvdarbi paredz apjoma vai ārējo tīklu izmaiņas vai ja ēkas fasādē veicamās izmaiņas skar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku tiesiskās intereses (izņemot gadījumu, ja paredzēta ailu, ārējo kāpņu, pandusa vai terases nojaukšana);

24.4.2. ailu konstruktīvo mezglu risinājumu un (vai) ārējo kāpņu, pandusa vai terases pieslēgumu mezglu risinājumu;

24.4.3. izvērtējumu par šo noteikumu 24.4.2. apakšpunktā minēto risinājumu ietekmi uz ēkas kopējo stiprību un noturību;

24.4.4. darbu organizēšanas shēmu, ja būvdarbi plānoti, nepārtraucot ēkas vai tās daļas ekspluatāciju (neattiecas uz otrās vai trešās grupas ēkā esošo dzīvojamo telpu grupu (dzīvokli));

24.5. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.”

Pieņemšana ekspluatācijā paskaidrojuma raksta būvniecības procesa ietvaros

ĒBN 157. punkts: “Pēc šo noteikumu 7.2 punktā minēto būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta II daļu, kurai pievieno šādus dokumentus un informāciju:

  • atzinumus par ēkas vai tās daļas inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, kas saņemti no institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
  • izpildrasējumus, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;
  • būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju, izņemot šo noteikumu 120. punktā minētos gadījumus;
  • ja veikta jauna būvniecība vai novietošana, papildus pievieno izpildmērījuma plānu (ar ēkas novietni, ierīkotiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus būvētām būvēm), izņemot gadījumu, ja veikta sezonas ēkas būvniecība;
  • ja veikta atjaunošana un energoefektivitātes pasākumi, papildus pievieno informāciju par ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, – pagaidu sertifikāta izdošanas datums un numurs būvniecības informācijas sistēmā;
  • ja veikta pārbūve (tai skaitā vienkāršota pārbūve) un mainījusies situācija apvidū, papildus pievieno izpildmērījuma plānu.”

Par izmaksām precīzu atbildi nevaram sniegt, jo katrs gadījums ir individuāls.

Labs saturs
Pievienot komentāru
Uzdod savu jautājumu par Latvijas tiesisko regulējumu un tā piemērošanu!
Pārliecinies, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!
vai
UZDOT JAUTĀJUMU
Līdz mēneša beigām iesniegt e-konsultāciju vairs nav iespējams. Vairāk par e-konsultāciju sniegšanu
Iepazīsti e-konsultācijas