VIEDOKĻI
>
Par Latviju. Par Tevi Latvijā.
TĒMAS
22. februārī, 2012
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Komentārs
TĒMA: Veselība
6
6

Mīti par Latvijas Infektoloģijas centru. Tā reorganizācijas ieguvumi sabiedrībai

Publicēts pirms 12 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Liene Cipule: „Sabiedrības veselība ir pamats efektīvai veselības aprūpei, bet Latvijā šobrīd nav centrālas uzraugošas institūcijas saslimstības datu apkopošanai, analīzei, reģistru uzraudzībai, preventīvu pasākumu izstrādāšanai un efektīvai komunikācijai ar sabiedrību.”

FOTO: Edijs Pālēns, LETA

Lai gan pēdējās dienās tiek tiražēti dažādi mīti par Latvijas Infektoloģijas centru (LIC), tā nozīmi infekciju (un neinfekciju) saslimšanu ārstēšanā, LIC reorganizācija kā strukturāla reforma veselības nozarē tiek realizēta ar konkrētiem mērķiem ne tikai pacientu, bet visas sabiedrības interesēs, ievērojot Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumus attiecībā uz sabiedrības veselības jautājumiem.

Reformas rezultātā pacientiem tiks nodrošināta ārstēšanās daudzprofilu stacionārā, kas ir arī citās valstīs aprobēta efektīvas ārstniecības prakse. Sabiedrība iegūs vienotu epidemioloģiskās uzraudzības institūciju – Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Balstoties uz iepriekšējo pieredzi – Latvijas Onkoloģijas centra (LOC) pievienošanu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai (RAKUS) – , būs iespējams ietaupīt finanšu resursus: pašreizējais LIC budžets ir tikpat liels kā visu (!) Zemgales un Kurzemes slimnīcu budžeti kopā, tas pārsniedz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) budžetu.

Savukārt LIC strādājošajiem mediķiem pēc būtības nekas nemainīsies – darba līgumā mainīsies tikai viens ieraksts – darba devēja nosaukums. Turklāt reorganizācijas rezultātā iegūto finansiālo ieguvumu Veselības ministrija varēs novirzīt plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

LIC mīti un varoņteikas

Vēlos atspēkot dažus mītus par LIC, pamatojoties uz statistiku, tendencēm un argumentiem. 

Infekcijas pacientus var ārstēt tikai LIC

Jau patlaban infekcijas pacienti ārstējas arī citās iestādēs, turklāt pat lielākā skaitā nekā LIC. Piemēram, pērn teju 80 000 infekcijas pacientu ārstējās pie ģimenes ārstiem, tikpat pie infektologiem reģionos, gandrīz 14 000 – citos stacionāros ārpus LIC, bet pašā LIC stacionārā ar infekcijas diagnozēm (tostarp pneimoniju) ārstējās vien nepilni 8000 cilvēku.

LIC reorganizācija apdraud citu pacientu ārstēšanu stacionāros

Mūsdienu pieredze infekciju slimnieku aprūpē liecina, ka infekcijas slimniekus var un vajag ārstēt daudzprofila slimnīcās. Tāda ir daudzu pasaules attīstīto valstu prakse. Latvijā tam piemērs ir BKUS, infekciju nodaļas reģionālajās slimnīcās un statistika: 14 000 cilvēku ar infekcijas slimībām tiek ārstēti citās slimnīcās. Arī tiesību aktos šis jautājums ir sakārtots: pastāv MK noteikumi, kas nosaka prasības infekcijas slimnieku aprūpei.

"Reformas galvenais uzstādījums – uzlabot infekcijas pacientu veselības aprūpi."

Tuberkulozes un plaušu slimību klīnikā (TPSK) ārstē tikai tuberkulozes pacientus, kas pārsvarā ir antisociāli elementi

2011.gadā tikai 6,9 procentu LIC pacientu bija tuberkulozes slimnieki. TPSK jau ilgus gadus darbojas arī torakālās (krūškurvja) ķirurģijas nodaļa, tiek ārstēti plaušu onkoloģijas slimnieki, kas pierāda, cik veiksmīgi, ievērojot visus piesardzības pasākumus, vienas klīnikas ietvaros var noritēt dažādu diagnožu pacientu ārstēšana. Ar tuberkulozi sirgst visdažādākie cilvēki, tostarp ārsti, skolotāji un bērni.         

LIC ārstē infekcijas pacientus, kuri ir bīstami sabiedrībai, jo viņi var aplipināt pārējos

Lielākā daļa LIC pacientu nerada nekādu risku citiem pacientiem. LIC ārstējas gan onkoloģiskie pacienti, gan hroniskie aknu (hepatoze, ciroze) slimnieki, gan tādi pacienti, kuru diagnoze ir saistīta ar infekciju, bet nekādi neapdraud apkārtējos, jo tiek pārnēsāta, piemēram, ar asinīm – B hepatīts u.tml.

LIC reorganizācija apdraud valsts drošību ārkārtas situācijās

Par valsts drošību atbild Ministru kabinets. Par ārkārtas situācijām veselības aprūpē – Veselības ministrija (VM). Arī pēc reorganizācijas šī sistēma nemainīsies. Ārkārtas situācijām ir izstrādāti speciāli darbības plāni, stingra pārraudzības un atbildības struktūra. Tajā LIC nodrošina noteiktas funkcijas, kas tagad tiks nodotas jaunizveidotajam SPKC.

Ieguvumi: situācija, tendences un argumenti

Uzlabota infekcijas pacientu veselības aprūpe

Viennozīmīgi reformas galvenais uzstādījums ir uzlabot infekcijas pacientu veselības aprūpi. Infekcijas pacientu integrēta ārstēšana daudzprofilu stacionārā nodrošina iespēju operatīvi un efektīvi pacienta ārstēšanā iesaistīt arī citu specializāciju ārstus, piemēram, neirologus ērču encefalīta gadījumā. Infekcija ļoti bieži aktivizē pacienta hroniskās saslimšanas, vispirms "uzbrūkot" jau tā novājinātajai sistēmai/orgānam. Tāpēc pasaules attīstītajās valstīs ir pieņemta kompleksas ārstniecības prakse: efektīvā infekcijas pacienta aprūpē jāiesaista vairāku specialitāšu mediķi, turklāt viņiem jābūt pieejamiem 7 dienas nedēļā 24 stundas diennaktī, ko var nodrošināt tikai daudzprofilu slimnīca (līdz šim LIC citu specialitāšu ārstus iesaistīja caur operatīvo medicīnisko dienestu).

Efektīvs resursu izlietojums, mainot finansēšanas modeli 

Pašreizējais LIC finansēšanas modelis paredz: cik naudas tiks piešķirts, tik – iztērēts. Pievienojot LIC ārstniecības sadaļu daudzprofilu stacionāram, tiks mainīts apmaksas modelis: maksāts tiks tikai par padarīto. Ir jābūt gataviem jebkurā brīdī vērt pilnīgi sagatavotas nodaļas durvis, ja gadās kādas infekcijas uzliesmojums. Ikvienam ir skaidrs, cik muļķīgi ir turēt mašīnu, kas darbojas, zem logiem visu dienu ar domu, ka kaut kad būs jābrauc. LIC, ja ņem vērā infekcijas pacientu neprognozējamo saslimšanas brīdi un skaitu, pašlaik darbojas tieši pēc šāda – "ieslēgtas mašīnas zem logiem" principa.

"Pašreizējais LIC finansēšanas modelis paredz: cik naudas tiks piešķirts, tik – iztērēts."

Lai nodrošinātu stacionāra noslodzi (pašlaik ~ 50%), LIC jau pašlaik ārstē ne tikai infekciju pacientus: vairāk nekā pusei pacientu nav nepieciešami īpaši apstākļi, viņu diagnozes pat nav saistītas ar infekciju. Gandrīz unikālā LIC laboratorija 84% gadījumu nodrošina tikai LIC vajadzības, lai gan tās resursi un kapacitāte noderētu daudz lielākam pacientu klāstam!

PVO aizrādījumi – "paši pūta, paši dega"

Sabiedrības veselība ir pamats efektīvai veselības aprūpei, bet Latvijā šobrīd nav centrālas uzraugošas institūcijas saslimstības datu apkopošanai, analīzei, reģistru uzraudzībai, preventīvu pasākumu izstrādāšanai un efektīvai komunikācijai ar sabiedrību. Arī PVO vairākkārt Latvijai ir norādījusi, ka slimību uzraudzības, kontroles un ārstēšanas koncentrēšana vienā struktūrā ir vairāk kā slikta prakse.

Aizrādījuma argumenti: nav loģiski, ka iestāde, kas izveidota, lai ārstētu noteiktu diagnožu pacientus, pati arī rūpējas, lai šo pacientu nebūtu. Tam vajadzīga speciāla institūcija, kā tas ir Eiropas un pasaules attīstītajās valstīs. Turklāt Latvijas gadījumā būtiski ir uzlabot arī neinfekciju slimību profilaksi un kontroli, jo tieši tās ir pārliecinoši pirmajā vietā mirstības cēloņu ziņā.

Plānotais paredzamais līdzekļu ietaupījums

Protams, viens no pamatjautājumiem ir par finansiālo ieguvumu. Par to, ka šāds ietaupījums būs, liecina iepriekš notikusī LOC pievienošana RAKUS, kā rezultātā tika ietaupīti vairāk nekā 7 miljoni latu. Tiešo izdevumu uz vienu pacientu ietaupījums bijis nozīmīgs: medicīniskie instrumenti – 84%, veļas iegāde – 54%, medicīnas aparatūras rezerves daļas – 46%, slimnieku ēdināšana – 25%, medicīnas un laboratoriskie pakalpojumi no citām iestādēm – kopā 32%. Netiešie izdevumi (transports, ūdens, saimnieciskie izdevumi u.c.) samazinājušies vidēji par 30%, administratīvie – par 32%. LIC gadījumā paredzams vēl papildu ietaupījums, ņemot vērā finansējuma modeļa maiņu – apmaksa tikai par padarīto.

"Pievienojot LIC ārstniecības sadaļu daudzprofilu stacionāram, tiks mainīts apmaksas modelis: maksāts tiks tikai par padarīto."

Jāpiekrīt, ka tā apjoma un satura atskaites, ko LIC kā valsts aģentūra iesniedz VM noteiktā termiņā, ir iesniegtas. Tomēr reorganizācijas finansiālo aspektu vērtēšanai nepieciešami detalizētāki dati. Šajā kontekstā ir grūti saprast, kāpēc iestādes vadībai nepieciešams pusotrs mēnesis, lai iesniegtu finanšu datus par ikdienas rādītājiem – laboratorijas darba nodrošināšanai nepieciešamais finansējums, viena pacienta ārstniecības izmaksas, vienas gultas dienas izmaksas utt. Šādu informāciju ikvienai valsts aģentūrai jāspēj sniegt dienas laikā.

Kopumā

Kā jau minēju, LIC mediķiem reorganizācijas rezultātā mainīsies vien ieraksts darba līgumā – darba devēja nosaukums. LIC vadībai visi reorganizācijas aspekti –  attiecībā uz epidemioloģisko funkciju nodošanu, ārstniecības un laboratorijas pilnīgu saglabāšanu, kā arī mediķu darba līguma nosacījumu nemainīšanos – bija zināmi. 

Esmu pazinusi vadītājus, kuri, lai celtu savu nozīmību, pozicionē sevi kā neaizstājamus un esošo iestādes sistēmu – kā nemainīgu. Tomēr šīs pārmaiņas ir nepieciešamas. Reorganizācija tiks īstenota gan infekcijas pacientu, gan veselības budžeta optimālas izlietošanas interesēs. No tās ieguvēji būs visi pacienti, arī tie, kuru veselības aprūpei pašreiz līdzekļu nepietiek!
***
Šajā publikācijā paustais autora viedoklis un skatījums var nesakrist ar LV portāla redakcijas nostāju. Ar LV portāla redakcionālo politiku var iepazīties šeit.
Labs saturs
6
Pievienot komentāru

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI