SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
09. jūnijā, 2023
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Mājoklis
17
17

Izmaiņas noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un mājokļa pabalsta aprēķinu

Stājas spēkā 09.06.2023.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Lai piešķirtu garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu un/vai mājokļa pabalstu, tiek vērtēts mājsaimniecības materiālais stāvoklis. Noteikumos par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu sociālās palīdzības sniegšanai ir papildinātas vērtēšanas kritēriju normas, kā arī mainīta formula mājokļa pabalsta aprēķinam, jo likumā tagad paredzēts, ka mājsaimniecībām atkarībā no to veida aprēķinā piemēros palielinošos koeficientus.

FOTO: Zane Bitere, LETA.

Saistībā ar jauniem minimālo ienākumu sliekšņiem likumā un to piemērošanu ir mainīti arī atsevišķi kritēriji, pēc kādiem piešķir un aprēķina sociālos pabalstus trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām. Līdz ar to papildināti un precizēti kritēriji arī noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā minimālo ienākumu pārskatīšana paredzēta no 1. jūlija. Vairākas likuma normas stājās spēkā 1. jūnijā, tajā skaitā izmaiņas ienākumu veidos, kuri netiks uzskatīti par ienākumiem, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju un aprēķinot pamata sociālās palīdzības pabalstus.

Mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas kritēriji un mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas nosacījumi saskaņoti ar likumā noteikto, un atsevišķas normas ir precizētas Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” grozījumos, kas stājas spēkā piektdien, 9. jūnijā.

Šajā tiesību aktā ir noteikta garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtība, kā arī mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība un izdevumu normas mājokļa pabalsta aprēķināšanai.

Ņemot vērā mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas kritērijus, tiek noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss pamata sociālās palīdzības pabalstu – garantētā minimālā ienākuma (GMI)) pabalsta un mājokļa pabalsta – piešķiršanai. 

Likumā tagad ir noteikts, ka mājokļa pabalsts dažādiem mājsaimniecību veidiem tiek aprēķināts, piemērojot koeficientus:

  1. atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti piemēros koeficientu 2,5;
  2. mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2;
  3. mājsaimniecībai, kurā ir pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni, – koeficientu 2
  4. pārējām mājsaimniecībām – koeficientu 1,5.

Lai piemērotu šos koeficientus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, noteikumu 10. punktā pabalsta aprēķina formula izteikta jaunā redakcijā:

“Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai, kas reizināta ar attiecīgu koeficientu, un rēķinos vai kvītīs aprēķināto maksājumu summu par attiecīgo periodu (nepārsniedzot šo noteikumu 3. pielikumā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto izdevumu summu par mājokli) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) x KOEF + K – I, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai:

GMI1 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

GMI2 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;

KOEF – koeficients, kas noteikts normatīvajos aktos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;

K – rēķinos vai kvītīs aprēķinātā maksājumu summa par attiecīgo periodu (nepārsniedzot šo noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru).

Likuma grozījumos, kas stājās spēkā 1. jūnijā, ir vairākas izmaiņas arī ienākumu veidos, kas netiks uzskatīti par ienākumiem, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju un aprēķinot pamata sociālās palīdzības pabalstus. Noteikumu Nr. 809 2. pielikumā “Iztikas līdzekļu deklarācija” norādīts, kas tiek uzskatīti par ienākumiem šo noteikumu izpratnē, teikts noteikumu grozījumu anotācijā.

Piemēram, vairāki ienākumu veidi no līdzšinējā 12 mēnešu vērtēšanas perioda pārcelti uz trīs mēnešu vērtēšanas periodu (tiešie maksājumi lauksaimniekiem un atbalsts lauku attīstībai, tostarp kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, ienākumi no autoratlīdzības u. c.)

Noteikumos precizēti papildu iesniedzamie dokumenti iztikas līdzekļu deklarācijas sagatavošanai un mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

Lai pašvaldībās nodrošinātu līdzvērtīgu pieeju mājokļa pabalsta apmēra pārrēķinam vai aprēķinam deklarācijas periodā, noteikumi papildināti ar diviem jauniem punktiem: 

10.1 Ja mājsaimniecībai pēc lēmuma par mājokļa pabalsta piešķiršanu pieņemšanas palielinās izdevumi par mājokli, sociālais dienests, pamatojoties uz iesniegumu par mājokļa pabalsta pārrēķinu un iesniegtajiem rēķiniem vai kvītīm, veic mājokļa pabalsta pārrēķinu par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem no iesnieguma par mājokļa pabalsta pārrēķinu iesniegšanas.

10.2 Ja mājsaimniecībai deklarācijas periodā nav aprēķināts un piešķirts mājokļa pabalsts, tai ir tiesības pieprasīt sociālajam dienestam veikt mājokļa pabalsta aprēķinu ne vairāk kā par deklarācijas perioda iepriekšējiem trim kalendāra mēnešiem, uzrādot rēķinus vai kvītis par katru konkrēto mēnesi. Aprēķinu par turpmāko deklarācijas periodu veic atbilstoši kārtējā mēneša izdevumus apliecinošajiem dokumentiem.

Mājokļa pabalsta aprēķināšanas noteikumi ir papildināti ar nosacījumiem mājsaimniecībām, kuras mājokli apkurina, izmantojot individuālo apkures sistēmu. Precizētas arī atsevišķas izdevumu normas, ko ietver pabalsta apmērā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikts, ka GMI slieksnis ir 20% no ienākumu mediānas. Tas ir ir 125 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā tiek piemērots koeficients 0,7, un GMI slieksnis attiecīgi ir 87,50 eiro. Līdz šim likumā GMI bija noteikts ar konkrētu summu – 109 eiro un 76 eiro.

Likuma grozījumi sociālās palīdzības sniegšanai skaidroti LV publikācijā>>

Labs saturs
17
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI