SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
23. martā, 2022
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Likumprojekts
TĒMA: Labklājība
18
18

Mainīs vecāku pabalsta un paternitātes pabalsta izmantošanas kārtību

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Plānotajā, jaunajā vecāku pabalsta regulējumā paredzēta otram vecākam nenododamā daļa. Divus mēnešus no vecāku atvaļinājuma nevarēs nodot otram vecākam. Šo nenododamo daļu katrs no vecākiem var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam.

FOTO: Freepik

Likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” jau šogad plānotas izmaiņas vecāku pabalsta un paternitātes pabalsta izmantošanas regulējumā, lai pārņemtu Eiropas direktīvu un izpildītu Satversmes tiesas spriedumu.

īsumā
 • Katram no bērna vecākiem līdz dienai, kad bērns sasniedz 8 gadu vecumu, būs tiesības uz vismaz divus kalendāros mēnešus ilgu apmaksātu vecāka pabalsta periodu, kuru nevar izmantot otrs vecāks.
 • Tā kā atbilstoši Direktīvas prasībām šo divu mēnešu periodam ir jābūt apmaksātam, tad katram vecākam divu mēnešu periodā vecāku pabalsts tiks aprēķināts no personas vidējās iemaksu algas un izmaksāts tādā apmērā, par kādu periodu vecāki ir izvēlējušies saņemt vecāku pabalstu.
 • Plānotās izmaiņas paternitātes pabalstam paredz, ka to piešķirs un izmaksās par 10 darba dienām, nevis kalendāra dienām, kā tas ir pašlaik.
 • Paternitātes pabalstu plānots piešķirt arī bērna mātes norādītajai personai, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta.

Valdība otrdien, 22. martā, atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” ”, kas vēl jāskata Saeimā.

Lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvas 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem nosacījumus, plānots noteikt, ka turpmāk katram no bērna vecākiem līdz dienai, kad bērns sasniedz 8 gadu vecumu, būs tiesības uz vismaz divus kalendāros mēnešus ilgu, apmaksātu vecāka pabalsta periodu, kuru nevarēs izmantot otrs vecāks.

Tas nozīmē, ka vismaz divus mēnešus no vecāku atvaļinājuma var izmantot tikai katrs no vecākiem un to nevar nodot otram vecākam. Līdz ar ieviesto nenododamo daļu mēnešos ir izteikts bērna kopšanas periods, par kuru maksā vecāku pabalstu (līdz šim tas bija bērna vecums), informē LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš.

Likumprojekts arī paredz, ka paternitātes pabalstu piešķirs un izmaksās par 10 darba dienām (patlaban tās ir kalendāra dienas), kā to paredz direktīvas prasības.

Vienlaikus tiks nodrošināta Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr. 2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam” izpilde. Proti, paternitātes pabalstu plānots piešķirt arī bērna mātes norādītajai personai, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta. Šai personai, kura nav bērna māte, būs tiesības uz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu, lai pēc bērna mātes lūguma iesaistītos bērna aprūpē.

Vecāku pabalstam paredzētās izmaiņas

Sagatavoto izmaiņu projekts paredz: “Bērna kopšanai par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai, kuru veido vecāku pabalsts un vecāku pabalsta nenododamā daļa, kas katram vecākam pienākas divus kalendāra mēnešus.” Ir iespējams izvēlēties vienu no pabalsta saņemšanas periodiem:

 • 18 mēneši, no kuriem 14 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz bērna pusotra gada vecumam, bet nenododamo daļu, kura pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam;
 • 12 mēneši, no kuriem astoņus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz bērna viena gada vecumam, bet nenododamo daļu, kura pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam.

Grozījumu projekta anotācijā paskaidrots, ka šobrīd vienam no bērna vecākiem (sociāli apdrošinātai personai) ir tiesības uz vecāku pabalstu un vecāku pabalsta apmērs ir atkarīgs no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma:

 • līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai – 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas

vai

 • līdz bērna pusotra gada vecumam – 43,75% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Vecāku pabalsta izmaksas periodā vecāki var savstarpēji mainīties, kādu laiku pabalstu var saņemt viens vecāks, kādu laiku – otrs. Pabalstu nav iespējams vienlaikus saņemt abiem vecākiem. Vecāku pabalsta saņēmējam, kurš atsāk vai turpina strādāt, pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas.

Tā kā vecāku pabalsta nenododamā daļa no esošā vecāku pabalsta izmaksas perioda ir pārdalīta starp vecākiem, tad tiek precizēti pašreiz spēkā esošie nosacījumi (izsakot vecāku pabalsta saņemšanas periodu mēnešos) par vecāka pabalsta izmaksas periodu līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam, jo, pārdalot divus mēnešus otram vecākam, vecāku pabalsta izmaksas periods vairs neilgst līdz šobrīd likumā norādītajam bērna vecumam.

Ar grozījumiem tiek noteikts, ka iepriekš minētais vecāku pabalsta periods tiek samazināts par maternitātes pabalsta saņemšanas periodu, proti, paliek šobrīd spēkā esošais regulējums, ka tiesības uz vecāku pabalstu bērna vecākiem ir pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigām.

Dažādi piemēri bērna kopšanas atvaļinājuma sadalījumam starp vecākiem

Piemēram, bērna mātei ir izsniegta darbnespējas lapa B pēcdzemdību periodam, un māte par šo periodu saņem maternitātes pabalstu. Vecāku pabalstu pieprasa bērna tēvs, ģimenei izvēloties pabalstu saņemt par 18 mēnešu periodu. Vecāku pabalstu sāks izmaksāt pēc tam, kad mātei beigsies maternitātes pabalsta periods – tātad no 18 mēnešu perioda jāatskaita maternitātes pabalsta periods.

Maternitātes pabalsta periodā bērna tēvs var pieprasīt atvaļinājumu saistībā ar bērna dzimšanu un saņemt paternitātes pabalstu par 10 darba dienām.

Ja bērna mātei nav tiesību saņemt maternitātes pabalstu vai māte no tā atsakās, bērna tēvs var pieprasīt atvaļinājumu saistībā ar bērna dzimšanu un saņemt paternitātes pabalstu par 10 darba dienām, pēc tam uzreiz pieprasot vecāku pabalstu. No izvēlētā vecāku pabalsta perioda (18 vai 12 mēneši) būs jāatskaita divi mēneši, kas ir otra vecāka nenododamā daļa, kuru bērna māte varēs izmantot līdz bērna 8 gadu vecumam (ja būs nodarbināta).

Likumprojektā minētā vecāku pabalsta saņemšanas periodā katram no vecākiem turpmāk būs tiesības uz vismaz 2 mēnešu periodu, kuru nevar nodot otram vecākam. Piemēram, ja vecāki izvēlas vecāku pabalstu saņemt 18 mēnešus, tad varētu būt šādas iespējas:

 • abi vecāki 2 mēnešu periodu izmanto vienlaicīgi, drīz pēc bērna piedzimšanas (abi vecāki vienlaikus saņem vecāku pabalstu, un abi atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā). Pēc 2 mēnešiem viens no vecākiem atgriežas darbā, bet otrs vecāks turpina atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā uz atlikušajiem 12 mēnešiem (2 mēnešu periodu katrs vecāks jau izmantojis, kā arī no perioda ir jāatskaita maternitātes pabalsta izmaksas laikposms, tātad 18 - 2 (maternitātes periods) - 2 - 2 = 12);
 • pēc maternitātes perioda (tātad 2 mēneši no kopējā 18 mēnešu perioda jau ir izmantoti) viens vecāks atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un saņem vecāku pabalstu par 14 mēnešiem. Pēc tam otrs vecāks uzreiz izmanto savu 2 mēnešu periodu vai arī atliek savu 2 mēnešu apmaksāto periodu uz vēlāku laiku, to izmantojot daļās vai visu uzreiz, līdz bērna 8 gadu vecumam;
 • abi vecāki izlemj, ka 2 mēnešu periodu pēc nepieciešamības izmantos vēlāk, kad bērns būs paaudzies. Šajā gadījumā pēc maternitātes perioda beigām (tātad 2 mēneši no kopējā 18 mēnešu perioda jau ir izmantoti) viens no vecākiem varēs atrasties apmaksātā bērna kopšanas atvaļinājumā līdz 12 mēnešiem, (katram no vecākiem paliek 2 mēneši, kurus viņi izmantos līdz bērna 8 gadu vecumam);
 • abi vecāki izvēlas sadalīt vecāku pabalsta periodu līdzvērtīgi. Šādā gadījumā katram no vecākiem būs tiesības uz 2 mēnešiem nenododamā perioda, atlikušos mēnešus savstarpēji sadalot tā, lai kopējais periods uz abiem vecākiem nepārsniedz 16 mēnešu periodu (atskaitīts maternitātes periods).

Šobrīd atbilstoši normatīvajam regulējumam tiesības uz bērna kopšanas pabalstu izmaksā vienlaicīgi ar vecāku pabalstu vienam no bērna vecākiem. Pārņemot Direktīvas prasības, bērna kopšanas pabalstu turpinās izmaksāt tikai vienam no vecākiem, tostarp situācijā, kad abi vecāki vienlaikus atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā un izmantos vecāku pabalsta nenododamo daļu.

Tā kā atbilstoši Direktīvas prasībām minētajam 2 mēnešu periodam ir jābūt apmaksātam, tad katram vecākam divu mēnešu periodā vecāku pabalsts tiks aprēķināts no personas vidējās iemaksu algas un izmaksāts tādā apmērā, par kādu periodu vecāki ir izvēlējušies saņemt vecāku pabalstu. Piemēram, ja vecāki izvēlas saņemt vecāku pabalstu 12 mēnešus, tad vecāku pabalsta apmērs abiem vecākiem šo 2 mēnešu laikā būs 60% apmērā, ja 18 mēnešus – tad tie būs 43,75%. Arī tad, ja vecāki izlems 2 mēnešu nenododamo periodu izmantot daļās, kad bērns būs paaudzies, tas tiks apmaksāts atbilstoši sākotnēji izvēlētajam periodam.

Piemēram, vecāks nenododamo daļu (3 nedēļas) izmanto, kad bērns ir sasniedzis 7 gadu vecumu. Vecāku pabalstu viņam aprēķinās vai nu 60%, vai 43% apmērā no pabalsta pieprasīšanas brīdī esošajiem ienākumiem.

Paternitātes pabalstam paredzētās izmaiņas

Bērna tēvam tiesības uz 10 dienu atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu ir noteiktas Darba likuma 155. pantā, un patlaban šis atvaļinājums ir jāizmanto divu mēnešu laikā. Ar grozījumiem paredzēts, ka bērna tēvs šo atvaļinājumu varēs izmantot pusgadu pēc bērna piedzimšanas. Attiecīgi arī paternitātes pabalstu par 10 darba dienām varēs saņemt pusgadu.

Likumā papildus ir paredzēts, ka gadījumos, kad bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, tiesības uz paternitāti ir citai personai, kura pēc bērna mātes lūguma iesaistās bērna aprūpē.

Statistika liecina, ka pakāpeniski pieaug to vīriešu skaits, kuri izmanto atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu un vienlaikus saņem arī paternitātes pabalstu. 2013. gadā paternitātes pabalstu saņēma 42% tēvu, bet 2021. gadā – 57% tēvu.

Labs saturs
18
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU