SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
23. oktobrī, 2020
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
2
8
2
8

Kur obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Informācija aktualizēta 5. jūnijā.

No 3. decembra maskas jālieto arī darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu.

Viens no drošības pasākumiem, lai kopīgiem spēkiem sabiedrībā varētu pārraut Covid-19 infekcijas izplatīšanās ķēdi, ir mutes un deguna aizsega lietošana sabiedriskajā transportā un citās sabiedriskās vietās. 

Piesardzības un drošības pasākumu kopums, kas jāievēro, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību, ir apkopots Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

MK noteikumu 6.3. apakšpunkts paredz obligātu prasību lietot mutes un deguna aizsegus (medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas:

 • publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
 • publiskās vietās ārpus telpām, vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma;
 • sabiedriskajā transportā, taksometrā vai vieglajā automobilī, ar kuru veic pasažieru komercpārvadājumus. Prasība lietot sejas masku attiecas arīdzan uz transportlīdzekļa vadītājiem, kuri neatrodas no pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē (6.3.1 apakšpunkts).

Mutes un deguna aizsegus jālieto arī, piemēram, apmeklējot bēres un kristību ceremoniju (14.punkts); tirdzniecības vietās, tai skaitā ielu tirdzniecības vietās un atklātajās tirgus teritorijās (24.15 punkts); izglītības iestādēs.

Mutes un deguna aizsegus var nelietot:

 • bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu (tai skaitā bērnudārzu audzēkņi (32.7 2. 1.  apakšpunkts);
 • personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.

Izņēmumu vidū – arī sportisti un žurnālisti

MK noteikumu 6.3.1. apakšpunktā uzskaitīti arī citi izņēmuma gadījumi, kad var nelietot mutes un deguna aizsegu:

 • profesionālie orķestri un kori, teātri un deju kolektīvi;
 • personas, instrumenta spēles, vokālās vai dejas mākslas izglītības apguves procesā, ja personām pēdējo 72 stundu laikā pirms nodarbības ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs;
 • sportisti sporta treniņu (nodarbību) un profesionālā sporta sacensību laikā (atbilstoši 32.7 17. punktam);
 • elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbini, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai, kā arī televīzijas un radio raidījumu vadītāji un intervējamie, ja intervija notiek mazāk par 15 minūtēm;
 • gadījumos, kad tiek sagatavota vai notiek kultūras vai reliģiskas norises tiešraides translācija vai ieraksts, attālināta mācību procesa nodrošināšana vai audiovizuāla darba veidošana, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai un ir saņemta tiesiskā valdītāja atļauja.

Atvieglojumi vakcinētām vai Covid-19 izslimojušām personām

Pakāpeniski atsevišķi atvieglojumi tiek paplašināti personām, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vai izslimojušas šo koronavīrusa infekcijas slimību.

Noteikumi pieļauj, ka, neievērojot distancēšanos un nelietojot mutes un deguna aizsegus, ar nosacījumu, ka ikviena persona bez izņēmuma ir vai nu vakcinēta pret Covid-19, vai pēdējā pusgada laikā izslimojusi koronavīrusa infekcijas slimību, drīkst:

 • pulcēties darbavietā līdz 20 personām vienā darba telpā (38.27 1. apakšpunkts);
 • pulcēties amatiermākslas kolektīva mēģinājumu laikā vienā grupā (38.27 3. apakšpunkts);
 • sniegt un saņemt sociālos pakalpojumus, atrodoties vienā sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijā (38.27 4. apakšpunkts);
 • apmeklēt sociālo pakalpojumu institūcijā esošu personu un tikties ārpus telpām vai īpaši izveidotā tikšanās telpā klātienē, ja apmeklētāji ir no vienas mājsaimniecības (38.30 1. apakšpunkts);
 • piedalīties piaugušo profesionālās izglītības programmu apguvē klātienē vai praktiskās mācībās, ja tās nepieciešamas kvalifikācijas uzturēšanai līdz 20 personām grupā. (38.27 7. apakšpunkts);
 • piedalīties plašsaziņas līdzekļu raidījumos arī tad, ja raidījums ilgst ilgāk par 15 minūtēm (38.32 punkts), ievērojot drošības nosacījumus, kas uzskaitīti 38.33 punktā (raidījumā piedalās ne vairāk kā 20 dalībnieku. Ja katrai personai tiek nodrošināta 10 m2telpas platības, raidījuma dalībnieku skaits var būt lielāks u. c.).
Plašāk – No kura brīža persona uzskatāma par vakcinētu pret Covid-19

Jāņem vērā, ka izņēmums attiecas tikai uz pastāvīgiem kolektīviem. Atviegloti nosacījumi netiek piemēroti situācijās, kad telpā atrodas personas, par kurām nav informācijas, ka tās ir vakcinētas vai bijušas inficējušās. Tā kā nevar izslēgt kontaktus ar nevakcinētu vai inficētu personu, darba koplietošanas telpās ir jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro distancēšanās (6.3 2. apakšpunkts).

No 15. jūnija

Noteikumi paredz, ka, sākot ar 15. jūniju, vakcinētas vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 izslimojušas personas varēs tikties vairāku mājsaimniecību ietvaros, bet ne vairāk kā 20 personas, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci (38.27 5. apakšpunkts).

15. jūnijā stāsies spēkā noteikumu 38.31 punkts, kas paredz, ka  vakcinētas vai Covid-19 izslimojušas personas var piedalīties publiskos pasākumos, kā arī saņemt pakalpojumus klātienē, tai skaitā ēdināšanas un izklaides pakalpojumus, saņemt kultūras (kino un teātra izrādes, koncerti, izstādes, muzejpedagoģiskas un izglītojošas norises u. c.) pakalpojumus, piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos, kā arī sniegt fotopakalpojumus un piedalīties laulību reģistrācijā, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci.

Kādu sejas aizsegu var lietot

Lai gan rīkojumā ir lietots saīsinājums “mutes un deguna aizsegs”, ar to nav domāts jebkāds aizsegs. Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir precizēts, kas ir uzskatāms par mutes un deguna aizsegu. 6.3.1. punktā ir paskaidrots, ka mutes un deguna aizsegi šo noteikumu izpratnē  ir:

 • medicīniskās sejas maskas;
 • nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas.

Papildu drošībai var lietot arī sejas vairogu, bet tikai kopā ar medicīnisko vai nemedicīnisko (higiēnisko vai auduma) sejas masku.

Freepik

Atsaucoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rekomendācijām, Veselības ministrija norāda, ka mutes un sejas aizsegam ir jābūt:

 • cieši pieguļošam sejai;
 • viegli nomaināmam, ja tas kļuvis mitrs vai netīrs;
 • izgatavotam no tāda materiāla, ko var mazgāt 60 0C temperatūrā, lai iznīcinātu iespējamo piesārņojumu ar mikroorganismiem;
 • tādam, kas aiztur elpošanas ceļu pilienus, tajā pašā laikā nodrošinot brīvu elpošanu.

“Šādus nosacījumus nevar nodrošināt ar šallēm, lakatiņiem vai citiem pielāgotiem aizsegiem, jo tie cieši nepieguļ sejai, tos nav iespējams ērti un pareizi nomainīt, kā arī šos izstrādājumus ne vienmēr var mazgāt 60 0C temperatūrā. Materiāli, no kādiem parasti izgatavo šalles un lakatiņus, nenodrošina pietiekamu elpceļu pilienu aizturi. Pilnībā šādiem nosacījumiem atbilst medicīniskās sejas maskas, kas ir sertificētas. Tāpat nepieciešamo aizsardzību var nodrošināt, izmantojot pareizi izgatavotu nemedicīnisko masku. Tai jābūt izgatavotai no vismaz trīs kārtām atbilstoša materiāla (kokvilna, neilons u. tml.), un tā jānofiksē aiz ausīm vai jāsasien aiz galvas,” skaidro Veselības ministrija.

“Šobrīd ir pierādīts, ka gan vienreizlietojamo medicīnisko sejas masku, gan daudzreizlietojamo nemedicīnisko sejas masku lietošana samazina risku pārnest SARS-CoV-2 infekciju no cilvēka uz cilvēku. Savukārt sejas vairogu efektivitāte nav pierādīta,” skaidro Veselības ministrija. Sejas vairogi var tikt lietoti, lai pasargātu acu gļotādu vai seju no pieskaršanās ar rokām, bet ne elpošanas ceļu pilienu uztveršanai. Sejas vairogi var tikt lietoti komplektā ar masku, lai pasargātu arī acu gļotādu vai seju no pieskaršanās ar rokām.

Par noteikumu neievērošanu paredzēts sods 

Par epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpumiem ir paredzēta administratīvā atbildība, kas noteikta Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā

Likuma 50.1 pants paredz, ka personai par mutes un deguna aizsega nelietošanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 eiro.

Savukārt atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. pantam par izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas, vai pulcēšanās ierobežojumu, kā arī tirdzniecības vai citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu piemēro naudas sodu:

 • fiziskai personai – no 10 līdz 2000 eiro;
 • juridiskai personai – no 140 līdz 5000 eiro.

Turklāt par noteikumu neievērošanu vienlīdz atbildīgs ir gan pakalpojuma sniedzējs, gan saņēmējs.

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI