SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
04. maijā, 2021
Lasīšanai: 12 minūtes
21
21

No kura brīža persona uzskatāma par vakcinētu pret Covid-19

Stājas spēkā 01.05.2021.

Ir stājušies spēkā pirmie atvieglojumi personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā izslimojušas koronavīrusa izraisīto slimību. Priekšrocības ir noteiktas attiecībā uz rutīnas skrīninga veikšanu darba pienākumu pildīšanai, piemēram, sociālās aprūpes vai izglītības iestādēs, kā arī mājas karantīnas ievērošanu kontaktpersonām. Noteikumos arī precizēts, kas uzskatāma par vakcinētu personu, jo dažādām vakcīnām ir atšķirīga iedarbība.  

īsumā
 • Personām, kuras ir vakcinētas vai ir izslimojušas Covid-19, neveic rutīnas testēšanu darba pienākumu veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai.
 • Saņemot “Vaxzevria” vakcīnu, persona tiek uzskatīta par vakcinētu pret Covid-19, sākot ar 22. dienu līdz 90. dienai pēc pirmās devas saņemšanas.
 • Ja vakcinācijas kurss ir uzsākts ar “Vaxzevria”,  līdz 90. dienai jāveic balstvakcinācija, citādi personu vairs nevar uzskatīt par vakcinētu.
 • Saņemot citu ES reģistrētu vakcīnu (“Comirnaty”, “Moderna” vai “Janssen”), persona tiek uzskatīta par vakcinētu, sākot ar 15. dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas.
 • Atvieglojumus personām, kuras ir izslimojušas Covid-19, piemēro no brīža, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz 180. dienai pēc parauga ņemšanas datuma.
 • No 1. maija kontaktpersona, kura ir pārslimojusi Covid-19 vai ir vakcinēta pret Covid-19, var neievērot mājas karantīnu, ja tai nav saslimšanas pazīmes.
 • Tāpat kā līdz šim, Latvijā ir spēkā prasība ievērot pašizolāciju dzīvesvietā, atgriežoties no valstīm, kurās ir augsta Covid-19 izplatība. Šī prasība neattiecas uz ceļotājiem, kuri var dokumentāli pierādīt, ka pēdējā pusgada laikā ir izslimojuši Covid-19.

Kopš Covid-19 izplatība ir uzņēmusi “apgriezienus” un slimība nekontrolēti izplatās, atsevišķās institūcijās, kurās pastāv augsts infekcijas izplatīšanās risks, tiek regulāri veikti obligāti skrīninga testi. Piemēram, darbinieku rutīnas pārbaudes tiek veikta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs, kā arī bērnudārzos un skolās, kurās tiek organizēts mācību process klātienē.

1. maijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ar kuriem tika noteikti atsevišķi izņēmumi personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā ir izslimojušas šo infekcijas slimību.

Neveiks rutīnas skrīningu darba pienākumu veikšanai

Noteikumi ir papildināti ar 45.1 punktu, paredzot situācijas, kādās personai var neveikt obligāto rutīnas skrīninga testu darba pienākumu veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai.

Proti, obligāto rutīnas skrīninga testu Covid-19 diagnostikai darba pienākumu veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai, ja nav infekcijas slimības pazīmju, var neveikt:

 • personai, kas ir vakcinēta pret Covid-19;
 • personai pēc Covid-19 pārslimošanas.

Izņēmums ir gadījumi, kad Covid-19 testa nepieciešamību ir noteicis ārsts vai epidemiologs atbilstoši medicīniskām vai epidemioloģiskām indikācijām, piemēram, ja personai ir bijis ciešs kontakts ar inficēto.

Kas uzskatāma par vakcinētu personu

Noteikumos ir precizēts, ar kuru brīdi persona tiek uzskatīta par vakcinētu pret Covid-19:

 • sākot ar divdesmit otro dienu līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas “Vaxzevria” (“AstraZeneca”) pirmās devas saņemšanas;
 • sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar jebkuru citu Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu1 vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu2 atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai.

Eiropas Zāļu aģentūra šobrīd ir reģistrējusi un Latvijā ir atzītas četras vakcīnas pret Covid-19:  

 • Comirnaty” (nepieciešamas divas devas);
 • Moderna” (nepieciešamas divas devas);
 • Janssen” (nepieciešama viena deva);
 • Vaxzevria” jeb “AstraZeneca” (nepieciešamas divas devas, bet imunitāte izveidojas jau 22. dienā pēc pirmās devas ievadīšanas).

Ņemot vērā vakcīnu klīnisko pētījumu rezultātus, kas demonstrē aizsardzības veidošanos pēc vakcinācijas, ir noteikts, ka par vakcinētu personu tiek uzskatīta persona, kurai pagājušas divas nedēļas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas. Savukārt, vakcinējoties ar “Vaxzevria” (jeb “AstraZeneca” vakcīnu), pietiekama aizsardzība tiek iegūta jau pēc pirmās vakcīnas devas un tā ir pietiekama līdz 90. dienai, teikts noteikumu grozījumu anotācijā.

Ja vakcinācijas kurss ir uzsākts ar “Vaxzevria”  jeb “AstraZeneca” vakcīnu, lai persona varētu tikt uzskatīta par vakcinētu pret Covid-19 arī trīs mēnešus pēc pirmās devas saņemšanas, tai ir jāveic balstvakcinācija līdz 90. dienai. Pēc pabeigtas vakcinācijas personai turpinās vakcinētas personas statuss, bet, ja līdz 90. dienai nav veikta balstvakcinācija, personu vairs nevar uzskatīt par vakcinētu.

Cik ilgi turpinās aizsardzība pēc Covid-19 izslimošanas

Dabīgā ceļā imunitāti pret Covid-19 iegūst pēc pārslimošanas, tādēļ arī personām, kas ir izslimojušas Covid-19, var tikt piemēroti līdzvērtīgi izņēmumi kā vakcinētām personām, un šīs personas tiek uzskatītas par zema inficēšanās riska personām, teikts noteikumu projekta anotācijā.

To, ka persona ir pārslimojusi Covid-19, apliecina Covid-19 RNS pozitīvs tests. Lēmumu par to, ka persona ir atveseļojusies un vairs nav infekcioza, pieņem ārsts, un to var apliecināt ārsta izziņa – veidlapa Nr. 027/u.

Ņemot vērā šobrīd pieejamo pētījumu rezultātus, kurus ir apkopojuši Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti, aizsardzība pret Covid-19 personai pēc inficēšanās saglabājas 5–7 mēnešus, tādēļ tiek rekomendēts pieņemt, ka aizsardzība vidēji saglabājas 6 mēnešus – 180 dienas.

Tādējādi noteikumu 45.1 2. apakšpunkts paredz, ka obligāto rutīnas skrīninga testu darba pienākumu veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai var neveikt personai, kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz 180. dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

Mājas karantīna izslimojušai vai vakcinētai personai

Lai ierobežotu tālāku infekcijas izplatību, personām, kuras ir bijušas ciešā kontaktā ar Covid-19 inficētu cilvēku, epidemiologs, ģimenes ārsts vai darba devējs nosaka kontaktpersonas statusu. Kontaktpersonām ir obligāts pienākums ievērot mājas karantīnu – 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar personu, kurai apstiprināta Covid-19 infekcija. Mājas karantīnu var pārtraukt ātrāk, ja, veicot Covid-19 laboratorisko diagnostiku ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir saņemts negatīvs testa rezultāts (MK noteikumu 55. punkts un 55.2 punkts).

No 1. maija kontaktpersona, kura ir pārslimojusi Covid-19 vai ir vakcinēta pret Covid-19, var neievērot mājas karantīnu, ja tai nav saslimšanas pazīmju.

Tomēr šādā gadījumā kontaktpersonai, kura ir vakcinēta pret Covid-19, ir pienākums nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu veikt Covid-19 testu. Ja tests ir pozitīvs, šai personai ir pienākums ievērot stingru izolāciju dzīvesvietā (55.2 1. apakšpunkts).

Šāda piesardzība nepieciešama, ņemot vērā to, ka vakcinācija pilnībā nepasargā no saslimšanas, bet novērš smagas slimības gaitas un hospitalizācijas risku. Papildu tests var palīdzēt savlaicīgi atklāt bezsimptomu inficēšanās gadījumus un tālāku slimības izplatību, teikts noteikumu projekta anotācijā.

Atgriežoties no ārzemēm, vakcinētajām personām ir jāievēro pašizolācija

Tāpat kā līdz šim, Latvijā ir spēkā prasība ievērot pašizolāciju dzīvesvietā, atgriežoties no valstīm, kurās ir augsta Covid-19 izplatība.

Šī prasība neattiecas uz ceļotājiem, kuri var dokumentāli pierādīt, ka pēdējā pusgada laikā ir izslimojuši Covid-19. Šis izņēmums ir spēkā, “sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS” (MK noteikumu 56.1 punkts).

Attiecībā uz vakcinētām personām šobrīd šāds izņēmums netiek paredzēts. Tas nozīmē, ka prasība ievērot pašizolāciju, atgriežoties mājās no augsta riska valstīm, joprojām attiecas arī uz personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19. Kā paskaidrots noteikumu anotācijā, pabeigts vakcinācijas kurss var nepasargāt no jaunajiem SARS-CoV-2 paveidiem, kas izplatīti citās valstīs. Tādēļ līdz pietiekamas sabiedrības, īpaši riska grupu, vakcinācijas aptveres sasniegšanai izņēmumi vakcinētām personām attiecībā uz pašizolāciju netiek plānoti.

Atvieglojumi vakcinētām personām nākotnē varētu būt plašāki

Covid-19 vakcinētajiem iedzīvotājiem ar laiku varētu tikt ieviestas vēl papildu priekšrocības, teikts Ministru kabineta 27. aprīļa sēdē skatītajā Tieslietu ministrijas (TM) un Veselības ministrijas (VM) kopīgi sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par sabiedrības ieguvumiem no vakcinācijas pret Covid-19 un iespējamiem motivējošiem pasākumiem.

Prezentācijā Ministru kabinetam 20. aprīļa sēdē Veselības ministra padomnieks rīcībpolitikas jautājumos Kaspars Bērziņš informēja, ka arī Latvijā, līdzīgi kā citās pasaules valstīs, varētu tikt pakāpeniski ieviesti dažādi epidemioloģisko ierobežojumu atvieglojumi vakcinētām personām. Pirmajā posmā plānotie atvieglojumi ir ieviesti no 1. maija.

Atbilstoši informatīvajā ziņojumā izklāstītajam plānam, turpinot ierobežojumu atcelšanu vakcinētām personām, iespējams, varētu atļaut pulcēties sporta un kultūras pasākumos, iekštelpās apmeklēt kultūras un sporta pasākumus, izmantot ēdināšanas, sporta klubu un izklaides pakalpojumus, noteiktās situācijās nelietot sejas masku un citus individuālos aizsardzības līdzekļus u. tml.

Vienlaikus jāatgādina, ka šobrīd epidemioloģiskā situācija valstī pasliktinās. Plašāk SPKC sagatavotajā informācijā 30. aprīlī: Saslimstība ar Covid-19 Latvijā stabili pieaug.

1 Prezentācijā Ministru kabinetam 20. aprīļa sēdē Veselības ministra padomnieks rīcībpolitikas jautājumos Kaspars Bērziņš paskaidroja, ka tie varētu būt specifiski gadījumi, kad Eiropas Savienība vai Latvija noslēdz atsevišķu līgumu ar kādu trešo valsti par tajā izstrādāto vai izmantoto vakcīnu drošuma un efektivitātes atzīšanu.

2 Ar Pasaules Veselības organizācijas atzīto vakcīnu sarakstu (skatīts 23. aprīlī) var iepazīties organizācijas mājaslapas sadaļā Covid-19 vakcīnas.

Labs saturs
21
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

6. aprīlī noslēdzās valstī izsludinātā ārkārtējā situācija. Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras turpināt noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Visi tiesību akti, kas attiecas uz Covid-19, vienkopus Likumi.lv.

Žurnāla "Jurista Vārds" publikāciju izlase brīvpieejā - cīņas ar pandēmiju juridiskie aspekti.

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU