SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
01. jūnijā, 2020
Lasīšanai: 11 minūtes
4
4

Nometnes, interešu izglītība un amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi – kas atļauts no 1. jūnija

Stājas spēkā 01.06.2020.

FOTO: Ieva Lūka, LETA

No šodienas ir paplašināts pasākumu klāsts, ko drīkst organizēt un apmeklēt klātienē. Piemēram, dota zaļā gaisma bērnu nometnēm. Ievērojot sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, ir atļauts atsākt amatiermākslas kolektīvu darbu un organizēt pieaugušo izglītības un interešu izglītības nodarbības. Turpmāk ir pieļaujams, ka 2 m distanci treniņos neievēro Latvijas pieaugušo izlašu vai Olimpiskās vienības sportisti.

īsumā
 • Pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, kā arī pieaugušo mācību un interešu izglītības process no 1. jūnija varēs noritēt klātienē.
 • Neievērojot 2 m distanci, ir atļauti sporta treniņi (nodarbības) sportistiem, kuri ir Latvijas pieaugušo izlašu, Latvijas Olimpiskās vienības u. c. dalībnieki.
 • Ir sagatavotas bērnu nometņu rīkošanas vadlīnijas, kuras tiks nodotas nometņu organizatoriem.
 • Nosacījumi pulcēšanās, publisko vietu un pasākumu apmeklēšanai joprojām ir spēkā – pasākumos var piedalīties ne vairāk kā 25 personas, ievērojot 2 m distanci un stingrus higiēnas noteikumus.
 • No 1. jūnija ir atļauts organizēt arī amatiermākslas kolektīvu darbību un mēģinājumus iekštelpās un ārā.

Šādas izmaiņas paredz 21. maijā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas stājas spēkā 1. jūnijā.

Valsts pārbaudījumu un iestājpārbaudījumu norise

Valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē no 1. jūnija varēs noritēt klātienē, informē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).  

Kā zināms, ārkārtējās situācijas laikā mācību process izglītības iestādēs un ārpus tām klātienes formā tika pārtraukts. Pakāpeniski ierobežojošie pasākumi ir tikuši atviegloti. Piemēram, no 14. maija ir atļautas:

 • klātienes konsultācijas izglītības iestādē izglītojamiem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem, arī profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem;
 • klātienes konsultācijas izglītības iestādē 9. klašu izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības pakāpē.

No 1. jūnija, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, papildus ir atļauta klātienes valsts pārbaudījumu, arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un iestājpārbaudījumu norise:

 • izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, arī profesionālās ievirzes izglītības programmās;
 • augstākās izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei augstākās izglītības pakāpē, ja to nav iespējams veikt attālināti.

Interešu izglītība un pieaugušo izglītība

Tāpat arī pieaugušo mācību un interešu izglītības process varēs noritēt klātienē, skaidro IZM.

No 1. jūnija, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, klātienē ir atļauts:

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu mācību process, arī pārbaudījumu norise;
 • interešu izglītības programmu mācību process.

Organizējot mācību procesu klātienē, obligāti jāievēro šādi nosacījumi:

 • pasākumā vienlaikus piedalās ne vairāk kā 25 cilvēki, un tiek ievērota savstarpējā 2 m distance;
 • pasākuma laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, ārā – netiek ierobežots;
 • pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem;
 • ja nodarbība notiek izglītības iestādes ēkā, tiek nodrošināts, ka tā fiziski nepārklājas ar klātienes konsultāciju vai valsts pārbaudījumu norisi.

Zaļā gaisma bērnu nometnēm

No šodienas, 1. jūnija, ir atļauta arī bērnu nometņu norise, protams, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Papildus rīkojuma 4.3.6.7. punktā precizēts: ja nometne norisinās izglītības iestādes ēkā, tiek nodrošināts, ka nometnes darbība fiziski nepārklājas ar klātienes konsultāciju vai valsts pārbaudījumu norisi.

“Tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas – sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāts mēdz būt dažāds – dienas vai diennakts –, ir sagatavotas nometņu rīkošanas vadlīnijas, kuras tiks nodotas nometņu organizatoriem,” skaidro IZM.

Par interešu izglītības nometnēm papildu informāciju varēs saņemt Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamentā, par sporta nometnēm – IZM Sporta departamentā.

IZM atgādina: “Lai gan valdība izšķīrās par Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas ierobežojumu mazināšanu, tomēr jāatceras, ka nosacījumi pulcēšanās, publisko vietu un pasākumu apmeklēšanai joprojām ir spēkā – pasākumos var piedalīties ne vairāk kā 25 personas, ievērojot 2 m distanci un stingrus higiēnas noteikumus. Visās sabiedrības darbības jomās pakāpeniski ir jāatgriežas pie ierastā dzīves ritma, bet izšķirīgs būs individuālās atbildības faktors. Tas, cik rūpīgi katrs ievēros epidemioloģiskās drošības noteikumus, kā arī izglītības un sporta procesa organizatoru prasības, jau tuvākajā laikā parādīs, vai Latvijas sabiedrība spēj organizēti rīkoties, turpinot Covid-19 izraisītās slimības ierobežošanu.”

Latvijas izlašu sportisti 2 m distanci treniņos var neievērot

No 12. maija ir atļauts organizēt sporta treniņus (nodarbības), ievērojot šādus nosacījumus:

 • vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 25 personas (ieskaitot sporta treniņa (nodarbības) vadītāju un citus darbiniekus);
 • sporta treniņa (nodarbības) laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, ārā – netiek ierobežots;
 • sporta treniņu (nodarbību) vada sertificēts treneris;
 • personas ievēro savstarpēju 2 m distanci;
 • netiek pieļauts, ka fiziski pārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;
 • sporta treniņā (nodarbībā) netiek iesaistītas personas, kas jaunākas par 7 gadiem;
 • tiek ievēroti citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Savukārt no 1. jūnija, neievērojot 2 m distanci, ir atļauti sporta treniņi (nodarbības) sportistiem, kuri ir Latvijas pieaugušo izlašu, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista pienākumus. Tomēr tas nebūs attiecināms uz cīņu sporta veidu sportistiem.

Amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi

No 1. jūnija ir atļauts organizēt arī amatiermākslas kolektīvu (koris, deju kolektīvs, pūtēju orķestris, kokļu mūzikas ansamblis, vokālais ansamblis, amatierteātris, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis, tautas mūzikas grupa (kapela), tautas lietišķās mākslas studija vai pulciņš u. c. amatiermākslas kolektīvi atbilstoši dibinātāja noteiktajiem nosacījumiem) darbību un mēģinājumus iekštelpās un ārā. To paredz valdības rīkojuma 4.5.5 punkts.

Organizējot amatiermākslas kolektīvu mēģinājumus, ir saistoši kultūras ministra rīkojuma Nr. 2.5-1-75 “Par kārtību, kādā nodrošināmi sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi amatiermākslas kolektīvu darbībā un mēģinājumu procesā” nosacījumi.

Līdzīgi kā citās kultūras iestādēs un pasākumos, nav pieļaujams, ka mēģinājumos piedalās persona ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm. “Profesionālās skatuves mākslas organizācijai ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt piedalīties mēģinājumā un aicināt tās atstāt mēģinājuma vietu,” uzsvērts kultūras ministra rīkojumā.

Ierodoties uz mēģinājumu, personai rakstveidā ir jāapliecina, ka uz viņu neattiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi.

Mēģinājumu organizatori tiek aicināti izvērtēt nepieciešamību iesaistīt personas no riska grupām.

Paredzēts, ka nodarbības norise kopumā tiek plānota līdz trīs stundām, ieskaitot pārtraukumus, un netiek pieļauta koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu nodrošināšana nodarbības dalībniekiem.

Kolektīva dibinātājs par katru nodarbību veido to personu sarakstu, kuras piedalās konkrētajā nodarbībā, arī apkopo personu kontaktinformāciju, ievērojot noteiktos personu datu apstrādes principus, un saglabā šos sarakstus vismaz trīs nedēļas pēc nodarbības norises.

Arī amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos ir jānodrošina 2 m distance starp tā dalībniekiem. Izņēmums ir deju kolektīva, kora, vokālā ansambļa, folkloras kopas vai etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki (dejotāji vai dziedātāji), jo tad jānodrošina, ka mēģinājuma norisē piedalās ne vairāk kā viens mēģinājuma dalībnieks uz 9 m2 telpas platības, ja tiek nodrošināta 3 m distance starp nodarbības dalībniekiem un novērsta dalībnieku drūzmēšanās pie ieejas, izejas un citās telpās.

Ja tomēr mēģinājuma procesam ir nepieciešama divu dalībnieku atrašanās, neievērojot 2 m distanci (piemēram, dejā), jānodrošina, ka tiešs fizisks kontakts starp personām nepārsniedz 15 minūtes, izņemot gadījumus, ja šīs personas dzīvo vienā mājsaimniecībā.

Dibinātājs nodrošina, ka nodarbības dalībnieki izmanto tikai viņu lietošanā nodotās iekārtas, mūzikas instrumentus u. c. aprīkojumu un šis aprīkojums tiek nodots no vienas personas otrai, tos iepriekš dezinficējot ar piemērotiem līdzekļiem. Tāpat noteikti vairāki citi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Īpaši drošības pasākumi noteikti arī filmēšanas procesā, un tie apkopoti kultūras ministra rīkojumā Nr. 2.5-1-74 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu filmēšanas procesā”.

Kā LV portāls iepriekš rakstīja, no 13. maija tika atļauts atsākt profesionālās skatuves mākslas (mūzikas, dejas, teātra) mēģinājumus, ievērojot kultūras ministra rīkojuma Nr. 2.5-1-61 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu profesionālās skatuves mākslas mēģinājumu procesā”.

No 3. jūnija atjaunoti veselības aprūpes pakalpojumi

No šīs nedēļas pilnā apjomā darbību atsāk veselības aprūpes iestādes.

No 29. maija ārstniecības iestādes var nodrošināt arī visus dienas stacionārā sniegtos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpat vairs nebūs ierobežojumu, lai veiktu nepieciešamos plānveida izmeklējumus.

Savukārt no 3. jūnija būs atļauts sniegt arī visus plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, kas nozīmē, ka tiks pilnībā atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi.

 

 

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU