SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
12. martā, 2020
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
7
7

Publiski pasākumi un privāta pulcēšanās

Papildināts 22. maijā

Lai gan ārkārtējās situācijas režīms valstī ir pagarināts līdz 9. jūnijam, sākot ar 12. maiju, tiek atviegloti līdz šim noteiktie ierobežojumi. Ievērojot 2 metru distanci un citus epidemioloģiskās drošības pasākumus, ir atļauts pulcēties organizētos pasākumos līdz 25 cilvēkiem un atsākt kultūras iestāžu darbu. Joprojām aizliegta bērnu izklaides pasākumu norise iekštelpās.

Līdz šim ārkārtējās situācijas laikā pulcēšanās, arī privātos pasākumos, bija aizliegta. Valdība, atbalstot grozījumus  Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, paredzējusi kopā sanākšanu atļaut, taču ievērojot noteiktas prasības.  

Pulcēšanās – līdz 25 cilvēkiem

Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības noteikumus, no 12. maija ir atļauta pulcēšanās iekštelpās un ārtelpās līdz 25 cilvēkiem šādos organizētos pasākumos:

 • publiskos izklaides un svētku pasākumos;
 • sapulcēs, gājienos un piketos;
 • organizētu reliģisku darbību veikšanai;
 • privātos pasākumos.

Ir noteikts izņēmums – publiskie sporta pasākumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma izpratnē, kā arī privāti sporta pasākumi. Tie pagaidām vēl netiks atļauti.

UZMANĪBU!

Joprojām aizliegta bērnu izklaides pasākumu norise iekštelpās.

(piemēram, bērnu viesību organizēšana, izklaides un atrakciju centri, batutu parki, bērnu rotaļu istabas, bērnu pieskatīšanas istabu darbība, tai skaitā tirdzniecības centros).

Atvieglojot ierobežojošo pasākumu slogu, ir nolemts pagarināt kultūras, reliģiskās darbības veikšanas vietu, izklaides, ārpustelpu sporta un citas atpūtas vietu darba laiku, kas līdz šim bija ierobežots. No 15. maija šādas atpūtas vietas darbu var uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.30 un beigt ne vēlāk kā pusnaktī.

Jāievēro sociālā distancēšanās un laika ierobežojums

Valdības rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" paredz, ka, organizējot privātu vai publisku pasākumu iekštelpās vai ārtelpās, ir obligāti jāievēro virkne piesardzības pasākumu, kuru mērķis ir pēc iespējas ierobežot Covid-19 slimības izplatību. 

 • pasākumā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot rīkojuma 4.5.2 apakšpunktā noteiktos ierobežojumus.

Ko tas nozīmē? Piemēram, personām arī turpmāk būs jāievēro savstarpēja divu metru distance. Uzturēties blakus, neievērojot 2 metru distanci, joprojām drīkst TIKAI:

ne vairāk kā 2 personas;

cilvēki, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;

vecāks ar nepilngadīgiem bērniem, ja nedzīvo ar viņiem kopā;

personas, kas veic darba vai dienesta pienākumus.

Šie nosacījumi tiek attiecināti arī uz privātām iekštelpām un ārtelpām. Tātad arī privātos pasākumos mājās būs jāņem vērā dzīvokļa platība, lai nepārsniegtu cilvēku skaitu, kas atbilst epidemiologu norādījumiem.

 • pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēros noteikto cilvēku skaita ierobežojumu. Proti – šādā pasākumā, kura dalībnieki atradīsies vieglajā transportlīdzeklī (piemēram, brīvdabas kino), varēs piedalīties vairāk nekā 25 cilvēki (šādos pasākumos ir noteiktas papildus sanitārās prasības, kas izklāstītas zemāk).
 • pasākuma laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, ārtelpās – netiek ierobežots.
 • pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

Kultūras pasākumi, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties personīgajā automašīnā

Valdība, veicot izmaiņas valdības rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ir paredzējusi īpašu atrunu attiecībā uz publiskiem pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī (piemēram, brīvdabas kino). Uz šādiem pasākumiem netiek piemērots noteiktais cilvēku skaita ierobežojums. Proti – šādā publiskā pasākumā, kura dalībnieki atradīsies vieglajā transportlīdzeklī, varēs piedalīties vairāk nekā 25 cilvēki.

Tomēr arī šādos gadījumos apmeklētājiem ir jāievēro stingras sanitārās prasības, kas apkopotas kultūras ministra rīkojumā Nr. 2.5-1-65 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu publiskos kultūras pasākumos, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī”.

Piedaloties šādos pasākumos, organizatoriem jānodrošina, ka tiek ievērotas šādas prasības:

 • vienā automobilī vienlaikus var atrasties viena persona vai personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
 • automobiļu novietošana pasākuma vietā tiek īstenota, nodrošinot vismaz 2 m distanci starp automobiļiem;
 • pasākuma laikā apmeklētājiem aizliegts izkāpt no automobiļa un uzturēties ārpus tā, izņemot gadījumus, kad tiek apmeklētas labierīcības;
 • pasākuma laikā apmeklētājiem aizliegts atvērt automobiļu logus, izņemot vēdināšanas režīmā un iepriekš veiktā ēdienu un dzērienu pasūtījuma saņemšanai.

Šādās publisko kultūras pasākumu vietās ir atļauts nodrošināt dzērienu un ēdienu tirdzniecību, to pasūtīšana un apmaksa ir veicama tikai attālināti, nodrošinot bezkontakta pasūtījumu piegādi.

Šāda tipa brīvdabas pasākumā nav atļauts piedalīties apmeklētājiem, kuri izmanto citus transportlīdzekļus, tostarp velosipēdus, skrejriteņus, mopēdus, motociklus, kravas un pasažieru pārvadāšanai paredzētus transportlīdzekļus (autobusus, kravas automašīnas), kā arī vieglos transportlīdzekļus ar vaļēju virsbūvi. Nav pieļaujama pasākuma apmeklēšana kājāmgājējiem.

Kultūras ministrija

Sapulces, gājieni un piketi

Ņemot vērā, ka ir atļauta pulcēšanās līdz 25 cilvēkiem, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ir izdevis rīkojumuNr. 1-2/72 "Par sociālās un fiziskās distancēšanās nodrošināšanu sapulcēs, gājienos un piketos". Tajā apkopoti drošības pasākumi, kas obligāti jāievēro, organizējot šāda veida pasākumus gan iekštelpās, gan ārtelpās. 

Nosacījumi organizētām sapulcēm iekštelpās

 • Izvietot sapulces apmeklētājiem skaidri salasāmas norādes būt sociāli atbildīgiem un  ievērot 2 metru savstarpējo distanci; informāciju par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties sapulces vietā; aicinājumu neapmeklēt sapulci, ja ir parādījušās elpceļu infekcijas pazīme.
 • Sapulces norises telpa ir atbilstoša, lai ievērotu visus nosacījumu izpildi (t.sk. 2 m distanci starp dalībniekiem).
 • Sapuces dalībniekiem nodrošina dezinfekcijas līdzekļus.
 • Pirms un pēc sapulces jānodrošina telpu uzkopšana un vēdināšana. 
 • Sapulces organizēšanas vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 25 cilvēki.
 • Sapulces laiks nepārsniedz 3 stundas.
 • Sapulces vietā nav pieļaujama koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu organizēšana.
 • Sapulcē nepiedalās personas, kurām ir pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

Nosacījumi ārtelpās organizētām sapulcēm, gājieniem un piketiem

 • Pasākumā vienlaikus piedalās ne vairāk kā 25 cilvēki.
 • Pasākuma dalībnieki ievēro savstarpēju 2 m distanci un citus pulcēšanās nosacījumus.
 • Pasākuma organizators nodrošina informāciju par pienākumu ievērot 2 m distanci un maksimāli pieļaujamo dalībnieku skaitu; aicina neapmeklēt pasākumu, ja ir parādījušās elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 
 • Pasākuma organizators nodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamību.
 • Iepriekš sagatavoti plakāti, lozungi, transparenti vai citi atribūti pasākuma dalībniekiem nododami, ievērojot higiēnas pasākumus.
 • Nav pieļaujama patvaļīga pievienošanās gājiena dalībniekiem.

 • Nav pieļaujama koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu organizēšana.

Par nosacījumu ievērošanu un drūzmēšanās novēršanu ir atbildīgs pasākuma organizators. Noteikumu ievērošanu uzrauga Valsts policija un pašvaldības policija.

Dievkalpojumi, laulības un bēres

Ierobežojošie noteikumi ir attiecināmi arī uz reliģiskajiem pasākumiem.

Tieslietu ministrija skaidro, ka garīgā un kalpojošā personāla noturēts dievkalpojums, neaicinot uz to draudzi, nav uzskatāms par organizētu pasākumu. Tādējādi vienlaicīgi reliģiskās darbības veikšanas vietās var atrasties tāds personu skaits, kas nodrošina savstarpējās divu metru distances un citu noteikto fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.

Laulību, kristību, bēru ceremonijas tiek uzskatītas par organizētu pasākumu minētā rīkojuma izpratnē, tāpēc dalībnieku skaits (ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu) nevar pārsniegt 25 cilvēkus, neatkarīgi no tā, vai pasākums tiek organizēts iekštelpās vai ārtelpās. Turklāt iekštelpās notiekošā pasākuma laiks nevar pārsniegt trīs stundas. Attiecībā uz ārtelpās notiekošajiem pasākumiem maksimālais norises laiks netiek ierobežots. Papildus minētajam, pasākuma organizatoram ir pienākums nodrošināt ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

Arī šādos pasākumos, neievērojot divu metru distanci, vienlaikus pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var ne vairāk kā divas personas; personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā; vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā; personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns vērš uzmanību tam, ka vēl joprojām ikviens ir aicināts īpaši izvērtēt riskus pirms apmeklēt publiskās vietas un organizētus pasākumus, t.sk. dievnamus: "Aicinu visas draudzes publiski informēt draudzes locekļus par ierobežojumiem, t.sk. publiskojot Veselības ministrijas epidemioloģiskās prasības,  un ar atbildību izturēties pret tiem,  turpinot ievērot maksimālo piesardzību".

Arī reliģiskās organizācijas publiski aicina ticīgos “palikt mājās”, pēc iespējas atturoties no publisku vietu, arī baznīcas, apmeklējuma, reliģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātos dalības veidus. Jo īpaši tas ir attiecināms uz personām, kas atrodas riska grupā.

Sociālā distancēšanās ir laiks, ko var veltīt savai garīgajai izaugsmei.

PAMATPRINCIPI

Pamatprincipi piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai, sniedzot publiskus pakalpojumus vai organizējot privātus pasākumus publiskās telpās vai vietās vai publiskus pasākumus ir noteikti Veselības ministrijas ieteikumos Nr. IeNA/8 "
Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei". Tie apkopoti LV portāla infografikā.

***

MK rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" aktuālā versija un citi ar Covid-19 saistītie valdības pieņemtie normatīvie akti ir pieejami vietnes likumi.lv sadaļā “Covid-19”.  Visus aktuālos normatīvos aktus oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" publicē nekavējoties pēc to saņemšanas.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU