SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
27. janvārī, 2020
Lasīšanai: 15 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
1
45
1
45

Paternitātes pabalsts un citas bērna tēva tiesības

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika. Avots: VSAA, CSP

Tiesības uz paternitātes pabalstu jaundzimušo bērnu tēvi var izmantot jau sešpadsmito gadu. Paternitātes pabalstu, ko maksā par 10 kalendāra dienu atvaļinājuma laiku, saņem vairāk nekā puse bērnu tēvu. Daudzi izmanto arī tiesības saņemt vecāku pabalstu, ko maksā līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam, turklāt lielākā daļa no šī pabalsta saņēmējiem turpina strādāt.

īsumā
  • Darba likums paredz tēvam 10 kalendāra dienu atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu.
  • Paternitātes pabalstu var saņemt sociāli apdrošināts bērna tēvs pirmajos divos mēnešos pēc bērna piedzimšanas.
  • Darba devējs piešķir darbiniekam atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir paternitātes pabalstu.
  • Darba likums abiem vecākiem nosaka vienādas tiesības uz 1,5 gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu līdz bērna 8 gadu vecumam.
  • Vecāku pabalsta izmaksas laikā var mainīt tā saņēmēju. Pārmaiņus to var saņemt bērna mamma vai bērna tēvs.

2004. gadā, kurā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” tika ieviests paternitātes pabalsts, to saņēma 4521 tēvs, pirms 15 gadiem, atsaucoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra datiem, rakstīja “Latvijas Vēstnesis”. Togad Latvijā piedzima 20 551 bērns.

2019. gadā reģistrēti 18 589 bērni, kas ir par 725 mazāk nekā 2018. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie provizoriskie dati.

Pagājušajā gadā paternitātes pabalsts izmaksāts 10 508 tēviem, LV portālu informēja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistiķi. Salīdzināšanai – maternitātes pabalsts izmaksāts 16 625 sievietēm.

Paternitātes pabalstu paredz sociālā apdrošināšana, līdz ar to, protams, šo pabalstu nevar saņemt nestrādājošie vai tie, kuri nesaņem legālus ienākumus, arī tie, kuriem no ienākumiem nav pienākuma maksāt sociālās iemaksas paternitātes apdrošināšanai.

Kam ir tiesības saņemt paternitātes pabalstu

Tiesības saņemt paternitātes pabalstu ir personai, kura ir sociāli apdrošināta saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un ir darba ņēmējs (arī mikrouzņēmuma darbinieks), pašnodarbinātais, kurš faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas 32,15% apmērā vismaz no minimālās algas (430 eiro mēnesī), un pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai.

Tēvs var izmantot savas tiesības uz 10 dienu atvaļinājumu un pabalstu arī tad, ja vecāki nav laulāti un dzīvo atsevišķi.

Kad un kā pieprasīt pabalstu

Paternitātes pabalstu var saņemt pirmajos divos mēnešos pēc bērna piedzimšanas. Vispirms jāpieprasa darba devējam 10 kalendāra dienu atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu. Tiesības uz šo atvaļinājumu nosaka Darba likuma 155. panta pirmā daļa.

Darba devējam iesniegumam par atvaļinājuma piešķiršanu jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija. Darba devējs uzņēmuma vai iestādes iekšējos dokumentos var būt noteicis kārtību, kādā veidā iesniedzams apliecinājums – bērna dzimšanas apliecība.

Pabalsts jāpieprasa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA). Pēc atvaļinājuma sakarā ar bērna piedzimšanu piešķiršanas darba devējs par to paziņo Valsts ieņēmumu dienestam, no kura šo informāciju saņem VSAA. Paternitātes pabalsta piešķiršanas pamatā ir informācija par to, ka pabalsta pieprasītājs ir reģistrēts kā bērna tēvs un no VID saņemtā informācija par bērna tēva atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu, uzsver VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļa vecākā eksperte Anita Jakseboga.

Pabalstu aprēķina par kalendārajām dienām, kurās darba devējs ir piešķīris atvaļinājumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” darba devējam ziņojumā VID jānorāda:

  • datums, no kura darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu (91. kods);
  • datums, no kura darba ņēmējs (bērna tēvs) ir sācis darbu pēc atvaļinājuma sakarā ar bērna piedzimšanu (92. kods).

Tātad ziņojumā ir precīzi jānorāda atvaļinājuma sākuma datums un datums, kurā darbinieks atsāk darbu pēc atvaļinājuma.

Pabalsta apmērs

Paternitātes pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu nosaka 12 mēnešu periodā, neskaitot pēdējos divus mēnešus pirms mēneša, kurā ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.

Piemērs. Tētis pieprasa paternitātes pabalstu no 28. janvāra līdz 6. februārim. Vidējo iemaksu algu viņam noteiks 12 mēnešu periodā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada oktobrim (ieskaitot).

Pabalstu aprēķina vienai kalendārajai dienai un attiecīgi maksā par tik kalendārajām dienām, cik ilgs ir atvaļinājums. Ja alga ir vienāda visos mēnešos, aptuveni var izrēķināt, kāds būs pabalsts.

Piemērs. Alga – 900 mēnesī (bruto), 80% no tās mēnesī būtu 720 eiro, trešā daļa mēneša (10 dienas) = 240 eiro.

Ja bērna tēvs 12 mēnešu periodā kādu laiku nav strādājis, par šo laiku vidējo iemaksu algu nosaka 70% apmērā no valstī noteiktās vidējās iemaksu algas aizpagājušajā gadā. Ja pabalstu piešķir šogad, vidējās iemaksu algas aprēķina mēnešos, kuros nav darba ņēmēja statusa, tos aizstās ar 70% no vidējās iemaksu algas valstī 2018. gadā, t. i., 587,39 eiro (70% no 839,13 eiro).

Pašnodarbinātajam vidējo iemaksu algu paternitātes pabalstam aprēķina par 12 mēnešu periodu, kas beidzas vienu ceturksni pirms tā ceturkšņa, kurā sākas atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.

Piemērs. Tētis pieprasa pabalstu no 28. janvāra līdz 6. februārim. Vidējo iemaksu algu viņam kā pašnodarbinātajam noteiks 12 mēnešu periodā no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada septembrim.

Atšķirībā no darba ņēmēja pašnodarbinātajam, aprēķinot vidējo iemaksu algu, periodā, kad viņš nav veicis obligātās iemaksas, nepiemēro valstī noteikto mēneša vidējā apdrošināšanas perioda iemaksu algu. Tātad pabalstu rēķina tikai no paša iemaksām.

Pērn paternitātes pabalsta vidējais piešķirtais apmērs dienā bija 35,69 eiro. Saskaņā ar VSAA LV portālam apkopoto informāciju lielākajai daļa pabalsta saņēmēju tā apmērs (dienā) bijis līdz 50 eiro.

Tēva tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu

Darba likums abiem vecākiem nosaka vienādas tiesības uz 1,5 gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu līdz bērna 8 gadu vecumam. Vecāki to var izmantot arī vienlaikus un arī strādājot vienā darbavietā. Atvaļinājumu var izmantot pa daļām. Darbiniekam, ja viņš vēlas izmantot BKA, ir pienākums vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņot darba devējam par šī atvaļinājuma vai tā daļas sākumu un ilgumu. Šo atvaļinājumu darba devējs neapmaksā.

Vecāku pabalstu var izvēlēties saņemt tēvs

Vecāku pabalstu var saņemt viens no vecākiem. Vecāku pabalstu maksā līdz bērna viena gada vai bērna 1,5 gada vecumam (kā vecāki izvēlas).

Arī vecāku pabalstu aprēķina no vidējās iemaksu algas 12 mēnešu periodā, neskaitot pēdējos divus mēnešus.

Ja izvēle ir saņemt pabalstu līdz bērna viena gada vecumam, tā apmērs ir 60% no pabalsta pieprasītāja vidējās iemaksu algas; ja vēlas pabalstu saņemt līdz bērna 1,5 gada vecumam, tā apmērs ir 43,75% no vidējās iemaksu algas.

BKA saistība ar pabalstiem skatāma tad, kad vecāki pēc bērna piedzimšanas lemj, kurš saņems vecāku pabalstu un kurš dosies bērna kopšanas atvaļinājumā.

Vecāku pabalstu piešķirtajā apmērā saņem tikai tad, ja pabalsta saņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja vecāku pabalstu pieprasa tētis, bet viņš nedodas bērna kopšanas atvaļinājumā, turpina strādāt vai kā pašnodarbinātais saņem ienākumus, no kuriem jāveic iemaksas pēc pilnas likmes, tad viņam vecāku pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta.

Ja paternitātes un vecāku pabalsta tiesības sakrīt laikā

Tā kā paternitātes atvaļinājums ir jāizņem pirmajos divos mēnešos, nereti problemātiska šķiet situācija, kā salāgot tiesības uz tēva pabalstu ar tiesībām uz vecāku pabalstu, ja to pieprasa bērna tēvs. Ģimenē vecāku pabalsta saņemšanai tēvu bieži vien izvēlas tāpēc, ka viņam ir lielāka alga, tātad arī vecāku pabalsts var būt lielāks nekā bērna māmiņai, turklāt pat tad, ja tēvs turpina strādāt un saņem tikai 30% no aprēķinātā pabalsta.

Situācija, kad tētim tiesības uz diviem atvaļinājumiem pārklājas, var rasties gadījumos, ja māmiņai nav tiesības uz maternitātes pabalstu, jo viņa nav sociāli apdrošināta, kā arī tad, ja māmiņa pieticīgā pabalsta summas dēļ atsakās no maternitātes pabalsta otrās daļas (darbnespējas lapas B apmaksas pēc dzemdībām), lai tēvs varētu pieprasīt vecāku pabalstu no bērna dzimšanas dienas.

Kas notiek ar paternitātes pabalstu, kuram ir ierobežots divu mēnešu termiņš? Ir divas situācijas.

Pirmā situācija. Tēvs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, viņš saņem vecāku pabalstu. Kā un vai viņš var izmantot savas tiesības uz paternitātes pabalstu?

Darba devējs par vienu un to pašu periodu nevar piešķirt divus atvaļinājumus, tātad bērna tēvs nevar vienlaikus atrasties divos atvaļinājumos. Līdz ar to, ja bērna tēvs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, viņš saņem vecāku pabalstu, bet VSAA nav pamata piešķirt paternitātes pabalstu.

Otra situācija. Tēvs neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, viņš saņem vecāku pabalstu 30% apmērā no aprēķinātā. Kā un vai viņš var izmantot savas tiesības uz paternitātes pabalstu?

Bērna tēvam ir tiesības vienlaikus saņemt vecāku pabalstu un paternitātes pabalstu. Vecāku pabalstu par šo periodu tēvam izmaksā 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Tātad, ja vecāku pabalsta saņemšanas laikā ir izmantots tēva atvaļinājums (10 kalendāra dienas), saņemts paternitātes pabalsts, tas neietekmē (nepagarina) vecāku pabalsta izmaksas ilgumu. Jo vecāku pabalstu maksā līdz bērna viena gada vai bērna 1,5 gada vecumam. Taču paternitātes pabalstu (un attiecīgi tēva atvaļinājumu darbā) vajadzētu pieprasīt kaut vai tāpēc, ka tas ir finansiāli izdevīgi. Pabalstu maksā 80% apmērā no vidējās iemaksu algas.

Turklāt – paternitātes pabalsta mērķis ir veicināt tēva iesaistīšanos jaundzimušā bērna aprūpē, kompensējot darbā gūstamo ienākumu zaudējumu.

Vecāku pabalsta saņēmēju var mainīt

Vecāku pabalsta izmaksas laikā var mainīt tā saņēmēju. Pārmaiņus to var saņemt bērna mamma vai bērna tēvs. Taču otrs vecāks nevar mainīt sākotnēji izvēlēto pabalsta izmaksas ilgumu, ko bija izvēlējies par attiecīgo bērnu pirmais vecāks.

Piemēram, ja bērna mamma, sākotnēji pieprasot vecāku pabalstu, izvēlēsies tā saņemšanas ilgumu līdz bērna 1,5 gadu vecumam, tad arī otram vecākam – tēvam – šī izvēle būs saistoša, ja pēc kāda laika viņš būs pabalsta saņēmējs.

Vienlaikus ar vecāku pabalstu līdz bērna 1,5 gadu vecumam tiek maksāts bērna kopšanas pabalsts – 171 eiro mēnesī tam vecākam, kurš ir vecāku pabalsta saņēmējs. Abus pabalstus – vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu – par viena un tā paša bērna kopšanu par vienu un to pašu laika posmu piešķir vienai personai.

2019. gadā vecāku pabalsts izmaksāts 6 801 tēvam, samazinātajā apmērā (jeb 30% no pilnā piešķirtā apmēra) pabalsts izmaksāts 5 281 tēvam, liecina VSAA dati.

Valsts apdrošina vienu no vecākiem

Vecākiem, lemjot par to, kurš saņems vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu, jāzina, ka pabalsta saņēmēju valsts no budžeta līdzekļiem apdrošina bezdarba gadījumam, invaliditātei un pensijai.

Tas nozīmē, ka valsts veiktās iemaksas par personu (par māmiņu vai tēti) tiek reģistrētas apdrošinātās personas kontā kā sociālās iemaksas. Tas vienam no vecākiem garantē gan tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ja pēc bērna kopšanas perioda tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības, gan arī darba stāža uzkrāšanu par periodu, kad tiek veiktas šīs iemaksas. Otrs vecāks, kurš nav nodarbināts un nesaņem vecāku pabalstu, netiek apdrošināts.

Papildatvaļinājums arī bērna tēvam

Darba likuma 151. pants paredz ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu – trīs darba dienas – darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Un vismaz viena darba diena kā papildatvaļinājums pienākas darbiniekiem, kuru aprūpē ir viens vai divi bērni vecumā līdz 14 gadiem.

Šādas tiesības uz papildatvaļinājumu ir gan mātei, gan tēvam, arī situācijā, ja abi bērnu vecāki strādā pie viena darba devēja.

Nodokļa atvieglojums par laulāto ar mazu bērnu

Strādājošajiem vecākiem jāzina, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādājamo (šogad 250 eiro mēnesī) ir ne tikai par bērniem, bet arī par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir bērns vecumā līdz trim gadiem; trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina iegūt izglītību.

Ja tēvs strādā, bet māmiņa – ne, viņam ir tiesības uz šo nodokļa atvieglojumu par sievu.

Termiņš paternitātes pabalsta pieprasīšanai

Pēc bērna nākšanas pasaulē vāveres ritenī biežāk ir māmiņa. Vismaz tā pieņemts uzskatīt. Laiks skrien ātri, tiešām gadās par kādu pabalstu aizmirst. Tāpēc abiem vecākiem jāpatur prātā, ka pabalstus piešķir tikai tad, ja tie ir pieprasīti.

Paternitātes pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pirmās atvaļinājuma dienas, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu portālā www.latvija.lv.

Labs saturs
45
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI