SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
16. martā, 2016
Lasīšanai: 19 minūtes
2
112
2
112

Kā reģistrē sabiedrību ar ierobežotu atbildību

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika;
Designed by Freepik

Uzsākot savu biznesu, visvienkāršāk, lētāk un arī vispopulārāk ir dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), īpaši SIA ar viena eiro pamatkapitālu. Reģistrācijas process Uzņēmumu reģistrā (UR), konta atvēršana bankā un līgums ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) izmantošanu kopā aizņems nepilnas divas nedēļas. SIA tiek reģistrēta Komercreģistrā.*

īsumā
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), īpaši SIA ar viena eiro pamatkapitālu, ir populārākā, visvienkāršāk reģistrējamā uzņēmējdarbības formā. Arī izmaksu ziņā tas ir vislētāk.
 • Lai reģistrētu SIA Uzņēmumu reģistrā, sākotnēji ir jāpieņem dibināšanas lēmums (ja viena īpašnieka SIA) vai jānoslēdz dibināšanas līgums (ja vairāku īpašnieku SIA).
 • Katrai SIA ir nepieciešami arī statūti.
 • Uzņēmējam jāatver bankā pagaidu konts un tajā ir jāiemaksā pamatkapitāla summa. Pēc SIA reģistrācijas UR pagaidu kontu jāpārformē par pastāvīgo kontu.
 • UR, reģistrējot subjektu, reģistrē to arī vienlaikus kā nodokļu maksātāju.
 • Ikvienam nodokļa maksātājam ir jāpieslēdzas EDS, jo VID ir jāidentificē nodokļu maksātājs

Ir iespējams reģistrēt: 

 • SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro (mazkapitāla SIA);
 • SIA, kuras pamatkapitāls ir 2800 eiro vai vairāk;
 • SIA, kurā ir viens dibinātājs un valdes loceklis;
 • SIA, kurā ir divi un vairāk dibinātāju.

Sabiedrības formu iespējams reģistrēt dažādās variācijās, lai būtu iespējams reģistrēt vienam un vairākiem dibinātājiem un no viena eiro līdz neierobežotai pamatkapitāla summai.

Ja SIA pamatkapitāls ir lielāks par 2800 eiro, nav būtiski, vai uzņēmumu dibina viens vai vairākas personas. Viena vai vairāku dibinātāju SIA reģistrācija UR ir identiska. Atšķiras tikai dibinātāju skaits.

Reģistrācijas soļi

Lai reģistrētu SIA Uzņēmumu reģistrā, sākotnēji ir jāpieņem dibināšanas lēmums (ja tas ir viena īpašnieka SIA) vai jānoslēdz dibināšanas līgums (ja vairāku īpašnieku SIA). Dibināšanas dokumentu paraugi ir atrodami UR mājaslapā.

SIA dibināšanas dokumenti var tikt sastādīti gan papīra, gan elektroniskā formā.

Katrai SIA ir nepieciešami statūti. Statūtos obligāti jānorāda sabiedrības nosaukums, darbības termiņi vai mērķi (ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai), pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība, valdes skaitliskais sastāvs, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi, padomes skaitliskais sastāvs (ja sabiedrībai paredzēta padome), īpaši daļu atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti), kā arī citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar Komerclikumu. Uzņēmuma statūtus var lūgt sagatavot komerctiesībās praktizējošam juristam vai, izmantojot paraugu, to izdarīt patstāvīgi.

Tālāk uzņēmējam jāatver bankā pagaidu konts un tajā ir jāiemaksā pamatkapitāla summa. Apmēram nepilnas stundas laikā banka izsniedz izziņu par pamatkapitāla iemaksu. Ja pagaidu kontu uzņēmējs atver elektroniski, tas tiks nokārtots vienas darbdienas laikā.

Ar virkni dokumentu atkarībā no SIA veida (trīs dažādu SIA veidu dokumentu iesniegšana izklāstīta šajā skaidrojumā zemāk) vienas līdz trīs dienu laikā notiek reģistrācijas procedūra UR. Pieņemto lēmumu izsniedz sabiedrībai un komercreģistra ierakstu izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Nodokļu maksātāju reģistrācijas apliecības, kas tika izsniegtas agrāk, kopš 2014.gada februāra vairs nepastāv. Ja komersants tomēr to vēlas saņemt, UR tas ir maksas pakalpojums.

Uzņēmējam pagaidu konts bankā jāpārformē par pastāvīgo norēķinu kontu. Klātienē tas aizņems apmēram stundu.

Automātiska UR un VID informācijas apmaiņa

Svarīgi ir tas, ka UR ar VID ir automātiskā informācijas apmaiņa, t.i., dati par uzņēmuma reģistrāciju no UR datubāzes tiek automātiski nosūtīti uz VID datubāzi. UR, reģistrējot subjektu, reģistrē to arī vienlaikus kā nodokļu maksātāju, tādējādi jaunajam uzņēmējam uz VID speciāli vairs nav jādodas.

Ja uzņēmums izvēlas reģistrēties kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs vienlaicīgi ar SIA dibināšanu, tad UR kopā ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā jāiesniedz arī iesniegums par personas reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā. PVN maksātājus reģistrē VID. Savukārt, ja kā PVN maksātājs vēlaties reģistrēties jau pēc tam, kad SIA ir dibināta, doties uz VID vajadzēs patstāvīgi.

Ar reģistrācijas brīdi UR uzņēmums juridiski kļūst par pilnvērtīgu tirgus dalībnieku un sadarbības partneri citām juridiskām personām. Tas tiek uzskatīts par iekšzemes nodokļu maksātāju, un tam ir jāpiemēro spēkā esošie nodokļu normatīvie akti. Visi nodokļu pārskati un deklarācijas ir jāiesniedz, izmantojot VID EDS. Būtiski ir apzināties, ka nodokļu pārskati ir jāiesniedz arī, ja uzņēmumā saimnieciskā darbība nenotiek.

[PDF] SIA dibināšanas process shēmā

Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dokumenti
 

 • Pieteikums - 4.veidlapa, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz pieteikuma apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona. Visas veidlapas pieejamas mājaslapas sadaļā "Veidlapas" .
 • Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums.
 • Statūti, 1 eksemplārs.
 • Bankas izziņa vai cits bankas izdots dokuments, vai atzinums par mantisko ieguldījumu.
 • Dalībnieku reģistra nodalījums Nr.1, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz dalībnieku reģistra nodalījuma apliecina notariāli vai Uzņēmumu reģistra amatpersona.
 • Padomes locekļu piekrišana, ja padome ir paredzēta.
 • Valdes locekļu piekrišana, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona (ja nav parakstījies pieteikumā).
 • Valdes paziņojums par juridisko adresi.
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz).
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī".

Dokumentus var iesniegt jebkurā UR nodaļā

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus klātienē var iesniegt jebkurā UR nodaļā visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu paraksta dibinātājs/-i vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt (iesniedzama notariāli apliecināta pilnvara). Dokumentus var iesniegt dibinātājs vai jebkura cita persona - dokumentu iesniegšanai pilnvara nav nepieciešama. Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu).

Valsts nodevas samaksa

Maksa par reģistrāciju komercreģistrā veicama UR valsts nodevu kontā (LV84TREL1060190913200, kods: TRELLV22, Valsts kase). Attiecīgā valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Pakalpojums tiks sniegts tikai pēc tam, kad UR pārliecināsies, ka valsts nodeva ir ieskaitīta UR kontā.

Ja valsts nodevas apmaksu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, arī internetbanka, pasts u.c.), pakalpojuma apmaksa veicama vismaz divas darbdienas pirms pakalpojuma pieteikšanas UR. Pretējā gadījumā Valsts kase var neuzrādīt samaksāto summu kā pieejamu, un tādēļ valsts notārs būs spiests pieņemt lēmumu par termiņa pagarināšanu pieteikuma izskatīšanai vai atlikt reģistrāciju.

Ja pakalpojumu nepieciešams saņemt nekavējoties, UR aicina to apmaksāt uz vietas UR telpās ar maksājumu karti.

Valsts nodevas apmaksai nedrīkst izmantot agrāk izveidojušos naudas summu atlikumus no citiem pakalpojumiem. Pārmaksātās summas var atgūt.

Ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu atlikt ieraksta izdarīšanu vai iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu, valsts nodevu neatmaksā. Taču, ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pirms lēmumā norādītā termiņa trūkumu novēršanai, tad atkārtoti valsts nodeva jāmaksā nav.

Ja SIA pamatkapitāls lielāks par 2800 eiro

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāla minimālais lielums ir 2800 eiro, tomēr tas var būt mazāks, ja sabiedrība atbilst noteiktām Komerclikuma prasībām. SIA ir slēgta sabiedrība, un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona. Sabiedrības dalībnieks (īpašnieks) neatbild par sabiedrības saistībām.

Sabiedrībai līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai UR jāapmaksā vismaz 50% SIA pamatkapitāla, pārējā daļa jāapmaksā viena gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā. Var apmaksāt arī visu pamatkapitālu pilnībā līdz sabiedrības reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai UR. Pamatkapitālu var apmaksāt gan naudā, gan ar mantisko ieguldījumu.

Par katru mantisko ieguldījumu ir jāsastāda un jāiesniedz atzinums, kurā norāda:

 1. katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu;
 2. mantas piederību;
 3. katra ieguldījuma novērtēšanas metodi (to var nenorādīt, ja vērtēšanu veic dibinātāji);
 4. atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidam.

Atzinumu par mantisko ieguldījumu sagatavo un paraksta:

 1. eksperts, kurš iekļauts UR apstiprinātajā sarakstā;
 2. dibinātāji, ja mantiskā ieguldījuma kopējā vērtība nepārsniedz 5700 eiro un mantiskais ieguldījums kopā ir mazāks par pusi no sabiedrības pamatkapitāla;
 3. dibinātāji, ja pamatkapitālu apmaksā ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū vismaz divus gadus pirms dibināšanas līguma parakstīšanas vai lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža. Minētajā gadījumā jānorāda informācija, kas izmantota par pamatu mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšanai.

Ja SIA pamatkapitāls mazāks par 2800 eiro

Mazkapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro. SIA ir slēgta sabiedrība, un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona. Šīs sabiedrības dalībnieki solidāri atbild par sabiedrības saistībām neapmaksātā pamatkapitāla apmērā (nepārsniedzot 2800 eiro).

[PDF] Mazkapitāla SIA dibināšanas process shēmā

Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikums – 4.veidlapa, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz pieteikuma apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona. Veidlapas ir pieejamas mājaslapas sadaļā "Veidlapas" .
 • Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums.
 • Statūti, 1 eksemplārs.
 • Dokuments, kas apliecina pamatkapitāla apmaksu (var būt gan dibinātāju apliecinājums, gan bankas izziņa).
 • Dalībnieku reģistra nodalījums Nr.1, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz dalībnieku reģistra nodalījuma apliecina notariāli vai Uzņēmumu reģistra amatpersona.
 • Padomes locekļu piekrišana, ja padome ir paredzēta.
 • Valdes locekļu piekrišana, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona (ja nav parakstījies pieteikumā).
 • Valdes paziņojums par juridisko adresi.
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz).
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī".

Obligātās prasības mazkapitāla SIA

SIA, kuras pamatkapitāls var būt mazāks par 2800 eiro (viena eiro SIA), ir jāatbilst visām šādām pazīmēm:

 1. sabiedrību dibina fiziskās personas, un dibinātāju maksimālais skaits ir pieci; 
 2. sabiedrības dalībnieki ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci; 
 3. sabiedrības valde sastāv no viena vai vairākiem valdes locekļiem, un visi valdes locekļi ir sabiedrības dalībnieki; 
 4. sabiedrības dalībnieks vienlaikus ir dalībnieks tikai vienā sabiedrībā, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas atbilst augstāk minētajiem kritērijiem, minimālā pamatkapitāla lielums ir viens eiro. Pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms un apmaksājams pilnā apmērā, turklāt līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai tas apmaksājams tikai naudā.

Ar SIA reģistrāciju komercreģistrā sabiedrība automātiski neiegūst mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu. SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro, nav tas pats, kas mikrouzņēmums (tā definīcija sniegta Mikrouzņēmumu nodokļa likumā). 
Ja sabiedrība vienlaikus ar reģistrāciju vēlas iegūt mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, tās dibinātājiem ir tiesības UR vienlaikus ar pieteikumu par SIA ierakstīšanu komercreģistrā pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, apliecinot, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:

 1. paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām; 
 2. paredzamais apgrozījums būs līdz 100 000 eiro; 
 3. mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmuma nodokli.

Kāda atšķirība starp mikrouzņēmumu un mazkapitāla SIA?

Mikrouzņēmums un SIA, kuras pamatkapitāls mazāks par 2800 eiro (mazkapitāla sabiedrība), nav divas dažādas komersanta formas. Mikrouzņēmums nav atsevišķa komersanta forma, tas ir nodokļu maksātājs, kas maksā īpašu nodokli. Tādējādi mazkapitāla SIA var būt arī mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, ja šādu vēlmi izsaka.

Bankas pagaidu un pastāvīgā konta atvēršanas secība

Pagaidu konts

Dibinot sabiedrību, tās dibinātājiem līdz sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā ir jāatver bankā pagaidu konts uz dibināmās sabiedrības vārda pamatkapitāla iemaksai. Pagaidu kontu uzņēmējs var atvērt jebkurā Latvijas komercbankā divos veidos:

 • atnākot uz bankas filiāli;
 • uzrakstot pieteikumu privātpersonu internetbankā un parakstot līgumu ar elektronisko identifikācijas karti (eID), kurai ir aktivizēts e-paraksts. Tādā gadījumā pagaidu konta numurs tiks nosūtīts klientam bankas ziņojumā internetbankā.

Pagaidu konta atvēršanai nepieciešamie dokumenti

 • Sabiedrības dibinātāju iesniegums par pagaidu konta atvēršanu.
 • Dibināšanas lēmums vai dibināšanas līgums, kurā ir norādīta arī pilnvarotā persona. Persona ar dibināšanu saistīto lietu kārtošanai un pagaidu konta atvēršanai. Ja visi dibinātāji kopā ierodas bankā un paraksta iesniegumu, tad pilnvarojums līgumā nav obligāts.
 • Dibinātāju personu apliecinošs dokuments (ja bankā ierodas visi dibinātāji) vai dibinātāju pilnvarotās personas personu apliecinošs dokuments.

Bez šiem trīs pamatdokumentiem, kas vajadzīgi, lai bankā atvērtu pagaidu kontu, dažādās bankās pieprasa vēl papildu dokumentus. Piemēram, "SEB bankā" nepieciešami arī uzņēmuma statūti (spēkā esošā redakcija) vai nolikums (ja vien "Lursoft" datubāzē nav pieejama jaunākā to versija).

Savukārt "Swedbank" uzņēmumiem, lai atvērtu pagaidu kontu, pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma tipu, reģistrācijas formu, pilnu uzņēmuma nosaukumu, saīsināto nosaukumu, starptautisko nosaukumu, darbības sfēru, valsti, novadu, pagastu, pilsētu, adresi, pasta kodu, telefonu, e-pasta adresi.

Pēc dibinātāju naudas iemaksas pagaidu kontā banka izsniedz dibinātājiem maksājuma kvīti vai komercreģistram adresētu izziņu, kas apliecina līdz dibināšanai apmaksātā pamatkapitāla lielumu. Līdz sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā rīcība ar pamatkapitālu pagaidu kontā ir aizliegta. 

Pastāvīgais konts

Pēc sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā var noslēgt līgumu ar banku par konta atvēršanu un apkalpošanu, pārformējot pagaidu kontu par pastāvīgu norēķinu kontu. Šajā gadījumā bankā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu, un banka pārveido pagaidu kontu par pastāvīgo kontu. Ja pēc sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā klients vēlas slēgt pagaidu kontu, banka izmaksā dibinātāju iemaksas, pamatojoties uz klienta rakstveida iesniegumu. Ja sabiedrības dibināšana tiek izbeigta pirms ierakstīšanas komercreģistrā, pagaidu kontā iemaksāto pamatkapitālu banka izmaksā saskaņā ar sabiedrības dibinātāju rakstiskiem norādījumiem.

Pēc sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā tiek noslēgts līgums ar banku par pastāvīgā konta atvēršanu un apkalpošanu, pārformējot pagaidu kontu par pastāvīgu norēķinu kontu. Šajā brīdī uzņēmums var brīvi rīkoties ar saviem līdzekļiem un atvērt papildu kontus, ja nepieciešams.

Maksa par kontu

Lai atvērtu gan pagaidu, gan pastāvīgo kontu, dažādās bankās par to ir atšķirīga maksa.

Pagaidu konta atvēršana, piemēram, "Swedbank" ir bez maksas. Savukārt konta uzturēšana mēnesī (sākot no ceturtā mēneša) "Swedbank" ir viens eiro.

"SEB bankā" pagaidu konta atvēršanas maksa ir 14,23 eiro. Pagaidu norēķinu konta līguma maksimālais termiņš ir 60 dienas, un šajā laikā papildus komisijas maksa par konta apkalpošanu netiek piemērota. Pēc uzņēmuma reģistrēšanas komercreģistrā pagaidu kontu iespējams noformēt kā norēķinu kontu. Mēneša maksa par uzņēmuma norēķinu konta apkalpošanu ir 3,56 eiro. Ja uzņēmums ir izvēlējies kādu no Uzņēmēja komplektiem (pieejamas četras iespējas), kontu apkalpošana ir bez maksas.

Ja nav EDS, ir jādodas uz VID

Ja sabiedrība kā PVN maksātājs vēlas reģistrēties jau pēc tam, kad SIA ir reģistrēta UR komercreģistrā, nepieciešams doties uz VID. VID nodokļu maksātājus reģistrē trīs darbdienu laikā. Ir vajadzīgs pieteikums, personu apliecinošs dokuments un pilnvarojums iesniegt dokumentus (ja to nedara pats īpašnieks/-i). Tas ir bez maksas.

Ikvienam nodokļa maksātājam ir jāpieslēdzas EDS, jo VID ir jāidentificē nodokļu maksātājs. Lai izmantotu ērtāko un ātrāko deklarēšanas veidu, kļūt par EDS lietotāju var, izmantojot:

 • www.latvija.lv sniegto autentificēšanās iespēju (ar internetbankas kartēm);
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti;
 • valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti;
 • VID izsniegto lietotāja vārdu un paroli.

Ja netiek izmantoti šie iepriekš nosauktie trīs varianti, VID jāraksta iesniegums papīra formātā par EDS izmantošanu. To var izdarīt, apmeklējot jebkuru dzīvesvietai vai darbavietai tuvāko VID Klientu apkalpošanas centru.

Lai saņemtu no VID lietotāja vārdu un sākotnējo paroli EDS lietošanai, iesniegumā jānorāda informācija par EDS un citu VID informācijas sistēmu lietotājiem un viņiem nepieciešamajām pilnvarām, tai skaitā jānorāda:

 • nodokļu maksātājs – EDS klients, par kuru tiks iesniegti dokumenti;
 • tiesību pārvaldnieks;
 • pārējie lietotāji.

VID uzņēmumu EDS reģistrēs piecu darbdienu laikā un uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūtīs sākotnējo paroli un lietotājvārdu.

UR akcentē, ka daudzos gadījumos, vēloties reģistrēt uzņēmumu UR, tiek aizmirsts, ka paraksti uz atsevišķiem dokumentiem jāapliecina notariāli, bieži bankā nav atvērts pagaidu konts, kā arī nepareizi vai vispār nav samaksātas valsts nodevas.


*Skaidrojums sagatavots sadarbībā ar UR, VID, "Swedbank" un "SEB banka".

Labs saturs
112
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI