SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Zaida Kalniņa
LV portāls
28. janvārī, 2015
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Darba tiesības
16
62
16
62

Vecāku tiesības uz papildatvaļinājumu

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Nav svarīgs arī vecāku savstarpējo attiecību statuss – vai tie dzīvo reģistrētā laulībā, vai nereģistrētā vai ir šķīrušies. Kā arī tas, kam no vecākiem ir noteiktas bērna aizgādības, aprūpes tiesības. Šajā gadījumā nav svarīgi arī, kura vecāka apgādībā bērns vai bērni atrodas jeb kura vecāka algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti. Papildatvaļinājuma dienu vai dienas saņemt ir tiesības ikvienam vecākam.

LV portāla infografika

No 2015. gada 1.janvāra spēkā stājās Darba likuma 151.panta pirmās daļas norma, kas paplašināja vecāku loku un šobrīd atkarībā no bērnu vecuma un to skaita ģimenē paredz papildatvaļinājuma saņemšanas tiesības visiem bērnu vecākiem. LV portāla e-konsultācijās iesūtītie jautājumi, kā arī diskusijas tviterī liecina, ka daudzi bērnu vecāki gadiem nav izmantojuši papildatvaļinājuma saņemšanas iespējas, jo par tādām nav zinājuši, lai gan noteiktam vecāku lokam tādas ir bijušas jau kopš 2002.gada. Vienlīdz šis fakts norāda arī uz darba devēju atbildības trūkumu – saviem darbiniekiem viņu tiesības būtu jāizskaidro. Šajā skaidrojumā lasiet par to, kādas ir jebkura vecāka tiesības saņemt papildatvaļinājumu un kā rīkoties, lai darba devējs to piešķirtu.
īsumā
 • No 2015.gada tiesības uz papildatvaļinājumu ir piešķirtas visiem bērnu vecākiem.
 • Papildatvaļinājuma dienas ir saistītas ar bērnu skaitu, vecumu un statusu – invalīds:
  • vismaz 1 diena - ja ir 1 vai 2 bērni līdz 14 gadiem;
  • 3 dienas - ja ir 3 un vairāk bērnu līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadiem.
 • Ar bērna vecākiem ir saprotami: tēvs, māte, viens  no adoptētājiem,  kura  aprūpē  un  uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar  bāriņtiesas  lēmumu  nodots  adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.
 • Papildatvaļinājums pienākas vecākam, kas var darba devējam uzrādīt dokumentu – bērna dzimšanas apliecību, pasi ar ierakstu par bērna esamību. Ja audzināšanā ir bērns invalīds, jāuzrāda dokuments par invaliditātes piešķiršanu bērnam.
 • Ja abi vecāki strādā pie viena darba devēja, papildatvaļinājumu var saņemt abi.
 • Darbinieks var prasīt iepriekš neizmantotā papildatvaļinājuma piešķiršanu par iepriekšējiem diviem gadiem.

Papildatvaļinājuma norma vecākiem no 2002.gada

Darba likuma pamata redakcija ir spēkā kopš 2002.gada 1.jūnija. Un no pirmās dienas tajā ir 151.panta pirmās daļas 1.punkts, kas paredz papildatvaļinājuma iespēju trīs darba dienu apmērā tiem vecākiem, kas audzina trīs un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, vai kuru aprūpē ir bērns invalīds. 

No 2011.gada 4.maija šī norma tika precizēta attiecībā uz tiem vecākiem, kas audzināja un aprūpēja bērnu invalīdu. Likumdevējs ierobežoja darba devēja obligāto pienākumu piešķirt vecākiem trīs dienu papildatvaļinājumu, ja bērnam invalīdam palika 19 gadi. Vienlīdz šīs tiesības saglabājās visiem tiem vecākiem, kam bija dokumentāri apliecinājumi par trim bērniem vecumā līdz 16 gadiem vai par bērnu invalīdu līdz pilniem 18 gadiem.

No 2015.gada tiesības uz papildatvaļinājumu ir piešķirtas visiem bērnu vecākiem. Jo 151.panta pirmā daļa ir papildināta ar 3.punktu un paredz darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, – ne mazāk par vienu darba dienu. Savukārt panta 1.punkts nemainīgi piešķir darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, trīs darba dienu papildatvaļinājumu.

Lūk, praktiska situācija no e-konsultācijām:

Tas nozīmē, ka darbinieks jau šobrīd, dodoties ikgadējā atvaļinājumā, ir tiesīgs prasīt arī papildatvaļinājumu atbilstoši bērnu skaitam ģimenē.

Vecāki Darba likuma izpratnē

Kā norāda Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas Konsultatīvā centra vadītāja Zaiga Strode, likumdevējs nav kā īpaši ierobežojis vecāku loku, liedzot kādai vecāku grupai papildatvaļinājuma saņemšanu.

LM Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse norāda, ka ar bērna vecākiem ir saprotami:

 • tēvs,
 • māte,
 • viens  no adoptētājiem, kura  aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar  bāriņtiesas  lēmumu nodots adoptējamais bērns,
 • audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību,
 • aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Nav svarīgs arī vecāku savstarpējo attiecību statuss – vai tie dzīvo reģistrētā laulībā, vai nereģistrētā vai ir šķīrušies. Kā arī tas, kam no vecākiem ir noteiktas bērna aizgādības, aprūpes tiesības. Šajā gadījumā nav svarīgi arī, kura vecāka apgādībā bērns vai bērni atrodas jeb kura vecāka algas nodokļu grāmatiņā tie reģistrēti. Papildatvaļinājuma dienu vai dienas saņemt ir tiesības ikvienam vecākam.

Lūk, praktiska situācija no e-konsultācijām:

Praksē tas nozīmē, ka papildatvaļinājuma diena vai dienas pienākas vecākam, kas var darba devējam uzrādīt dokumentu – bērna dzimšanas apliecību ar sava vārda un uzvārda ierakstu attiecīgā ailē, pasi ar ierakstu par bērna esamību. Ja audzināšanā ir bērns invalīds, tad apliecinājumam bez iepriekšminētajiem dokumentiem būs nepieciešams arī dokuments par invaliditātes piešķiršanu bērnam.

Minētie dokumenti, to kopiju pievienošana iesniegumam par atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu ir apliecinājums darba devējam papildatvaļinājumu noteiktā apmērā piešķirt.

Jāatceras, ka papildatvaļinājuma par bērnu piešķiršana likumā noteikto laiko notiek ik gadu, tādēļ vecākiem iesniegums darba devējam būs jāraksta katru gadu un reizē jāpievieno apliecinošs dokuments – pases ieraksta, bērna dzimšanas apliecības kopijas.

Cik papildatvaļinājuma dienas pienākas?

Likuma pants skaidri nosaka minimālo dienu skaitu, cik ar attiecīgu bērnu skaitu ģimenē darba devējam ir jāpiešķir. Minimālā robeža ir definēta ar vārdiem "ne mazāk par". Vienlīdz tas nozīmē, ka Darba likumā ir noteikts obligātais minimālo dienu skaits, taču darba devējam ir tiesības piešķirt apmaksātas arī vairāk par trim vai vienu papildatvaļinājuma dienu.

Lūk, praktiska situācija no e-konsultācijām:

Ja darbiniekam ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem, tad papildatvaļinājumā piešķiramo un apmaksājamo dienu skaits ir trīs darba dienas.

Ja darbiniekam ir viens vai divi bērni vecumā līdz 14 gadiem, tad papildatvaļinājumā obligāti piešķirama viena darba diena. Tātad nevis par katru bērnu viena darba diena, bet viena neatkarīgi no tā, vai ir viens vai divi bērni.

Lūk, praktiska situācija no e-konsultācijām:

Likuma regulējums attiecībā uz tiem vecākiem, kas audzina un aprūpē bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem, nemainīgi ir trīs darba dienas, ko pievieno atvaļinājumam vai tā daļai. Dienu skaits Darba likuma izpratnē nepalielinās, ja, piemēram, bērnam, kas ir invalīds, ir 12 gadi. Darba devējs, vecākam piešķirot papildatvaļinājumu, ņems vērā DL 151.panta pirmās daļas 1.punktu un piešķirs 3 papildatvaļinājuma dienas, nevis abus papildatvaļinājumus – gan par bērnu invalīdu trīs dienas, gan par to, ka bērns ir vecumā līdz 14 gadiem – vienu dienu.

Lūk, praktiska situācija no e-konsultācijām:

Vecāki LV portālam ir jautājuši, cik papildatvaļinājuma dienas tiem pienākas, ja tie audzina trīs bērnus, turklāt viens bērns ir invalīds. Lai gan sākotnēji gribas domāt, ka šajā situācijā pienākas papildatvaļinājums gan saistībā ar bērna invaliditāti, gan bērnu skaitu, praksē dienu skaits Darba likuma izpratnē nedubultojas. Proti, likuma regulējums attiecībā uz tiem vecākiem, kas audzina un aprūpē bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem, un tiem ir vēl bērni, ir nemainīgs- tās ir trīs darba dienas, ko pievieno atvaļinājumam vai tā daļai. Darba devējs, vecākam piešķirot papildatvaļinājumu, ņems vērā DL 151.panta pirmās daļas 1.punktu un piešķirs 3 papildatvaļinājuma dienas, nevis divus papildatvaļinājumus, pamatojoties uz vienu un to pašu likuma pantu. Iespēja piešķirt divus papildatvaļinājumus šādā situācijā likumā nav paredzēta.

Bērna gadu skaits Darba likuma izpratnē

Attiecībā uz papildatvaļinājumu piešķiršanu bērnu vecākiem piešķiramo dienu skaits tiek saistīts ar bērna vecumu. Likuma normā ir minēti bērni līdz 14 gadiem, 16 gadiem un 18 gadiem. Vecākiem varētu rasties loģisks jautājums: ko nozīmē "līdz"? Vai papildatvaļinājuma dienas pienākas, ja bērnam ir, piemēram, 14 gadi un 7 mēneši?

Zaiga Strode skaidro, ka bērna vecums ir jāpiemēro par visu attiecīgi 14, 16 un 18 gadu periodu.  Tādējādi, ja bērnam ir 14 gadi un 11 mēneši, arī tad vecāks ir tiesīgs prasīt papildatvaļinājuma dienu.

Kā noformēt iesniegumu?

Darba likuma 150.pants nosaka, ka ikgadējo atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku. Ar vienošanos šajā gadījumā ir saprotama rakstveida forma – darbinieka iesniegums. Ja darbiniekam ir bērni un, lai darba devējs tam varētu piešķirt pienākošos papildatvaļinājumu, darbiniekam iesniegumā nepieciešams norādīt, uz kādu papildatvaļinājumu tas pretendē. Tādējādi darbiniekam iesniegumā jāraksta lūgums piešķirt papildatvaļinājumu, pamatojoties uz Darba likuma 151.panta pirmās daļas 1. vai 3.punktu. Tāpat iesniegumā jānorāda, ka apliecinājumam uzrādīs dokumentu - pasi vai bērna dzimšanas apliecību. Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, vecākam kopēt pasi vai bērna dzimšanas apliecību nevajag.

Ja vecākiem ir viena darbavieta

Nav retas situācijas, kad abi vecāki strādā pie viena darba devēja. Šis fakts nav ierobežojošs papildatvaļinājumu saņemt abiem vecākiem. Darba devējs nedrīkst aizliegt papildatvaļinājuma dienu vai dienas saņemt tikai vienam no vecākiem un likt tiem izvēlēties. Likums garantē iespēju gan bērna tēvam, gan mātei izmantot savas tiesības.

Ja papildatvaļinājums iepriekš nav piešķirts

VDI pārstāves Zaigas Strodes komentārs par situāciju, ja darbinieks, kam ģimenē aug trīs un vairāki bērni vai bērns invalīds un viņš nav iepriekš izmantojis tam pienākošos papildatvaļinājumu par bērniem, tāpēc ir izveidojušies papildatvaļinājuma uzkrājumi, ir  balstīts uz Darba likuma  31.pantu. Tas paredz, ka visi prasījumi, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, noilgst divu gadu laikā.

Izrietoši no teiktā ir secināms, ka darbinieka tiesības divu gadu termiņā uz papildatvaļinājumu nepazūd un darba devējam jāveic pasākumi, lai novērstu pārkāpumu un nodrošinātu darbiniekam tiesības atpūsties. Savukārt darbinieks var prasīt darba devējam iepriekš neizmantotā papildatvaļinājuma piešķiršanu par iepriekšējiem diviem gadiem. Pusēm, protams, nav liegts vienoties arī par ilgāku neizmantotā atvaļinājuma perioda piešķiršanu.

Labs saturs
62
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI