SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
30. augustā, 2016
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Darba tiesības
1
2
1
2

Darba devējs vecākiem var piešķirt brīvdienu 1.septembrī

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Darba likums vecākiem tiesības uz brīvdienu pirmajā skolas dienā neparedz, to var noteikt darba līgumā, koplīgumā vai citos iekšējos dokumentos.

FOTO: Evija Trifanova/ LETA

Daudziem vecākiem 1. septembris pienāk aizņemtībā. Skolas bērni jāsapoš mācību gada sākumam, strādājošajiem jāizbrīvē laiks, lai aizvestu pirmklasnieku uz skolu. Zinību diena kalendārā ir kā atzīmējamā diena, ne svētku diena, un arī Darba likumā nav noteiktas tiesības uz brīvu dienu skolēnu vecākiem tieši šajā dienā. Taču tāpēc ir papildatvaļinājuma diena, kā arī koplīguma un citas iespējas.
īsumā
  • Darba likums vecākiem tiesības uz brīvdienu pirmajā skolas dienā neparedz; to var noteikt darba līgumā, koplīgumā vai citos iekšējos dokumentos.
  • Valsts pārvaldes iestādēs var piešķirt apmaksātu brīvdienu 1.-4. klašu skolēnu vecākiem, ja iestādei tam ir finansējums.

No 2015. gada 1. janvāra Darba likumā paplašināja tiesības uz papildatvaļinājumu arī viena un divu bērnu vecākiem. Iekļaujot šādu normu likumā, tika arī domāts, ka vecāki to varēs izmantot pēc saviem ieskatiem un vajadzības – pataupīt pirmajai skolas dienai, būt kopā ar bērnu izlaidumā, koncertā vai kādā citā pasākumā.

Darba likuma 151. pants paredz trīs apmaksātas papildatvaļinājuma dienas darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, kā arī ne mazāk par vienu darba dienu - darbiniekiem, kuru aprūpē ir viens vai divi bērni vecumā līdz 14 gadiem. Šīs tiesības var izmantot abi vecāki.

Strādājošo vecāku intereses tiek respektētas koplīgumos, ja uzņēmumā vai iestādē tāds ir. Koplīguma noteikumus nosaka Darba likums. Koplīgumu slēdz darba devējs un darbinieku arodbiedrība vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji, ja darbinieki nav apvienojušies arodbiedrībā. Koplīgumā var vienoties par jebkuriem ar darba attiecībām saistītiem jautājumiem, tajā skaitā par darbinieku sociālo aizsardzību, par papildu garantijām, kuras darba devējs nodrošina darbiniekiem, paredzēt arī, ka vecākiem, kuru bērni sāk skolas gaitas, 1. septembris ir brīvs.

Vēl jāpiebilst, ka darba koplīguma noteikumi attiecas uz visiem darbiniekiem, kas tiek nodarbināti pie attiecīgā darba devēja vai attiecīgajā viņa uzņēmumā, ja koplīgumā nav noteikts citādi. Tam, vai darba tiesiskās attiecības ar darbinieku nodibinātas pirms vai pēc darba koplīguma spēkā stāšanās, nav nozīmes. Darba devēja pienākums ir gādāt par to, lai darba koplīguma teksts būtu pieejams ikvienam darbiniekam. To prasa Darba likums.

"Darba likums vecākiem tiesības uz brīvdienu pirmajā skolas dienā neparedz; to var noteikt darba līgumā, koplīgumā vai citos iekšējos dokumentos. "

Iespēja paņemt apmaksātu brīvdienu mācību gada pirmajā dienā var būt noteikta arī darba līgumā, darbinieks un darba devējs par to var vienoties atsevišķi arī tad, ja tas nav paredzēts darba līgumā vai koplīgumā. Piemēram, darba kārtības noteikumos vai sociālo garantiju nolikumā var paredzēt šādu iespēju, neliekot darbiniekiem izmantot dienu no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma vai arī papildatvaļinājuma dienu.

Iestādes vai uzņēmuma iekšējos dokumentos darba devējs var noteikt arī, ka darbiniekam 1. septembris tiek piešķirta kā neapmaksāta brīva diena, taču pret visiem darbiniekiem ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei – darba devējs nedrīkst radīt situāciju, ka vieniem darbiniekiem vienādos apstākļos darba diena tiek apmaksāta, bet citiem tādos pašos apstākļos darba dienu neapmaksā. Piemēram, ja 1.-4. klašu skolēnu vecākiem 1. septembris ir apmaksāta brīva diena, bet 5.-9. klašu skolēniem ir iespēja izmantot neapmaksātu brīvu dienu, tad nosacījums vienādi attiecas uz visiem darbiniekiem.

Valsts pārvaldē noteiktāka pretimnākšana

Valsts un pašvaldību iestādēs mazo klašu skolēnu vecāki var paņemt brīvdienu, ja tādu iespēju atļauj iestādes finansiālā situācija.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. pantā noteikts, ka valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4. klasē.

"Valsts pārvaldes iestādēs var piešķirt apmaksātu brīvdienu 1.-4. klašu skolēnu vecākiem, ja iestādei tam ir finansējums. "

Kā pastāstīja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Sandra Pastare, domes darbinieki izmanto Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzēto iespēju, lai būtu kopā ar bērnu šajā dienā.

Darba likuma normas par papildatvaļinājumu vecākiem ar bērniem ir saistošas arī valsts un pašvaldību institūcijās strādājošajiem. Ja iestādē ir rasta iespēja apmaksāt brīvdienu pirmajā skolas dienā, šiem vecākiem nezūd tiesības uz Darba likumā noteikto papildatvaļinājumu. To var izmantot jebkurā citā laikā.

Vecākiem 1. septembris ir svarīgs kā brīvdiena

Vecāki, it īpaši ar maziem bērniem, nav "ērts" darbaspēks darba devējam. Ja bērni saslimst, darbi kavējas un nepieciešams aizvietotājs. Tāpēc likumdevējs Darba likumā ir noteicis darbinieka sociālās aizsardzības obligāto minimumu (darbnespējas lapa, papildatvaļinājums, atlaišanas ierobežojumi). Taču vienlaikus ir definēts arī plašāku iespēju piedāvājums, kas darba ņēmējam ir būtisks bonuss darbavietas izvēlē.

Daudzi uzņēmumi sociālo garantiju paketē īpaši uzsver pretimnākšanu vecākiem.

Jautāta, vai uzņēmumā vecākiem, kuru bērni sāk skolas gaitas, 1. septembrī tiek piešķirta apmaksāta brīvdiena, vai arī vecāki izmanto citas Darba likumā paredzētās iespējas paņemt brīvdienu, lai būtu kopā ar bērnu šajā dienā, "Lattelecom" sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Jūlija Ņikitina stāsta, ka "Lattelecom" grupā izstrādāta īpaša, koplīgumā iekļauta programma, kas papildus ikgadējam atvaļinājumam paredz līdz pat 7 apmaksātām brīvdienām. "Lattelecom" šis ir viens no visbiežāk izmantotajiem labumiem, kuru atzinīgi novērtē darbinieki, īpaši vecāki ar bērniem skolas vecumā, piebilst uzņēmuma pārstāve. Papildus brīvās dienas darbinieki var izmantot pēc saviem ieskatiem, piemēram, pavadot savu bērnu uz skolu 1. septembrī vai pagarinot atvaļinājumu un svētkus.

Pret mazo klašu bērnu vecāku vajadzībām ar izpratni izturas arī AS "Latvenergo". Uzņēmumā tiem darbiniekiem, kuru bērni mācās pamatizglītības mācību iestādes 1., 2. vai 3. klasē, tiek piešķirta apmaksāta brīva diena mācību gada pirmajā skolas dienā. To var pieteikt gan darbinieks pats, izmantojot pašapkalpošanās portālu, kas ir pieejams no jebkuras vietas, kur ir interneta pieslēgums, gan arī personāla speciālisti uztur iespējamo pirmklasnieku sarakstu, lai neaizmirstu par šo iespēju, tā kā ne vienmēr skolas gaitas uzsāk vienā gadā dzimušie, informē preses sekretāre Ivita Bidere.

Arī Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite teic, ka uzņēmumā ir īpaša attieksme pret 1.septembri. Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un līdzsvarotu darba un ģimenes dzīvi, Rimi katru gadu rūpējas par vecākiem, kuru bērni uzsāk skolas gaitas. Katru gadu apmēram 200 darbinieku atvases sāk skolas gaitas – šo bērnu vecākiem ir iespēja 1.septembrī izmantot uzņēmuma apmaksātu brīvdienu, lai šo dienu pavadītu kopā ar saviem bērniem. Katram pirmklasniekam uzņēmums dāvina skolas somu. Darbinieki gana aktīvi izmanto šo brīvdienas iespēju, savukārt arī vecāko klašu skolēnu vecāki izmanto likumā paredzēto papildu atvaļinājuma dienu, lai 1.septembrī būtu kopā ar savām atvasēm.

Lai atbalstītu ģimeniskās vērtības, laikā pirms jaunā mācību gada sākuma Rimi veikalos un centrālajā birojā norisinās arī Ģimenes diena, kur veikali un birojs iesaistās īpaša pasākuma organizēšanā savu darbinieku jaunākajiem ģimenes locekļiem. I.Bite ar lepnumu pastāsta, ka Rimi ir starp tiem Latvijas darba devējiem, kas arī šogad saņēma Labklājības ministrijas īpašo apbalvojumu "Ģimenei draudzīgs komersants". Ģimenes diena ir iespēja darbinieku bērniem vēl pirms skolas sākuma atpūsties un piedalīties dažādās aktivitātēs, radošajās darbnīcās kopā ar vecākiem, brāļiem, māsām, vecvecākiem. Turklāt tā ir lieliska iespēja ne tikai apskatīt sava ģimenes locekļa darba vietu, bet arī redzēt tādas vietas un lietas veikalā, kas klientu acīm parasti ir apslēptas, piemēram, izstaigāt ražošanas cehus, piedalīties pīrādziņu cepšanā, iesēsties kases sektora krēslā, uzvilkt pavāra darba formu, doties ekskursijā pa noliktavas telpām un daudz ko citu.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU