SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
speciāli LV portālam
01. septembrī, 2014
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Skola
1
2
1
2

Jaunais 2014./15. mācību gads, brīvdienas un pārbaudes darbi

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Šodien ir 1.septembris, un tas nozīmē, ka skolu gaiteņos atkal atbalsojas skolēnu čalas, bet klases telpās atsāksies mācību darbs. LV portāls sveic ar jaunā mācību gada sākšanos visus izglītības sistēmā iesaistītos un piedāvā skaidrojumu, kurā iespējams uzzināt par to, kad sāksies un beigsies mācību gads, kad skolēniem būs brīvlaiki un kad norisināsies pārbaudes darbi.
īsumā
 • Mācību gada sākumu un beigu datumus, kā arī skolēnu brīvdienas un pārbaudījumu laikus nosaka Ministru kabineta noteikumi.
 • No šā gada MK noteikumi paredz arī, kad mācību gads beidzas tiem, kam ir atbrīvojums no eksāmeniem.

Kad sāksies un beigsies mācību gads? 

Šogad mācību gads sākas pirmdienā, Zinību dienā jeb 1.septembrī. To nosaka MK noteikumi Nr.97 "Noteikumi par 2014./2015. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku".

Parasti to, kurā datumā beigsies mācību gads, nosaka tas aspekts, vai konkrētajai klasei ir paredzēti eksāmeni. Līdz ar to tām klasēm, kurām eksāmeni mācību gadu noslēdzot nav paredzēti, respektīvi, 1. līdz 8.klasei pamatskolas posmā un 10. līdz 11.klasei vidusskolas posmā, mācību gads beidzas 2015.gada 29.maijā.

9.klases skolēniem mācības beigsies 2015.gada 15.maijā, bet mācību gads – 2015.gada 12.jūnijā.

Savukārt 12.klases izglītojamajiem mācības beigsies 2015.gada 15.maijā, bet uzelpot pēc eksāmeniem varēs pēc 2015.gada 19.jūnija.

Līdz šim netika noteikts, kurā brīdī mācību gads beidzas tiem skolēniem, kas ir atbrīvoti no eksāmenu kārtošanas, līdz ar to šis jautājums parasti palika skolas ziņā. Šajā mācību gadā MK noteikumi paredz, ka tiem 9. un 12.klases skolēniem, kas būs atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 29.maijā.

Kad skolēni dosies brīvdienās?

Mācību gadu tradicionāli veido divi semestri. Pirmais semestris ilgs no 1.septembra līdz 19.decembrim.

Savukārt otrā semestra beigu datumi ir atkarīgi no tā, kad beidzas eksāmeni. Visi skolēni skolas solos pēc ziemas brīvlaika atgriezīsies 5.janvārī. 1.–8.klases un 10.–11.klases audzēkņiem 2.semestris ilgs līdz 29.maijam, 9.klases audzēkņiem līdz 12.jūnijam, bet 12.klases absolventiem – līdz 19.jūnijam.

Kā jau ierasts, ir plānotas arī skolēnu brīvdienas. Pirmajās jeb rudens brīvdienās skolēni dosies jau 27.oktobrī, un tās ilgs vienu nedēļu – līdz 31.oktobrim.

Ziemas brīvdienas ilgs no 22.decembra līdz 2.janvārim.

Pavasara brīvdienās 1.–11.klases izglītojamie dosies no 16.marta līdz 20.martam. Savukārt 12.klases skolēni – no 23.marta līdz 27.martam.

Vasaras brīvlaiks tiem skolēniem, kas neliks eksāmenus, sāksies no 1.jūnija un ilgs, kā allaž, līdz 31.augustam.

1.klasei pienākas papildu brīvlaiks

Izglītības iestāde var patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases izglītojamajiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Tāpat skola var arī patstāvīgi pieņemt lēmumu par to, kad organizēt projektu dienas, kas nevar pārsniegt piecas darbdienas mācību gadā.

Jāpiebilst, ka mācību gada laikā var iestāties ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tad izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamiem. Piemēram, mācību gada laikā, īpaši ziemas mēnešos, iespējamas situācijas, kad skolēni var neapmeklēt izglītības iestādi sakarā ar zemo gaisa temperatūru. Ja šādi apstākļi ir ilgstoši, tad mācību gads var tikt pagarināts.

Kad norisināsies valsts pārbaudes darbi?

Ir noteikti arī valsts pārbaudes darbu laiki nākamajā mācību gadā. Ministru kabineta noteikumi Nr.248 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015. mācību gadā" paredz arī jaunu valsts pārbaudes darbu ieviešanu.

Diagnosticējošie darbi 3.klasē

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību vielu noteikts:

 • latviešu valodā: rakstu daļa – 18.februārī, mutiskā daļa – no 5.janvāra līdz 17.februārim;
 • mazākumtautību valodu programmās: rakstu daļa – 18.februārī, mutiskā daļa - no 5.janvāra līdz 17.februārim;
 • matemātikā: rakstiski – 25.februārī.

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās – rakstu daļa un mutvārdu daļa notiek 2015.gada 5.martā.

Pārbaudes darbi 6.klasē

Diagnosticējošie darbi notiek:

 • latviešu valodā: rakstu daļa – 19.februārī, mutiskā daļa - no 5.janvāra līdz 18.februārim;
 • mazākumtautību valodu izglītības programmās: rakstu daļa - 19.februārī, mutvārdu daļa - no 5.janvāra līdz 18.februārim;
 • matemātikā – 24.februārī;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2015.gada 26.februārī;
 • dabaszinībās  – 4.martā.

Eksāmeni 9.klasē

Ir noteikti laiki, kad 9.klases skolēni kārtos eksāmenus par pamatizglītības iegūšanu. Iekavās norādīti laiki, kad eksāmenus kārtos tie, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ to nevar kārtot noteiktajā laikā:

 • latviešu valodā: rakstu daļa – 20.maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21.maijā (17.jūnijā);
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa – 20.maijā, mutvārdu daļa - 20. un 21.maijā (15.jūnijā);
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 27.maijā, mutvārdu daļa - 27. un 28.maijā (19.jūnijā);
 • matemātikā – 2.jūnijā (26.jūnijā);
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa - 4.jūnijā, mutvārdu daļa - 4. un 5.jūnijā (17.jūnijā);
 • Latvijas vēsturē  - 9.jūnijā (29.jūnijā).

Eksāmeni 12.klasē

Obligātie centralizētie eksāmeni par vidusskolas beigšanu notiek vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

 • angļu valodā: rakstu daļa - 2015.gada 16.martā, mutvārdu daļa – 16., 17. un 18.martā;
 • vācu valodā: rakstu daļa - 2015. ada 18.martā, mutvārdu daļa – 18. un 19.martā;
 • krievu valodā: rakstu daļa - 2015.gada 19.martā, mutvārdu daļa – 19. un 20.martā;
 • franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2015.gada 20.martā;
 • latviešu valodā - 2015.gada 19.maijā;
 • matemātikā - 2015.gada 22.maijā.

Skolēna izvēles priekšmeta centralizētie eksāmeni notiks:

 • Latvijas un pasaules vēsturē - 2015.gada 26.maijā;
 • bioloģijā - 2015.gada 28.maijā;
 • fizikā - 2015.gada 1.jūnijā;
 • ķīmijā  - 2015.gada 4.jūnijā.

Skolēna izvēles priekšmetā eksāmeni notiks:

 • informātikā: rakstu daļa - 2015.gada 25.maijā, praktiskā daļa - 25. un 26.maijā;
 • ģeogrāfijā - 2015.gada 3.jūnijā;
 • ekonomikā - 2015.gada 8.jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2015.gada 10.jūnijā.

Tajos mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot māksliniecisko pašdarbību), skolas akreditētā izglītības programmā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, eksāmenu laiku nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2015.gada 18.maija līdz 19.jūnijam. Tas attiecas uz eksāmeniem, kuru datumi nav norādīti MK noteikumos Nr.248.

Tiem, kas atbrīvoti no eksāmeniem

Skolēni, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, tos kārtos:

 • pirmajā svešvalodā (kombinēti) - 11.jūnijā;
 • otrajā vai trešajā svešvalodā –25.jūnijā;
 • latviešu valodā - 12.jūnijā;
 • matemātikā - 15.jūnijā;
 • Latvijas un pasaules vēsturē - 16.jūnijā;
 • bioloģijā - 17.jūnijā;
 • fizikā - 18.jūnijā;
 • ķīmijā - 19.jūnijā;
 • informātikā (kombinēti) – 26.jūnijā;
 • ģeogrāfijā - 29.jūnijā;
 • ekonomikā - 30.jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās - 1.jūlijā.

Jāpiebilst, ka tie skolēni, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, vai skolēni, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajā laikā, tos varēs nokārtot tikai nākamajā mācību gadā.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU