SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
29. augustā, 2011
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
8
8

1. septembris vecākiem – darbdiena vai brīvdiena?

Publicēts pirms 12 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

„Šādas brīvdienas piešķiršana būtu ļoti pozitīvi vērtējama no darba un ģimenes dzīves savienošanas viedokļa - darbiniekiem tiek radīta iespēja būt kopā ar saviem bērniem tik nozīmīgā dienā,” uzsver Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja Ineta Vjakse.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Pirmā mācību gada diena skolēnu strādājošajiem vecākiem nav obligāti piešķirama brīvdiena. Tomēr darba tiesību speciālisti iesaka darba devējiem būt pretimnākošiem un ļaut darbiniekiem šo dienu izmantot, lai būtu kopā ar ģimeni.

Darba likums nenoteic, ka 1. septembrī darba devējam vecākiem, kam bērni uzsāk skolas gaitas, obligāti jāpiešķir brīvdiena. Tomēr darba devējs saviem darbiniekiem var noteikt labvēlīgākus noteikumus, nekā to paredz Darba likums.

Darba devējs un darba ņēmējs darba līgumā vai darba koplīgumā var vienoties, ka vecākiem, kuru bērni sāk (vai atsāk) skolas gaitas, 1. septembris tomēr ir brīvs – darba devējiem šāda iespēja aizliegta nav. Par brīvdienu 1. septembrī darbinieks un darba devējs var atsevišķi vienoties arī tad, ja šis jautājums nav atrunāts darba līgumā vai koplīgumā. Tad darbiniekam par šādu iespēju darba devējam jāpajautā laikus, jo brīvdiena piešķirama un saņemama, abpusēji vienojoties.

Arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums paredz iespēju mazo skolēnu vecākiem 1. septembrī piešķirt brīvdienu, tomēr nenoteic, ka brīvdiena jāpiešķir obligāti. Likuma 3. panta 4. daļā ir teikts, ka valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt atsevišķus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus. To vidū nosaukta arī viena apmaksāta brīvdiena pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4. klasē. 

Ministrija mudina izprast darbiniekus

"Tiešām, Darba likums nenoteic obligātu pienākumu piešķirt darbiniekam brīvdienu 1. septembrī," atzīst Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja Ineta Vjakse.

"Tomēr ne viens vien darba devējs cenšas būt pretimnākošs un savos iekšējos normatīvajos aktos - darba koplīgumos vai darba kārtības noteikumos – paredz šādu iespēju, neliekot darbiniekiem izmantot ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienas vai arī atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas.

"Lielāku ieguvumu uzņēmumam dod apmierināts darbinieks, kurš 1. septembri ir pavadījis kopā ar savu skolēnu."

Šādas brīvdienas piešķiršana būtu ļoti pozitīvi vērtējama no darba un ģimenes dzīves savienošanas viedokļa - darbiniekiem tiek radīta iespēja būt kopā ar saviem bērniem tik nozīmīgā dienā," uzsver I. Vjakse.

Izprotot darba un ģimenes dzīves apvienošanas nozīmību, Labklājības ministrija pati rāda labu piemēru – te vadība kā darba devējs ir pretimnākoša un ļauj darbiniekiem būt kopā ar saviem bērniem 1. septembrī.

Brīvdienas piešķiršana ir labas prakses piemērs

 "Lai arī Darba likumā nav noteikts, ka darba devējam obligāti ir jāpiešķir brīvs 1. septembris vecākiem, kuru bērni uzsāk skolas gaitas, brīva diena tiek dota daudzos uzņēmumos," uzsver arī Latvijas Darba devēju konfederācijas darba tiesību eksperte Druvita Irbe.

Lūk, daži labas prakses piemēri.

AS "Latvijas valsts meži" darbiniekam var tikt piešķirta papildu brīvdiena pirmajā skolas dienā. Brīvdiena tiek piešķirta, lai nodrošinātu darbiniekam iespēju būt kopā ar bērnu dienā, kas ir būtisks notikums ģimenē, jo sevišķi sākumskolas laikā. Brīvdiena tiek piešķirta darbiniekam, kura bērns mācās no pirmās līdz ceturtajai klasei ieskaitot.

SIA "Latvijas Mobilais telefons" piešķir vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā mācību dienā, ja darbinieka apgādībā ir bērni, kas mācās 1.-4. klasē.

AS "Latvenergo" 1. septembrī piešķir brīvu dienu 1.-3. klases audzēkņu vecākiem. Minētais uzņēmums uzskata, ka tas ir svarīgi gan vecāku, gan bērnu drošībai - būt kopā un atbalstīt!

"Sabiedrībā ir pieņemts, ka parasti mazos skolēnus pirmajā skolas dienā pavada mammas. Ja darba devējs šī iemesla dēļ atvēl brīvu dienu, tad tieši tādas pašas tiesības to izmantot jādod arī tēviem."

VSIA "Latvijas Televīzija" ir spēkā koplīgums, kas paredz, ka darbiniekiem, kuriem ir skolas vecuma bērni, vecumā līdz 10 gadiem, pēc vienošanās ar struktūrdaļas vadītāju 1. septembrī tiek piešķirta brīvdiena. Šāda brīvdiena tiek atvēlēta, ja tās piešķiršana neiespaido attiecīgās struktūrvienības darbu. Kā ieguvumu uzņēmums min laimīgus un dzīvespriecīgus darbiniekus, kam ir iespēja sabalansēt darbu ar ģimenei svarīgiem notikumiem.

"Darba devēji izprot, ka darbā pavadītais laiks paņem nozīmīgu cilvēka dzīves daļu, tādēļ ir nepieciešams sabalansēt darba un privāto dzīvi. Lielāku ieguvumu uzņēmumam dod apmierināts darbinieks, kurš 1. septembri ir pavadījis kopā ar savu skolēnu. Tas ir viens no pasākumiem, kas veicina apmierinātību ar darba un ģimenes dzīvi. Šāds pasākums var dot pozitīvu ietekmi uz uzņēmuma finanšu rādītājiem," atzīst D. Irbe.

Jāievēro dzimumu līdztiesība

"Darba devējam nav pienākuma piešķirt skolēnu vecākiem 1. septembrī brīvdienu. Tieši tādēļ darbinieki šo problēmu risina, dibinot arodbiedrības un slēdzot darba koplīgumu, kurā ar darba devēju jau laikus un ilgtermiņā vienojas par brīvo dienu mācību gada sākumā un citiem darbiniekam labvēlīgiem nosacījumiem," stāsta Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists un konsultants darba tiesību jautājumos Kaspars Rācenājs.

Tā, piemēram, uzņēmums "Aldaris" piešķir apmaksātu brīvdienu pirmklasnieka mātei un tēvam, tas ir noteikts uzņēmuma koplīgumā ar darbinieku arodbiedrību. Šo iespēju uzņēmumā strādājošie pirmklasnieku vecāki labprāt arī izmanto. Vēl sadarbībā ar arodbiedrību visiem skolēnu vecākiem, kas strādā "Aldarī", ik gadu tiek piešķirts vienreizējs pabalsts skolai nepieciešamo lietu iegādei. Pabalsts tiek piešķirts to skolēnu vecākiem, kuru atvases ir no 6 līdz 19 gadu vecumam. "Šādā veidā mēs rūpējamies par darbiniekiem, darba vides un kvalitātes uzlabošanu, kas ir ļoti būtiski, lai uzņēmums veiksmīgi darbotos un sasniegtu savus izvirzītos mērķus. Tas noteikti stiprina kolektīvu un veicina lojalitāti uzņēmumā," atzīst "Aldaris".

K. Rācenājs piemin vēl kādu aspektu: piešķirot darbiniekiem brīvdienu 1. septembrī, nedrīkst piemirst par dzimumu līdztiesību. "Sabiedrībā ir pieņemts, ka parasti mazos skolēnus pirmajā skolas dienā pavada mammas. Ja darba devējs šī iemesla dēļ atvēl brīvu dienu, tad tieši tādas pašas tiesības to izmantot jādod arī tēviem," uzsver K. Rācenājs.
Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI