SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
07. novembrī, 2012
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Invaliditāte
3
23
3
23

Atvieglojumi cilvēkiem ar 1.grupas invaliditāti

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Valsts piedāvā daudzveidīgu atvieglojumu un atbalsta klāstu personām ar 1.grupas invaliditāti.

LV portāla infografika

Cilvēki, kam nosaka invaliditāti, vienlaikus ar tās iegūšanu iegūst arī tiesības uz dažādiem atvieglojumiem. Tie ir paredzēti gan strādājošiem, gan nestrādājošiem cilvēkiem ar invaliditāti, gan arī bērniem ar invaliditāti.
Šoreiz LV portālā detalizētāk aplūkosim, kādi atvieglojumi paredzēti cilvēkiem ar 1.grupas invaliditāti, norādot arī normatīvos aktus, kuros tie noteikti.
īsumā

Cilvēkiem ar 1.grupas invaliditāti ir tiesības uz sekojošiem atbalsta veidiem un atvieglojumiem:

 • Braukšana sabiedriskajā transportā
 • Transporta līdzekļu apdrošināšana, tehniskā apskate, nodokļi un nodevas
 • Sociālā aprūpe un rehabilitācija
 • Tehniskie palīglīdzekļi
 • Atbalsts viena mājokļa pielāgošanai
 • Nav jāmaksā pacienta iemaksa un par ģimenes ārsta mājas vizīti
 • Valsts nodevu atbrīvojumi un atlaides
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojums
 • Maksas atlaide muzejos un virknē citu darba, mācību un sadzīves situācijās

Braukšanas maksas atvieglojumi

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" strādājošiem un nestrādājošiem cilvēkiem ar 1. invaliditātes grupu, kā arī personai, kas pavada cilvēku ar 1. invaliditātes grupu vai bērnu ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transporta līdzekli.

Lai to izdarītu, cilvēkiem ar invaliditāti ir jāuzrāda invalīda apliecība. (Atgādinām, ka no 2012.gada 1.novembra cilvēkiem ar invaliditāti ir jaunas, uzlabota parauga apliecības. Vienlaikus derīgas ir arī vecā parauga apliecības, kamēr nav beidzies to derīguma termiņš.) Šādu iespēju var izmantot transportā, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes, reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā. 

Atvieglojumi transporta līdzekļu īpašniekiem

Par 40% ir samazināts apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājums tiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir 1.grupas invalīdi. To paredz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums.

Ja vieglā automobiļa, motocikla, tricikla vai kvadricikla īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir 1.grupas invalīds, nav jāmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. Atbrīvojumu piemēro par vienu šā cilvēka īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu iepriekš minēto transportlīdzekli. Tas noteikts Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

Vienlaikus vieglo automobiļu un motociklu nodokli nemaksā 1.grupas invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem, kuriem ir noteiktas medicīniskās indikācijas speciāli pielāgoto vieglo automobiļu iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensācijai. Šāds atvieglojums likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir paredzēts par vienu uz attiecīgā cilvēka vārda reģistrētu speciāli pielāgoto vieglo automobili.

Cilvēkiem ar 1.grupas invaliditāti transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevas likme ir 3,55 lati. Lai saņemtu transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevas atvieglojumu, jāuzrāda invalīda apliecība. To paredz MK noteikumi Nr.669 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu".

"Atbrīvojumu piemēro par vienu īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli."

Cilvēki ar 1.grupas invaliditāti ir atbrīvoti no maksas par vairākiem Ceļu satiksmes drošības direkcijas pakalpojumiem. Proti, tiem nav jāmaksā par atļauju piedalīties ceļu satiksmē, ja to piešķir ar speciālas vadības sistēmu aprīkotam vieglajam automobilim, kurš reģistrēts vadītājam invalīdam, kā arī automobilim ar pārnesumkārbas automātisko vadību, kurš reģistrēts vadītājam invalīdam ar kustību traucējumiem.

Nav jāmaksā par transportlīdzekļa tehnisko ekspertīzi pēc tā pārbūves vieglajam automobilim, ja tas pieder vadītājam invalīdam un pēc pārbūves uzstādīta speciāla vadības sistēma. Tāpat bezmaksas ir transportlīdzekļa tehniskā apskate ar speciālas vadības sistēmu aprīkotam vieglajam automobilim, ja tas reģistrēts vadītājam invalīdam, kā arī transportlīdzekļa tehniskā apskate automobilim ar pārnesumkārbas automātisko vadību, ja tas reģistrēts vadītājam invalīdam ar kustību traucējumiem.

Iepriekšminētā kārtība noteikta MK noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pakalpojumu cenrādi".

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Virkni pakalpojumu paredz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.  

No valsts budžeta tiek finansēti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi vairākām cilvēku grupām:

 • pilngadīgiem neredzīgiem cilvēkiem;
 • cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Cilvēki, kas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, var saņemt aprūpi mājās. Tas īpaši svarīgi ir situācijās, kad ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ paši aprūpi nespēj nodrošināt.

Tāpat cilvēkiem darbspējas vecumā, kuri nespēj strādāt iepriekšējā profesijā, ir tiesības saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus. To paredz MK noteikumi Nr.271 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus".

Cilvēkiem ar fiziska, kā arī garīga rakstura traucējumiem aprūpi, kā arī iespēju iesaistīties fiziskās un garīgās aktivitātēs un iekļauties sabiedrībā nodrošina dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas.

Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem. Tās ir ortozes, protēzes un ortopēdiskie apavi, kas atbilstoši medicīniskajām indikācijām ir izgatavoti vai pielāgoti konkrētajai personai, personiskās pārvietošanās palīgierīces, personiskās aprūpes palīglīdzekļi, tehniskie palīglīdzekļi cilvēkiem ar redzes un dzirdes zudumu, surdotehnika un tiflotehnika.

Šādi atvieglojumi noteikti gan Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, gan vairākos Ministru kabineta noteikumos: Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi (Nr.1474), "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku" (Nr.1472).

"Ir iespēja saņemt tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem."

MK noteikumi Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" nosaka tiesības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā saņemt līdz 21 dienu ilgu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu.

MK noteikumi Nr.1170 "Noteikumi par kārtību, kādā personas ar invaliditāti saņem atbalstu mājokļa pielāgošanai, un atbalsta saņemšanas nosacījumiem" paredz, ka cilvēkiem ar 1.grupas invaliditāti ir tiesības saņemt atbalstu viena mājokļa pielāgošanai

Cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli. To nosaka MK noteikumi Nr.233 "Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām".

Atbrīvojumi no valsts nodevām

Cilvēkiem ar 1.grupas invaliditāti nav jāmaksā:

 • pacienta iemaksa;
 • par ģimenes ārsta mājas vizīti, to apmaksā no valsts budžeta. Iepriekšminēto nosaka MK noteikumi Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība";
 • valsts nodeva naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai. Tā nav jāmaksā arī tiem cilvēkiem ar invaliditāti, kuri uzņemti valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. To paredz MK noteikumi Nr.234 "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai";
 • valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra – noteikts MK noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra";
 • par maksas pakalpojumiem - par informācijas izsniegšanu no iestādes arhīva, informācijas sagatavošanu un izsniegšanu no iestādes datu bāzēm, dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošanu vai izsniegšanu, ja attiecīgās informācijas
 • apjoms ir lielāks par 20 latiem. To paredz MK noteikumi Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem";
 • valsts nodeva, ja cilvēki ar invaliditāti vēlas atjaunot pilsonību, kas zaudēta juridiskas kļūdas vai prettiesiskas pilsonības atņemšanas dēļ. Tas paredzēts MK noteikumos Nr.410 "Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu";
 • valsts nodeva par dokumentiem krimināllietās. To var nemaksāt gan pensionāri, gan arī 1.grupas invalīdi - paredz MK noteikumi Nr.1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi".

Cilvēkiem ar 1.grupas invaliditāti valsts nodeva

 • ir 10 latu, ja pasi izsniedz 10 darbdienu laikā;
 • ir 20 latu, ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā;
 • ir pieci lati, ja personas apliecību izsniedz 10 darbdienu laikā;
 • ir 10 latu, ja personas apliecību izsniedz divu darbdienu laikā.

Iepriekšminēto nosaka MK noteikumi Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu".

Valsts nodeva

 • ir 5 lati par atteikšanos no pilsonības vai pilsonības atjaunošanu 1.grupas invalīdiem – paredz MK "Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu" (Nr.410);
 • jāmaksā 50% apmērā no noteiktās likmes par kadastra izziņu. To nosaka MK "Noteikumi par valsts nodevu par kadastra izziņu" (Nr.561);
 • ir 50% apmērā jeb 5 lati par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai. To maksā invalīdi, izņemot invalīdus kopš bērnības;
 • ir 10% apmērā jeb 1 lats par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Maksā invalīdi kopš bērnības. Tas paredzēts MK "Noteikumos par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai" (Nr.289).

Nodokļu atvieglojumi

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" cilvēkiem ar 1.invaliditātes grupu ir tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu – 1296 latiem gadā.

Bezdarbnieka, darba meklētāja statuss

Bezdarbnieka statusu var iegūt, ja cilvēks:

 • ir sasniedzis 15 gadu vecumu;
 • nav sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju vai kuram valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemts pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • nav pilnā valsts apgādībā;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija nav noteikusi 100% darbspēju zaudējumu u.c.

Darba meklētāja statusu var iegūt, ja cilvēks ir sasniedzis 15 gadu vecumu, nav uzņemts pamatizglītības programmā klātienē u.c.

Iepriekšminēto paredz gan Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, gan MK noteikumi Nr.891 "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti".

Ja cilvēkam ar invaliditāti ir piešķirts bezdarbnieka statuss, viņam ir tiesības uz materiālo atbalstu mācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā. To nosaka MK "Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā" (Nr.212).

Studiju kredīti

Ja studējošajiem, kuri vēlas saņemt kredītu, ir vienādi sekmības rādītāji, augstskolas komisija kredītus vispirms piešķir invalīdiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī studējošajiem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm. Savukārt, ja kredīta ņēmējs miris vai kļuvis par 1.grupas invalīdu, kredītu un kredīta procentus dzēš (noraksta).

Šāda kārtība noteikta MK noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts", MK noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem", MK noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu".

Atpūta

Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes. Lai to varētu darīt, cilvēkiem ar invaliditāti no 16 līdz 65 gadiem nepieciešama invaliditātes apliecība. To paredz MK "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" (Nr.918) un MK Makšķerēšanas noteikumi (Nr.1498).

Cilvēkiem ar invaliditāti ir noteikta zemāka maksa par valsts muzeju sniegtajiem pakalpojumiem. Tas paredzēts MK "Noteikumos par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Nr.946) un MK "Noteikumos par valsts aģentūras "Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs" publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Nr.626).

Labs saturs
23
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI