NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
09. novembrī, 2023
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Politika
6
6

Partiju iekšējā demokrātija – problēma, kas netiek risināta gadiem

FOTO: Freepik

Partiju iekšējā demokrātija ir visai Latvijas sabiedrībai nozīmīgs jautājums, kam ilgstoši nav veltīts pietiekami daudz uzmanības. Par to, kāda ir situācija un ko darīt, mēģināts secināt šai tēmai veltītā pētījumā.

īsumā
 • Politisko partiju biedri, sevišķi reģionos un partiju apvienībās, nepietiekami tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā, secināts “Sabiedrības par atklātību – Delna” pētījumā par politisko partiju iekšējo demokrātiju.
 • Likums nosaka: “Partijas veic politiskās aktivitātes un veido savu iekšējo organizāciju saskaņā ar demokrātijas, atklātības un biedru vienlīdzības principu.”
 • Partiju sistēmu Latvijā raksturo nestabilitāte, ideoloģisko mērķu neskaidrība, zema sabiedrības uzticēšanās, atkarība no privātajiem ziedotājiem, kā arī nepietiekama iekšējā demokrātija.
 • “Delna” izstrādājusi rekomendācijas partijām un likumdevējiem. To starpā – ieteikumi informēt biedrus par vēlēšanu kandidātu kritērijiem un kandidātu sarakstu veidošanas procesu, kā arī iesaistīt diskusijās reģionālās nodaļas.
 • Partiju iekšējās demokrātijas stiprināšana veicinātu ne tikai biedru iesaisti lēmumu pieņemšanā, bet arī to skaita pieaugumu, tā stimulējot pieprasījumu pēc iekšējās atklātības un radot priekšnosacījumus lielākai politisko līderu izvēlei nākotnē.

“Partija ir organizācija, kas tiek izveidota, lai veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, piedalītos Saeimas vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenotu partijas programmu, kā arī iesaistītos publiskās pārvaldes institūciju izveidē.” Šādi politisko partiju un to apvienību jēdziens definēts Politisko partiju likumā. Turpat arī noteikts: “Partijas veic politiskās aktivitātes un veido savu iekšējo organizāciju saskaņā ar demokrātijas, atklātības un biedru vienlīdzības principu.”

Latvijā ir visai stingri regulēta partiju ārējā darbība: reģistrācija, dalība vēlēšanās un finansējuma piesaiste.

Taču to pašu nevarētu teikt par partiju iekšējo darbību un iekšējās demokrātijas mehānismiem, kurus pilnveidot piedāvā pretkorupcijas organizācijas “Sabiedrības par atklātību – Delna” nupat publiskotais pētījums “Partiju iekšējā demokrātija Latvijā”, kas nācis klajā kopā ar “Partijas biedra rokasgrāmatu”.

Pētījumā analizēta 13. un 14. Saeimā pārstāvēto partiju prakse iekšējās demokrātijas organizēšanā un partiju vēlēšanu kandidātu sarakstu izveides un programmu veidošanas procesā.

Iekšējā demokrātija partiju sistēmas stiprināšanai

Kā pagājušonedēļ šim pētījumam veltītajā diskusijā norādīja “Delnas” pētnieks Olafs Grigus, partiju sistēmai Latvijā raksturīgas vairākas problēmas:

 • zema sabiedrības uzticēšanās partijām – saskaņā ar “Eirobarometra” datiem 78% iedzīvotāju tām neuzticas;
 • neliels biedru skaits – lielākajā Latvijas partijā ir 2166 biedri (salīdzinājumam: Lietuvā – 14 344, Igaunijā – 13 166);
 • partiju sistēmas nestabilitāte un plašums – 2022. gadā Latvijā bija 53 partijas (piemēram, Zviedrijā – 29, Somijā – 24, Lietuvā – 27, Igaunijā – 12);
 • neliels uzsvars uz ideoloģiskajām šķirtnēm – relatīvi dominējošu lomu ieņēmušas šķirtnes, kas saistītas ar attieksmi pret Krieviju, kā arī jautājums, vai politiskais spēks ir “jauns”;
 • atkarība no privātajiem ziedotājiem – problēma zināmā mērā ir risināta, palielinot valsts finansējumu partijām, lai spēcinātu partiju kapacitāti un biedru piesaisti;
 • pārāk maza partiju iekšējā demokrātija – tās mehānismi partijās nav ieviesti vienlīdz jēgpilni, taču par to pieejams maz informācijas.

Visas minētās partiju sistēmas problēmas palīdzētu mazināt partiju iekšējās demokrātijas stiprināšana, norāda O. Grigus. “Delna” savas darbības laikā vairākkārt ir pētījusi politisko partiju iekšējo demokrātiju, taču kopumā, par spīti dažādām iniciatīvām, kas vērstas uz partiju sistēmas spēcināšanu, partiju iekšējās demokrātijas jautājumam Latvijā pēdējo desmit gadu laikā veltīts samērā maz uzmanības, secināts pētījumā.

Politiķu intereses trūkumu netieši apliecina fakts, ka no visām 23 partijām, kas bijušas pārstāvētas minētajos parlamenta sasaukumos, uz aicinājumu piedalīties “Delnas” pētījuma intervijās atsaucās mazāk par pusi – tikai 10 partijas (Liepājas partija, “Latvija pirmajā vietā”, “Vienotība”, Nacionālā apvienība, “Kustība “Par!””, “Latvijas attīstībai”, “Konservatīvie”, “Progresīvie”, Latvijas Reģionu apvienība un Latgales partija).

Jāatzīmē: šajā Saeimas sasaukumā trīs visvairāk pārstāvētie politiskie spēki – “Jaunā Vienotība”, Zaļo un Zemnieku savienība un “Apvienotais saraksts” – ir partiju apvienības.

Partijas nepietiekami skaidro līdzdalības iespējas

“Lēmumu pieņemšanas procesi partiju iekšienē visbiežāk nav redzami plašākai sabiedrībai, taču tie nenoliedzami atstāj ietekmi uz partijas darbu, kā arī partiju pārstāvošo deputātu rīcību parlamentārā sistēmā. Attiecīgi gan partijas biedriem, gan plašākai sabiedrībai ir nozīmīga atklātība par to, kā partijā tiek pieņemti lēmumi, kādas ir biedru, tostarp reģionālo nodaļu pārstāvju, iespējas iesaistīties un ietekmēt procesu,” secina “Delna”. Vienlaikus arī pašu partiju biedru pētījuma ietvaros sniegtās atbildes apliecina nepietiekamu izpratni par līdzdalības iespējām, ļaujot secināt, ka partijas nepievērš gana daudz uzmanības līdzdalības mehānismu skaidrošanai.”

Pētījumā secināts, ka nevienai partijai nav iekšēja normatīvā akta ar skaidriem kritērijiem, pēc kā vērtēt kandidātus.

Tāpat vien daļā partiju paredzēta iespēja biedriem vērsties pēc skaidrojuma par konkrētā kandidāta izvēli.

Ne visas partijas ir skaidrojušas savu reģionālo nodaļu, jauniešu organizācijas un citu struktūrvienību iesaistes mehānismus, tādējādi radot jautājumus, cik liela ir reālā ierindas biedra ietekme uz lēmumu pieņemšanas procesu. Sevišķi minētās problēmas izpaužas partiju apvienību īstenotajā praksē. Partijām apvienojoties, samazinās biedru un vēlētāju iespējas izsekot tam, kuri apvienībā pārstāvētie politiskie spēki ir atbildīgi par konkrētu lēmumu pieņemšanu.   

Būtiskus lēmumus pieņem šaurā lokā

Pētījumā norādīts, ka vajadzētu stiprināt ierindas biedru iesaisti tādos būtiskos partiju iekšējās demokrātijas aspektos kā vēlēšanu kandidātu sarakstu un partiju programmu veidošana, kas saistāma arī ar dažādiem negodprātības un nepietiekamas atklātības riskiem. “Ierobežotais likumiskais regulējums, kas piešķir politiskajām partijām autonomiju iekšējās darbības jautājumu regulēšanā, rada situāciju, ka ļoti šaurs partijas biedru loks var iegūt gandrīz pilnīgu kontroli, skaidrots jau Valsts prezidenta Andra Bērziņa ekspertu grupas 2014. gada ziņojumā par pārvaldības pilnveidi Latvijā, uz kuru “Delnas” pētījumā sniegtas norādes par politisko partiju darbības izvērtējumu.

Likumā paredzēts, ka partijas institūciju sēdēs var piedalīties ikviens biedrs, ja statūtos nav noteikts citādi. Tādējādi, kā secināts pētījumā, katra partija var noteikt, vai, piemēram, valdes sēdes, kurās tiek pieņemti lēmumi par vēlēšanām vai citiem būtiskiem jautājumiem, ir vai nav atklātas. Lai gan pētījuma respondenti uz to nav norādījuši, atklātības trūkums palielina iespējamību, ka priekšroka var tikt dota kandidātiem, kuri veic tam speciāli paredzētus maksājumus partijas kasē vai apsola to darīt, ja tiks ievēlēti. Tāpat, veidojot sarakstus, priekšplānā var tikt izvirzīti sabiedrībā pazīstami kandidāti, kuri nav partijas biedri. Līdz ar to biedru iespējas spriest par kandidāta politiskajiem uzskatiem, prioritātēm un pieredzi tiek ierobežotas. Savukārt ārējo ekspertu dominēšana partijas darba grupās var samazināt partijas biedru lomu lēmumu pieņemšanā, secināts pētījumā.     

Īpaši problemātiski ir gadījumi, kad kandidātu sarakstu veidošanas prakse realitātē atšķiras no tās, kas noteikta partijas statūtos. Kā diskusijā norādīja sabiedriskās politikas centra “Providus” pētniece labas pārvaldības jautājumos Līga Stafecka, tas liecina par to, cik lielā mērā pašus biedrus interesē iekšējā demokrātija partijā.

Ieteikumi partijām un likumdevējiem

Turpmākai partiju sistēmas un to iekšējās demokrātijas stiprināšanai “Delna” ir izveidojusi rekomendācijas politiskajām partijām, kā arī Saeimai likumdošanas pilnveidei.

Ieteikumi politiskajām partijām:

 • informēt biedrus par to, kādi ir kritēriji vēlēšanu kandidātiem;
 • publiskot informāciju par lēmumu pieņemšanas procesu kandidātu sarakstu veidošanā;
 • informēt partijas biedrus par lēmumu piedalīties vēlēšanās ar partnerorganizāciju un lēmumu pieņemšanas procesu apvienībā;
 • iesaistīt diskusijās reģionālās nodaļas;
 • paredzēt biedriem laiku, lai iepazītos ar dokumentiem un uzdotu jautājumus;
 • sniegt izsmeļošu informāciju par politisko partiju, tās biedriem un amatpersonām;
 • sniegt informāciju par partiju pārstāvošu valsts amatpersonu, kā arī partijas amatpersonu saziņu ar interešu pārstāvjiem.

Ieteikumi Saeimai:

 • izvērtēt atteikšanos no politisko partiju apvienības juridiskās formas vai vismaz celt ievēlēšanas slieksni politisko partiju apvienībām;
 • grozīt vēlēšanu likumus, nodrošinot papildu informāciju vēlētājiem, tostarp publiskojot kandidātu biedra statusa ilgumu un sarakstus;
 • atjaunot vēlētāju apvienību dalību pašvaldību vēlēšanās;
 • pilnveidot regulējumu par partijām pieejamā valsts finansējuma tēriņiem, precīzāk definējot veidus, kā tās izlietojams organizācijas kapacitātes attīstīšanai;
 • sasaistīt partiju saņemto valsts finansējumu ar to darbību starpvēlēšanu periodā;
 • ierobežot maksimālo biedra naudas summu, lai izvairītos no iespējas lielu ziedojumu noformēt kā biedra naudu.

Zems iedzīvotāju iesaistes līmenis partijās palielina risku, ka lēmumus pieņem mazs cilvēku skaits un liela daļa sabiedrības netiek pienācīgi pārstāvēta, secināts pētījumā.

Šo un citu uzlabojumu veikšana partiju iekšējās demokrātijas un atklātības stiprināšanai veicinātu ne tikai biedru iesaisti lēmumu pieņemšanā, bet arī to skaita pieaugumu, tādējādi stimulējot pieprasījumu pēc iekšējās demokrātijas un radot priekšnosacījumus lielākai politisko līderu izvēlei nākotnē. Tas savukārt uzlabotu uzticēšanos partijām un līdz ar to – arī līdzdalību vēlēšanās, kurai ir tendence mazināties, diskusijā pauda pētnieki. 

“Lai parlamentārā sistēma funkcionētu veiksmīgi, nepieciešama stabila, pilsoniskajā sabiedrībā sakņota un sabiedrības uzticību baudoša politisko partiju sistēma. Parlamentāro demokrātiju attīstība liecina, ka vāja un sadrumstalota politisko partiju sistēma kavē efektīvas valsts pārvaldes sistēmas izveidi,” norādīts ekspertu grupas ziņojumā, kas tika izstrādāts jau gandrīz pirms desmit gadiem, bet acīmredzot līdz šim pietrūcis politiskās gribas kaut ko būtiski mainīt, jo tajā apkopotie secinājumi par problēmām un iespējamajiem risinājumiem ar gadiem ir kļuvuši vēl aktuālāki.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI