NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Linda Balode
LV portāls
07. martā, 2018
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Pašvaldības
2
1
2
1

Riteņu bloķētāji un citas plānotās izmaiņas Rīgas maksas autostāvvietās

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina Rīgas domi atkārtoti izvērtēt grozījumu atbilstību un izslēgt no tiem noteikumus, kas attiecas uz automašīnu riteņu bloķētāju piemērošanu.

FOTO: Evija Trifanova, LETA

Atgriezties pie automašīnu riteņu bloķētājiem, sākot ar trešo neapmaksāto pārkāpuma reizi, obligāti reģistrēt transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru elektroniskajā kontroles iekārtā, kā arī atteikties no iespējas norēķināties ar metāla monētām – tā ir daļa no plānotajām izmaiņām Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumu grozījumos. Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs jau tagad aicina domi nepieņemt patērētājiem un konkurencei nelabvēlīgus noteikumus, kas attiecas uz transportlīdzekļu riteņu bloķētāju piemērošanu.
īsumā
 • VARAM Rīgas domes maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumu grozījumus vērtēšanai vēl nav saņēmusi.
 • PTAC aicina Rīgas domi atkārtoti izvērtēt grozījumu atbilstību un izslēgt no tiem noteikumus, kas vērsti uz automašīnu riteņu bloķētāju piemērošanu.
 • Plānoto izmaiņu pieņemšanas gadījumā, saņemot patērētāju sūdzības saistībā ar bloķētāju izmantošanu, PTAC būs tiesīgs veikt uzraudzības pasākumus patērētāju tiesību pārkāpumu novēršanai.
 • Transportlīdzeklim plānots piemērot riteņu bloķēšanas iekārtu tikai ar trešā neapmaksātā pēcapmaksas paziņojuma noformēšanu.
 • Automašīnu riteņu bloķēšanu ir iecerēts atkal ieviest, lai cīnītos ar ilgstošu un ļaunprātīgu nemaksāšanu par Rīgas pašvaldības autostāvvietu izmantošanu.
 • Elektroniskās kontroles iekārtas ar skaidras naudas norēķiniem regulāri tiek bojātas, mēģinot no tām izzagt monētas, ievietojot tajās citu valstu monētas vai pat polietilēna maisiņus.

Rīgas dome ir sagatavojusi paskaidrojuma rakstu par plānotajiem grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi". Tajā ir atrodams saistošo noteikumu satura izklāsts, kā arī to nepieciešamības pamatojums.

Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā referente Laura Jansone, ministrija varēs komentēt šos grozījumus tad, kad būs tos saņēmusi, pašlaik tas vēl nav noticis. Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina Rīgas domi atkārtoti izvērtēt grozījumu atbilstību un izslēgt no tiem noteikumus, kas vērsti uz automašīnu riteņu bloķētāju piemērošanu.

Ko Rīgas dome plāno mainīt?

Saskaņā ar Rīgas domes paskaidrojuma rakstu "Grozījumi Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošajos noteikumos" paredzētas sekojošas izmaiņas:

 • elektroniskajā kontroles iekārtā nevarēs norēķināties ar metāla monētām;
 • tiks precizēti personas datu apstrādes jautājumi;
 • elektroniskajā kontroles iekārtā vajadzēs reģistrēt transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru;
 • elektroniskās kontroles iekārtas izdoto čeku nevajadzēs novietot transportlīdzeklī, jo kontrolējošā persona apmaksas faktu varēs redzēt tās viedierīcē;
 • maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs izveidotajā Vienotajā pakalpojuma pieteikumu portālā nodrošinās, ka persona var reģistrēt turējumā vai īpašumā esošu transportlīdzekli un saņemt informāciju par portālā reģistrētajiem transportlīdzekļiem piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem, iesniegt pretenzijas un saņemt atbildes, veikt maksājumus un izdarīt citas maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja nodrošinātas darbības;
 • precizēs samaksas veikšanu par piekabes (puspiekabes) novietošanu maksas autostāvvietā;
 • uzsākot izrakstīt pēcapmaksas paziņojumu, personai uz laiku, kas nav ilgāks par 5 minūtēm, būs liegta iespēja veikt priekšapmaksu ar SMS pakalpojumu;
 • precizēs terminoloģiju par transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru;
 • ja nav apmaksāti vismaz divi pēcapmaksas paziņojumi, sākot ar trešo piemērojamo paziņojumu, transportlīdzeklim pielietos riteņu bloķēšanas iekārtu;
 • maksas autostāvvietu lietotājam būs tiesības veikt samaksu par pēcapmaksas paziņojumu samazinātā apmērā, kas ir 80% no pēcapmaksas, 10 dienu laikā no paziņojuma piemērošanas dienas, ievērojot šādus nosacījumus:
  • lietotājs piekrīt paziņojuma piemērošanai un par paziņojuma piemērošanu neiesniedz pretenziju;
  • maksājums tiek veikts elektroniskajā kontroles iekārtā, maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja klientu apkalpošanas centros, Vienotajā pakalpojumu pieteikuma portālā vai izmantojot SMS apmaksas pakalpojuma mobilo lietotni;
  • saistībā ar paziņojumu nav pielietota riteņu bloķēšanas iekārta.               
 • precizēs pretenziju iesniegšanas kārtību par pēcapmaksas paziņojumu piemērošanu un atbildes sniegšanu, paredzot, ka pretenzijas iesniegšana aptur pienākumu apmaksāt paziņojumu līdz brīdim, kamēr maksas autostāvvietas pilnvarotais apsaimniekotājs ir izskatījis pretenziju par paziņojuma piemērošanu un sniedzis atbildi, izņemot riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošanas gadījumā.

Kņada ap un par automašīnu riteņu bloķētājiem

PTAC un Konkurences padome (KP), iepazīstoties ar minētajos grozījumos iekļauto regulējumu, kas nosaka "Rīgas satiksmei" (RS) tiesības piemērot transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtas jeb bloķētājus, secina, ka minētais regulējums var radīt būtisku aizskārumu daudzu patērētāju tiesiskajām interesēm un veicināt nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, pašvaldības kapitālsabiedrībai piemērojot normas, kuras nevar piemērot citi tirgū esošie komersanti.

PTAC Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane uzsver, ka "patērētājiem ir jānorēķinās par visiem saņemtajiem pakalpojumiem, tomēr transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtas ierobežo patērētāju rīcības brīvību attiecībā uz savu preci, līdz ar to radot būtisku aizskārumu patērētāju tiesiskajām interesēm".

Tāpat S. Gertmane skaidro, ka "plānoto izmaiņu pieņemšanas gadījumā, saņemot patērētāju sūdzības saistībā ar bloķētāju izmantošanu, PTAC būs tiesīgs veikt uzraudzības pasākumus patērētāju tiesību pārkāpumu novēršanai". PTAC var attiecīgajam komercprakses īstenotājam piemērot soda naudu līdz 10% no tā pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 eiro apmērā.

Riteņu bloķēšana tikai trešā paziņojuma gadījumā

"Par šiem noteikumiem Rīgas domē lēma jau 21. februārī, un ziņas par tiem bija vairākos plašsaziņas līdzekļos, taču cilvēki pārprata, ka riteņus bloķēs uzreiz," stāsta Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons.

Saskaņā ar Rīgas domes paskaidrojuma rakstu transportlīdzeklim plānots piemērot riteņu bloķēšanas iekārtu tikai ar trešā neapmaksātā pēcapmaksas paziņojuma noformēšanu, turklāt, piemērojot otro pēcapmaksas paziņojumu, uz automašīnas novietos arī informāciju latviešu, angļu, krievu un vācu valodā par iespējamām sekām. Savukārt, sākot ar pirmo piemēroto pēcapmaksas paziņojumu, riteņu bloķētājus varēs izmantot tikai tiem transportlīdzekļiem, kuriem nav transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes.

Tāpat plānotie grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos paredz, ka RS kā pilnvarotajam apsaimniekotājam ir jānodrošina riteņu bloķēšanas iekārtas noņemšana divu stundu laikā, ja par apmaksas faktu un nepieciešamību noņemt riteņu bloķētājus RS ir informēta no plkst. 6.00 līdz 23.00.

Identisku pakalpojumu sniegšanu regulē atšķirīgi

PTAC informē, ka vairākkārt ir aicinājis Rīgas domi arī izvērtēt, vai RS līguma noteikumi ir regulējami ar saistošajiem pašvaldības noteikumiem, vēršot uzmanību, ka šādā veidā dome ierobežo patērētāju likumiskās tiesības uz līguma noteikumu taisnīgumu, piemēram, par līgumsoda un pēcapmaksas apmēriem.

"Patērētājiem ir jānorēķinās par visiem saņemtajiem pakalpojumiem, tomēr transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtas ierobežo patērētāju rīcības brīvību attiecībā uz savu preci, līdz ar to radot būtisku aizskārumu patērētāju tiesiskajām interesēm."

PTAC Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane

S. Gertmane skaidro: "RS autostāvvietu pakalpojums pēc būtības neatšķiras no privāto komersantu sniegtā autostāvvietu pakalpojuma, uz kuru attiecas Civillikuma un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma regulējums, taču RS nodrošina autostāvvietu pakalpojumu, pamatojoties uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas nozīmē, ka identisku pakalpojumu sniegšanu regulē atšķirīgi, radot situāciju, kurā RS nav saistošs Civillikumā un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais, arī attiecībā uz līguma noteikumiem par sodu apmēru, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis atbilstošu samaksu par tās izmantošanu, kā arī paredzot riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošanu."

Kāpēc ir nepieciešamas izmaiņas?

Automašīnu riteņu bloķēšanu ir iecerēts atkal ieviest, lai cīnītos ar ilgstošu un ļaunprātīgu nemaksāšanu par Rīgas pašvaldības autostāvvietu izmantošanu. "To gan ir plānots pielietot tikai kā galējo līdzekli gadījumā, ja sods par iepriekšējiem pārkāpumiem nebūs samaksāts jau divas reizes," uzsver M. Vilemsons.

Saskaņā ar Rīgas domes sniegto informāciju pašlaik stāvvietas ļaunprātīgi bez maksāšanas izmanto autovadītāji ar ārzemēs reģistrētām automašīnām, turklāt dažiem ārzemju studentiem jau ir uzkrātas nesamaksātas summas vairāku tūkstošu eiro apmērā. Savukārt no ārzemniekiem piedzīt līdzekļus par stāvvietu izmantošanu ir gandrīz neiespējami.

RS Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane skaidro, ka elektroniskās kontroles iekārtas ar skaidras naudas norēķiniem regulāri bojā, mēģinot no tām izzagt monētas, ievietojot tajās citu valstu monētas vai pat polietilēna maisiņus: "Tādējādi rodas zaudējumi, gan veicot elektronisko kontroles iekārtu remontu, gan nesaņemot samaksu, kā arī rodas domstarpības ar transportlīdzekļu lietotājiem par iespēju norēķināties par pakalpojumiem ar priekšapmaksu un attiecīgi pēcapmaksas paziņojumu piemērošanu."

Kā norāda B. Bartaševiča-Feldmane, 2017./2018. gadā trešo personu ļaunprātīgas darbības rezultātā ir nodarīti bojājumi elektroniskajām kontroles iekārtām 38 007 eiro apmērā, savukārt no izrakstītajiem pēcapmaksas paziņojumiem apmaksāti ir apmēram 64%, pārējos 36% RS mēģina piedzīt caur parādu piedzinējiem un vēlāk tiesu.

2013. gadā riteņu bloķēšanas iekārtu izmantošanu maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumos aizstāja ar maksas autostāvvietu lietošanas pēcapmaksu. "Izmaiņas ieviesa ar mērķi pārskatīt atbildības regulējumu un padarīt efektīvu maksas iekasēšanu par pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu," stāsta RS pārstāve.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI