SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Balode
LV portāls
18. jūlijā, 2017
Lasīšanai: 12 minūtes
16
16

Neapmaksāta stāvvieta vai nepareizi novietota mašīna. Kāda ir atšķirība?

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Paziņojumu par neapmaksātu stāvvietu, kurā norādīts soda apmērs, var izrakstīt attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kontrolieris, savukārt administratīvo sodu par nepareizi vai neatļautā vietā novietotu transportlīdzekli – valsts vai pašvaldības policija.

FOTO: Ieva Čīka/ LETA

Paziņojumu par neapmaksātu stāvvietu, kurā norādīts soda apmērs, var izrakstīt attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kontrolieris, savukārt administratīvo sodu par nepareizi vai neatļautā vietā novietotu transportlīdzekli – valsts vai pašvaldības policija. Persona, dažādu iemeslu dēļ nezinot par izdarītā pārkāpuma konstatāciju un piespriesto naudas sodu, Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) tehniskās apskates laikā var apmaksāt tikai sodu par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, jo informācija par autostāvvietas pēcapmaksas paziņojumiem CSDD informatīvajā datubāzē nav pieejama. Tāpēc ir jārēķinās, ka, laicīgi nesamaksājot pēcapmaksas paziņojumā norādīto naudas sodu, var tikt uzsākta parāda piedziņa.
īsumā
 • Paziņojumu par neapmaksātu stāvvietu, kurā norādīts soda apmērs, var izrakstīt attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kontrolieris, savukārt administratīvo sodu par nepareizi vai neatļautā vietā novietotu transportlīdzekli – valsts vai pašvaldības policija.
 • Administratīvos sodus ceļu satiksmē piemēro policija.
 • Maksas autostāvvietas apsaimnieko ne tikai "Rīgas satiksme" (RS), bet arī citi uzņēmumi, piemēram, "EuroPark", "Citypark".
 • RS kopš 2014. gada sadarbojas ar konsultatīvo sabiedrību "Conventus", kas sniedz parāda atgūšanas pakalpojumus.
 • Gadījumā, ja pēcapmaksa ir piemērota, bet tā attiecīgajā laikā nav samaksāta, tiek uzsākta parāda piedziņa.
 • Ja samaksas termiņš ir nokavēts, parāda piedzinējs var izmantot visus likumā noteiktos civiltiesiskos tiesību aizsardzības līdzekļus, lai atgūtu šo parādu.
 • Parāda piedziņas uzņēmumi var noteikt parāda atgūšanas izdevumus.
 • Citi apsaimniekotāji nosaka, ka sods ir jāsamaksā 14 dienu laikā no tā noformēšanas dienas.

"Pēdējā laikā nav veiktas izmaiņas normatīvajos aktos attiecībā uz administratīvo sodu kontroli CSDD tehniskajās apskatēs," norāda CSDD sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Rumba. Nekad nav bijusi arī iespēja tajās norēķināties par maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksas neveikšanu noteiktajā termiņā. Taču joprojām daļa cilvēku vai nu jauc šīs divas lietas, vai uzskata, ka par visiem, arī nezināmiem un aizmirstiem, sodiem var samaksāt CSDD tehniskās apskates laikā. Diemžēl vēlāk rodas neizpratne, kāpēc ir saņemta vēstule ar paziņojumu par uzsāktu parāda piedziņu.

Administratīvie sodi ceļu satiksmē

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK) desmitās "a" nodaļas 149.3-149.40 pants nosaka administratīvo sodu piemērošanu par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Tie ir sodi, piemēram, gan par transportlīdzekļa vadīšanu bez vadītāja apliecības vai reģistrācijas dokumentiem, gan par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies, gan par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, kā arī par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Jāvērš uzmanība, ka saskaņā ar Latvijas APK 299.1 pantu, ja uzliktais naudas sods nav samaksāts noteiktajā termiņā, līdz tam ir aizliegts:

 • izsniegt pārkāpuma izdarītājam transportlīdzekļa vadītāja apliecību;
 • veikt pārkāpuma izdarītājam piederošo transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un reģistrēt tos transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;
 • ar transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums un kurš reģistrēts ārvalstīs, izbraukt no Latvijas.

Kā var uzzināt par nesamaksātu administratīvo sodu?

Administratīvos sodus ceļu satiksmē piemēro policija. Pārkāpjot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, bieži ir dzirdēts par situācijām, kurās par soda kvīts eksistenci pie sava transportlīdzekļa priekšējā stikla nav bijis ne jausmas – aizpūtis vējš, ļaunprātīgi kāds norāvis u. tml. Tā kā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana ir administratīvi sodāma, par šāda veida sodiem ir iespēja nejauši uzzināt, taču turpat CSDD uz vietas arī samaksāt, veicot tehnisko apskati.

"Administratīvos sodus ceļu satiksmē piemēro policija."

Savukārt, ja ir aizdomas, bet nav pārliecības, ka ir piemērots sods par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē, to jebkurā laikā var pārbaudīt gan Latvijas valsts portālā www.latvija.lv sadaļā "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa", gan CSDD datubāzē, reģistrējoties mājaslapā www.e.csdd.lv, sadaļā "Sodi, pārkāpumi un nodokļi".

Paziņojums par neapmaksātu stāvvietu

Rīgas domes maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas kārtību, samaksas kārtību un maksu par autostāvvietas lietošanu nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi". Papildu informāciju var meklēt arī LV portāla publikācijā "Rīgas maksas autostāvvietas lietošanas noteikumi".

Maksas autostāvvietas apsaimnieko arī citi uzņēmumi, piemēram, "EuroPark", "Cityparks". Kopīgais visiem autostāvvietu apsaimniekotājiem ir parāda piedziņas uzsākšana, ja netiek izpildītas stāvvietas noteikumu prasības, proti, piemērotais sods laicīgi netiek samaksāts.

"Rīgas satiksmes" (RS) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča vērš uzmanību, ka "paziņojums par to, ka maksas autostāvvietas lietotājam ir jāveic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa, nav administratīvais akts, un RS nepiemēro administratīvos sodus, bet samaksu par pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā". "Līdz ar to starp pusēm veidojas civiltiesiska rakstura attiecības," turpina B. Bartaševiča.

Pēcapmaksas pierādījums – fotofiksācija

RS kopš 2014. gada sadarbojas ar konsultatīvo sabiedrību "Conventus", kas sniedz parāda atgūšanas pakalpojumus. Tās valdes loceklis Jānis Krastiņš skaidro, ka "inspektori, kas strādā parāda piedziņas jomā, saskaras ar situācijām, kad cilvēki apgalvo, ka paziņojuma par neapmaksātu stāvvietu nav bijis, ka neko nav pārkāpuši u. tml., taču RS kontrolieri to precīzi fiksē Rīgas domes saistošajos noteikumos noteikto pārkāpumu pēcapmaksas paziņojumā, tostarp norāda laiku, vietu, transportlīdzekļa marku, kā arī veic fotofiksāciju, kas norāda uz automašīnas stāvvietā atrašanās laiku". Tas nozīmē, ka, uzsākot piedziņu, nerodas jautājums – vajadzēja vai tomēr nevajadzēja piemērot sodu?

"“Rīgas satiksme” nepiemēro administratīvos sodus, bet samaksu par pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā."

"Uzrādot šādu fiksāciju, vairumā gadījumu cilvēki arī atzīst, ka ir kļūdījušies, un veic apmaksu," norāda J. Krastiņš. Savukārt B. Bartaševiča skaidro, ka "RS nevar uzņemties riskus, kas saistīti ar trešo personu ļaunprātīgu darbību, piemēram, pēcapmaksas paziņojuma noņemšanu, un citiem apkārtējās vides faktoriem, tomēr RS iespēju robežās nostiprina pēcapmaksas paziņojumus tā, lai to atrašanos uz transportlīdzekļa neietekmē ne vēja brāzmas, ne lietus".

No augusta RS pēcapmaksas paziņojumi būs pieejami tiešsaistē

Šobrīd, ja persona RS pēcapmaksas paziņojumu dažādu iemeslu dēļ pie sava transportlīdzekļa priekšējā stikla nav nemaz redzējusi, ir tikai viens variants, kā šaubu gadījumā to var noskaidrot. Proti, katrs interesents var vērsties RS un precizēt, vai par transportlīdzekļa atrašanos maksas autostāvvietā ir vai nav piemērota pēcapmaksa. Gadījumā, ja pēcapmaksa ir piemērota, bet tā laikā nav samaksāta, tiek uzsākta parāda piedziņa.

B. Bartaševiča vērš uzmanību, ka "tuvākajā laikā klienti savus pēcapmaksas rēķinus varēs apskatīt aplikācijā "RigaCard" vai RS mājaslapā, kurā tie būs pieejami tiešsaistes režīmā". Šādas izmaiņas ir plānots ieviest augusta sākumā. "Šāda iespēja jau pastāv juridiskajām personām, kurām tiek nodrošināts pakalpojums speciālā vienotajā pakalpojumu pieteikumu portālā – tajā juridiskās personas var sekot līdzi pēcapmaksas paziņojumiem uzņēmuma reģistrētajiem transportlīdzekļiem," norāda B. Bartaševiča.

Administratīvais sods jāsamaksā 30 dienu laikā

Saskaņā ar Latvijas APK 299. pantu pārkāpējam naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no dienas, kad viņam izsniegts lēmums par naudas soda uzlikšanu, savukārt, ja šāds lēmums pārsūdzēts vai iesniegts protests par to, – ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no dienas, kad paziņots, ka sūdzība vai protests noraidīts.

Rīgas Pašvaldības policijas galvenais speciālists sabiedrisko attiecību jautājumos Toms Sadovskis skaidro, ka 30 dienas ir pietiekams termiņš, lai persona varētu apmaksāt piemēroto sodu. "Ja gadījumā norādītajā laikā sods netiek samaksāts, parāda piedziņa tiek uzsākta pēc gada, proti, tie ir, piemēram, gadījumi, kad transportlīdzeklim netiek veikta kārtējā tehniskā apskate, pirms kuras ir jānomaksā visi piemērotie sodi par administratīvajiem pārkāpumiem."

CSDD norāda, kādas ir samaksas iespējas transportlīdzekļu vadītājiem par uzliktajiem naudas sodiem:

 • CSDD kasē – maksa par nodokļa, nodevas vai naudas soda iekasēšanu ir 1,20 eiro;
 • CSDD e-pakalpojumos – maksa par datu apstrādi ir 0,43 eiro;
 • ar pārskaitījumu – pakalpojums CSDD tiks sniegts, kad maksājums būs saņemts valsts budžetā, un informācija par to pieejama elektronisko norēķinu sistēmā "eKase".

RS maksas autostāvvietas pēcapmaksas termiņš – arī 30 dienas

RS autostāvvietas pēcapmaksa arī ir jāveic 30 dienu laikā. "Ja samaksas termiņš ir nokavēts, parāda piedzinējs var izmantot visus likumā noteiktos civiltiesiskos tiesību aizsardzības līdzekļus, lai atgūtu šo parādu," skaidro B. Bartaševiča. Saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 206 28. punktu, ja persona nav veikusi maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu noteiktā termiņā, apsaimniekotājam ir tiesības veikt pēcapmaksas atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nodot informāciju par parādnieka datiem un parādu ievietošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētā parādnieku un kredītvēstures datubāzē kreditoru tiesību aizsardzības mērķiem.

"Uzrādot fotofiksāciju, vairumā gadījumu cilvēki arī atzīst, ka ir kļūdījušies, un veic apmaksu."

"Līdz ar to gadījumā, ja ir nokavēts samaksas termiņš, pastāv liela iespēja, ka pēcapmaksas paziņojums tiks nodots parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam vai uzsākta tiesvedība," skaidro B. Bartaševiča. Savukārt J. Krastiņš norāda: "Kopš 2012. gada RS netiek izmantotas riteņu bloķēšanas iekārtas un saņemt samaksu par pakalpojumiem ir sarežģītāk, proti, ne vienmēr autostāvvietu lietotāji labprātīgi apmaksā pēcapmaksu par stāvvietas izmantošanu."

Jāmaksā parāda atgūšanas izdevumi

Konsultatīvā sabiedrība "Conventus", ar kuru sadarbojas RS, veic ārpustiesas parādu atgūšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Savukārt gadījumos, ja neizdodas sasniegt debitoru un ārpustiesas piedziņa ir bijusi neveiksmīga, RS var apsvērt iespēju par vēršanos tiesā (šādos gadījumos "Conventus" organizē arī tiesvedību pret debitoru).

Tāpat B. Bartaševiča norāda, ka ārpustiesas parādu piedziņā par neapmaksātu sodu RS nerēķina procentus. Taču saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 61 "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi" parāda piedziņas uzņēmumi var noteikt parāda atgūšanas izdevumus.

Citi apsaimniekotāji dod vien 14 dienas laika

"Citypark" autostāvvietas lietošanas noteikumos ir norādīts, ka līgumsods ir jāsamaksā 14 dienu laikā no paziņojuma noformēšanas dienas ar pārskaitījumu uz "Citypark" norēķinu kontu saskaņā ar paziņojumā norādītajiem rekvizītiem, maksājuma uzdevumā norādot paziņojuma numuru. Tāpat noteikumos minēts, ka gadījumā, ja "līgumsods netiek samaksāts norādītajā apmērā un termiņā, "Citypark" ir tiesības veikt normatīvajos aktos paredzētās darbības parāda piedziņai, tai skaitā nodot parāda piedziņu trešajai personai – parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam".

Arī "EuroPark" maksas stāvvietās soda nauda jāsamaksā 14 dienu laikā no soda kvīts izrakstīšanas datuma. Tāpat stāvvietas lietošanas noteikumos ir norādīts, ka gadījumos, kad netiek veikta soda naudas apmaksa, tiek uzsākta parāda piedziņa. "EuroPark" mājaslapā skaidrots, ka "soda kvīšu izrakstīšanas mērķis ir motivēt autovadītājus ievērot stāvvietas noteikumus".

Labs saturs
16
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU