DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
03. janvārī, 2024
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Veselība

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts atzīmē septiņu gadu jubileju 

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) tika izveidots 2016. gada nogalē, pamatojoties uz vienošanos starp Latvijas Universitāti un Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu. Septiņu gadu laikā tā pētniecības jomas ir būtiski paplašinājušās – šobrīd institūts piedalās pētījumos sabiedrības veselības un slimību profilakses jomā, skrīninga un onkoprofilakses pētījumos, pēta gaistošo marķieru nozīmi slimību diagnostikā, veic cilvēka mikrobioma izpēti, attīsta biobanku un ar to saistītos pētījumus, ir pievērsies biomedicīnas pētījumu ētikas jautājumiem, veic infekciju izpēti un laboratorās diagnostikas metožu izstrādi.  

“Septiņu gadu laikā institūts izvirzījies līderos nacionālo un starptautisko pētījumu projektu piesaistīšanā un realizēšanā. Lielākā daļa institūta veikto pētījumu realizēti, sadarbojoties ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) struktūrvienībām ‘Latvijas Onkoloģijas centrs’ (LOC) un ‘Tuberkulozes un plaušu slimību centrs,” uzsver LU KPMI direktors Mārcis Leja. 

Ir apritējuši 10 gadi kopš LU KPMI vadībā, sadarbojoties ar Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru, tiek realizēts kuņģa vēža prevencijas projekts GISTAR, kas ir vienīgais šāda tipa projekts Eiropā, un kura dati lielā mērā kalpos par pamatu kuņģa vēža rekomendāciju izstrādei Eiropā. Pavisam projektā iesaistīti>11 000 dalībnieku dažādos Latvijas reģionos. GISTAR projekts guvis arī starptautisku ievērību, un šobrīd darbības tiek turpinātas, piesaistot Eiropas Komisijas līdzekļus, konkrēti programmas ‘ES Veselībai’(EU4HEALTH) projektus EUROHELICAN un TOGAS. 

GISTAR projekts ļāvis izveidot būtisku populācijas bioloģiskā materiāla kolekciju – biobanku; savukārt, sadarbībā ar RAKUS Latvijas Onkoloģijas centru un citām medicīnas iestādēm – izveidota būtiska klīnisko paraugu biobanka, kurā iekļauti ap 10 000 pacientu. Šos paraugus izmantos dažādu slimību cēloņu, jaunu diagnostikas metožu, biomarķieru, kā arī ārstēšanas iespēju izpētei. Turklāt būtiski, ka kolekcijās iekļauti gan pacienti, gan arī relatīvi veseli indivīdi. 

LU KPMI ir ieguvis starptautisku atzinību par izcilību vairākās pētniecības jomās: kuņģa vēža prevencijā, gaistošo marķieru pētījumu jomā vēža diagnostikā un infekciju noteikšanā, biomedicīnas ētikā, bioinformātikā un medicīnas datu bāzu programmēšanā. 

Šie sasniegumi bija iespējami, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Eiropas un starptautiskām organizācijām un sadarbības partneriem, piemēram, līdzdalība starptautiskās ekspertu grupās – starptautisku projektu ietvaros (“Apvārsnis 2020”, “Apvārsnis Eiropa”, “ES veselībai” un citos). Rezultātā izstrādāta un tiek realizēta virkne starptautisku projektu, publicēts ievērojams publikāciju skaits (vairāk nekā 210) starptautiski recenzētos un atpazīstamos izdevumos.  

Galvenā sadarbība bijusi ar Eiropas Savienības valstīm, Eiropas valstīm ārpus ES (Ukraina, Izraēla, Šveice), Centrālāzijas valstis (Kazahstāna, Kirgizstāna), ASV, Latīņamerikas valstis (Brazīlija, Čīle, Kolumbija), Āzijas valstis (Japāna, Taivāna, Ķīna). Īpaši atzīmējama regulāra sadarbība ar ASV Nacionālo Vēža institūtu un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru.  

Institūts septiņu gadu laikā ir realizējis 8 nacionālos un 13 starptautiskos projektus. 

Šobrīd galvenie pētniecības projekti tiek realizēti klīniskās medicīnas un biomedicīnas ētikas jomās.  

Pašreiz institūtā tiek realizēti vairāki ES (programmas ‘Veselība’ un ‘Apvārsnis Eiropa’ atbalstīti projekti onkoloģijas un onkoprevencijas jomā. EUROHELICAN un TOGAS projekti (pēdējā no tiem LU KPMI koordinē starptautisku ap 20 partneru lielu konsorciju) vērsti uz iespēju analīzi kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai. Īpaši kuņģa vēža prevencijas jomā var atzīmēt projektu AIDA, kura ietvaros paredzēts izmantot lielos datus un mākslīgo intelektu kuņģa pirmsvēža stāvokļu optimizētas diagnostikas nolūkā. Savukārt, LUCIA projekts palīdzēs rast jaunus risinājumus plašu vēža riska faktoru interpretēšanai un šīs izplatītās ļaundabīgās saslimšanas savlaicīgā diagnostikā. 

Būtisks darbs veikts gaistošo marķieru izpētes jomā. Metodes koncepts – vadoties pēc izelpas analīzes, agrīni diagnosticēt ļaundabīgus audzējus vai citas saslimšanas. LU KPMI piedalījies vairāku šobrīd nobeigtu projektu realizēšanā, kas atbalstīti gan no nacionāliem avotiem, gan ES fondiem. Šo projektu starpā var minēt tādus kā VOLGACORE, SNIFFPHONE, VOGAS, HYCOR. 

Lielākā uzmanība veltīta kuņģa vēža un pirmsvēža stāvokļu noteikšanai, taču pētījumi veikti arī kolorektālā, plaušu u.c. ļaundabīgo slimību jomā, kā arī atsevišķu infekciju izvērtēšanā – tuberkuloze, COVID-19, septicēmija. 

LU KPMI bijis iesaistīts divu Eiropas pētniecības infrastruktūru tīklu veidošanā (BBMRI un EATRIS). Īstenota aktīva dalība Eiropas ekspertu grupās, tostarp ES Vēža misijas darbā un PVO Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras novērtējumā, lai uzlabotu vēža aprūpes koordināciju un skrīningu Latvijā. Savukārt projekts CCI4EU tiek realizēts Eiropas Savienības Vēža misijas ietvaros un paredz pilnveidot un attīstīt sadarbību vēža centru attīstības jomā. 

Bioētikas pētnieku grupa asociētās profesores Signes Mežinskas vadībā institūta septiņu gadu darbības laikā bijusi viena no veiksmīgākajām nacionālā un starptautiskā projektu finansējuma piesaistē un pētniecības rezultātu publicēšanā, kā arī guvusi starptautisku atpazīstamību. Šīs pētnieku grupas nozīmīgākās pētniecības tēmas ir biomedicīnas pētījumu ētiskie aspekti, jaunu medicīnas tehnoloģiju ieviešanas ētiskās un sociālās sekas  un pētījumu dalībnieku interešu aizsardzība.  

LU KPMI ir partneris virknē starptautisko projektu, nodrošinot biomedicīnas ētikas jautājumu izpēti tādos projektos kā ROSIE, kura mērķis ir analizēt atvērtās zinātnes un amatierzinātnes ētiskos aspektus un izstrādāt vadlīnijas un mācību materiālus atbildīgai atvērtās zinātnes īstenošanai. Savukārt FAMILY projekta mērķis ir izstrādāt jaunas pieejas garīgo traucējumu riska prognozēšanai un veicināt noturību, sniedzot atbalstu ģimenēm, kurās ir garīgo traucējumu pārmantošanas risks, būtisku uzmanību pievēršot arī risku prognozēšanas ētiskajiem un sociālajiem aspektiem. BEYOND projekta  mērķis ir izpētīt pētniecības ētikas pārkāpumu iemeslus dažādās zinātņu jomās un izstrādāt jaunas pieejas pētniecības ētikas veicināšanai. REBALANCE projektā tiek izstrādātas jaunas metodes Alcheimera slimības ārstēšanai, īpašu uzmanību pievēršot pirmsklīnisko pētījumu ētiskajiem aspektiem un drošai pirmsklīnisko pētījumu rezultātu pārnesei uz klīnisko praksi. 

Ne mazāk svarīgs ir šo ekspertu ieguldījums Latvijas mēroga pētījumos, sniedzot kompetentas rekomendācijas pētījumu protokolu sagatavotājiem un projektu iesniedzējiem. Minētais ļoti pozitīvi ietekmējis medicīnas pētījumu jomu Latvijā kopumā. 

Latvijas mērogā LU KPMI ir realizējis gan fundamentālo un lietišķo pētījumu projektus, gan struktūrfondu ietvaros finansētus projektus. Jāuzsver institūta dalība Valsts pētījumu programmās, gan īstenojot kuņģa vēža izraisītās mirstības mazināšanas iespēju izpēti Latvijas apstākļos, gan piedaloties Covid-19 seku mazināšanas projektā. Šobrīd LU KPMI piedalās Valsts pētījumu programmas projektā biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā. 

Septiņu gadu laikā institūts izvirzījies līderos nacionālo un starptautisko pētījumu projektu piesaistīšanā un realizēšanā un turpina būt viens no aktīvākajiem LU institūtiem grantu finansētu projektu realizēšanā, kas ļauj nodrošināt institūtam līdz pat 90% tā budžeta. 

LU KPMI turpina īstenot savu misiju: uzlabot indivīdu un sabiedrības veselību, izmantojot zinātniskās izziņas procesa rezultātus, ko nodrošina kompetenta institūta komanda. Būtiska sasniegtā rezultāta atslēga ir veiksmīga sadarbība – gan ar Latvijas pētniecības organizācijām un medicīnas iestādēm, gan arī ar ārvalstu partneriem. Atskatoties uz sasniegto, LU KPMI pateicas visiem sadarbības partneriem, - gan institūcijām, gan arī individuāliem pētniekiem un atbalstītājiem. 

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI