DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
25. oktobrī, 2023
Lasīšanai: 5 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Izglītība

Izsludināts konkurss valsts pētījumu programmā “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība”

Latvijas Zinātnes padome ir izsludinājusi Valsts pētījumu programmas (VPP) “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība 2023.–2025. gadam projektu atklāto konkursu, kurā zinātniskās institūcijas pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 16. novembrim.

Programmas virsmērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības saliedētību, noturību un savstarpējo uzticēšanos nacionālas, demokrātiskas, kopīgās vērtībās balstītas Latvijas attīstībai.

Programmas mērķis ir attīstīt Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā un informācijas telpā notiekošo procesu pētniecību, pētīt to mijiedarbību, sociālo un ekonomisko ietekmi uz sabiedrības saliedētību un savstarpējo uzticēšanos. Paredzēts arī radīt jaunas zināšanas un integrēt tās mācību saturā, veicināt pētījumos balstītu nozaru politiku veidošanu un lēmumu pieņemšanu.

Programmas mērķa sasniegšanai noteikti vairāki uzdevumi, kas paredz sekmēt zināšanu bāzi par aktuālajām tendencēm saliedētības, sadarbības un savstarpējās uzticēšanās jomā Latvijas sabiedrībā, dažādās sociālajās un demogrāfiskajās grupās, to iemesliem un cēloņiem. Uzmanības centrā būs Latvijas valstiskuma, piederības valstij, nacionālās identitātes apziņas attīstība un sabiedrības saliedētība, skatot to kontekstā ar valsts valodas apguvi un lietojumu sabiedrībā. Tāpat tiks izzināta pilsoniskās sabiedrības aktivitāte kontekstā ar sabiedrības formālo un neformālo pašorganizēšanos, iedzīvotāju sociālo un ģeogrāfisko mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, lauku iztukšošanos, reģionālo distancēšanos, kas nosaka iedzīvotāju izvēles un uzvedības maiņu, tostarp identitātes un piederības apzināšanos, sociālās attiecības un savstarpējo solidaritāti. Plānots analizēt arī informācijas vides, plašsaziņas līdzekļu un digitālo pakalpojumu ietekmi uz sabiedrības sadarbību, savstarpējo uzticēšanos, uzticēšanos valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedrības kopējo psiholoģisko noturību. Vērtēs arī pilsonisko aktivitāšu ietekmi uz mediju satura radīšanu, izmantošanu un izplatīšanu, arī uz Latvijas mediju vides noturību un konkurētspēju.

Iecerēts izpētīt arī dažādu sabiedrības grupu  medijpratību un attīstīt zināšanas tās un kritiskās domāšanas veicināšanai, pievēršot uzmanību tendencēm un nozīmei iedzīvotāju lēmumu pieņemšanas procesos gan individuālā, gan pilsoniskā līmenī. Īpaši aktuāla medijpratības izpēte ir saistībā ar bērniem un jauniešiem, kuri plaši izmanto digitālos medijus un digitālajās platformās pieejamo saturu, un Latvijas un Eiropas Savienības pierobežā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

Paredzēts arī attīstīt pieejas, lai novērtētu pilsoniskās sabiedrības sociālo un ekonomisko ietekmi, īpaši uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labbūtību, mentālo veselību, pašīstenošanos, līdzdalību un sociālo iekļaušanos, vidi un klimatu. Tāpat sagaidāmas sociālās inovācijas, paplašinot zināšanas un izpratni par pilsoniskās sabiedrības līdzšinējo un potenciālo pienesumu minētajās jomās valsts ilgtspējīgai attīstībai.

Projekta īstenotājiem jānodrošina visu Ministru kabineta (MK) 2023. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 677 “Par valsts pētījumu programmu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība” 2023.–2025. gadam” noteikto uzdevumu izpilde un rezultātu sasniegšana. Konkursa ietvaros plānots finansēt vienu projektu, kam pieejamais valsts budžeta finansējums ir 1  162 500 eiro.

Konkursā pieteikumus var iesniegt Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās Latvijas zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā https://sciencelatvia.lv.

VPP ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas. VPP sniedz atbalstu gan augstvērtīgai fundamentālajai pētniecībai, gan politikas veidotājiem, radot pētniecībā balstītas rekomendācijas rīcībpolitikas pilnveidošanai.

Par programmas “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība 2023.–2025. gadam īstenošanu atbildīga ir Kultūras ministrija. VPP projektu konkursu atvērtā veidā, nodrošinot starptautisku ārējo ekspertīzi projektu izvērtēšanā, organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI