TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
09. decembrī, 2022
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Tiesāšanās
TĒMA: Tieslietas
7
7

Tuvplānā civilprocess – pierādījumu loma un sacīkstes princips tiesvedībā

LV portālam: SANTA BERNHARDE, Rīgas rajona tiesas tiesnese; BAIBA ABZALONA, zvērināta advokāte un mediatore.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Katrai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. Tomēr jāņem vērā, ka, vēršoties tiesā civilprocesuālā kārtībā, ir jāspēj pierādīt, ka šīs tiesības vai likumiskās intereses ir pamatotas. Šajā raidījumu cikla “Zini savas tiesības” epizodē tiek aplūkots, ar kādiem pierādīšanas līdzekļiem ir jāpierāda sava taisnība civillietā un ko nozīmē Civilprocesa likumā nostiprinātais “sacīkstes princips”.

Pierādīšanas process civilprocesā ir viens no svarīgākajiem aspektiem, jo tajā tiek noskaidrota pierādāmo faktu pastāvēšana un strīda būtība.

Raidījuma “Zini savas tiesības” epizodē par pierādījumu lomu tiesvedībā un sacīkstes principu civilprocesā kopā ar viesiem – Rīgas rajona tiesas tiesnesi Santu Bernhardi un zvērinātu advokāti un mediatori Baibu Abzalonu – tiek meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir “sacīkstes princips”? Kādēļ tas ir īpašs civillietās?
 • Kuram un kad tiesā ir jāsniedz pierādījumi?
 • Vai tiesa pati var vākt pierādījumus?
 • Kā rīkoties, ja pusei nav iespējams pašai iegūt nepieciešamos pierādījumus?
 • Kādi ir civilprocesā pieļaujamie pierādīšanas līdzekļi?
 • Kā tiesa izvērtē iesniegtos pierādījumus?
 • Vai kādam no pierādījumiem tiesā ir augstāks spēks par citu?
 • Kādos gadījumos tiesā nav jāiesniedz pierādījumi?
 • Kas ir “pierādījumu nodrošināšana”?
 • Kā ir jānoformē tiesā iesniedzamie pierādījumi?
 • Vai sprieduma pārsūdzības gadījumā nākamā tiesu instance pierādījumus vērtē no jauna?
 • Vai sprieduma pārsūdzības gadījumā ir iespējams iesniegt jaunus pierādījumus?
 • Vai lieciniekam ir pienākums liecināt? Vai liecības ir objektīvs pierādījums?

Sarunā ar viesiem arī tiek noskaidrots, vai un kādā veidā e-pasta, sociālo saziņas tīklu sarakstes var tikt izmantotas kā pierādījums tiesā. Raidījuma noslēgumā tiek analizētas reālās dzīves situācijas. Piemēram, vai tiesvedībā uzaicinātam lieciniekam ir tiesības sniegt pierādījumus tiesā? Kādi pierādījumi var būt nepieciešami, šķirot laulību tiesā?

Galvenās atziņas

 • Civilprocesā pusēm pašām ir jāpierāda sava taisnība

Sacīkstes princips ir nostiprināts tikai Civilprocesa likumā un paredz, ka katra puse (prasītājs, atbildētājs), kas tiesā aizstāv savu pozīciju, pati pierāda savas prasības vai iebildumu pamatotību ar likumā noteiktajiem pierādīšanas līdzekļiem. Savukārt tiesnesis iepazīstas ar visiem lietā iesniegtajiem pierādījumiem un sniedz tiem juridisku novērtējumu, tāpēc katras puses uzdevums ir pārliecināt tiesnesi par savas pozīcijas pareizību, iesniedzot pierādījumus par lietā svarīgiem apstākļiem, piemēram, prasības pieteikumā paustais atbilst patiesībai.

 • Pierādījumu iesniegšana

Prasītājam pierādījumi ir jāiesniedz vienlaikus ar prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā, lai tiesa var sākotnēji izvērtēt, vai par prasības pieteikumā norādītajiem apstākļiem ir iesniegti pierādījumi, kas ļauj lietu skatīt. Atbildētājam pierādījumi, kas apliecina viņa iebildumus pret prasību, ir jāiesniedz līdz ar saviem paskaidrojumiem. Jebkurā gadījumā pierādījumi ir jāiesniedz 14 dienas pirms nozīmētās tiesas sēdes, lai otrai pusei būtu iespējams ar tiem iepazīties un sagatavoties to apstrīdēšanai. Ja pastāv objektīvi iemesli, kādēļ pierādījumus nav iespējams iesniegt minētajā termiņā, to var izdarīt arī tiesas sēdes laikā.

Ja pirmās instances tiesa ir pieņēmusi spriedumu, tā pārsūdzības gadījumā apelācijas instances tiesā jaunus pierādījumus var iesniegt, tikai objektīvi pamatojot, kāpēc tie nav iesniegti pirmās instances tiesai.

Ja lietas dalībniekam nav iespējams piekļūt noteiktiem pierādījumiem, tad var lūgt to izprasīšanu caur tiesu.

 • Pierādīšanas līdzekļi

Civilprocesa likumā ir uzskaitīti visi pieļaujamie pierādīšanas līdzekļi, ar kuriem strīdus puses var pierādīt savu pozīciju. Tie ir:

 • pušu un trešo personu paskaidrojumi;
 • liecinieku liecības;
 • rakstveida pierādījumi;
 • lietiskie pierādījumi;
 • ekspertīze;
 • institūcijas atzinums.

Piemēram, arī e-pasta sarakste vai kādas citas saziņas vietnes sarakste var būt pierādījums, ja tas atbilstošā kārtībā ir noformēts un iesniegts tiesā.

Nevienam pierādījumam tiesā nav augstāka spēka pār kādu citu pierādījumu, līdz ar to, piemēram, institūcijas atzinums nav uzskatāms par spēcīgāku pierādīšanas līdzekli kā liecinieka liecība.

Tiesā nav jāpierāda fakti, kurus tā atzīst par vispārzināmiem (kā, piemēram, uzturlīdzekļu lietās nav jāpierāda, ka bērnam ir nepieciešams ēdiens). Tāpat nav jāpierāda fakti, kurus otra puse nav apstrīdējusi, kā arī fakti, kas nodibināti ar likumīgā spēkā stājušos spriedumu civillietā vai krimināllietā (attiecībā uz vainu).

UZZIŅAI

Piecpadsmit raidījumu cikls “Zini savas tiesības” ir Latvijas Reģionu televīzijas (“Re:TV”) projekts, kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda piešķirto finansējumu un LV portāla redakcionālo atbalstu*. Projekta uzdevums ir veicināt iedzīvotāju tiesībpratību, iepazīstinot skatītāju ar tiesisko regulējumu dažādās dzīves situācijās, kad to risināšanā ir jāvēršas tiesā.

Raidījumi ir veltīti tādiem jautājumiem kā personas goda un cieņas aizstāvība, aizgādnības nodibināšana, paternitātes noteikšana, darba devēja uzteikuma apstrīdēšana un neizmaksātās darba samaksas piedziņa, soda apmēra noteikšana kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā, sacīkstes princips civilprocesā, pagaidu aizsardzība pret vardarbību, nepilngadīgas personas atbildība, uzņēmējdarbība un sankcijas, patērētāja tiesības internetā, tiesas nolēmuma izpilde u. c. 

Plašāk par projektu: “Zini savas tiesības” trešā sezona ir klāt!.

Visu raidījumu arhīvs ir pieejams LV portāla tematiskajā sadaļā #zinisavastiesības, kā arī LV portāla “YouTube” kanālā.

#zinisavastiesības: seko LV portālam un jauno raidījumu ierakstiem arī sociālo tīklu vietnēs FacebookTwitter un Instagram.

* Raidījuma “Zini savas tiesības!” projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild SIA “Vidzemes televīzija”. #SIF_MAF2022

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI