TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
02. decembrī, 2022
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Tiesāšanās
TĒMA: Tieslietas
10
10

Tuvplānā civilprocess – pagaidu aizsardzība pret vardarbību

LV portālam: Baiba Abzalona, zvērināta advokāte un mediatore; Uldis Apsītis, Rīgas pilsētas tiesas tiesnesis.

Vardarbība ir noziegums, kas ietver tieksmi kontrolēt, dominēt un pazemot, savukārt vardarbīga rīcība izpaužas dažādās formās – fiziskajā, psiholoģiskajā, seksuālajā un ekonomiskajā vardarbībā. Par minētajiem nodarījumiem pret personu ir paredzēta gan administratīvā atbildība, gan kriminālatbildība, savukārt Civilprocesa likums paredz tādu tiesisku instrumentu kā pagaidu aizsardzība pret vardarbību. Šajā raidījumu cikla “Zini savas tiesības” epizodē aplūkots, kas ir pagaidu aizsardzība pret vardarbību un kā cietušajai personai rīkoties, lai saņemtu aizsardzību no varmākas.

Ik gadu tiesās tiek skatīts ievērojams skaits pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Laika periodā no 2019. gada līdz 2021. gadam vien pirmās instances tiesās saņemts 3700 pieteikumu ar lūgumu nodrošināt pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas liecina par to, ka diemžēl vardarbība ģimenēs, mājsaimniecībās un starp tuvām personām pastāv, tomēr no vardarbības cietušās personas arī izmanto tiesiskos instrumentus, lai sevi pasargātu.

LV portāla infografika.

Raidījuma “Zini savas tiesības” epizodē “Tuvplānā civilprocess – pagaidu aizsardzība pret vardarbību” kopā ar viesiem – Rīgas pilsētas tiesas tiesnesi Uldi Apsīti un zvērinātu advokāti, mediatori Baibu Abzalonu – tiek meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir pagaidu aizsardzība pret vardarbību? Kas un kādos gadījumos to var prasīt?
 • Kāda ir atšķirība starp policijas lēmumu par vardarbīgās personas nošķiršanu no tiesas lēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību?
 • Kurā brīdi un kādā veidā var iesniegt pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību?
 • Kas ir jānorāda pieteikumā, ar kuru lūdz aizsardzību pret vardarbību?
 • Kādus aizsardzības līdzekļus pret vardarbību tiesa var piemērot?
 • Cik ātri tiesa pieņem lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību un cik ilgi tas ir spēkā?
 • Kā tiek kontrolēta tiesas lēmuma ievērošana? Kas notiek, ja tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību tiek pārkāpts?
 • Kādos gadījumos tiesas lēmumu, ar kuru piemērota pagaidu aizsardzība pret vardarbību, var pārsūdzēt vai atcelt?

Raidījuma noslēgumā tiks analizētas arī reālās dzīves situācijas, piemēram, kādas sekas ir tam, ja cietušais un varmāka atrisina savas nesaskaņas ārpus tiesas, bet tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību joprojām ir spēkā? Kas jāņem vērā, ja cietusī persona pārdomā par laulības šķiršanu un grib atcelt lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību?

Galvenās atziņas

 • Lai saņemtu aizsardzību vardarbības gadījumā, cietušajam ir jārīkojas

Vardarbība ir noziegums, kas izpaužas dažādās formās – fiziskajā, psiholoģiskajā, seksuālajā un ekonomiskajā vardarbībā. Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt pagaidu aizsardzību pret vardarbību, tomēr personai, kura cieš no vardarbības, ir jārīkojas, lai saņemtu šo aizsardzību, – tiesā jāiesniedz motivēts pieteikums. Pieteikumu var iesniegt arī ar policijas starpniecību, ja policija iepriekš pieņēmusi lēmumu par varmākas nošķiršanu.

 • Kas var prasīt pagaidu aizsardzību pret vardarbību

Pagaidu aizsardzība pret vardarbību ir tiesisks instruments, lai novērstu sekas situācijā, kad persona pati nav spējīga nodrošināt drošību, kas nepieciešama ģimenē, mājoklī un attiecībā uz bērniem.

Pagaidu aizsardzību pret vardarbību var prasīt laulātie vai bijušie laulātie, personas, kuras dzīvo vai dzīvojušas vienā mājsaimniecībā, personas, starp kurām pastāvējušas tuvas personiskas vai intīmas attiecības, personas, kurām ir vai ir gaidāms kopīgs bērns, personas, starp kurām pastāv radniecības vai svainības tiesības, aizbildnības vai citādas ārpusģimenes aprūpes attiecības, vecāku un bērnu attiecības.

 • Pagaidu aizsardzība pret vardarbību piemērojama arī, lai aizsargātu bērnus

Vardarbības gadījumā pret bērniem pagaidu aizsardzību pret vardarbību var lūgt bērna likumiskie pārstāvji, piemēram, kāds no vecākiem. Nepieciešamības gadījumā tiesa iesaista arī bāriņtiesu, un, ja tiesa ir saskatījusi apdraudējumu bērnam, var tikt ierobežota arī varmācīgās personas saskarsme ar bērnu.

 • Prasības, kurās pagaidu aizsardzība ir pieļaujama

Pagaidu aizsardzība pret vardarbību ir piemērojama, ja tiek celta prasība par laulības neesamību vai šķiršanu, prasība par uzturlīdzekļu piedziņu, lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, prasījumos personisku aizskārumu dēļ, kā arī, ceļot prasību par pušu kopīgā mājokļa dalīšanu.

Pagaidu aizsardzību pret vardarbību var prasīt pirms prasības celšanas tiesā (tiesa nosaka termiņu prasības iesniegšanai), kā arī jebkurā tiesvedības procesa stadijā.

 • Policijas uzraudzība un atbildība par lēmuma neievērošanu

Policija lēmumu par varmākas nošķiršanu var pieņemt uz laiku līdz astoņām dienām, un par policijas lēmuma nepildīšanu varmākam var tikt piemērota administratīvā atbildība. Savukārt par tiesas lēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu cietušajai personai ir jāziņo policijai, un par tā nepildīšanu varmākam var iestāties kriminālatbildība.

 • Pagaidu aizsardzības pret vardarbību darbības ilgums

Pagaidu aizsardzības pret vardarbību mērķis ir nekavējoša aizsardzības nodrošināšana cietušajai personai, tāpēc tiesa izlemj jautājumu ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pieteikuma saņemšanas vai, ja tiesai nepieciešams saņemt papildu informāciju, 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Jāatceras, ka korekti aizpildīts pieteikums veicinās ātrāku pieteikuma izlemšanu. Tiesas noteiktā pagaidu aizsardzība pret vardarbību būs spēkā tik ilgi, kamēr tiesa to atcels (līdz ar celtās prasības izskatīšanu vai pēc cietušā vai varmākas pamatota lūguma).

 • Piemērojamie aizsardzības līdzekļi

Varmākam var tikt piemērots pienākums atstāt mājokli, kurā dzīvo cietušais, aizliegums tuvoties cietušajam vai cietušā mājoklim, darba vietai, skolai, bērnudārzam vai citām vietām, kurās uzturas cietušais, aizliegums satikties un sazināties ar cietušo, pienākums apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai, kā arī citi aizsardzības līdzekļi, kurus tiesa nosaka pēc sava ieskata. Vienlaikus var tikt piemēroti vairāki aizsardzības līdzekļi.

 • Par nepamatota pieteikuma iesniegšanu var iestāties kriminālatbildība

Iesniedzot pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, personai ir jāapliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa, savukārt, konstatējot negodprātīgi iesniegtu pieteikumu, iesniedzējam var iestāties kriminālatbildība, kā arī no pieteikuma iesniedzēja var tikt piedzīti zaudējumi, piemēram, par īres izdevumu atlīdzināšanu laikā, kad persona nevarēja dzīvot savā mājoklī.

UZZIŅAI

Piecpadsmit raidījumu cikls “Zini savas tiesības” ir Latvijas Reģionu televīzijas (“Re:TV”) projekts, kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda piešķirto finansējumu un LV portāla redakcionālo atbalstu*. Projekta uzdevums ir veicināt iedzīvotāju tiesībpratību, iepazīstinot skatītāju ar tiesisko regulējumu dažādās dzīves situācijās, kad to risināšanā ir jāvēršas tiesā.

Raidījumi ir veltīti tādiem jautājumiem kā personas goda un cieņas aizstāvība, aizgādnības nodibināšana, paternitātes noteikšana, darba devēja uzteikuma apstrīdēšana un neizmaksātās darba samaksas piedziņa, soda apmēra noteikšana kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā, sacīkstes princips civilprocesā, pagaidu aizsardzība pret vardarbību, nepilngadīgas personas atbildība, uzņēmējdarbība un sankcijas, patērētāja tiesības internetā, tiesas nolēmuma izpilde u. c. 

Plašāk par projektu: “Zini savas tiesības” trešā sezona ir klāt!.

Visu raidījumu arhīvs ir pieejams LV portāla tematiskajā sadaļā #zinisavastiesības, kā arī LV portāla “YouTube” kanālā.

#zinisavastiesības: seko LV portālam un jauno raidījumu ierakstiem arī sociālo tīklu vietnēs FacebookTwitter un Instagram.

* Raidījuma “Zini savas tiesības!” projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild SIA “Vidzemes televīzija”. #SIF_MAF2022

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI