TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
08. aprīlī, 2019
Lasīšanai: 7 minūtes
22
22

Kā aizstāvēt savas intereses bez tiesāšanās

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

Parādnieks pazudis, saimnieks nenorēķinās par remontdarbiem, nomnieks nemaksā jau mēnešiem. Kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, noslēdzot aizdevuma, pakalpojuma, nomas līgumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem, un kā aizstāvēt savas intereses bez tiesāšanās, skaidro Latvijas Zvērinātu notāru padome.

īsumā
  • Mājās sagatavots un glabāts līgums tiesā var nenodrošināt nepieciešamo aizsardzību.
  • Notariāta likumā ir paredzēta vienkāršota un efektīva parāda bezstrīdus piespiedu piedzīšanas kārtība, ja līgums ir noslēgts notariālā akta formā.
  • Privātā kārtībā noslēgta līguma izpilde tiesas ceļā ir laikietilpīgs un daudzkārt dārgāks process.

Biežākā kļūda, ko pieļauj cilvēki, vienojoties par darījumu, – nefiksē to rakstiski. Nākamā kļūda ir līguma sagatavošana pašu spēkiem bez zvērināta notāra iesaistes. Vienlaikus 79,6% Latvijas iedzīvotāju paši atzīst, ka viņu juridiskās zināšanas ir vājas un viduvējas, apliecina Latvijas Zvērinātu notāru padomes (LZNP) un SKDS veiktā aptauja. 

Ik gadu izskata desmitiem tūkstošu strīdu

“Pirmkārt, pašrocīgi rakstītiem dokumentiem ir augsts viltošanas risks. Otrkārt, tie saturiski var būt pretrunā ar kādas darījumā iesaistītās puses interesēm. Visbeidzot – strīda gadījumā vai gadījumā, ja, piemēram, parādnieks naudu neatdod tādā kārtībā, par kādu puses vienojušās, aizdevējam šāds mājās sagatavots un glabāts līgums arī tiesā var nenodrošināt nepieciešamo aizsardzību,” uzsver LZNP priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš.

Tikmēr pieredze rāda, lai aizstāvētu savas tiesības un intereses, tiesvedības procesos ir spiesti iesaistīties ļoti daudz cilvēku. Saskaņā ar Tiesu administrācijas statistiku par 2017. gadu Latvijas tiesās un zemesgrāmatu nodaļās kopumā izskatītas 75 542 civillietas. Tas nozīmē, ka aptuveni 4% jeb 135 000 Latvijas iedzīvotāju ir iesaistīti civilā strīdā un meklē taisnību tiesā.

Notariāli noslēgta līguma priekšrocības

Risinājums tam ir – notariālā akta formā slēgts darījums.

Aizstāvot savas tiesības, notariālā akta formā noslēgtam līgumam ir vairākas priekšrocības:

  • augstākais pierādījuma spēks;
  • saturu nevar apgāzt nedz ar liecinieku liecībām, nedz ar mājas kārtībā sastādītiem dokumentiem;
  • tas ir saistošs arī tiesai.

Savukārt, ja privātā darījumā viens no līdzējiem noliedz sava paraksta īstumu, otram tiesā vēl jāpierāda darījuma noslēgšanas fakts un noteikumi. Tiesu prakse rāda, ka tas parasti ir ļoti sarežģīti un laikietilpīgi.

Lai piedzītu parādu, nav jātiesājas

Turklāt būtiski ir uzsvērt, ka ar notariālo izpildu aktu ir iespējams aizstāvēt un īstenot savas tiesības arī bez smagnēja, ilgstoša un dārga tiesāšanās procesa. Proti, gadījumā, ja šāda līguma saistības netiek pildītas, puse, kuras tiesības aizskartas, var nevērsties tiesā, bet gan doties pie zvērināta notāra. Notārs tad taisa izpildu aktu, kas tālāk tiek nodots zvērinātam tiesu izpildītājam līguma saistību piespiedu izpildei. Tas nozīmē – ja pie zvērināta notāra tiek taisīts līgums ar speciālu klauzulu jeb nosacījumu, tad, lai izpildītu tajā paredzētās saistības, nav jāvēršas tiesā. Tas ļauj ietaupīt laiku, nereti pat vairākus gadus, un tiesvedības izdevumus.

Piemēram, bieži izplatīta situācija: viena persona otrai aizdod naudu, bet aizņēmējs to neatgriež norunātajā laikā un kārtībā. “Notariāta likumā ir paredzēta vienkāršota un efektīva parāda bezstrīdus piespiedu piedzīšanas kārtība, ja līgums ir notariālā akta formā. Kreditoram, kurš ar parādnieku līgumu slēdzis pie notāra, nav jāvēršas tiesā, lai saņemtu izpilddokumentu, kas dotu iespēju uzsākt piedziņu. Izpilddokumentu jeb notariālo izpildu aktu izdos tas pats notārs, kurš apliecinājis piespiedu izpildei nododamo līgumu. Pēc saistību termiņa izpildes iestāšanās dažu dienu laikā iespējams uzsākt piespiedu izpildi,” stāsta J. Skrastiņš.

Kādus līgumus var slēgt kā notariālo aktu?

Kā notariālo aktu var slēgt līgumu dažādās dzīves situācijās. Viena no tām saistīta ar naudas samaksu, piemēram, aizdevuma līgums, pirkuma līgums, īres līgums, vienošanās par vienreizējiem vai periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem.

Tāpat šādu līgumu var slēgt par dokumentu atdošanu, piemēram, par pienākumu atdot grāmatvedības dokumentus, vērtspapīrus, bankas izdotu akreditīvu, vekseli vai akcijas.

Visbeidzot, arī darījumu par nekustamā īpašuma atstāšanu un nodošanu pie notāra var noformēt kā izpildu aktu, piemēram, nomas līgumu vai patapinājuma līgumu, kas paredz nomnieka vai patapinājuma ņēmēja pienākumu termiņa notecējuma dēļ atstāt vai nodot nomāto vai patapināto nekustamo īpašumu.

Cik tas maksā?

Izmaksas par notariālā akta formā taisītu līgumu atkarīgas no aizdevuma summas. Piemēram, ja summa, kas tiek aizdota, ir 5000 eiro, par notāra darbu būs jāsamaksā 47,83 eiro. Ja parādnieks aizdevumu neatdod un aizdevējam jāuzsāk piedziņas process, saņemot notariālo izpildu aktu no zvērināta notāra, kopējie izdevumi būs nepilni 150 eiro.

Salīdzinājumam: ja aizdevums būs jāpiedzen tiesas ceļā, valsts nodeva, kas jāsamaksā par prasības pieteikumu tiesā, pie līdzvērtīgas summas būtu 434,74 eiro. Papildus tam jārēķinās, ka tiesvedībā parasti ir nepieciešami arī jurista pakalpojumi.

Notariālo izpildu aktu var saņemt trīs dienu laikā, bet tiesas izpildu raksta saņemšanai parasti nepieciešami pat vairāki gadi.

Līgumu var noslēgt tiešsaistē

Atgādinām, ka, lai noslēgtu darījumu pie zvērinātiem notāriem Latvijā, līdzējiem nav obligāti jāierodas klātienē, bet to ir iespējams paveikt arī tiešsaistē portālā www.latvijasnotars.lv. Darījuma noslēgšanas laikā līdzēji var atrasties katrs savā pasaules malā. Turklāt iesniegumu par saistības nodošanu piespiedu izpildei var parakstīt ar derīgu drošu elektronisko parakstu un iesniegt attālināti.

Labs saturs
22
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI