SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
22. februārī, 2024
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ceļu satiksme
12
12

Kā reģistrēt elektroskrejriteni

Stājas spēkā 22.02.2024.

Freepik

Līdz 2024. gada 31. martam elektroskrejriteņi ir jāreģistrē obligāti. Ar nereģistrētiem elektroskrejriteņiem piedalīties ceļu satiksmē no šā gada 1. aprīļa būs aizliegts. LV portāls skaidro, kā un kas var reģistrēt elektroskrejriteni, cik tas izmaksās un kas jādara tiem, kuri šo pārvietošanās līdzekli jau reģistrējuši brīvprātīgi.

Ceļu satiksmes likuma grozījumos, kas stājās spēkā 2023. gada 6. jūlijā, tika noteikts, ka elektroskrejriteņu reģistrācija no 2024. gada 1. janvāra ir obligāta. Vienlaikus Ceļu satiksmes likuma (CSL) Pārejas noteikumu 63. punktā paredzēts, ka elektroskrejriteņi jāreģistrē līdz 2024. gada 31. martam. Pēc šī termiņa ar nereģistrētiem elektroskrejriteņiem ceļu satiksmē piedalīties būs aizliegts.

Atbilstoši CSL 10.2 pantam:

 • elektroskrejriteņu reģistrācija ir obligāta, un ceļu satiksmē atļauts piedalīties tikai ar reģistrētiem elektroskrejriteņiem;
 • elektroskrejriteņus reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD);
 • elektroskrejriteņiem pie to konstrukcijas ir pielīmēta viena valsts reģistrācijas uzlīme;
 • kārtību, kādā notiek elektroskrejriteņu reģistrācija un reģistrācijas anulēšana, nosaka Ministru kabinets (MK).

Kā LV portāls noskaidroja CSDD, elektroskrejriteņu reģistrācija līdz šim vēl nebija iespējama un tā tiks uzsākta, kad stāsies spēkā izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 1080 “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”.

Attiecīgus grozījumus (turpmāk – grozījumi), kuri papildina Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumus ar XV1 nodaļu “Elektroskrejriteņu reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība”, Ministru kabinets apstiprināja 2024. gada 13. februārī, un tie stājas spēkā 22. februārī.

Kā reģistrēt elektroskrejriteni

Noteikumi paredz, ka pēc grozījumu spēkā stāšanās persona elektroskrejriteni tiesīgā lietošanā varēs reģistrēt e-CSDD, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu, vai CSDD klientu apkalpošanas centros klātienē.

Izmantojot tiešsaistes pakalpojumu e-CSDD, personai būs jāiesniedz šāda informācija:

 • jānoformē iesniegums, kurā jānorāda elektroskrejriteņa tehniskie dati un jādeklarē elektroskrejriteņa lietošanas tiesības;
 • jāpievieno elektroskrejriteņa kopskata fotoattēls, izgatavotāja uzlīmes vai plāksnītes fotoattēls, kurā norādīti elektroskrejriteņa tehniskie dati, un sērijas vai produkcijas numura fotoattēls, ja izgatavotāja piešķirtais sērijas vai produkcijas numurs nav norādīts uz izgatavotāja uzlīmes. Elektroskrejriteņa fotoattēlus varēs nepievienot, ja elektroskrejritenis jau iepriekš ir reģistrēts CSDD un ir pievienoti nepieciešamie fotoattēli, kā arī tam nav veikta pārbūve, palielinot maksimālo ātrumu vai motora jaudu;
 • jāapliecina, ka:
  • elektroskrejriteņa elektromotoru kopējā jauda nepārsniedz 1000 W;
  • tā maksimālais ātrums nepārsniedz 25 km/h;
  • tam nav pedāļu un sēdvietas, kuras augstums pārsniedz 54 cm no zemes;
  • tas paredzēts vienam cilvēkam;
  • tas aprīkots ar stūri vai roku atbalstu, kas ir mehāniski savienots ar kāju atbalsta virsmu.

Savukārt, ja reģistrācija tiks veikta CSDD klientu apkalpošanas centrā, tad personai būs:

 • jāuzrāda elektroskrejritenis, lai CSDD varētu iegūt reģistrācijai nepieciešamos fotoattēlus un noteikt marku, modeli, sērijas vai produkcijas numuru, elektroskrejriteņa konstrukcijā paredzēto maksimālo ātrumu un elektromotora jaudu (turpmāk – tehniskie dati). Elektroskrejriteni varēs neuzrādīt, ja tas iepriekš jau ir reģistrēts CSDD, ir pievienoti nepieciešamie fotoattēli un tam nav veikta pārbūve, palielinot maksimālo ātrumu vai motora jaudu;
 • jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda elektroskrejriteņa tehniskie dati un jādeklarē elektroskrejriteņa lietošanas tiesības.

Kas var reģistrēt elektroskrejriteni

Transportlīdzekļu reģistrācijas kārtība noteic, ka elektroskrejriteni var reģistrēt tiesīgā lietošanā:

 • fiziskai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, vai ārzemnieks, par kuru Fizisko personu reģistrā iekļautas attiecīgas ziņas un kuram ir tiesisks pamats uzturēties Latvijā;
 • Latvijā reģistrētai juridiskai personai.

Noteikumi paredz, ka ar elektroskrejriteņu reģistrāciju saistītās darbības CSDD varēs veikt:

 • elektroskrejriteņa tiesīgais lietotājs – pilngadīga fiziska persona;
 • elektroskrejriteņa tiesīgā lietotāja rakstveidā pilnvarota persona;
 • elektroskrejriteņa tiesīgā lietotāja pārstāvis – persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā esošo informāciju ir tiesības pārstāvēt juridisko personu;
 • elektroskrejriteņa tiesīgā lietotāja – nepilngadīgas fiziskas personas – aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu.

LV portāls lūdza CSDD precizēt, kas var veikt elektroskrejriteņa reģistrāciju, ja to paredzēts nodot nepilngadīga bērna lietošanā.

CSDD skaidro: “Par elektroskrejriteņa tiesisko lietotāju var norādīt arī fizisku personu, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, taču, ņemot vērā, ka persona ir nepilngadīga, viņu var reģistrēt kā elektroskrejriteņa tiesīgo lietotāju, tikai pamatojoties uz nepilngadīgās personas aizbildņa iesniegumu.

Saskaņā ar Civillikuma 177. pantu bērns līdz pilngadības sasniegšanai ir vecāku aizgādībā. Atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai “tas nozīmē, ka abi vecāki (gan māte, gan tēvs) uz aizgādības tiesību pamata ir sava nepilngadīgā bērna dabiskie aizbildņi, proti, bērna likumiskie pārstāvji, kas attiecīgi pārstāv nepilngadīgo personu arī CSDD”.

Kur jāizvieto reģistrācijas uzlīme

Noteikumi paredz, ka pēc reģistrācijas elektroskrejritenim tiks piešķirts reģistrācijas numurs un izsniegta atbilstoša reģistrācijas uzlīme izvietošanai redzamā vietā elektroskrejriteņa priekšpusē uz stūres statņa. Reģistrācijas uzlīme saturēs numurētu hologrāfisko pretviltošanas elementu.

Kā norāda CSDD, ja elektroskrejriteņa reģistrācijas uzlīmes saņemšana tiks pieteikta elektroniski e-CSDD, tad uzlīme tiks sagatavota un nosūtīta pa pastu personai divu darba dienu laikā.

Veicot reģistrāciju klātienē CSDD klientu apkalpošanas centrā, uzlīme tiks izsniegta uzreiz.

“Pēc uzlīmes saņemšanas klientam pašam tā jāizvieto uz elektroskrejriteņa,” skaidro CSDD.

Kāda informācija tiks iekļauta reģistrā par elektroskrejriteni

Grozījumi noteikumos paredz, ka Transportlīdzekļu reģistrā par elektroskrejriteni tiks iekļauta šāda informācija:

 • tiesīgā lietotāja vārds, uzvārds un personas kods, juridiskām personām – nosaukums un reģistrācijas numurs;
 • marka un modelis, kā arī citi elektroskrejriteņa tehniskie dati;
 • elektroskrejriteņa kopskata fotoattēls, sērijas vai produkcijas numura fotoattēls, izgatavotāja uzlīmes vai plāksnītes fotoattēls, kurā norādīti elektroskrejriteņa tehniskie dati (ja uzlīmē nav norādīts izgatavotāja piešķirtais sērijas vai produkcijas numurs, iekļauj arī fotoattēlu ar šo numuru);
 • datums, kad veikta reģistrācija;
 • ja elektroskrejritenis nozagts – tiesīgā lietotāja izdarīta atzīme par elektroskrejriteņa zādzību.

Kā skaidro CSDD, ja elektroskrejritenis tiks nozagts, tad tiesīgais lietotājs varēs reģistrā izdarīt atzīmi par tā zādzības faktu, lai novērstu elektroskrejriteņa tālāku reģistrāciju citas personas tiesīgā lietošanā.

Elektroskrejriteni nereģistrēs, ja nebūs iespējams noteikt tehniskos datus

Jaunajā regulējumā noteikts: ja elektroskrejritenim ir vairāki motori, tad, to reģistrējot, būs jānorāda elektroskrejriteņa motoru kopējā jauda.

Savukārt, ja elektroskrejritenis ir pašizgatavots vai tam veikta pārbūve, palielinot maksimālo ātrumu vai motora jaudu, vai arī nav pieejama informācija par elektroskrejriteņa tehniskajiem datiem, vai ir aizdomas par tiesīgā lietotāja norādītās informācijas neatbilstību, tad pirms reģistrācijas elektroskrejritenis būs jāuzrāda trūkstošo elektroskrejriteņa tehnisko datu noteikšanai CSDD norādītā vietā.

Elektroskrejriteni, kuram nebūs iespējams noteikt tehniskos datus (maksimālo ātrumu un motoru jaudu), CSDD nereģistrēs.

Savukārt gadījumos, kad CSDD konstatēs reģistrēta elektroskrejriteņa tehnisko datu neatbilstību reģistrā norādītajiem datiem, reģistrācija tiks anulēta.

Ja elektroskrejritenim nebūs sērijas vai produkcijas numura vai to nebūs iespējams noteikt, tad elektroskrejriteni varēs reģistrēt tikai kādā no CSDD klientu apkalpošanas centriem.

Ja bojāta reģistrācijas uzlīme, mainījies tiesīgais lietotājs vai elektroskrejritenis nozagts

Atbilstoši reģistrācijas kārtībai, ja elektroskrejritenim izsniegtā reģistrācijas uzlīme tiks bojāta, tad CSDD izsniegs jaunu uzlīmi ar atšķirīgu elektroskrejriteņa reģistrācijas numuru.

Kā skaidro CSDD, iesniegumu jaunas uzlīmes saņemšanai varēs noformēt gan elektroniski e-CSDD, gan klātienē jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā, ņemot vērā, ka elektroskrejriteņa dati CSDD būs jau pieejami un tos nevajadzēs iesniegt atkārtoti.

Noteikumi paredz: ja reģistrētam elektroskrejritenim mainīsies tiesīgais lietotājs, tad personai iesniegumā būs jāapliecina savas kā jaunā tiesīgā lietotāja tiesības.

Noteikts, ka reģistrētais tiesīgais lietotājs varēs reģistrēt tiesīgā lietojuma pārtraukšanu. Turklāt, ja elektroskrejritenis tiks nozagts, tad tiesīgais lietotājs, pārtraucot tiesīgo lietojumu, varēs norādīt šo faktu iesniegumā. Proti, ja tiesīgais lietotājs būs paziņojis par elektroskrejriteņa zādzību un paziņojums nebūs atcelts, tad CSDD nereģistrēs tiesīgā lietotāja maiņu.

Neskatoties uz to, ka zādzības faktu varēs norādīt iesniegumā, CSDD atgādina, ka par elektroskrejriteņa zādzību jāinformē arī Valsts policija.

Kā izīrētājiem reģistrēt elektroskrejriteņus

Gan CSL, gan MK noteikumi ir attiecināmi arī uz elektroskrejriteņiem, kuri tiek izīrēti, norāda CSDD.

Noteikumos paredzēts, ka juridiska persona, kura, izmantojot mobilo lietotni vai tīmekļvietnes pakalpojumus, piedāvā īrēt vai iznomāt koplietošanas elektroskrejriteņus un kura noslēgusi sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD (turpmāk – elektroskrejriteņu izīrētājs), īrēšanai vai iznomāšanai paredzētos elektroskrejriteņus varēs reģistrēt, izmantojot CSDD nodrošinātu tiešsaistes pieslēgumu Transportlīdzekļu reģistram.

Elektroskrejriteņu izīrētājs reģistrācijas uzlīmi ar CSDD piešķirto numuru var izgatavot patstāvīgi atbilstoši MK noteikumu 11. pielikumam. Ja elektroskrejriteņu izīrētājs uzlīmi ar piešķirto reģistrācijas numuru izgatavo pats, tad CSDD izsniegto uzlīmi ar numurētu hologrāfisko pretviltošanas elementu var izvietot uz elektroskrejriteņa konstrukcijas arī citā vietā, kas saskaņota noslēgtajā līgumā ar CSDD.

Saskaņā ar pieņemto regulējumu, izmantojot īrēšanai vai iznomāšanai paredzēto elektroskrejriteņu reģistrācijas tiešsaistes pieslēgumu transportlīdzekļu reģistram, elektroskrejriteņu izīrētājam jānorāda elektroskrejriteņa tehniskie dati un atbilstoši līgumam par informācijas apmaiņu jāiesniedz īrēšanai vai iznomāšanai paredzēto elektroskrejriteņu modeļu kopskata un izgatavotāja plāksnītes fotoattēli.

Ar kādām izmaksām jārēķinās

Reģistrējot elektroskrejriteni e-CSDD, būs jāsamaksā par:

 • elektroskrejriteņa reģistrāciju (tostarp reģistrējot elektroskrejriteņa īpašnieka maiņu) – 2,50 eiro (ar PVN);
 • elektroskrejriteņa reģistrācijas uzlīmes izsniegšanu – 2,08 eiro (ar PVN);
 • maksu par pasta izdevumiem, nosūtot uzlīmi pa pastu, – 1,98 eiro (ar PVN).

Samaksa būs jāveic e-CSDD 2 h laikā pēc elektroskrejriteņa reģistrācijas. Ja tiks konstatēts, ka elektroskrejriteņa reģistrācija nav veikta noteiktajā kārtībā, tad CSDD reģistrāciju anulēs.

Savukārt, reģistrējot elektroskrejriteni kādā no CSDD klientu apkalpošanas centriem klātienē, būs jāsamaksā par:

 • elektroskrejriteņa tehnisko datu noteikšanu un reģistrāciju klientu apkalpošanas centrā (tostarp reģistrējot īpašnieka maiņu) – 6,10 eiro (ar PVN);
 • elektroskrejriteņa reģistrācijas uzlīmes izsniegšanu – 2,08 eiro (ar PVN).

Iepriekš elektroskrejriteņu reģistrācija bija brīvprātīga

Līdz 2023. gada 31. decembrim elektroskrejriteņu reģistrācija bija brīvprātīga un ceļu satiksmē bija atļauts piedalīties arī ar nereģistrētiem elektroskrejriteņiem.

Kā norāda CSDD, elektroskrejriteni tā īpašnieks brīvprātīgi varēja reģistrēt elektroniski, izmantojot e-CSDD pakalpojumu, vai arī klātienē jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā.

Atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par elektroskrejriteni un tā īpašnieku norādīja šādu informāciju:

 • marku, modeli;
 • izgatavotāja numuru;
 • elektroskrejriteņa kopskata fotoattēlu un fotoattēlu ar elektroskrejriteņa izgatavotāja uzlīmi vai plāksnīti ar izgatavotāja piešķirto rāmja, sērijas vai produkcijas numuru;
 • īpašuma tiesību ieguves datumu;
 • īpašnieka datus (vārds, uzvārds, personas kods vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs).

Ja elektroskrejritenis tika reģistrēts e-CSDD, tad datus un fotoattēlus iesniedza elektroskrejriteņa īpašnieks. Ja reģistrācija tika veikta klātienē CSDD klientu apkalpošanas centrā, tad elektroskrejritenis bija jāuzrāda CSDD darbiniekam, kurš noteica visus nepieciešamos datus.

Papildus CSDD norāda, ka pēc reģistrācijas pieteikuma noformēšanas tika izsniegta reģistrācijas uzlīme. Ja reģistrāciju veica klātienē, tad uzlīmi izsniedza elektroskrejriteņa īpašniekam uzreiz. Savukārt, ja reģistrācija tika noformēta e-CSDD, tad uzlīmi pa pastu nosūtīja uz īpašnieka norādīto adresi Latvijā (deklarēto dzīvesvietu / juridiskās personas reģistrēto adresi vai jebkuru citu adresi Latvijā).

Saskaņā ar CSDD statistikas datiem līdz 2023. gada 31. decembrim klātienē kādā no CSDD apkalpošanas centriem tika reģistrēti 110 elektroskrejriteņi, e-CSDD – 1460 elektroskrejriteņi.

Kā rīkoties, ja elektroskrejritenis jau reģistrēts brīvprātīgi

Grozījumi paredz, ka elektroskrejritenim pēc reģistrācijas tiek izsniegta gan reģistrācijas uzlīme, gan numura uzlīme.

Kā skaidro CSDD, tas nozīmē, ka līdz 2024. gada 31. martam arī līdz šim reģistrētie elektroskrejriteņi jāreģistrē atbilstoši jaunajai kārtībai un ir jāsaņem jauna reģistrācijas uzlīme.

Labs saturs
12
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI