SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Santa Galiņa
LV portāls
27. decembrī, 2023
Lasīšanai: 12 minūtes
8
8

Valsts apmaksātā veselības aprūpe kļūs pieejamāka

Stājas spēkā 01.01.2024.

FOTO: Ieva Čīka, LETA.

No 2024. gada 1. janvāra stāsies spēkā būtiskas izmaiņas valsts apmaksātajos veselības aprūpes pakalpojumos. Tiks ieviesti jauni pakalpojumi, bet daļa līdzšinējo padarīti pieejamāki. Izmaiņas ietekmēs arī nozarē strādājošos – tiks paaugstināts atalgojums, objektīvi aprēķināta ģimenes ārstu kapitācijas nauda. Šajā publikācijā apkopojām būtiskākās izmaiņas, kuras paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kas stāsies spēkā 1. janvārī.

Jaunie valsts apmaksātie pakalpojumi

 • Reproduktīvā materiāla paņemšana, sasaldēšana un uzglabāšana onkoloģijas pacientiem

“Cilvēkiem ar onkoloģiskām saslimšanām pēc ķīmijterapijas saņemšanas var būt samazināta auglība. Ķīmijterapijas medikamenti iedarbojas uz dzimumšūnām (spermatozoīdiem un olšūnām), tāpēc to attīstība, nobriešana un pilnvērtīga darbība vēlāk var būt traucēta. Ķīmijterapijas medikamenti mūsdienās kļūst arvien saudzīgāki, tādēļ ne visiem pacientiem nākotnē būs problēmas ar auglību, tomēr, lai nodrošinātu iespēju nākotnē kļūt par vecākiem saviem bioloģiskajiem bērniem, daudzviet pasaulē tiek rasta iespēja pirms ārstēšanas uzsākšanas veikt reproduktīvā materiāla paņemšanu, sasaldēšanu un uzglabāšanu noteiktu laika periodu,” minēts noteikumu projekta anotācijā.

Reproduktīvās ģenētikas klīnikas “iVF Riga” direktore Dr. med. Violeta Fodina LV portālam norāda, ka spēju dabiski iegūt pēcnācējus pēc ķīmijterapijas zaudē aptuveni 45% pacientu.

Turpmāk, kā paredz grozījumi MK noteikumos, gan pilngadīgajiem, gan nepilngadīgajiem onkoloģijas pacientiem būs pieejama valsts apmaksāta dzimumšūnu paņemšana, sasaldēšana un uzglabāšana, ja par pakalpojuma nepieciešamību būs lēmis ārstu konsīlijs. Paredzēts, ka dzimumšūnas tiks uzglabātas ne ilgāk par 10 gadiem kopš sasaldēšanas brīža.

 • Zobārsts un brilles pacientiem, kuri ilgstoši uzturas psihiatriskā profila ārstniecības iestādē

Pacientiem ar hroniskiem psihiskās veselības traucējumiem, kuri ilgstoši (vairākus mēnešus, citi pacienti – pat vairākus gadus) uzturas psihiatriskā profila ārstniecības iestādēs, ir ierobežota pieejamība zobārstniecības pakalpojumiem. Rezultātā mutes dobuma veselības problēmu dēļ tiek traucēta cilvēka pamatvajadzību nodrošināšana – pārtikas uzņemšana. Tāpat arī šiem pacientiem visbiežāk ir ierobežotas iespējas pašiem iegādāties redzi koriģējošos līdzekļus, ja tādi nepieciešami, kas savukārt apgrūtina pacientu spēju veikt ikdienas aktivitātes un samazina līdzestību ārstēšanas procesā, vēstīts anotācijā.

Tādēļ grozījumi paredz pacientiem, kuri saņem ilgstošu psihiatrisko ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē, gan zobārstniecības pakalpojumus, gan brilles (lēcas un ietvarus) turpmāk noteikt par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu.

Izmaiņas vai precizējumi jau esošajos pakalpojumos

 • Noteikumi paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējam

LV portāls jau iepriekš ir atspoguļojis paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma pacienta dzīvesvietā ieviešanu.

 

Plašāk par tēmu LV portālā >>

Grozītajos MK noteikumos Nr. 555 ietverta 3.4.1 apakšnodaļa “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojums”. Uz paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzēju attiecas šādi noteikumi: piemēram, paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējam būs nepieciešams nodrošināt iespēju pieteikt paliatīvās aprūpes pakalpojumu pacienta dzīvesvietā visu diennakti, tai skaitā brīvdienās un svētku dienās, veikt personas novērtēšanu un individuāla paliatīvās aprūpes plāna sagatavošanu un izpildi, informēt personas ģimenes ārstu (ja persona nav reģistrēta pie ģimenes ārsta, – pamatteritorijas ģimenes ārstu – atbilstoši personas faktiskajai dzīvesvietai) par attiecīgā pakalpojuma uzsākšanu ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no pakalpojuma uzsākšanas brīža u. c.

 • Noteikts, cik ilgā laikā grūtniecei vai sievietei pēcdzemdību periodā jāsaņem nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums

Grozījumu projektā norādīts, ka saskaņā ar Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu un MK noteikumu 61.1. apakšpunktu grūtnieces veselības aprūpe ir prioritāra, tomēr praksē konstatētas situācijas, kad grūtnieces ar hroniskām slimībām savlaicīgi nesaņem speciālista konsultāciju vai izmeklējumu. Galvenais iemesls šādām situācijām ir veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības problēmas un ilgās gaidīšanas rindas.

Līdz ar to noteikumu grozījumi papildināti ar punktu, kas noteic, ka grūtniecei vai sievietei pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām nodrošināms viņai nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums paātrinātā kārtā – 10 dienu laikā kopš dienas, kad sieviete vērsusies ārstniecības iestādē. Grozījumos paskaidrots, ka šis noteikums attiecas uz gadījumiem, kad sievieti piemeklē pēkšņa slimība vai hroniskas slimības saasināšanās, kas var apdraudēt personas veselību vai grūtniecību. 

 • Insulīna sūknis diabēta pacientiem līdz 24 gadu vecumam

Grozījumi paredz, ka Nacionālais veselības dienests atbilstoši VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” rēķiniem apmaksās vienreiz lietojamo insulīna sūkņu piederumus esošajiem pacientiem, insulīna sūkņus jauniem pacientiem, vienreiz lietojamos insulīna sūkņu piederumus jauniem pacientiem un jaunu insulīna sūkņu iegādi bojāto insulīna sūkņu nomaiņai personām līdz 24 gadu vecumam. Līdz šim attiecīgo pakalpojumu valsts apmaksāja tikai bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Anotācijā vēstīts, ka insulīna sūknis ir ārstēšanas metode, kas paredzēta diabēta slimniekiem, kuriem vajadzīga intensīva ārstēšana ar insulīna ievadīšanu (parasti tās ir injekcijas vairākas reizes dienā) un regulāra glikozes daudzuma mērīšana asinīs (veicot dūrienus). Insulīna sūknis aizstāj injekcijas. Precīza diabēta kompensācija, ko var panākt ar insulīna sūkni, nodrošina būtiskus uzlabojumus pacienta dzīves kvalitātē un aktivitātēs ikdienā. Precīzi kompensēts pacients ir spējīgāks iekļauties gan augstākās izglītības apguvē, gan darba tirgū.

Izmaiņas stacionāru un ārstu darbā

 • VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ieviesīs telemedicīnas pakalpojumu

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” uzņemšanas nodaļā tiks ieviests telemedicīnas pakalpojums, paredz grozījumi. Skaidrots, ka no 2024. gada 1. janvāra uzņemšanas nodaļā būs par vienu psihiatru vairāk nekā pašlaik, un konkrētais psihiatrs nodrošinās attālinātās konsultācijas darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Izmaiņu mērķis ir atslogot psihiskās veselības aprūpes speciālistus gadījumos, kad citam speciālistam (piemēram, ģimenes ārstam) vai iedzīvotājam (pacients vai pacienta tuvinieks, kurš šaubās par vajadzību vērsties pēc palīdzības) ir nepieciešama vispārējā informācija par psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu un pamatinformācijas pieejamību akūtos gadījumos. 

 • Pieaugs ārstniecības personu darba samaksa

Noteikumi paredz, ka veselības aprūpes pakalpojumu tarifos iekļautais darba samaksas apjoms tiek izteikts jaunā redakcijā, proti, vidējā darba samaksa mēnesī no 2024. gada 1. janvāra tiks noteikta šādā apmērā:

 • ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem – 2304 eiro;
 • ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem – 1388 eiro;
 • ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – 925 eiro.

 • Ģimenes ārstu kapitācijas naudas aprēķinā ņems vērā darbu visu gadu

Grozījumi precizē nosacījumus koeficienta, kas nepieciešams ģimenes ārstu kapitācijas naudas apmēra noteikšanai, aprēķinā. Līdz šim tajā tika ņemti vērā dati (personu skaits vecuma grupās un apmeklējumu skaits pie ģimenes ārsta katrā vecuma grupā) par gada pirmajiem deviņiem mēnešiem, respektīvi, dati uz kārtējā gada 30. septembri, taču saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) datu analīzi liels skaits pacientu pie ģimenes ārsta vēršas tieši gada pēdējos mēnešos, kā arī dažādos gada periodos var atšķirties vecuma grupu īpatsvars.

Pārrunājot minēto jautājumu ar Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju, secināts, ka primārās veselības aprūpes patēriņa koeficienta, kas nepieciešams ģimenes ārstu kapitācijas naudas apmēra noteikšanai, aprēķinā jāņem vērā ģimenes ārstu veiktais darbs visu gadu, turklāt tajā jāiekļauj dati par ģimenes ārsta attālināti sniegtajām konsultācijām katrā vecuma grupā, norādīts anotācijā.

 • Veselības aprūpes mājās pakalpojumu plānos novadā

Grozījumos precizēti nosacījumi, atbilstoši kuriem Nacionālais veselības dienests plāno pakalpojumus, kas saistīti ar veselības aprūpi mājās. Kā paskaidrots anotācijā, līdz šim mājas aprūpes pakalpojumu sniegšana tika organizēta sadrumstaloti, respektīvi, mājas aprūpes pakalpojumu sniedzēji pakalpojumu nodrošināja pilsētās un pagastos, bet rehabilitācijas pakalpojumus mājās – novados. Pakalpojumu teritoriālās sadrumstalotības dēļ gan pacientam, gan ārstniecības iestādei, kas izsniedz nosūtījumu, ir apgrūtinoši saprast, kas konkrētajā teritorijā sniedz pakalpojumu. Var būt situācija, ka attālākajā novada pagastā pakalpojumu nesniedz. 

Lai novērstu iepriekš minētos trūkumus un uzlabotu mājas aprūpes pakalpojumu pārklājumu valstī un pakalpojuma pieejamību pacientiem, grozījumi noteic, ka turpmāk pakalpojumu plāno nevis pilsētās un pagastos, bet novados. 

Citas izmaiņas

Grozījumi paredz, ka 2024. gadā tiks nodrošināta laboratorisko izmeklējumu veikšana Covid-19 noteikšanai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam. Tāpat uz gadu pagarināts valsts apmaksātais medicīniskās transportēšanas pakalpojums karā ievainotajiem Ukrainas iedzīvotājiem.

Līdz ar grozījumiem dienas stacionārā sniedzamo valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstā iekļautas manipulācijas – “Poligrāfija ambulatori”, “Transkutānā kapnogrāfija pacientiem ar hronisku elpošanas nepietiekamību skābekļa terapijas nozīmēšanai” un “Piemaksa par transkutāno kapnogrāfiju pie manipulācijām 02125 vai 02126” –, kas par valsts līdzekļiem turpmāk tiks nodrošinātas gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Savukārt AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” un SIA “Sanare-KRC Jaunķemeri” no 2024. gada 1. janvāra iekļauti stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju sarakstā, ar kuriem Nacionālais veselības dienests slēdz līgumu par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu profilos – terapijā un hronisko pacientu aprūpē.

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI