SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
01. martā, 2022
Lasīšanai: 16 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-vide
40
40

2021. gada ienākumu deklarācija. Jautājumi un atbildes par deklarējamiem un attaisnotiem izdevumiem

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Iedzīvotājiem deklarējamo attaisnoto izdevumu klāsts, tāpat šo izdevumu gada normas, nav mainītas – par medicīnas pakalpojumiem un izglītību tie ir 600 eiro gadā par sevi un tikpat daudz par katru ģimenes locekli. Nav mainīts arī apgādājamo, par kuriem var saņemt nodokļa atvieglojumu, saraksts, jo apgādājamie ir bērni, nestrādājošais laulātais ar mazu bērnu u. c. Tas ir noteikts likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13. pantā.

īsumā
 • No 1. marta ikviens iedzīvotājs var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.
 • Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt par trim iepriekšējiem gadiem, kā arī var precizēt par trim iepriekšējiem gadiem iesniegtās gada ienākumu deklarācijas, tām pievienojot attiecīgā gada izdevumu čekus.
 • Šogad gada ienākumu deklarāciju var iesniegt ne tikai par 2021. gadu, bet arī par 2020. gadu, 2019. gadu un līdz 2022. gada 16. jūnijam – par 2018. gadu.
 • Uz nākamajiem gadiem ir pārceļami tikai izdevumi par ārstniecību un izglītību.
 • Tāpat kā līdz šim, iedzīvotājiem, kuru ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ir jāseko līdzi tam, vai gada laikā piemērotie nodokļu atvieglojumi un VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst viņu kopējiem gada ieņēmumiem. No tā ir atkarīgs, vai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts nodokli atmaksās, vai arī tas būs jāpiemaksā.

Pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanai gada ienākumu deklarāciju (GID) var iesniegt brīvprātīgi dažādās situācijās, arī tad, ja gada laikā atvieglojumus par apgādājamiem nav bijis iespējams izmantot pilnā apmērā vienā ienākumu gūšanas vietā, bet ir bijuši arī citi ienākumi, uz kuriem var attiecināt atvieglojumus. Tāpat arī, piemēram, strādājošs pensijas saņēmējs, iesniedzot GID, neizmantoto pensionāra neapliekamo minimumu var piemērot visa gada ienākumam, kurā ietilpst arī alga.

Uz jautājumiem par situācijām deklarēšanā, par ienākumiem, atbilstoši kuriem var atgūt nodokļa pārmaksu, un neapliekamo ienākumu deklarēšanu atbildes sniedz Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu speciālisti.

Kā skaidrots jau iepriekšējā LV portāla publikācijā “2021. gada ienākumu deklarācija. Obligāts pienākums saimnieciskās darbības veicējiem un izmaiņas noteikumos, kopš 2021. gada reemigrējušiem diasporas locekļiem ir tiesības piemērot ārvalstu pensionāra neapliekamo minimumu.

Jautājums: vai ārvalstu pensionāra neapliekamo minimumu var piemērot citiem ienākumiem (ne tikai pensijai)?

Reemigrējušam diasporas loceklim, kurš ir Latvijas rezidents, no ārvalsts saņemtajam pensijas ienākumam piemēro ārvalsts pensijas neapliekamo apmēru, kādu to pensijai nosaka attiecīgajā ārvalstī. Atlikušo neizmantoto ārvalsts pensijas neapliekamā apmēra daļu nevar piemērot citam ienākumam.

Piemaksa vai pārmaksa, ja gada ienākuma daļai jāpiemēro lielāka IIN likme, un, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu

Gada ienākumam ir IIN progresīvās likmes (20%, 23% un 31%). Iesniedzot deklarāciju, var būt situācijas, ka daļai no kopējā gada ienākuma tiek piemērots 23% nodoklis, ja gada laikā no ienākumiem ir ieturēta tikai 20% likme, bet gada ienākums pārsniedz pirmo progresivitātes slieksni (20 004 eiro).

Piemēram, cilvēkam bijusi alga 1200 eiro mēnesī, no kuras darba devējs ieturējis 20%, un pensija 600 eiro mēnesī, no kuras VSAA arī ieturēja 20%. Tā kā abu ienākumu summa gadā ir 21 600 (14 400 + 7200) un pārsniedz 20 004 eiro, no pārsnieguma daļas (1596 eiro) tiks ieturēti 3% = 46,80 eiro.

Tātad šajā gadījumā veidojas piemaksājamā nodokļa summa.

Taču gada ienākumam, ievērojot nodokļa progresivitāti, var veidoties arī nodokļa pārmaksa.

Piemēram, cilvēks ir strādājis vairākās darbavietās, 20% likmi drīkst piemērot tikai tas darba devējs, kuram iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. Otrā vai citās darbavietās alga tiek aplikta ar 23% likmi. Iesniedzot GID, ja visu algu kopsumma nepārsniedz 20 004 eiro, veidosies nodokļa pārmaksa.

Gan piemaksa, gan pārmaksa var veidoties, piemērojot arī gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Tāpat kā līdz šim, iedzīvotājiem, kuru ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ir jāseko līdzi tam, vai gada laikā piemērotie nodokļu atvieglojumi un VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst viņu kopējiem gada ieņēmumiem. No tā ir atkarīgs, vai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts nodokli atmaksās, vai arī tas būs jāpiemaksā.

Neapliekamo ienākumu deklarēšana

GID ir jāiesniedz arī tad, ja gada laikā gūti ar nodokli neapliekamie ienākumi, kas pārsniedz 10 000 eiro gadā. Tādi ir no tuvinieka saņemtie dāvinājumi, ja to vērtība pārsniedz 10 000 eiro gadā, ienākums no personiskās mantas pārdošanas.

Atsavinot nekustamo īpašumu (pārdodot vai saņemot dāvinājumā) ienākums var būt atbrīvots no kapitāla pieauguma nodokļa (tad nav jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma), taču, ja tā vērtība ir lielāka par 10 000 eiro, tas gada ienākumu deklarācijā jādeklarē kā neapliekamais ienākums.

Jautājums: vai ir jādeklarē summa virs 10 000 eiro, ja gada laikā dāvinājums vai ar citu norādi (pabalsts, atbalsts) ir saņemts no laulātā vai tuvinieka, ar kuru ir radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē? VID seminārā vienā atbildē pausts, ka nav jādeklarē, ja naudas pārskaitījums ir vienas mājsaimniecības ietvaros. Citā atbildē teikts, ka ir jādeklarē.

Naudas pārskaitījumi vienas mājsaimniecības ietvaros (starp laulātajiem vai radiniekiem līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē) šīs mājsaimniecības izdevumu segšanai (piemēram, ārvalstīs strādājoši vecāki pārskaita naudu saviem Latvijā dzīvojošajiem bērniem, vecākiem vai vecvecākiem) nav jādeklarē, un nodoklis nav jāmaksā.

Ja ar nodokli neapliekami ienākumi, piemēram, dāvinājumi, personai pārsniedz 10 000 eiro gadā, tad šie ienākumi ir jādeklarē.

Jautājums: vai gada deklarācijā, kas ir no 1. marta, jānorāda, ja vīrs ar sievu savstarpēji samainīja dzīvokli pret māju, kas katram no viņiem tagad tika reģistrēta kā atsevišķa manta? Tika norādīta kadastra vērtība, kas bija līdzvērtīga, vairāk nekā 10 000 eiro, taču piemaksa vai tamlīdzīgs maksājums netika veikts.

Ja darījuma rezultātā persona nav guvusi ienākumu naudas izteiksmē, bet ir palielinājusies tās īpašumā esoša nekustamā īpašuma vērtība attiecībā pret tās iepriekšējo īpašumu, tad šī palielinātā vērtība ir ienākums no kapitāla pieauguma, ja vien darījums nav noticis starp ģimenes locekļiem (starp laulātajiem vai radiniekiem līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē), tādā gadījumā ienākums ir ar nodokli neapliekams.

Ar nodokli neapliekami ienākumi, kuri personai pārsniedz 10 000 eiro gadā, ir jādeklarē, iesniedzot GID.

Kuru gadu čekus vēl var iesniegt nodokļa pārmaksas atgūšanai

Pirmais, kas jāzina –, atrodot čekus, kuri nav bijuši iepriekš iesniegti, jāiesniedz precizēta deklarācija par to gadu, kurā bijuši iepriekš nedeklarētie izdevumi. 2021. gada deklarācijā nevar iekļaut “vecos” čekus, piemēram, par zobārsta pakalpojumiem 2020. gadā, jo tie jāiekļauj 2020. gada GID. Ja deklarācija par 2020. gadu bija iesniegta, tā jāatver no jauna un jāaizpilda precizētā deklarācija (pie GID saglabāšanas būs jāatzīmē – “pirmreizējs dokuments” vai “precizēts”).

Jautājums: kurš ir pēdējais gads, kura izdevumus šogad vēl var deklarēt? Tātad, kuri ir visvecākie čeki, kurus šogad vēl var iesniegt, lai atgūtu pārmaksāto nodokli?

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt par iepriekšējiem trim gadiem. Šogad GID var iesniegt par 2021. gadu, 2020. gadu un 2019. gadu. Līdz 2022. gada 16. jūnijam var iesniegt GID par 2018. gadu.

Jautājums: kādā secībā nodokļa pārmaksas atgūšanai tiek ņemti vērā attaisnotie izdevumi? Piemēram, par bērna studijām 2021./2022. studiju gadā samaksāti 1250 eiro? Tāda pati summa maksāta iepriekšējos studiju gados – 2018./2019., arī 2019./2020.?

Ja attaisnoto izdevumu summa pārsniedz GID iekļaujamo limitu, pārsnieguma summa tiek pārnesta uz nākamajiem gadiem un var tikt izmantota trijos gados. Iesniedzot GID, vispirms tiks segti taksācijas gada attaisnotie izdevumi, un, ja nebūs sasniegts limits 600 eiro, tad GID tiks iekļautas neizmantoto attaisnoto izdevumu summas no iepriekšējiem gadiem, sākot no vecākajām summām.

Iemaksas pensiju 3. līmenī, apdrošināšana un ziedojumi

No fiziskās personas gada apliekamo ienākumu apjoma atskaita privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, kas kopā ar dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem ar līdzekļu uzkrāšanu nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

Iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus var veikt ne tikai par sevi, bet arī par laulāto.

Jautājums: vai apdrošināšanas iemaksas apdrošināšanai (ar līdzekļu uzkrāšanu) savā deklarācijā var iekļaut tikai pati apdrošinātā persona? Piemēram, vīrs iemaksājis 2000 eiro par sievu. Kurš šo summu var iekļaut savā deklarācijā, tātad saņemt pārmaksāto nodokli? Vai tādi pati kārtība attiecas arī uz iemaksām pensiju 3. līmenī?

Izdevumus par iemaksām privātajos pensiju fondos vai apdrošināšanas prēmiju maksājumiem fiziskā persona kā attaisnotos izdevumus savā gada ienākumu deklarācijā var iekļaut tikai par sevi.

Ziedojumi attaisnoto izdevumu 600 eiro normā

No gada apliekamo ienākumu apmēra atskaita summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm.

Izdevumus par ziedojumiem fiziskā persona kā attaisnotos izdevumus iekļauj tikai savā gada ienākumu deklarācijā. Nodokļa maksātājam nav tiesību attaisnotajos izdevumos iekļaut ģimenes locekļu veiktos ziedojumus un dāvinājumus, tai skaitā politiskajām partijām.

Attaisnoto izdevumu ierobežojumu ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajām partijām, piemēro kopā ar izdevumiem par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, un kopā ar pārējiem attaisnotajiem izdevumiem tie taksācijas gada laikā nevar pārsniegt 600 eiro.

Kuri izdevumi ir pārceļami, kuri – nav

Lielāka interese parasti ir par attaisnotajiem izdevumiem, kuri ir saistīti ar ārstniecību un izglītību. Tie var būt pārceļami uz nākamajiem gadiem, ja šie tēriņi bijuši lielāki par 600 eiro gadā.

Jautājums: vai ziedojumu izdevumi ir pārceļami? Vai ir pārceļamas iemaksas apdrošināšanai (ar līdzekļu uzkrāšanu) un iemaksas pensiju 3. līmenī? Vai iepriekšējos gados neizmantotos atvieglojumus par apgādājamiem var piemērot, iesniedzot 2021. gada deklarāciju?

Uz nākamajiem gadiem ir pārceļami tikai izdevumi par ārstniecību un izglītību.

Pārmaksātais nodoklis un ienākumi, no kuriem maksāts IIN

Jautājums: kā pārmaksātais nodoklis tiek atgriezts IIN 20% apmērā?

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja attaisnotajos izdevumos par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajai partijai, ietveramo izdevumu kopējā summa gada laikā maksātājam nepārsniedz 600 eiro gadā, bet ne vairāk kā 50% no gada apliekamajiem ienākumiem. Savukārt par ģimenes locekļiem attaisnotajos izdevumos var ietvert tikai izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem 600 eiro apmērā par katru ģimenes locekli.

VID piemērs: persona gada laikā ir samaksājusi 600 eiro par mācībām augstskolā un iegādājusies veselības apdrošināšanas polisi par 250 eiro. Tā kā viena persona deklarācijā var iekļaut ne vairāk kā 600 eiro attaisnotos izdevumus, atgūstamā nodokļa summa ir 120 eiro (20% no 600 eiro).

Jautājums: kādiem jābūt gada ienākumiem, lai kā attaisnotos izdevumus varētu deklarēt 1800 eiro (par sevi un diviem ģimenes locekļiem) un atgūt no visas summas pārmaksāto nodokli?

Attaisnotie izdevumi par medicīnas pakalpojumiem, izglītību un ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai, kopā nedrīkst pārsniegt 50% no nodokļa maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma, bet ne vairāk kā 600 eiro. Līdz ar to, lai varētu deklarēt attaisnotos izdevumus 1800 eiro (par sevi un 2 ģimenes locekļiem – 600 eiro par katru), apliekamiem ienākumiem jābūt vismaz 3600 eiro.

Jautājums: kādai jābūt algai (gada ienākumam), lai kā attaisnotos izdevumus par iemaksām apdrošināšanai (ar līdzekļu uzkrāšanu) un/vai par iemaksām pensiju 3. līmenī varētu atgūt no maksimālās gada normas 4000 eiro?

Nodokļa maksātāja attaisnotie izdevumi par veiktajām iemaksām dzīvības apdrošināšanai (ar līdzekļu uzkrāšanu) un/vai par iemaksām pensiju 3. līmenī kopā nedrīkst pārsniegt 10% no nodokļa maksātāja gada ienākumu lieluma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā. Līdz ar to, ja bruto ienākumi ir 40 000 eiro, tad maksimālā deklarācijā attaisnotajos izdevumos iekļaujamā summa būs 10% no šīs summas – 4000 eiro.

Jautājums: ja nodokļu maksātājs deklarē attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecību par 3 cilvēkiem 1800 eiro, vēl arī 4000 eiro iemaksas pensiju 3. līmenī, kā nosaka ienākumu apmēru, kādam tam jābūt, lai no šiem izdevumiem (1800 eiro un 4000 eiro) varētu atgūt pārmaksāto nodokli?

Veiktās iemaksas dzīvības apdrošināšanai (ar līdzekļu uzkrāšanu) un/vai iemaksas pensiju 3.līmenī tiek uzrādītas GID attaisnotajos izdevumos D lapā, nesaistīti ar attaisnotajiem izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem, izglītību un ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai, ko uzrāda D4 pielikumā. Atmaksājamā summa atkarīga no tā, cik liels nodoklis ir ieturēts gada laikā, un atmaksa tiek aprēķināta rezumējošā kārtībā no visiem deklarācijas pielikumiem.

Jautājums: vai attaisnotos izdevumus attiecina uz visu gadu arī tad, ja gadā kādu laiku nav strādāts? Vai šādā gadījumā attaisnoto izdevumu norma – 600 eiro – nemainās? Vai tāpat ir ar iemaksām pensiju 3. līmenī un apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu)?

Neatkarīgi no tā, cik mēnešus gadā persona ir strādājusi, attaisnoto izdevumu summa, kuru var iekļaut GID, nemainās, un tā ir 600 eiro personai, savukārt no iemaksām dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu un/vai iemaksām pensiju 3. līmenī GID var iekļaut līdz 4000 eiro. 

Kādas ir tipiskākās kļūdas, aizpildot GID

VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa informē, ka VID ir apkopojis tipiskākās kļūdas, kuras, aizpildot GID, pieļauj fiziskās personas:

 • deklarācijai tiek pievienoti attaisnoto izdevumu dokumenti par citu taksācijas gadu. Tātad 2021. gada deklarācijai ir jāpievieno tikai tie attaisnoto izdevumu dokumenti, kuri ir izsniegti 2021. gadā;
 • deklarācijā, iekļaujot izdevumus par ģimenes locekļiem (bērniem), tiek aizpildīts tikai viens D4 pielikums. Iesniedzot GID, ir jāaizpilda atsevišķs D4 pielikums par katru personu, par kuru tiek deklarēti attaisnotie izdevumi (čeki);
 • deklarācijā tiek iekļauti aptiekas čeki par zālēm un medicīnas precēm (brillēm), taču tie nav attaisnotie izdevumi, un par šīm summām nodokļu pārmaksa netiek atgriezta;
 • deklarācijā, iekļaujot attaisnotos izdevumus, kurus pilnā apmērā vai daļēji ir kompensējis apdrošinātājs, darba devējs u. c., kompensētās summas nedrīkst iekļaut attaisnotajos izdevumos un saņemt nodokļu pārmaksu, jo šie izdevumi jau ir kompensēti;
 • deklarācijā, iekļaujot attaisnotos izdevumus par dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu (ar apdrošināšanas sabiedrību, kura nav reģistrēta Latvijā), pievieno tikai maksājumu uzdevumu vai tikai izziņu no apdrošināšanas sabiedrības. Iesniedzot GID, ir jāpievieno abi dokumenti – izziņa un maksājuma uzdevums;
 • iesniedzot deklarāciju, nodokļu maksātāji nenorāda visus taksācijas gadā gūtos ienākumus, t. sk. neapliekamos ienākumus, kuri jādeklarē, ja darījuma summa pārsniedz 10 000 eiro.

VID tīmekļvietnē, sadaļā “Gada ienākumu deklarācija 2021”, pieejama detalizēta informācija. Tajā izklāstīti deklarēšanas noteikumi gan nodokļu maksātājiem, kuriem GID jāiesniedz obligāti, gan tiem, kuri iesniedz deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto nodokli, kā arī parādīts, kā jāaizpilda deklarācija EDS.

Labs saturs
40
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI