SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
07. septembrī, 2023
Lasīšanai: 15 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
17
17

Vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju nodokļa pārmaksu uz kontu pārskaitīs automātiski

Publikācijā ir precizēts iesnieguma (informācijas) iesniegšanas termiņš, kas pagarināts līdz 2. oktobrim, jo iepriekš noteiktais datums – 30. septembris – iekrīt sestdienā. 

Ja 2022. gadā algai vai pensijai nav piemēroti visi nodokļu atvieglojumi vai ja ir ieguldīts privātajos pensiju fondos vai uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā un izveidojusies nodokļa pārmaksa, tad VID to pārskaitīs uz nodokļa maksātāja kontu. Informācija par aktuālo kontu jāpaziņo līdz 2. oktobrim.

Ja nav izmantota iespēja atgūt 2022. gadā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tad Valsts ieņēmumu dienests vairākos gadījumos pārmaksu izmaksās automātiski. Tāpēc līdz 2. oktobrim ir jāpaziņo konts, uz kuru naudu pārskaitīt. Šie iedzīvotāji saņems par to informatīvu vēstuli Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā vai pa pastu. Likumā noteiktajos gadījumos arī turpmāk būs iespējams automātiski saņemt nodokļa atmaksu bez gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas.

īsumā
 • Valsts ieņēmumu dienests Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) izsūta vēstules vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju (EDS lietotājiem), kuriem saskaņā ar VID veiktajiem aprēķiniem varētu būt izveidojusies iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa par 2022. gadu.
 • Iedzīvotāji, kuri nav EDS lietotāji, vēstules no VID saņems papīra formātā.
 • Saņemt nodokļa atmaksu bez gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas iedzīvotāji varēs tad, ja: 1) viņu algai vai pensijai gada laikā nav piemēroti visi nodokļu atvieglojumi (piemēram, par apgādājamajiem, atvieglojumi mazākiem ienākumiem vai atvieglojumi invaliditātes gadījumā, politiski represētajiem vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem); 2) iepriekšējā gadā viņiem ir bijuši ieguldījumi privātajos pensiju fondos vai uzkrājošā dzīvības apdrošināšana.
 • Lai VID varētu pārskaitīt šo nodokļa pārmaksu, cilvēkiem līdz šī gada 2. oktobrim EDS jānorāda savs bankas konts, uz kuru pārskaitīt naudu. Var norādīt arī Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.
 • Nodokļa pārmaksa uz šo kontu tiks pārskaitīta gan šogad, gan arī turpmākajos gados. Līdz ar to, ja nākotnē cilvēks vēlēsies saņemt nodokļa pārmaksu uz kādu citu kontu, tad iesniegums jāiesniedz atkārtoti, norādot tajā aktuālo kontu.
 • Automātiskās pārmaksas atmaksas aprēķinā netiek iekļauti attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, izglītību, ziedojumiem un dāvinājumiem. Lai saņemtu atmaksu par šiem attaisnotajiem izdevumiem, ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Sākot no šī gada 30. augusta, Valsts ieņēmumu dienests (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) izsūta vēstules vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju (EDS lietotājiem), kuriem saskaņā ar VID veiktajiem aprēķiniem varētu būt izveidojusies iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa par 2022. gadu, informē VID Sabiedrisko attiecību daļa.

Lai VID varētu pārskaitīt šo nodokļa pārmaksu, cilvēkiem līdz šī gada 2. oktobrim EDS jānorāda savs bankas konts, uz kuru pārskaitīt naudu. Tie iedzīvotāji, kuri nav EDS lietotāji, bet kuriem arī varētu būt izveidojusies nodokļa pārmaksa, vēstules no VID saņems papīra formātā.

Iesniegums pieejams EDS sadaļā “Sagatavot dokumentu no veidlapas” – “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti” – “Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju”.

Turpmāk tie iedzīvotāji, kuriem par iepriekšējo gadu būs izveidojusies iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa, bet nebūs čeku par attaisnotajiem izdevumiem, nodokļa pārmaksu varēs saņemt, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ja līdz šī gada 2. oktobrim aizpildīs EDS iesniegumu un norādīs tajā savu bankas kontu.

Saņemt nodokļa atmaksu bez gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas iedzīvotāji varēs šādos gadījumos (jo par tiem VID rīcībā jau ir informācija):

 • ja cilvēka algai vai pensijai gada laikā nav piemēroti visi nodokļu atvieglojumi (piemēram, par apgādājamajiem, atvieglojumi mazākiem ienākumiem vai atvieglojumi invaliditātes gadījumā, politiski represētajiem vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);
 • ja cilvēkam iepriekšējā gadā ir bijuši ieguldījumi privātajos pensiju fondos vai uzkrājošā dzīvības apdrošināšana.

Šajos gadījumos nodokļa pārmaksu par 2022. gadu VID pārskaitīs līdz 2023. gada 31. decembrim.

Savukārt, ja cilvēkam būs uzkrāti čeki par attaisnotajiem izdevumiem (medicīnu, zobārstniecību, izglītību, bērnu pulciņiem un ziedojumiem), tad viņš arī turpmāk varēs iesniegt gada ienākumu deklarāciju un atgūt pārmaksāto nodokli.

Kāpēc jānorāda konts, un kādos gadījumos automātiska pārmaksa nav paredzēta. Jautājumi un atbildes

Latvijas iedzīvotāji katru gadu ļoti aktīvi izmanto iespēju iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu likumā paredzēto daļu no samaksātā nodokļa. No 2023. gada 1. marta līdz 28. augustam VID ir iesniegts vairāk nekā viens miljons deklarāciju – 1 026 289 gada ienākumu deklarācijas, no kurām 840 004 deklarācijās cilvēkiem aprēķināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa 295,86 miljonu eiro apmērā. Līdz šā gada 28. augustam no tiem ir atmaksāti jau 273,88 miljoni eiro.

Samērā maz ir to iedzīvotāju, kuri šo iespēju nav izmantojuši vai par tādu, iespējams, nezina un kuriem VID ir aprēķinājis nodokļa pārmaksu un automātiskās atmaksas iespēju.

EDS ievietotajā veidlapā “Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju” ir detalizēti uzskaitīts, kādos gadījumos iedzīvotāji var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju, un kad automātisko pārmaksas atmaksu nevar saņemt, jo gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti.

Valsts ieņēmumu dienesta atbildes uz LV portāla jautājumiem par atsevišķām situācijām.

 • Ne visi iesniedz gada ienākumu deklarāciju (GID) par attaisnotajiem izdevumiem, kolīdz tas ir iespējams. Ja VID automātiski atmaksās pārmaksu paredzētajos gadījumos (veiktas iemaksas pensiju fondos, par neizmantotajiem atvieglojumiem u. c.), vai par attaisnoto izdevumu čekiem varēs iesniegt atsevišķu deklarāciju?

Automātisku iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu varēs saņemt tie iedzīvotāji, kuri būs atsaukušies uz VID izsūtīto aicinājumu un līdz šī gada 2. oktobrim iesnieguši iesniegumu (elektroniski vai papīra formātā), norādot tajā savu bankas kontu.

Šajā gadījumā ir runa par to iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, kas var veidoties šādos gadījumos (jo par to VID rīcībā jau ir informācija):

 • ja cilvēka algai vai pensijai gada laikā nav piemēroti visi nodokļu atvieglojumi (piemēram, par apgādājamajiem, atvieglojumi mazākiem ienākumiem vai atvieglojumi invaliditātes gadījumā, politiski represētajiem vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);
 • ja cilvēkam ir ieguldījumi privātajos pensiju fondos vai uzkrājošā dzīvības apdrošināšana.

Taču, ja šiem cilvēkiem būs uzkrāti arī čeki par attaisnotajiem izdevumiem (medicīnu, zobārstniecību, izglītību, bērnu pulciņiem, ziedojumiem), tad viņi, protams, varēs iesniegt precizētu gada ienākumu deklarāciju, pievienojot tai maksājuma dokumentus par attaisnotajiem izdevumiem.

 • Vai saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nav izpildījuši pienākumu un iesnieguši GID līdz 1. jūnijam vai 1. jūlijam, arī atmaksās visu pārmaksu? Vai varbūt VID ir sarēķinājis, kāds saimnieciskās darbības veicējam ir izveidojies maksājamais nodokļu apmērs? Un no pārmaksas vispirms būs jāsamaksā saimnieciskās darbības veicēja nodokļi?

Jaunais pakalpojums – saņemt iedzīvotāja ienākuma nodokļa atmaksu bez gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas – neattiecas uz tiem iedzīvotājiem, kuriem deklarācija jāiesniedz obligāti, tostarp saimnieciskās darbības veicējiem. Līdz ar to saimnieciskās darbības veicējiem šīs vēstules netiek izsūtītas.

Saimnieciskās darbības veicējiem arī turpmāk gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu jāiesniedz obligāti (no 1. marta līdz 1. jūnijam vai no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam). Un, protams, viņi joprojām varēs tai pievienot arī maksājuma dokumentus par attaisnotajiem izdevumiem un atgūt nodokļa pārmaksu par tiem.

 • Ja nodokļu maksātājam ir nodokļu parāds (īsākā vai ilgākā periodā), vai šīs automātiskās pārmaksas tiks novirzītas nodokļu parāda segšanai?

Jā, šādos gadījumos nodokļa pārmaksa vienmēr vispirms tiek novirzīta nodokļu parādu segšanai, kā arī zvērināto tiesu izpildītāju prasījumiem, un tikai atlikusī summa, ja tāda ir, tiek pārskaitīta cilvēkam uz viņa norādīto bankas kontu.

Šādos gadījumos cilvēkam pašam jāaizpilda un jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, norādot tajā attiecīgo informāciju un pievienojot dokumentus par veiktajām iemaksām konkrētajos fondos.

 • VID ir reģistrēti fizisko personu kredītiestāžu konti. Ja cilvēks neziņo par to, ka viņam (noteikti vai iespējams) varētu būt pārmaksa, kāpēc nevar naudu pārskaitīt uz kādu no šiem kontiem?

Kontu reģistrā ir informācija par visiem personai Latvijā piederošajiem kontiem. Ja tādi ir vairāki, tad pastāv iespēja, ka no tiem kāds vairs nav aktuāls, netiek izmantots vai tamlīdzīgi. Lai nauda nonāktu pie cilvēka, ir svarīgi to pārskaitīt uz aktuālo kontu. Līdz ar to izvēle, uz kuru kontu tieši cilvēks vēlas saņemt nodokļa pārmaksu, ir jāizdara un jānorāda pašam konta īpašniekam.

Nodokļa pārmaksa uz šo kontu tiks pārskaitīta gan šogad, gan arī turpmākajos gados. Līdz ar to, ja nākotnē cilvēks vēlēsies saņemt nodokļa pārmaksu uz kādu citu kontu, tad iesniegums jāiesniedz atkārtoti, norādot tajā aktuālo bankas kontu.

 • Vai var norādīt ārzemju kontu, uz kuru automātiski pārskaitīt pārmaksu?

Nodokļa pārmaksas automātisko atmaksu (kas ir šis jaunais pakalpojums) veic tikai uz aktuālo maksātāja kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja, savukārt atmaksu pēc iesniegtās gada ienākumu deklarācijas veic arī uz pašam maksātājam piederošo ārvalstu kontu, ja tāds norādīts deklarācijā.

 • Vai šis ir vienreizējs pasākums (šoruden), vai arī tas ir noteikts tiesību aktos un paredzēts arī turpmāk?

Šis nav vienreizējs, bet gan regulārs pasākums. Tas ir noteikts likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (20.1 pants, 29.1 panta ceturtā daļa, pārejas noteikumu 156. un 158. punkts) un ir paredzēts arī turpmākajos gados.

Ja cilvēks līdz šī gada 2. oktobrim iesniegs Valsts ieņēmumu dienestā aizpildītu iesniegumu ar tajā norādītu bankas kontu, tad arī turpmākajos gados saņems nodokļa pārmaksu bez gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas (ar nosacījumu, ka viņam tāda būs izveidojusies). Ja cilvēkam būs uzkrāti čeki par attaisnotajiem izdevumiem (piemēram, medicīnu, zobārstniecību, izglītību, bērnu pulciņiem un ziedojumiem), tad viņš varēs iesniegt precizētu gada ienākumu deklarāciju, pievienot tai maksājuma dokumentus par attaisnotajiem izdevumiem un atgūt nodokļa pārmaksu arī par tiem.

Gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu arī turpmāk no 1. marta līdz 1. jūnijam (vai no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam) būs jāsniedz visiem, kam tas ir jādara obligāti.

 • Ja cilvēks, piezvanot uz Valsts ieņēmumu dienestu, uzzina, ka pārmaksātais nodoklis viņam tiks pārskaitīts automātiski, vai viņš telefona sarunā var nosaukt savu konta numuru?

Lai līdz šī gada beigām (par 2022. gadu) un turpmāk saņemtu nodokļa pārmaksu bez gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas, cilvēkam līdz šī gada 2. oktobrim ir jāiesniedz iesniegums (elektroniski vai papīra formātā), norādot tajā savu bankas kontu, uz kuru viņš vēlas saņemt nodokļa atmaksu.

Iesniegums pieejams VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Sagatavot dokumentu no veidlapas” – “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti” – “Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju”.

Brīvā formā papīra formātā iesniegumu var iesniegt kādā no VID klientu centriem klātienē (Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā) vai arī atsūtīt pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.

Drošības apsvērumu dēļ pa tālruni savu konta numuru iesniegt nevar.

 • VID informācijā norādīts, ka arī “turpmāk tie iedzīvotāji, kuriem par iepriekšējo gadu būs izveidojusies iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa, bet nebūs čeku par attaisnotajiem izdevumiem, nodokļa pārmaksu varēs saņemt, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ja līdz šī gada 2. oktobrim aizpildīs EDS iesniegumu un norādīs tajā savu bankas kontu”. Vai tas nozīmē, ka ne tikai šogad, bet arī turpmākajos gados nodokļu pārmaksu varēs saņemt automātiski?

Jā, tieši tā. Ja cilvēks līdz šī gada 2. oktobrim iesniegs Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu ar savu bankas kontu, tad arī turpmākajos gados saņems nodokļa pārmaksu bez gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas (ar nosacījumu, ka tāda būs izveidojusies).

Ja cilvēkam būs uzkrāti čeki par attaisnotajiem izdevumiem (piemēram, medicīnu, zobārstniecību, izglītību, bērnu pulciņiem un ziedojumiem), tad viņš varēs iesniegt precizētu gada ienākumu deklarāciju, pievienot tai maksājuma dokumentus par attaisnotajiem izdevumiem un atgūt nodokļa pārmaksu arī par tiem.

Gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu arī turpmāk no 1. marta līdz 1. jūnijam (vai no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam) būs jāsniedz visiem, kam tas ir jādara obligāti.

 • VID informācijā par pārmaksātā nodokļa automātisku atmaksu ir norāde uz bankas kontu. Nodokļa pārmaksa var būt izveidojusies arī pensionāriem. Daudzi pensijas saņem PNS kontā. Vai var norādīt arī šo kontu?

Jā, var.

VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Teice-Mamaja vērš uzmanību: ja cilvēkiem ir radušies jautājumi par nodokļa pārmaksas automātisko atmaksu, tad VID aicina zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstveidā EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Zvanot uz VID konsultatīvo tālruni, ikviens var saņemt personificētu konsultāciju, ja zvanot pieslēdzas EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Informācija par GID (gan brīvprātīgi iesniedzamo, gan obligāto) ir pieejama VID vietnē.

Labs saturs
17
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI