SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
24. februārī, 2022
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-vide
12
12

2021. gada ienākumu deklarācija. Obligāts pienākums saimnieciskās darbības veicējiem un izmaiņas noteikumos

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Gada ienākumu deklarāciju (GID) var iesniegt, sākot ar 1. martu. Saimnieciskās darbības veicējiem likumā ir noteikts triju mēnešu periods deklarācijas iesniegšanai. Tradicionāli iespēju iesniegt deklarāciju jau no marta cenšas izmantot arī daudzi citi nodokļu maksātāji, kuri vēlas atgūt pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. Pērn GID iesniedza vairāk nekā viens miljons iedzīvotāju, no tiem 926 tūkstoši – elektroniski. Uz jautājumiem, kādas izmaiņas ienākumu deklarēšanā ir saimnieciskās darbības veicējiem, savukārt, kādas tiem, kuri 2021. gada deklarāciju iesniedz brīvprātīgi, kā arī par atsevišķām deklarēšanas situācijām, atbildes sniedz Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu speciālisti.

īsumā
 • Pašnodarbinātajiem – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī visiem iedzīvotājiem, kuriem jāpiemaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis – gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti.
 • Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā ir izmaiņas profesionāliem sportistiem, saņemot algota darba ienākumu no profesionālā sporta, reemigrējušiem diasporas locekļiem, piemērojot ārvalstu pensionāra neapliekamo minimumu.
 • Lauksaimniekiem ir izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu norādīšanā, zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata aizpildīšanā D3 pielikumā.
 • No 1. marta ikviens Latvijas iedzīvotājs var iesniegt gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.

Grozījumi deklarēšanas noteikumos

14. janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”. Grozījumos noteikta:

 • gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu veidlapu forma (1. pielikums) un tās aizpildīšanas kārtība;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapa (2. pielikums) un tās aizpildīšanas kārtība;
 • deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapas forma (3. pielikums) un tās aizpildīšanas kārtība;
 • kārtība, kādā nodokļa maksātājs saņem no VID deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamo valsts informācijas sistēmās esošo informāciju.

VID nodokļu speciālisti norāda, ka grozījumi gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtībā ietver nelielas tehniskas izmaiņas:

 • izveidots atsevišķs iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins profesionālam sportistam;
 • izveidota jauna atzīme pensionāra neapliekamā minimuma piemērošanai reemigrējušam diasporas loceklim;
 • izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu norādīšanā, zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata aizpildīšanā lauksaimniekiem D3 pielikumā.

Kādas būtiskākās izmaiņas ir saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem GID jāiesniedz obligāti?

Izmaiņas saimnieciskās darbības (SD) veicējiem būs gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma aizpildīšanā. Aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2021. gadu, saimnieciskās darbības veicējiem par sevi samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pieskaita apliekamiem ienākumiem uzreiz gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumā, nevis deklarācijas D veidlapas 1. rindā, kā tas bija līdz šim.

Ja saimnieciskās darbības veicējs 2021. gadā saņēma ienākumus gan no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, gan no citiem saimnieciskās darbības veidiem, pie apliekamajiem ienākumiem jāpieskaita uz katru ienākuma veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir iekļautas saimnieciskās darbības izdevumos.

2021. gada deklarācijā saimnieciskās darbības veicējiem EDS notiks automātiska pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu proporcionāla pieskaitīšana lauksaimniecības un citu veidu ienākumiem gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumā.

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu ir papildināts ar jaunu daļu “III Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu”, kuru aizpilda, ja ir izdarīta atzīme par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19. panta astotās daļas piemērošanu – lauksaimniecisko zaudējumu segšanu no citiem ienākumiem.

Ir precizēta zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata I un II daļas aizpildīšanas kārtība. Tā paredz norādīt sedzamo zaudējumu un izdevumu apmēru, ievērojot uz katru ienākuma veidu attiecināmo proporcionālo sadalījumu un hronoloģiju, ja saimnieciskās darbības zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas sedz no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem.

Kādas izmaiņas ir “parastajiem” iedzīvotājiem, kuri iesniedz GID brīvprātīgi?

Izmaiņas neskar GID iesniegšanas kārtību, lai atgūtu pārmaksāto nodokli, bet, ja pēc VID datiem veidojas budžetā maksājamais nodoklis un persona neiesniedz GID, VID automātiski veiks nodokļa aprēķinu atbilstoši tā rīcībā esošajai informācijai, paziņos par to cilvēkam, un līdz ar to deklarācija būs iesniegta.

Sagatavojot deklarāciju elektroniski (EDS), tajā jau ir iekļauta dažāda informācija. Kuru informāciju VID nodrošina deklarācijas sagatavē?

EDS deklarācijas sagatavē ir iekļauta visa VID rīcībā esošā informācija – no ienākuma izmaksātāju iesniegtajiem paziņojumiem par fiziskajai personai izmaksātajām summām, privātajiem pensiju fondiem, apdrošināšanas sabiedrībām, izglītības iestādēm, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, ārstniecības iestādē veiktajiem maksājumiem. Ja cilvēks izmanto VID mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”, EDS ir aplūkojama arī cilvēka iepriekš saglabātā informācija par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem (čeki, kvītis u. c. maksājuma dokumenti), un arī šīs summas jau ir iekļautas deklarācijā.

VID norāda, ka patlaban normatīvie akti paredz, ka deklarācija visiem jāiesniedz elektroniski. Vai jebkurš iedzīvotājs to varēs aizpildīt bez VID speciālista palīdzības klātienē? Kur šādu palīdzību un padomu var saņemt?

Iesniegt gada ienākumu deklarāciju klātienē var valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kuri darbojas pēc tā sauktā vienas pieturas principa un atrodas visā Latvijas teritorijā, nodrošinot, ka iedzīvotāji var saņemt populārākos valsts pakalpojumus salīdzinoši tuvu savai dzīvesvietai. Vairāk par VPVKAC var uzzināt šeit: https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac.

Jāņem vērā, ka epidemioloģiskās situācijas dēļ ikvienam, kurš vēlas deklarāciju iesniegt klātienē, ir jārēķinās ar ierobežojumiem, kuri ar laiku var mainīties, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centros klātienes konsultācijas tiek sniegtas, iepriekš pierakstoties pa tālruni.

Tomēr daudz ērtāk GID ir iesniegt elektroniski, jo, tikai iesniedzot elektroniski, deklarācijā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas. Pieslēgties EDS var no jebkura datora vai viedtālruņa, kuram ir interneta pieslēgums, tai skaitā no datoriem, kas izvietoti publisko pakalpojumu sniegšanas vietās (bibliotēkās; šeit – red. piez.). Speciāli izveidots lietotājvārds un parole nav nepieciešami, jo ikviens cilvēks var pieslēgties EDS, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli.

Tiem cilvēkiem, kuriem nav pietiekamu prasmju vai pieredzes EDS lietošanā, palīdzēt aicināti ir viņu ģimenes locekļi. Tāpat der iegaumēt, ka ikviens, kurš maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli, savai gada ienākumu deklarācijai var pievienot attaisnoto izdevumu čekus par saviem ģimenes locekļiem, tādējādi atgūstot pārmaksāto nodokli arī par viņu izdevumiem. Deklarāciju par 2021. gadu var iesniegt triju gadu laikā.

Ja objektīvu apstākļu dēļ nekādā veidā nav iespējams GID iesniegt elektroniski, tad GID veidlapas var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978).

Vēl jāpiebilst, ka gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz arī tad, ja:

 • rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar progresīvās likmes piemērošanu (20% – ienākumam līdz 20 004 eiro, 23% – ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro, 31% – ienākumam, kas pārsniedz 62 800 eiro);
 • rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās, vai galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam).

VID tīmekļvietnē, sadaļā “Gada ienākumu deklarācija 2021pieejama detalizēta informācija. Tajā izklāstīti deklarēšanas noteikumi gan nodokļu maksātājiem, kuriem GID jāiesniedz obligāti, gan tiem, kuri iesniedz deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto nodokli, protams, arī parādīts, kā deklarācija ir iesniedzama EDS.

Turpmāk – par situācijām attaisnoto izdevumu deklarēšanā, kā arī par neapliekamo ienākumu norādīšanu deklarācijā.

Labs saturs
12
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI