SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
10. septembrī, 2021
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Valsts pārvalde
11
11

Ceļā uz e-valdību un mūsdienīgu tiesību aktu izstrādi – darbu sāk TAP portāls

Stājas spēkā 09.09.2021.
Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā tiks nodrošināta projektu izstrāde, sabiedrības līdzdalība, projektu saskaņošana, apstiprināšana, nosūtīšana publicēšanai un nodošana Latvijas Nacionālajam arhīvam, kā arī uzdevumu aprite un kontrole.

Freepik

9. septembrī stājas spēkā jauns Ministru kabineta kārtības rullis, ar ko tiek būtiski mainīta pieeja, kā valsts pārvaldē turpmāk tiks izstrādāti un saskaņoti tiesību aktu projekti. Jauns regulējums ir nepieciešams, lai šo procesu turpmāk varētu tiešsaistē veikt vienuviet – Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā jeb TAP portālā, kas nodrošinās ne tikai caurspīdīgāku, mūsdienīgāku un ātrāku dokumentu apriti, bet arī plašākas sabiedrības līdzdalības iespējas tiesību aktu jaunrades procesā.

īsumā
 • TAP portāls ir valsts informācijas sistēma, kuru izmanto Ministru kabineta darbības nodrošināšanai, sabiedrības informēšanai un līdzdalībai tiesību aktu izstrādē.
 • TAP portālā tiks nodrošināta projektu izstrāde, saskaņošana, apstiprināšana, nosūtīšana publicēšanai un nodošana Latvijas Nacionālajam arhīvam, kā arī uzdevumu aprite un kontrole.
 • TAP portāls nav lietvedības sistēma, bet gan strukturēto datu aprites sistēma.
 • Tehnisko (neautomatizēto) darbu vietā valsts pārvaldes darbinieki varēs vairāk laika veltīt tiesību aktu projektu satura kvalitātei.
 • Ikvienam sabiedrības pārstāvim vienuviet būs iespēja sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam, sākot no idejas līdz lēmumam Ministru kabinetā.
 • TAP portāla funkcionalitāte sniegs iespēju atlasīt gan atsevišķus tiesību aktus, gan interesējošo politikas nozari, lai saņemtu jaunumus par tiesību aktu virzību.
 • Tehniskie risinājumi paredz dažādus sabiedrības līdzdalības veidus: aptaujas, diskusijas, konsultatīvās padomes un darba grupas, atzinumus.
 • Būs pieejams arī e-pakalpojums “Sabiedrības līdzdalība tiesību aktu izstrādē”.
 • Kopš projekta uzsākšanas brīža TAP portāla izstrādē sadarbības partneru statusā ir bijis iesaistīts arī oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis".

Ieviešot jaunu pieeju tiesību aktu projektu sagatavošanā un apritē, spēku zaudē līdzšinējie 2009. gada 7. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 300  “Ministru kabineta kārtības rullis, kurus aizstāj 2021. gada 7. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 606 ar tādu pašu nosaukumu – “Ministru kabineta kārtības rullis”.

30. punktā minēts, ka Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (tapportals.mk.gov.lv) ir valsts informācijas sistēma, kuru izmanto Ministru kabineta darbības nodrošināšanai, sabiedrības informēšanai un līdzdalībai tiesību aktu izstrādē. 

Jaunā sistēma – TAP portāls – darbosies kā plaša informācijas datu bāze par valdības topošajiem un pieņemtajiem lēmumiem, kur vienuviet ikvienam būs elektroniski un ērti pieejami visi tiesību aktu projekti, to saturs, virzība, iesaistīto pušu un sabiedrības viedoklis par konkrēto tiesību aktu u. c. informācija. Tādējādi tiesību aktu projektu virzība būs caurskatāma un ērti izsekojama ikvienam interesentam. To varēs ērti pārskatīt arī mobilajās ierīcēs, informē Valsts kanceleja.

Atbilstoši jaunajam Ministru kabineta kārtības rullim (konkrēti, 32. punktam), TAP portālā turpmāk tiks nodrošināts viss tiesību aktu projekta “dzīves cikls”, sākot ar tā izstrādi, sabiedrības līdzdalību, saskaņošanu, apstiprināšanu un visbeidzot ar darba rezultāta nosūtīšanu publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un nodošanu Latvijas Nacionālajam arhīvam. Sistēmā tiks nodrošināta uzdevumu aprite un kontrole.

Ministru kabineta kārtības ruļļa 33. punkts paredz – katram projektam, kas tiek sagatavots, pēc konkrēta uzdevuma vai iestādes iniciatīvas, TAP portālā tiek izveidota tiesību aktu lieta, pievienojot obligāti sagatavojamās informācijas komplektu (piemēram, anotāciju, atzinumus u. c.) un piešķirot unikālu identifikācijas numuru, pēc kura tam varēs sekot līdzi visās projekta virzības stadijās.


Jaunā TAP portāla darbību atbalsta "Latvijas Vēstneša" dati

Kopš projekta uzsākšanas brīža, TAP portāla izstrādē kā sadarbības partneris ir bijis iesaistīts arī oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis", jo tā darbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas apmaiņā ir iesaistīta Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēma (OPTIS).

Projektā ir izveidota saskarne starp TAP portālu un OPTIS, kas tiešsaistes datu apmaiņas režīmā pēc pieprasījuma strukturētu datu veidā nodod konsolidēto tiesību aktu versiju un saiti uz pieņemtā tiesību akta publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) un vietnē likumi.lv.

Datu apmaiņas režīmā "Latvijas Vēstneša" uzturētā OPTIS no TAP portāla saņem Ministru kabinetā pieņemtā tiesību akta datus (datnes un strukturētus datus), tai skaitā unikālo identifikācijas numuru.

"Darbs nebija vienkāršs, jo trīs gadu laikā "Latvijas Vēstnesim" nācās pārskatīt tiesību aktu datu bāzē visus strukturētos datus, lai ikdienas darbs valsts pārvaldes kolēģiem, “izsaucot” no likumi.lv apstrādei nepieciešamo tiesību aktu un saņemot to TAP portālā, noritētu gludi un bez liekiem sarežģījumiem," secina oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētāja Daina Ābele. "Pateicos saviem kolēģiem, kuri ar lielu atbildības sajūtu iesaistījās šai projektā."
Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" pateicas arī Valsts kancelejas kolēģiem par sadarbību projekta norises laikā.

Kādas problēmas risina un jaunas iespējas piedāvā pāreja uz darba vidi TAP portālā

Prezentējot jaunā TAP portāla iespējas, Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks Viktors Sidorenkovs akcentēja trīs galvenās problēmas, kuras iecerēts novērst, valsts pārvaldei pārejot uz jaunu darba vidi.

 • Problēma Nr. 1: sadrumstalots un neviendabīgs tiesību aktu projektu izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas process, liels neautomatizētu darbību apjoms.

Līdz šim katrai iestādei, kas bija iesaistīta tiesību aktu izstrādē, bija sava kārtība un dokumentu aprites vide. Saskaņošana ar citām iestādēm notika dažādos veidos, un lielā mērā bija manuāls darbs, veicot daudz tehnisku (neautomatizētu) darbību, piemēram, pārkopējot tekstus no viena dokumenta uz otru. Izskatāmo dokumentu aprite notika vairākās sistēmās: DAUKS, ePortfelis, MK mājaslapas sadaļā “Tiesību aktu projekti”, dažādās ministriju dokumentu vadības sistēmās. Daļa no tām neatbilst mūsdienu informācijas sabiedrības prasībām. (Piemēram, ePortfeļa sistēma ir vairāk nekā 19 gadu veca). Daudzo sistēmu sadrumstalotība apgrūtināja un sarežģīja tiesību aktu projektu iesniegšanas, izskatīšanas un izsludināšanas procesu.

TAP portālā ir izveidota vienota ministriju, to padotībā esošo iestāžu un citu institūciju tiesību aktu projektu izstrādes darba vide, tādējādi optimizējot ministriju resursus, izslēdzot nepieciešamību katrai ministrijai uzturēt individuālu vidi projektu izstrādei.

Ministriju dokumentu vadības sistēmās vairs nebūs jāuzglabā ar tiesību aktu projektu izstrādi, apriti un kontroli saistītie dokumenti. Informācija tiks uzkrāta TAP portālā un nodota glabāšanai Valsts arhīvā.

Līdz šim valsts pārvaldes darba vide bija dokumentos orientēts process. Savukārt TAP portāls nav lietvedības, bet gan strukturēto datu aprites sistēma.  Ja agrāk dokumenti tika pārsūtīti no vienas sistēmas uz otru, reģistrēti ar dažādiem identifikācijas numuriem, pārveidoti dažādās formās (elektroniskās vai papīra), tad līdz ar TAP portāla darbības uzsākšanu dokumenti tiks pārveidoti vienas sistēmas strukturētos datos, un sistēmai vienkārši jāpieslēdzas, skaidro V. Sidorenkovs.

Tādējādi iecerēts, ka jaunais Ministru kabineta kārtības rullis un TAP portāla darbības uzsākšana harmonizēs un automatizēs tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas procesu. Tehnisko (neautomatizēto) darbu vietā valsts pārvaldes darbinieki varēs vairāk laika veltīt tiesību aktu projektu satura kvalitātei.

 • Problēma Nr. 2: tiesību aktu projektu izstrādes un uzdevumu izpildes kontroles sadrumstalotība.

Līdzšinējā kontroles kārtība un rīki apgrūtināja iespējas operatīvi izsekot un ietekmēt tiesību aktu projektu izstrādes termiņus, jo to uzraudzība tika veikta individuāli katrā ministrijā.

“Bieži vien, lai uzzinātu, kurā izskatīšanas stadijā atrodas konkrēts tiesību aktu projekts, bija jāsazinās ar Valsts kanceleju, pēc tam ar atsevišķu ministriju, kas varēja sniegt informāciju par konkrēto atbildīgo darbinieku, kurš strādā ar dokumentu. Izsekot tiesību aktu projekta virzībai reizēm bija gandrīz neiespējami,” raksturojot līdzšinējo tiesību aktu projektu aprites sistēmu, stāsta V. Sidorenkovs.

Savukārt TAP portālā gan valsts pārvaldes darbiniekiem, gan sabiedrības pārstāvjiem vienuviet tiks nodrošināta iespēja uzraudzīt un sekot līdzi tiesību aktu projekta izstrādes gaitai visā tās “dzīves ciklā” (plānošana, izstrāde, saskaņošana, iesniegšana Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta sēdē, Ministru kabineta komitejas sēdē). Šo procesu atvieglos viens identifikācijas numurs, kas tiks saglabāts visā projekta izskatīšanas laikā.

Iecerēts, ka iespēja vienkāršā veidā uzraudzīt tiesību aktu projekta virzību būtiski samazinās tiesību aktu projektu izstrādes kavējumus.

 • Problēma Nr. 3: apgrūtināta sabiedrības līdzdalība tiesību aktu izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesā.

Sabiedrības locekļiem līdz šim netika nodrošināta iespēja vienuviet iepazīties un izteikt viedokļus par izstrādes procesā esošajiem tiesību aktu projektiem. Līdz šim informāciju par publiskajai apspriešanai nodotajiem tiesību aktu projektiem katra ministrija publicēja savā mājaslapā. Kā liecina Valsts kancelejas dati, tiesību aktu projekti (pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē) ministriju tīmekļvietnēs tika ievietoti vien divas nedēļas un pēc termiņa beigām tika virzīti tālākai saskaņošanai. Tāpēc, lai uzzinātu par plānotajām izmaiņām konkrētās jomas regulējumā, interesentiem bija bieži jāseko līdzi jaunumiem konkrētās ministrijas tīmekļa vietnē. Sadrumstalotā dokumentu aprites sistēma lēmumu pieņemšanas procesu sabiedrības skatpunktā padarīja necaurspīdīgu un grūti saprotamu.

TAP portālā ikvienam sabiedrības pārstāvim vienuviet būs iespēja sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam, sākot no idejas līdz lēmumam Ministru kabinetā.

Savukārt TAP portāla funkcionalitāte sniegs iespēju atlasīt gan atsevišķus tiesību aktus, gan interesējošo politikas nozari, lai saņemtu jaunumus par tiesību aktu virzību un varētu piedalīties to izstrādē.

TAP portāla tehniskie risinājumi paredz dažādus sabiedrības līdzdalības veidus: aptaujas, diskusijas, konsultatīvās padomes un darba grupas, atzinumus. Būs pieejams arī e-pakalpojums “Sabiedrības līdzdalība tiesību aktu izstrādē”, atvieglojot iesaisti tiesību aktu tapšanā gan fiziskām, gan juridiskām personām.

“Dalībai sanāksmēs, komentāru paušanai un risku identificēšanai jaunajā TAP portālā varēs pieteikties jebkura NVO, tādējādi krietni paplašinot iesaistes iespējas un neizvirzot kādu organizāciju priekšplānā,” uzsver Valsts kancelejas konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos Zane Legzdiņa-Joja.

Vienkāršāka projektu izsludināšanas kārtība

“Viena no būtiskākajām izmaiņām ar jauno Ministru kabineta kārtības rulli ir precizēta tiesību aktu projektu izsludināšanas kārtība. Tiklīdz tiesību akta projekts būs apstiprināts atbildīgajā ministrijā, tas būs pieejams TAP portālā atzinumu sniegšanai, ko varēs darīt jebkura institūcija vai sabiedrības pārstāvis. Līdz ar to tiek vienkāršota līdzšinējā sistēma, kad tiesību aktus izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē un atzinumu sniegšanai bija jāpiesakās,” skaidro Valsts kanceleja.

Atzinuma sniegšana TAP portālā būs iespējama divos veidos. Juridiskas personas, piemēram, nevalstiskās organizācijas, varēs pieteikt Valsts kancelejai izveidot lietotāja kontu vai arī autentificēties ar Latvija.lv.

Ērtāka kļūs arī Ministru kabineta noteikumu grozīšana. Līdz šim gadījumos, kad grozījumu apjoms bija lielāks par pusi no Ministru kabineta noteikumu apjoma, bija jāsagatavo jauni noteikumi. TAP portāls ļaus daudz ērtāk izdarīt grozījumus spēkā esošos Ministru kabineta noteikumos strukturēto datu veidā, līdz ar to nebūs jāsagatavo jauna noteikumu redakcija pat ļoti apjomīgu izmaiņu gadījumā. To paredz valdības apstiprinātie grozījumi MK noteikumos Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”, kas stājas spēkā vienlakus ar jauno MK kārtības rulli.  

Turpmāk vērtēs TA ietekmi arī uz diasporu un dzimumu līdztiesību

Līdzās jaunajam Ministru kabineta kārtības rullim ir apstiprināti un spēkā stājušies arī  jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 617 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” jeb anotācijas sagatavošanas kārtība, kas aizstāj līdzšinējos Ministru kabineta noteikumus Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”.

Turpmāk, sagatavojot tiesību aktu projektu, ir pienākums vērtēt tā ietekmi uz: dzimumu līdztiesību, profesiju reglamentāciju (prasību samērīgums), sabiedrības politikas informācijas īstenošanu, diasporu, klimatneitralitāti, datu aizsardzību un personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām, cilvēktiesībām, demokrātiskajām vērtībām, pilsoniskās sabiedrības attīstību un teritoriju attīstību.

Papildus minētajam tiek ieviesta jauna anotācijas sadaļa "Horizontālo ietekmju saraksts". Tajā ietverti dažādi izvērtēšanas aspekti (gan līdzšinēji, gan jauni, kuru vērtēšanas nepieciešamība vai pamatojums sniegts anotācijā), kas tematiski neiekļaujas nevienā citā sadaļā.

Plašāka informācija par TAP portāla projektu pieejama Ministru kabineta mājaslapā.

Labs saturs
11
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI