SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
09. septembrī, 2021
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-pakalpojumi
9
9

Elektrības maksājumu atlaidēm jauna kārtība

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Par elektrību mazāk maksā aizsargātais lietotājs – trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).

FOTO: Freepik

Daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajiem iedzīvotājiem un citām sociālā atbalsta grupām paredzētās elektroenerģijas maksājumu atlaides no 1. septembra noteiktas kā fiksēta summa.

īsumā
 • Aizsargātajiem lietotājiem elektroenerģijas rēķinā maksājuma samazinājuma aprēķins no šā gada 1. septembra ir vienkāršots, ieviešot fiksētu summu kā atlaidi ikmēneša rēķinā par elektroenerģiju.
 • Visi aizsargātie lietotāji, kuri ir elektroenerģijas tirdzniecības līguma slēdzēji, saņems atlaidi automātiski (bez pieteikšanās).
 • Ja persona, kura atbilst sociālajai atbalsta grupai, ir apakšlietotājs, izņemot trūcīgas un maznodrošinātas personas, atlaidei jāpiesakās pie pakalpojuma sniedzēja, norādot arī galalietotāja elektroenerģijas tirdzniecības līguma numuru.
 • Turpmāk atlaidi elektrības maksājumam varētu saņemt vairāk cilvēku nekā līdz šim, jo atlaidi piemēros arī tiem iedzīvotājiem, kas par to iepriekš nezināja vai nepieteicās citu iemeslu dēļ.
 • Ja viena persona vai ģimene atbilst vairākām sociālā atbalsta grupām, piemēram, ir daudzbērnu ģimene un trūcīga mājsaimniecība, atlaides varēs summēt.

Jauno kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 345 Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi, kas stājās spēkā šā gada 1. septembrī.

Jauno noteikumu mērķis ir ieviest risinājumu, kuram jānodrošina aizsargāto lietotāju statusa atbilstības un uzskaites datu kontrole, vienlaikus mazinot administratīvās izmaksas un radot elastīgu sistēmu pakalpojuma sniedzēju un saņēmēju skaita palielināšanai, enerģētiskās nabadzības risku mazināšanai un precīzai, efektīvai valsts budžeta līdzekļu uzraudzībai.

Vienlaikus ar izmaiņām iecerēts veicināt digitalizācijas procesu ieviešanu valsts pārvaldes un pašvaldību darbībā. Šim nolūkam ir paredzēta aizsargāto lietotāju datu informācijas sistēma (ALDIS). Sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB).

Atlaides – fiksēta summa mēnesim

Elektroenerģijas tirgus likumā noteikts, ka aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).

Sociālā atbalsta grupas nav mainītas. Ar jaunajiem MK noteikumiem ir mainīta un vienkāršota atlaides piemērošana.

Atbilstoši MK noteikumiem pakalpojumu sniedz, aizsargātajam lietotājam piemērojot maksājuma samazinājumu rēķina summai par elektroenerģiju, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponenti, neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Maksājuma samazinājumu piemēro šādā apmērā:

 • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 5 eiro;
 • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 5 eiro;
 • personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 5 eiro;
 • daudzbērnu ģimenei – 10 eiro.

Tie iedzīvotāji, kas, saņemot elektrības rēķinu, apskatās arī tā izvērsto daļu, redz dažādās sastāvdaļas (maksa par elektroenerģiju, sadalīšanu, jaudu, obligāto iepirkumu u. c., plus vēl PVN), kas veido rēķina gala summu. Līdz šim atlaides tika piemērotas patērētajām kilovatstundām (100 vai 300 kWh), un elektroenerģijas tirgotājs rēķinā maksājuma samazinājumu piemēroja elektroenerģijas cenai, obligātā iepirkuma un jaudas komponentei un sistēmas pakalpojumiem.

Kā izprast atšķirības starp jaunajām un līdz šim piemērotajām atlaidēm, piemēram, trūcīgām personām, LV portālam ar piemēru skaidro Būvniecības valsts kontroles birojs.

Atbilstoši iepriekšējiem MK noteikumiem Nr. 459 (nav spēkā no 1. septembra), kuros bija noteikts regulējums atbalsta sniegšanai līdz šā gada 31. augustam, bija viena konstante – 300KWh elektroenerģijas par samazinātu cenu daudzbērnu ģimenēm un 100KWh pārējām aizsargāto lietotāju kategorijām, bet, lai aprēķinātu atbalstu, tika izmantoti vēl vairāki mainīgie lielumi (piemēram, pieslēguma fāžu daudzums), kuri varēja atšķirties dažādiem lietotājiem un ietekmēt atbalsta apjomu.

Pašreiz (no šā gada 1. septembra) spēkā esošais regulējums nosaka, ka atbalsta apjoms trūcīgai personai (mājsaimniecībai) ir 5 eiro. Ar šiem 5 eiro tiek nosegta summa par patērētās elektroenerģijas sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponenti pirms PVN piemērošanas.

Piemērs: Lietotājs ir patērējis noteiktu daudzumu elektroenerģijas, un kopā ar sadales sistēmas pakalpojumiem un OIK summa ir 12 eiro bez PVN ( PVN 2,52 eiro). Šādā gadījumā tiek piemērots atvieglojums 5 eiro apmērā summai bez PVN un atlikušie 7 eiro, kā arī piemērotais PVN  2,52 euro apmērā jāsedz lietotājam, kas beigās sastāda 9,52 euro.

Kā summēs atlaides

Būtisks jauninājums, salīdzinot ar iepriekšējo atlaižu sistēmu, – aizsargātais lietotājs, kas atbilst vairākām aizsargāto lietotāju kategorijām, rēķinā par elektroenerģiju maksājuma samazinājumu saņems par katru kategoriju, t. i., katras kategorijas atlaides summēsies, kā norādīts noteikumu anotācijā.

Ja viena persona vai ģimene atbilst vairākām sociālā atbalsta grupām, piemēram, ir daudzbērnu ģimene un trūcīga mājsaimniecība, atlaides varēs summēt. Kā tas notiks?

ALDIS sistēmai apstrādājot no valsts informācijas sistēmu reģistriem un elektroenerģijas tirgotājiem saņemtos datus, atbalsta apjoms summēsies vairākām atbalsta kategorijām, un tas tiks attiecināts uz elektroenerģijas piegādes līgumu. Minētajā gadījumā atbalsts būs 15 eiro (10 eiro kā daudzbērnu ģimenei un 5 eiro kā trūcīgai mājsaimniecībai).

Atbalsts tiek attiecināts uz vienu aizsargātā lietotāja elektroenerģijas līgumu, neatkarīgi no tā, cik objekti ir šajā līgumā, skaidro BVKB.

Tiem, kuriem ir līgums, atlaidi piemēros automātiski

Ja aizsargātais lietotājs ir līgumslēdzējs, atlaides saņemšanai tam nav jāpiesakās pie pakalpojuma sniedzēja. Tas nozīmē – atlaidi piemēros automātiski.

Pakalpojuma sniedzēji nodos savu klientu līgumu datus, starp kuriem sistēma ALDIS identificēs aizsargātos lietotājus un tiem piemērojamo maksājuma samazinājumu rēķinā par elektroenerģiju bez PVN un šo informāciju nosūtīs katram attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam, izklāstīts noteikumu anotācijā.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 345 11. punktam informācijai par atlaidi ir jābūt iekļautai rēķinā. Noteikumos minēts, ka “pakalpojuma sniedzējs galalietotāja elektroenerģijas rēķinā norāda aizsargātā lietotāja vārdu, uzvārdu, pakalpojuma saņemšanas adresi un tam piemēroto maksājuma samazinājumu”.

Aizsargātais lietotājs par atlaidi uzzinās elektroenerģijas rēķinā.

Papildus pašam būs iespējams pārliecināties par savu statusu un maksājuma samazinājuma apmēru elektroenerģijas rēķinā, autorizējoties portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu “Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana”.

Pakalpojums pieejams pēc šā gada 7. septembra (pēc tam, kad jau ir veikta datu apmaiņa).  Tajā aizsargātais lietotājs var pārliecināties par sev piešķirto statusu, kategorijām, atbalsta apmēru un skatīties vēsturiskos datus par esošo kalendāro gadu (kad šie dati tur būs pieejami), norāda BVKB. Tāpat lietotājs varēs mainīt līguma numuru, kuram tiek attiecināts atbalsts, kā arī atteikties no pakalpojuma saņemšanas.

Jaunā e-pakalpojuma noteikumos skaidrots, ka informācija par aizsargātā lietotāja statusu tiek atjaunota katra mēneša 7. datumā. Pakalpojums ir pieejams jebkuram portāla www.latvija.lv lietotājam. Lai to izmantotu, portāla lietotājam nepieciešams autentificēties.

Apakšlietotājam jāraksta iesniegums

Ja aizsargātais lietotājs nav elektroenerģijas līguma slēdzējs, bet ir apakšlietotājs, viņš atlaidi nevarēs saņemt automātiski, un tai būs jāpiesakās pie pakalpojuma sniedzēja.

Kādas formalitātes jākārto apakšlietotājam, lai saņemtu atlaidi, piemērā skaidro Būvniecības valsts kontroles birojs.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 345 18. punktu, apakšlietotājs elektroenerģijas tirgotājam norāda gala lietotāja līguma numuru.

Piemērs. Apakšlietotājam nav tiešā līguma ar elektroenerģijas tirgotāju, bet šis līgums ir daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājam. Apakšlietotājs sazinās ar apsaimniekotāju un iegūst numuru par apsaimniekotāja un elektroenerģijas tirgotāja savstarpēji noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi (apsaimniekotājam ir pienākums šo līguma nr. sniegt). Šo numuru kopā ar pārējiem rekvizītiem (vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un kontaktinformāciju) aizsargātais lietotājs paziņo elektroenerģijas tirgotājam klātienē vai aizpildot tiešsaistes formu, vai attālināti, nosūtot elektroniski parakstītu e-pasta vēstuli.

Noteikumu 18. punktā apakšlietotājiem ir arī izņēmums, kas attiecināms uz trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību (personu), par kuru atlaides saņemšanai nepieciešamos datus sniedz pašvaldība. Vai konkrētajai sociālajai grupai individuāli nav jāprasa atlaide pakalpojuma sniedzējam?

Būvniecības valsts kontroles birojs norāda, ka atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, dati par trūcīgo un mazturīgo personu (mājsaimniecību) elektroenerģijas piegādes līgumiem sistēmā ALDIS tiek saņemti no Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammas SOPA, un šīs kategorijas aizsargātajiem lietotājiem papildu darbību veikšana netiek pieprasīta.

Atlaide jaunajā kārtībā – no šā gada 1. septembra

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu no 2021. gada 1. septembra var  nodrošināt jebkurš no aktīvajiem elektroenerģijas tirgotājiem, norādīts BVKB informācijā. Šobrīd pakalpojuma (atlaides) nodrošināšanā ir iesaistījušies AS “Latvenergo” (Elektrum) un SIA “Tet”.

Jaunie noteikumi ir spēkā no šā gada 1. septembra. Vai pēc jaunās kārtības noteiktā atlaide jau būs iekļauta rēķinā, kuru oktobrī par septembra maksājamo summu atsūtīs pakalpojumu sniedzējs (“Elektrum” un “Tet”)?

Jā, norēķiniem par patērēto elektroenerģiju augustā vēl tiek piemēroti iepriekš spēkā bijušie normatīvie akti, un septembrī saņemtajos rēķinos vēl būs redzami atvieglojumi pēc iepriekšējās kārtības. Oktobrī, kad tiks izsūtīti rēķini par septembri, tajos jau būs redzami šobrīd spēkā esošie atvieglojumi, atlaižu saņemšanas maiņas termiņus paskaidro BVKB.

Datu kopums no dažādiem avotiem

Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma sāka darboties no 2021. gada 1. septembra.

Viens no priekšnosacījumiem, lai Būvniecības valsts kontroles birojs varētu veikt savu normatīvajos aktos noteikto pienākumu (pārbaudīt atbilstību aizsargātā lietotāja statusam), ir kvalitatīvas informācijas iegūšana par aizsargātājiem lietotājiem no citām institūcijām.

Prognozējams, ka atlaides mēnesī tiks piemērotas 150 000—160 000 aizsargātajiem lietotājiem līdzšinējo 80 000—90 000 vietā.

Ņemot vērā pakalpojuma saņemšanas jauninājumus, aizsargāto lietotāju skaits, kuri saņems atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju, ievērojami pieaugs. Sagaidāms, ka tas mēnesī sasniegs 150 000—160 000 aizsargātos lietotājus līdzšinējo 80 000—90 000 vietā. Šādi aprēķini tiek minēti jauno noteikumu anotācijā. Atlaides saņēmēju skaits varētu palielināties, ja to saņemtu arī tie cilvēki, kuri par šādu atlaidi nezina, vai arī veselības, finansiālo vai sadzīves apstākļu dēļ tai nevar pieteikties.

ALDIS saņems datus no šādu pārziņu reģistriem:

 • pašvaldībām, lai identificētu trūcīgās un maznodrošinātās personas, izmantojot pašvaldību informācijas sistēmu datus;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, lai identificētu pakalpojuma saņēmējus daudzbērnu ģimenēs, izmantojot Iedzīvotāju reģistra datus;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, lai identificētu pakalpojuma saņēmējus ģimenēs ar bērniem, kuriem ir invaliditāte, un personas ar I invaliditātes grupu vai to aizgādņiem, izmantojot Invaliditātes informācijas sistēmas datus;
 • pakalpojuma sniedzējiem, lai no visiem elektroenerģijas galalietotājiem identificētu aizsargātos lietotājus un tiem piemērotu pakalpojumu.

Datu apmaiņa notiks reizi mēnesī. Tas nozīmē, ka aizsargātā lietotāja statuss tiek identificēts ik mēnesi.

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI