SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
03. augustā, 2021
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
4
4

Kolektīvā pārvaldījuma organizāciju izmaksātās autoratlīdzības nodokļi

Par saņemtajām autoratlīdzībām no mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas nav jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un tas attiecas gan uz izmaksātāju (kolektīvā pārvaldījuma organizāciju), gan pašu autoratlīdzības saņēmēju.

FOTO: Freepik

Par ienākumiem no autoratlīdzības vispārējā gadījumā jāmaksā gan iedzīvotāju ienākuma nodoklis, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. No šā gada 1. jūlija ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas jāveic vismaz no 1500 eiro ceturksnī. Izņēmums, uz ko prasības par minimālajām iemaksām neattiecas, ir maksājumi no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.

īsumā
 • No autoratlīdzībām, kuras izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija, izmaksātājs gada laikā ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 • Saņemot atlīdzību no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, nav pienākuma maksāt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja autoram būs tikai šāda veida ienākumi, tad viņš nebūs sociāli apdrošināts.
 • Citu izmaksātāju izmaksātās autoratlīdzības tiks iekļautas kopējā autoratlīdzības saņēmēja ienākumā, kas tiks vērtēts minimālo obligāto iemaksu veikšanai.
 • Saņemot autoratlīdzību no izmaksātājiem, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” nosaka pienākumu veikt minimālās iemaksas vismaz no 1500 eiro ceturksnī.

LV portāls publikācijā “Autoratlīdzības nodokļu izmaiņas no 2021. gada vidus”, izklāstot VID tiešsaistes seminārā skaidroto, tika arī uzsvērts: autoriem, kas saņem tikai kolektīvā pārvaldījuma organizāciju maksājumus, autoratlīdzības nodokļu ieturēšanas kārtībā nekas nemainās.

Kolektīvā pārvaldījuma organizāciju saraksts ir pieejams Kultūras ministrijas tīmekļvietnē. Tās ir septiņas: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) u. c.

Ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli

Valsts ieņēmumu dienesta informatīvajā materiālā “Nodokļi no autoratlīdzības” skaidrots: no autoratlīdzībām, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, autoratlīdzības izmaksātājs gada laikā ietur IIN, piemērojot 20% likmi un nosacītos izdevumus (Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 57. punkts).

Autoratlīdzības saņēmējam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju (GID), pārrēķina IIN likmi atkarībā no gada apliekamā ienākuma apmēra:

 • 20% – gada ienākumam līdz 20 004 eiro;
 • 23% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro;
 • 31% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro.

Gada ienākumu deklarācija jāiesniedz VID nākamajā gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam. Ja kopējie gada ienākumi ir lielāki par 62 800 eiro, tad deklarāciju  iesniedz no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Ja gada apliekamie ienākumi nepārsniedz 20 004 eiro, no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas saņemtā autoratlīdzība deklarācijā var neveidot IIN pārrēķinu (ne piemaksu, ne pārmaksu).

Piemērs. Sabīnei ir autoratlīdzības līgums ar kolektīvā pārvaldījuma organizāciju par tulkošanas darbiem 500 eiro vērtībā. Autoratlīdzības izmaksātāji ir ieturējuši 93,75 eiro nodokli (20% no (500 – 25% no 500)) un 2021. gada 30. jūlijā izmaksā 406,25 eiro. Sabīnei nodokļu pārmaksa vai piemaksa 2021. gada ienākumu deklarācijā par šo ienākumu neveidosies, ja gada apliekamie ienākumi nepārsniedz 20 004 eiro.

Ja gada ienākumu deklarācijā veidojas piemaksa, jo gada apliekamie ienākumi pārsniedz 20 004 eiro (tostarp no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas saņemtā autoratlīdzība), tad autoratlīdzības saņēmējs IIN piemaksā to vienotajā nodokļu kontā līdz 23. jūnijam. Ja piemaksājamā summa ir lielāka par 640 eiro, to var iemaksāt vienotajā nodokļu kontā trīs daļās līdz 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam.

Ja kopējie gada apliekamie ienākumi (tostarp no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas saņemtā autoratlīdzība) ir lielāki par 62 800 eiro, tad IIN piemaksu veic vienotajā nodokļu kontā līdz 23. jūlijam. Ja piemaksājamā summa ir lielāka par 640 eiro, to var iemaksāt vienotajā nodokļu kontā trīs daļās līdz 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim.

Autora izvēle un obligātais kolektīvais pārvaldījums

Viena no pazīstamākajām organizācijām ir AKKA/LAA. Tās autoru sarakstā (norādīts, ka tajā ir 6500 Latvijas autoru) ir arī tādi, kas ir publiski iebilduši pret sociālo iemaksu jauno kārtību. Pirmšķietami rodas jautājums: ja šo organizāciju dalībniekiem ir tik vienkārša nodokļu maksāšana, kāpēc neizvēlēties to? Vai arī autori ir dubultstatusā – ar atšķirīgiem nodokļu maksāšanas pienākumiem? Vai jebkurš var iesaistīties šajās organizācijās, arī tie, kas pa retam publicē kādus komentārus medijos? To, kā saprast šo izņēmuma gadījumu, LV portāls jautāja Kultūras ministrijai.

Atbildot uz jautājumiem, ieskatu sniedz  Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja Ilona Pētersone: kolektīvā pārvaldījuma organizācijas parasti izsniedz licences autoru darbu izmantošanai jomās, kuras autoram pašam būtu grūti kontrolēt lielā autora darbu izmantotāju skaita dēļ.

Divi visspilgtākie piemēri ir mūzikas publiska atskaņošana kafejnīcās u. c. izklaides vietās (šajā gadījumā AKKA/LAA slēdz līgumus ar kafejnīcu īpašniekiem vai pasākumu organizatoriem) un mūzikas raidīšana radio vai izmantošana TV (AKKA/LAA slēdz līgumu ar radio vai TV).

To, kādās jomās strādā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, nosaka gan likums (Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3. panta otrā daļa), gan pati kolektīvā pārvaldījuma organizācija (to var noskaidrot organizāciju mājaslapās). Lai kolektīvā pārvaldījuma organizācija būtu tiesīga šajās jomās darboties, tai jāsaņem attiecīga Kultūras ministrijas atļauja.

Līdz ar to autora ziņā ir izlemt, vai tas uzticēs savu autortiesību pārvaldīšanu kolektīvā pārvaldījuma organizācijai vai arī pārvaldīs savas tiesības pats (t. i., slēgs individuālus līgumus), taču dažās jomās valsts ir paredzējusi t. s. obligāto kolektīvo pārvaldījumu (skat. jau iepriekš norādīto Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3. panta otro daļu) – šajās jomās autors nevar slēgt individuālus līgumus, tajās autoratlīdzību iekasēs un nodokļus par šo atlīdzību maksās kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

Rezumējot iepriekš norādīto, vienmēr būs jomas, kurās autora vārdā atlīdzību iekasēs (un iedzīvotāju ienākuma nodokli nomaksās) kolektīvā pārvaldījuma organizācija, taču būs arī jomas, kurās kolektīvā pārvaldījuma organizācija nedarbojas (piemēram, grāmatu izdevniecības ar saviem autoriem parasti slēdz individuālus līgumus).

Jāņem vērā, ka, saņemot atlīdzību no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, personai nav pienākuma maksāt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja autoram būs tikai šāda veida ienākumi, tad viņš nebūs sociāli apdrošināts, I. Pētersone vērš uzmanību arī uz šo aspektu.

Minimālo iemaksu prasība – citu izmaksātāju autoratlīdzībai

Tā kā pret obligāto minimālo iemaksu jauno kārtību iebilst arī cilvēki, kuri saņem autoratlīdzību no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, uz kurām likumā no 1. jūlija noteikto minimālo iemaksu “spiediens” nemaz neattiecas, LV portāls Valsts ieņēmumu dienestam lūdza skaidrojumu situācijai.

Ja autors, kuru pārstāv kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas ietur tikai IIN, saņem autoratlīdzību arī no citiem izmaksātājiem, vai uz šīm – citām summām – attiecas minimālo obligāto iemaksu prasība no 1. jūlija?

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu speciālisti skaidro: par saņemtajām autoratlīdzībām no mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas nav jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un tas attiecas gan uz izmaksātāju (kolektīvā pārvaldījuma organizāciju), gan uz pašu autoratlīdzības saņēmēju. Proti, minētās autoratlīdzības neveidos autoratlīdzības saņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu (nedz pēc darba devēja/ņēmēja likmes, nedz pēc pašnodarbinātā likmēm), tostarp minimālo iemaksu objektu, no kura Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) noteiks papildus veicamās iemaksas 10% apmērā valsts pensiju apdrošināšanai.

Savukārt citu izmaksātāju izmaksātās autoratlīdzības tiks iekļautas kopējā autoratlīdzības saņēmēja ienākumā, kas tiks vērtēts minimālo obligāto iemaksu veikšanai. Attiecīgi arī par saņemtajām autoratlīdzībām no citiem izmaksātājiem tiks noteikts pienākums veikt minimālās obligātās iemaksas 10% apmērā, ja vien par personu jau nebūs veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vismaz no 1500 eiro ceturksnī.

Īsumā vēlreiz par autora nodokļiem un iemaksām no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim

 • Autoriem, kas saņem tikai kolektīvā pārvaldījuma organizāciju maksājumus, autoratlīdzības nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās.
 • Citiem autoratlīdzības izmaksātājiem un autoratlīdzības saņēmējiem izmaiņas nodokļu regulējumā ir paredzētas divos posmos ar pārejas periodu šā gada otrajā pusgadā.
 • No 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim: ja autoratlīdzības saņēmējs nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, tad autoratlīdzībai piemēro IIN – no gada ienākuma līdz 25 000 eiro autoratlīdzību izmaksātājs ietur nodokli 25%, no ienākuma, kas pārsniedz 25 000 eiro, – 40%. Šajā speciālajā, pusgadam noteiktajā autoratlīdzību režīmā izmaksātājs nepiemēro nosacīto izdevumu normas. Autoratlīdzības izmaksātāja ieturētais nodoklis tiek sadalīts: 80% ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 20% – iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Autoram līdz 2022. gada 28. februārim būs jāiesniedz īpašā – autoratlīdzības saņēmēja – deklarācija.
 • Ja autoratlīdzības saņēmējs reģistrēs saimniecisko darbību, viņš var izvēlēties maksāt vai nu IIN vispārējā režīmā, vai mikrouzņēmumu nodokli.

Lai noteiktu, vai iemaksas ir veiktas minimālajā apmērā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra summē visus sociāli apdrošinātās personas ienākumus kā darba ņēmējam un pašnodarbinātā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumus.

Ja autoratlīdzības saņēmējam nav darba attiecību un tā ienākumi, kam piemēro VSAOI, nesasniedz 1500 eiro ceturksnī, kā arī nav iesniegta prognoze VID, ka ienākumi nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, autoratlīdzības saņēmējam būs papildus jāmaksā minimālās obligātās iemaksas 10% apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no starpības līdz minimālajam obligāto iemaksu objektam (1500 eiro) un faktisko ienākumu starpības.

Plašāka informācija pieejama Valsts ieņēmumu dienesta vietnē, sadaļā “Nodokļu izmaiņas 2021”. Tajā ievietoti arī semināru videoieraksti, prezentācijas un atbildes uz jautājumiem.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU