SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
25. maijā, 2021
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Kultūra
3
3

Atbalsta programma mākslas, izklaides un atpūtas nozarei

“Pēdējā gada laikā kultūras nozare lielāko daļu ir bijusi pilnībā aizvērta, tāpēc atbalsta programma ir gluži kā otrā elpa šai nozarei,” saka Latvijas Pasākumu norišu vietu asociācijas vadītāja Ieva Irbina.

FOTO: Evija Trifanova, LETA

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi uz mākslas, izklaides un atpūtas nozari, uzņēmējiem ir pieejams atbalsts apgrozāmo līdzekļu aizdevuma un granta veidā. Būtiski, ka tikai grantu saņemt nevarēs, granta daļa var veidot līdz 40% no kopējā atbalsta. Programmas kopējais finansējums ir seši miljoni eiro, un uz atbalstu var pretendēt uzņēmēji, kuru rīkotie pasākumi nevar notikt Covid-19 dēļ, ja šo pasākumu kopējās izmaksas ir vismaz 15 000 eiro.

īsumā
 • Finansējumu atbalsta programmas ietvaros paredzēts piešķirt mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu veidā pasākumu īstenošanai.
 • Programmas ietvaros plānots atbalstīt vismaz 60 uzņēmumu.
 • 60% no atbalsta summas varēs būt aizdevums, 40% – grants.
 • Atbalsts tiek piešķirts pasākumam, kura kopējās izmaksas pārsniedz 15 000 eiro.
 • Maksimālais atbalsta apmērs viena pasākuma īstenošanai ir 300 000 eiro.
 • Maksimālais granta apmērs viena pasākuma īstenošanai ir līdz 120 000 eiro.

Ministru kabineta noteikumus Nr. 86 “Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība”, kas valdībā atbalstīti 4. februārī, kā arī Ministru kabineta noteikumus Nr. 241 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 86 “Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība”, kurus Ministru kabinets pieņēmis 13. aprīlī, ir akceptējusi Eiropas Komisija. Noteikumi stājās spēkā 11. maijā, bet grozījumi – 21. maijā.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt vismaz 60 uzņēmumu, norādīts likumprojekta anotācijā.

Programmu administrē akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija “Altum” (“Altum”), kas pieteikumus ir sākusi pieņemt jau 19. maijā.

Otrā elpa kultūras nozarei

“Pandēmijas laika atbalsta mehānismi kultūras jomā vērsti divos pamatvirzienos – uz “pārziemošanu” un izaugsmi. Pirmais ir būtisks, lai šajā laikā, kad nozares darbība klātienes formātos nav iespējama, radošās personības un nozares organizācijas spētu elementāri izdzīvot, savukārt otrais virziens ir izšķirīgi svarīgs, lai laikā, kad mazināsies vai tiks atcelti epidemioloģiskās drošības ierobežojumi, nozare varētu pilnvērtīgi uzsākt darbību. Jaunā programma ir vērsta tieši uz šo izaugsmes faktoru,” norāda kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Savukārt finanšu ministrs Jānis Reirs uzsver: “Jaunā valsts atbalsta programma kultūras jomas uzņēmumiem ir veiksmīgas sadarbības piemērs ar nozari, Latvijas Pasākumu norišu vietu asociāciju un Latvijas Pasākumu producentu asociāciju. Šis finanšu instruments piedāvā atbalstu līdz šim nebijušā formā: 60% no summas būs aizdevums, bet 40% – grants. Par jauno atbalsta instrumentu atbildīga būs Kultūras ministrija, bet programmu administrēs finanšu institūcija “Altum”.”

Pēdējā gada laikā kultūras nozare lielāko daļu ir bijusi pilnībā aizvērta, tāpēc atbalsta programma ir kā otrā elpa kultūras nozarei.

“Pēdējā gada laikā kultūras nozare lielāko daļu ir bijusi pilnībā aizvērta, tāpēc atbalsta programma ir gluži kā otrā elpa šai nozarei. Mēs, pasākumu rīkotāji, varēsim turpināt darbu pie jau iesāktiem projektiem, kā arī plānot jaunus pasākumus, kas citādi nevarētu notikt. Turklāt ar granta daļas palīdzību procesā varēsim piesaistīt visus nepieciešamos sadarbības partnerus – producentus, māksliniekus, tehniskā nodrošinājuma uzņēmumus –, tādējādi stimulējot kopējo nozares ekosistēmas atlabšanu,” saka Latvijas Pasākumu norišu vietu asociācijas vadītāja Ieva Irbina.

Kas var pretendēt uz atbalstu

Lai varētu pretendēt uz atbalstu, mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmumam jābūt Latvijā reģistrētam komersantam:

 • kurš atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai;
 • kura kopējais apgrozījums 2019. gadā ir vismaz 40 000 eiro;
 • kurš darbojas NACE 90; 91; 93; 74.90; 77.39 (kultūra, pasākumi, tehniskais nodrošinājums) nozarēs;
 • kurš ir ekonomiski dzīvotspējīgs un kuram atbalsts nepieciešams, lai mazinātu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz tā saimniecisko darbību vai finanšu stāvokli.

Kam atbalstu nepiešķir

Atbalstu nepiešķir komersantam, ja uzņēmējs ir vidējais saimnieciskās darbības veicējs, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās.

Atbalstu nepiešķir arī sīkajam (mikro) vai mazajam saimnieciskās darbības veicējam, kurš vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:

 • tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās;
 • tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai ir atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.

Atbalstu nepiešķir arī saimnieciskās darbības veicējiem, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

Aizdevuma saņemšanas nosacījumi

Finansējumu atbalsta programmas ietvaros paredzēts piešķirt mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu veidā pasākumu īstenošanai, tostarp vairāku uzņēmumu sadarbības pasākumu īstenošanai. Pasākums vai pasākumu cikls var būt jau sagatavots, bet vēl nenoticis, kā arī tas var būt tikai ieplānots, bet nesagatavots, skaidro Kultūras ministrija.

Vienam atbalsta saņēmējam un ar to saistīto personu grupai maksimālais aizdevuma apmērs viena pasākuma īstenošanai tiek noteikts, pamatojoties uz pieprasītā granta apmēru, ievērojot, ka pasākuma īstenošanai piešķirtā aizdevuma un granta apmērs nevar pārsniegt 100% no kopējo pasākuma izmaksu apmēra. 60% no atbalsta summas varēs būt aizdevums, 40% – grants.

Aizdevuma atmaksas termiņš nedrīkst pārsniegt divus gadus, ievērojot atbalsta saņēmēja darbības un apgrozāmo līdzekļu aprites ciklu. Aizdevuma likme ir 2,9%. Kredīta brīvdienas ir iespējamas līdz 18 mēnešiem, samazinātas arī nodrošinājuma prasības, norādīts “Altum” mājaslapā.

Atbalsta piešķiršanas kritēriji

Atbalsts tiek piešķirts:

 • apgrozāmo līdzekļu finansēšanai;
 • ja atbalsta saņēmējs apliecina, ka pasākums tiks īstenots 18 mēnešu laikā no datuma, kad sabiedrība “Altum” pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu;
 • pasākumam, kura kopējās izmaksas pārsniedz 15 000 eiro.

Finansējumu atbalsta programmas ietvaros var saņemt vairāki viena pasākuma īstenošanā iesaistītie atbalsta saņēmēji.

Maksimālais atbalsta apmērs viena pasākuma īstenošanai ir 300 000 eiro.

Uzņēmējs atbalstu var saņemt vairākas reizes par dažādu pasākumu īstenošanu, ja atbalsta piešķiršanas brīdī piešķiramā un iepriekš saņemto grantu un aizdevumu neatmaksātā kopsumma vienam atbalsta saņēmējam un ar to saistīto personu grupai nepārsniedz 900 000 eiro.

Savukārt kopējā atbalsta summa vienam komersantam saistīto personu līmenī nedrīkst pārsniegt 1 800 000 eiro (pirms 2021. gada 31. decembra atbalsta saņēmēja atmaksātais ierobežota apjoma atbalsts netiek ņemts vērā šajā punktā noteiktajā ierobežota apjoma atbalsta apmērā).

Granta apmērs

Maksimālais granta apmērs viena pasākuma rīkošanai nepārsniegs 40% no kopējā piešķirtā atbalsta apmēra pasākuma īstenošanai arī tad, ja atbalstu saņems vairāki viena pasākuma īstenošanā iesaistītie atbalsta saņēmēji. Viena pasākuma īstenošanai maksimālais granta apmērs ir līdz 120 000 eiro.

Atbalstu granta veidā sniedz, kompensējot šādas pasākuma izmaksas:

 • pasākuma mākslinieciskās sagatavošanas izmaksas un atlīdzība izpildītājiem (piemēram, māksliniekiem, scenogrāfiem, režisoriem);
 • tehniskā nodrošinājuma izmaksas (piemēram, skatuvei, gaismām, telpām).

Grants uzskatāms par pamatoti izlietotu, ja pasākums nav noticis valstī noteikto Covid-19 izplatības ierobežojumu dēļ vai tas noticis pēc šo noteikumu 10.2 apakšpunktā minētā termiņa, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim.

Sākusies pieteikumu pieņemšana

No 19. maija “Altum” sācis pieņemt pieteikumus atbalsta programmā.

Atbalstu sniegs tikai tādiem komersantiem, kuri spēs pamatot, ka šāds valsts atbalsts ir nepieciešams likviditātes trūkuma novēršanai un bez šāda atbalsta var būt negatīvas sekas ilgtermiņā, tostarp maksātnespēja un darbinieku atlaišana, bet atbalsta saņemšana palīdzēs atgūties un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību, pārvarot Covid-19 krīzes izraisīto finanšu rādītāju kritumu.

Pieteikties atbalstam un iesniegt nepieciešamos dokumentus var elektroniski, bez maksas reģistrējoties “Altum” klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv.

Informācija par programmas uzsākšanu pieejama “Altum” mājaslapā.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU