SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
10. jūnijā, 2020
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
10
10

Kādi ierobežojumi jāievēro no 10. jūnija

Stājas spēkā 10.06.2020.
Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Veselības ministrijas infografikas fragments

Ārkārtējā situācija ir beigusies, un ierobežojumi tiek samazināti. No šodienas, 10. jūnija, ir atļauts pulcēties lielākam cilvēku skaitam, taču arī turpmāk jāievēro vairāki drošības pamatprincipi – divu metru distancēšanās un higiēna –, tāpat spēkā paliek arī prasība lietot mutes un deguna aizsegu sabiedriskajā transportā. 

Ārkārtējai situācijai noslēdzoties, vairs nav spēkā Ministru kabineta 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kā arī uz šī rīkojuma pamata noteiktie ministru un valsts iestāžu vadītāju rīkojumos ietvertie pasākumi slimības Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Tomēr vairums no tiem joprojām ir jāievēro, jo liela daļa ierobežojumu, kas bija ietverti ārkārtējās situācijas rīkojumos, no šodienas ir pārcelti uz vispārējo regulējumu. Proti, izpildot Saeimas doto deleģējumu, valdība ir izstrādājusi un apstiprinājusi jaunus Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā 10. jūnijā.

“Atveroties robežām un cilvēkiem vairāk pārvietojoties starp valstīm, palielinās iespēja, ka Latvijā iebrauc ar Covid-19 inficētas personas, tāpēc, lai saglabātu zemu slimības izplatību, svarīgi arī pēc ārkārtējās situācijas beigām ievērot roku higiēnu un savstarpēju divu metru distanci, bet, kur tas nav iespējams, – pēc iespējas izmantot fizisku barjeru, piemēram, mutes un deguna aizsegu, masku vai plastmasas sejas vairogu, lai pasargātu gan sevi, gan līdzcilvēkus. Sabiedriskajā transportā un veselības un sociālās aprūpes iestādēs sejas maskas lietošana joprojām ir obligāta,” 9. jūnijā uzrunājot iedzīvotājus, uzsvēra Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

“Epidemioloģiskā situācija pasaulē arvien ir saspringta. Pagājušajā diennaktī tika reģistrēts līdz šim lielākais jaunu saslimšanas gadījumu skaits. Labā ziņa, ka daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm veiksmīgi izdodas slimību apkarot un tās izplatība ir minimāla,” secina Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. Pēc viņa teiktā, tas, vai noteiktie ikdienas drošības pasākumi turpinās būt efektīvi, ir atkarīgs no katra individuālās spējas izvērtēt risku un uzņemties atbildību  par savu, tuvinieku un visas sabiedrības veselību. Tas ir priekšnoteikums, lai pakāpeniskais ceļš uz atgriešanos pie ierastā dzīves ritma neapstātos un ierobežojumus turpmākajos mēnešos būtu iespējams mazināt.

Pulcēšanās ierobežojumi

Pavisam 66 punktos uzskaitītos nosacījumus, kas turpmāk jāievēro, lai apgrūtinātu vīrusa izplatību, caurvij nemainīgi principi – visur, kur ir iespējams, ievērot divu metru distanci, mazgāt rokas, palikt mājās, ja gadījies saslimt, un sekot līdzi informatīvajām norādēm, piemēram, sabiedriskās vietās, kā arī izpildīt konkrētā pakalpojuma sniedzēja vai pasākuma organizētāja norādījumus.

Nosakot pulcēšanās ierobežojumus, valdība jau ir paredzējusi pakāpenisku ierobežojumu samazināšanas plānu līdz 31. augustam. Tiesa, šāds scenārijs īstenosies ar nosacījumu, ka inficēto cilvēku skaits nepieaug, uzsver veselības ministre Ilze Viņķele.

Līdz 30. jūnijam publiskos pasākumos vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās ir noteikts šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits:

 • 100 cilvēku iekštelpās;
 • 300 cilvēku ārtelpās, ievērojot nosacījumu, ka vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 (2 m savstarpēja distance).

No 1. jūlija līdz 31. jūlijam pasākumos vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās vienlaikus uzturas ne vairāk kā:

 • 100 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk;
 • 500 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2, ar nosacījumu, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj telpas platība un infrastruktūra;
 • 1000 cilvēku ārtelpās, ievērojot nosacījumu, ka vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2.

Ja saslimstība ar Covid-19 nepieaugs, tad no 1. augusta līdz 31. augustam pasākumos vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās tiktu pieļauts, ka iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk, vienlaikus uzturas jau 250 cilvēku (noteikumu 14. punkts).

! Noteiktais maksimālais personu skaits neietver darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pasākuma norises nodrošināšanu, arī sporta darbiniekus.

!! Prasību attiecībā uz maksimāli pieļaujamo personu skaitu nepiemēro pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī.

Veselības ministrija skaidro

“Šie nosacījumi attiecas uz pakalpojumu sniegšanas un publisku pasākumu norišu vietām. Tas nozīmē, ka privātam pasākumam privātā teritorijā, piemēram, savās mājās vai dārzā, šādu nosacījumu nav. Tomēr cilvēkiem pašiem ir jāuzņemas atbildība par privātu pasākumu un jāievēro piesardzības pasākumi.

Minētie cilvēku skaita ierobežojumi neattiecas arī uz vietām, kur ir aktīva cilvēku plūsma, piemēram, tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietām, muzejiem, izstādēm un dabas takām, ja šajās vietās netiek rīkots pasākums. Šajās vietās cilvēki ilgstoši neuzkavējas, tādēļ nav iespējams noteikt precīzu cilvēku skaitu, bet šīm vietām ir atsevišķi specifiski nosacījumi, piemēram, jābūt nodrošinātiem 4 m2 uz vienu cilvēku.”

Veselības ministrijas infografika

Papildu nosacījumi tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietām

Noteikumi paredz, ka tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs vienam apmeklētājam nodrošina ne mazāk kā 4 m2 no publiski pieejamās telpu platības.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs sabiedriskās ēdināšanas vietā nodrošina:

 • publiski pieejamā platība uz vienu apmeklētāju iekštelpās ir ne mazāk kā 4 m2;
 • divu metru attālumu starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena.

Pie viena galdiņa drīkst atrasties:

 • iekštelpās ne vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;
 • ārtelpās (āra terasēs) ne vairāk par astoņiem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.

Papildu nosacījumi:

 • apmeklētājiem ir iespēja iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;
 • galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;
 • pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē.

Pārtikas uzņēmumi, kas sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus vai tirgo tādu nefasētu pārtiku, ko piedāvā bez iesaiņojuma un kas pirms lietošanas uzturā nav jāmazgā vai termiski jāapstrādā, pašapkalpošanās zonā nodrošina pārtikas realizēšanu tikai fasētā veidā vai to iesaiņo pēc pircēja lūguma.

Veselības ministrijas infografika

Izstāžu zāles un kultūrvietas

Ja netiek organizēts pasākums, izstāžu zālēs un kultūrvietās:

 • vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;
 • vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 4 m2 publiski pieejamās telpu platības;
 • tiek nodrošinātas atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas;
 • tiek nodrošinātas ejas starp izstāžu stendu rindām vismaz triju metru platumā.

Taču, ja izstādes norises vietā tiek rīkots arī seminārs vai konference, to rīko pilnībā norobežotā telpā, ievērojot pulcēšanās ierobežojumus, kas minēti noteikumu 14. punktā.

Norises laika ierobežojums


Pasākumu norises vietā, kā arī kultūras, sporta, izklaides, tai skaitā diskotēku, un reliģiskās darbības veikšanas vietās darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.30 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00.

Izņēmums ir  sabiedriskās ēdināšanas vietas un brīvdabas kino demonstrācijas pasākumi, kurus beidz ne vēlāk kā plkst. 02.00.

 

Kultūras ministrijas infografika

2 metru distance – kurš drīkst neievērot

Tāpat kā līdz šim, viens no galvenajiem un efektīvākajiem pasākumiem, kas ierobežo infekcijas slimības izplatību, ir 2 metru distances ievērošana. Arī MK noteikumi paredz – kur tas iespējams, jāievēro divu metru distance. “Distances ievērošana, īpaši starp savstarpēji svešiem cilvēkiem, joprojām ir izšķirīga, lai mazinātu vīrusa izplatību,” uzsver Veselības ministrija.

Vienlaikus no 10. jūnija ir krietni paplašināts personu loks, kas drīkst savstarpējās distancēšanās prasības tik strikti neievērot. “Šajās situācijās cilvēki ir savstarpēji pazīstami un epidemiologi varēs apzināt kontaktpersonas, ja kāds saslims,” izņēmumu skaidro ministrija.

Proti, neievērojot 2 m distanci, publiskās iekštelpās un ārtelpās vienlaikus pulcēties var:

 • ne vairāk kā divas personas;
 • personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
 • vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
 • personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ;
 • sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms uz jebkura veida nodarbošanos ar sportu, arī amatieru sportu, un fiziskām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);
 • pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās vienas grupas ietvaros;
 • bērnu nometnēs vienas grupas ietvaros, arī valsts aizsardzības mācību nometnēs;
 • aktieri, baleta mākslinieki, dejotāji un orķestra mūziķi mēģinājumu, nodarbību un pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms arī uz amatiermākslu un interešu izglītības programmu apguvi vienas grupas ietvaros šajā apakšpunktā minētajās jomās;
 • kafejnīcās un restorānos pie viena galdiņa sēdošie (iekštelpās – ne vairāk kā 4, ārtelpās – ne vairāk kā 8).

Veselības ministrijas infografika

Mutes un deguna aizsega lietošana

Noteikumi paredz: ja, sniedzot publisku vai saimniecisku pakalpojumu vietā, kur uzturas daudz cilvēku, nav iespējams nodrošināt divu metru fizisko distanci un ierobežot pakalpojuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz 15 minūtes, starp cilvēkiem ir jāizveido fiziska barjera vai jāpieprasa lietot mutes un deguna aizsegus.

Šādās situācijās personai ir pienākums pašai nodrošināt sev mutes un deguna aizsegu, ja pasākuma organizators vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzējs pirms pasākuma ir informējis par šādu prasību.

Sabiedriskajā transportā, kur bieži nav iespējams ievērot 2 metru distanci, mutes un deguna aizsegs ir jālieto vienmēr.

Izglītība un nometnes

Noteikumi paredz, ka līdz 31. jūlijam mācību procesa norise klātienē izglītības iestādēs nenotiek un mācības tiek nodrošinātas attālināti, taču tiek nodrošināts pirmsskolas izglītības pakalpojums bērnudārzos.

Klātienē atļauti valsts pārbaudījumi, iestājpārbaudījumi, konsultācijas un pēcpārbaudījumi, ņemot vērā Veselības ministrijas jau iepriekš izstrādātos higiēnas, drošības un distancēšanās ieteikumus, norāda Izglītības un zinātnes ministrija. Klātienē izglītības iestādē var organizēt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi un pārbaudījumus.

Jauniešu centru un neformālās izglītības aktivitātes notiek, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus.

Arī skolu izlaidumu rīkošanā līdz 30. jūnijam jāievēro vispārējie pulcēšanās ierobežojumi (100 personas iekštelpās un 300 ārpus telpām).

Bērnu nometnēs ir noteikts ierobežots dalībnieku skaits – 30 bērni.

Pieaugušo neformālās izglītības pasākumos vienā grupā var būt 50 cilvēki.

Īpaši nosacījumi sporta treniņos

Noteikumi paredz, ka organizēti sporta treniņi un nodarbības notiek, vienā treniņgrupā pulcējoties ne vairāk kā 30 cilvēkiem, treneri ieskaitot.

Ja to pieļauj attiecīgās sporta norises vietas kapacitāte, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs. Nosacījums vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises vietas platības.

Līdz 31. jūlijam sporta pasākumiem iekštelpās, kur kopējā publisko telpu platība ir mazāka par 1000 m2, ir jānotiek bez skatītājiem jeb personām, kas nav tieši saistītas ar sporta pasākuma organizēšanu un norisi (32. punkts).

Atsevišķi noteikumi paredzēti baseinu apmeklējumiem. Proti, pakalpojuma sniedzējam katram apmeklētājam:

 • līdz 30. jūnijam jānodrošina ne mazāk kā 12 m2 liela ūdens virsmas platība;
 • no 1. jūlija līdz 31. augustam jānodrošina ne mazāk kā 8 m2 liela ūdens virsmas platība.

Izņēmums ir baseini labsajūtai (rekreācijai), kuros jānodrošina ne mazāk kā 4 m2 liela ūdens virsmas platība katram apmeklētājam.

***

Noteikumos paredzēti arī nosacījumi, kas jāievēro starptautiskajos pasažieru pārvadājumos un tūrisma nozarē, kā arī izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas definīcija un prasības. 

Visi ar Covid-19 saistītie valdības pieņemtie normatīvie akti ir pieejami vietnes likumi.lv sadaļā “Covid-19”. Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" tos publicē nekavējoties pēc to saņemšanas.

 

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI