SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
08. septembrī, 2016
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Valsts pārvalde
1
1
1
1

Kā aizpildīt bankas anketu politiski nozīmīgu personu noskaidrošanai

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Lai bankas izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības veikt politiski nozīmīgu personu padziļinātu izpēti un to darījumu uzraudzību, šīs personas ir jānoskaidro. Politiski nozīmīgu personu un ar tām saistīto personu identificēšanā tiek iesaistīti visu banku visi klienti. Banka likumā prasīto informāciju var iegūt, prasot klientam aizpildīt anketu.
īsumā
  • Likuma mērķis ir pastiprināt cīņu pret noziedzīgiem līdzekļiem, kas iegūti, izmantojot publisko varu privātā labuma gūšanai, tai skaitā koruptīvos darījumos.
  • No 1. jūnija pirms darījuma ar jauniem klientiem bankai jānoskaidro, vai klients ir politiski nozīmīga persona, tādas radinieks vai cieši saistīta persona. Bankai jāveic šādu klientu padziļināta izpēte. Esošo klientu izpēte jāveic līdz šā gada 1. decembrim.
  • Ja klients ignorēs bankas jautājumus, banka 45 dienu laikā var pārtraukt darījuma attiecības.
  • Klienta pienākums ir sniegt pilnīgu un patiesu informāciju.
  • Politiski nozīmīgas personas varu personīgā labuma gūšanai izmanto slēpti – caur ģimenes locekļiem, pietuvinātām personām, tāpēc likums bankām liek noskaidrot arī tās.

Visaptverošā informācijas izzināšana izriet no likuma  grozījumiem, ar kuriem  paplašināts personu loks, kas uzskatāmas par politiski nozīmīgām. Vienlaikus papildināti arī citi likuma panti, tajā skaitā  22. pants par klienta padziļinātu izpēti, nosakot, ka tā jāveic, uzsākot un uzturot darījuma attiecības ar klientu - politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu.

Līdz ar to visu banku pienākums Latvijā ir šādus klientus noskaidrot, lai valstī mazinātu korupcijas un naudas atmazgāšanas riskus.

Kas ir politiski nozīmīga un ar to saistīta persona?

Politiski nozīmīga persona ir tā, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu  valsts vai pašvaldības iestādēs Latvijā vai kādā citā valstī, vai kādā starptautiskā organizācijā, kā arī šādas personas radinieks vai cieši saistīta persona.

Termini definēti likuma 1. panta 18., 18.1  un 18.2 punktā.

Bankas jau sākušas anketēšanu, lai izvērtētu, vai klients atbilst politiski nozīmīgu personu kategorijai. Pēc šā gada 1. jūnija likumā prasītās informācijas ieguve par jaunajiem klientiem  ir obligāta.  Esošo klientu izpēte jāveic 1. decembrim. To nosaka likums.

Kas jautāts anketā

Droši vien katram dzīvē ir nācies atbildēt uz kādā anketā uzdotajiem jautājumiem un samulst pat ļoti labi zināmās situācijās, vai tā būtu tautas skaitīšana, kāda pētījuma aptauja vai ienākumu deklarācija. Tā arī šajā gadījumā. Būs jautājumi, pret kuriem jāatduras, tas ir, jāpadomā, jo neatbildamu jautājumu būt it kā nevar.

Banku mājaslapās nav anketu vispārējai apskatei. Tāpēc raksta gatavošanā piemēram caurlūkota "Swedbank" anketa, kura, ja nav aizpildīta, šīs internetbankas lietotājam  ikreiz "izlec" ar lūgumu to aizpildīt.

"Swedbank" klienta anketai ir pieci soļi. Pirmajā solī tiek prasīti personas dati, kods, pilsonība (jāizvēlas no piedāvātā saraksta). Jānorāda nodokļu rezidences valsts. Ja nodokļus maksājat Latvijā, neesat mainījis nodokļu rezidences valsti, tad tā ir Latvija. Turpat ir jautājums par nodokļa maksātāja numuru. Skaidrs, ka pie tā daudzi apstāsies, jo kurš gan ikdienā iedomājas, ka viņam ir šāds numurs. Atbilde vienkārša – tas ir personas kods.

Otrajā solī ir jautājumi par nodarbošanos, vai esat algots darbinieks, students, pensionārs, bezdarbnieks vai kas cits, vai esat reģistrēts kā individuālais komersants vai pašnodarbinātais. Un – vai ir citi ienākumi.

Trešajā solī banka vēlas noskaidrot informāciju par regulārajiem ienākumiem mēnesī  (līdz 1000 eiro, no 1000 līdz 4000 eiro, vairāk nekā 4000 eiro) un plānotajiem darījumiem – aptuveni. Tie arī ir jautājumi, pie kuriem nedaudz jāiespringst.  Galvenokārt tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku savu budžetu vispār neplāno. Tāpēc aptuveni jāizrēķina, cik mēnesī iemaksāsiet skaidro naudu savā kontā, cik skaidras naudas izņemsiet, kādu summu bezskaidrā naudā saņemsiet savā kontā, kādu pārskaitīsiet uz citiem kontiem, kāda būs viena maksājuma maksimālā summa. Protams, daudziem visos mēnešos pat aptuveni tā nevar būt līdzīga, taču ierindas zemo un vidēji zemo ienākumu saņēmējam (kādu sabiedrībā ir vairākums) nevarētu būt milzīgas amplitūdas izdevumos, ja kontā pastāvīgi svilpo vējš pirms algas vai akurāti vienā datumā tiek ieskaitīta vienāda pensija vai pabalsts.

Bet ir vēl viens jautājums: vai plānojat izvietot kontos trešajām personām piederošus līdzekļus un veikt darījumus trešo personu uzdevumā?  Ja ir vēlme atbildēt "nē", tomēr vēl jāpadomā, jo arī ģimenē varbūt ir cilvēks vai, piemēram, vasarnīcas kaimiņš sirmgalvis,  kurš pats nedarbojas internetā, bet kādreiz lūdz apmaksāt viņa rēķinus  par komunālajiem pakalpojumiem, iedodot šo summu banknotēs. Tātad, ja godprātīgi aizpilda anketu, atbildot ar "jā", jāpaskaidro, ka tādi pārskaitījumi varētu būt.

Ceturtajā solī ar "jā" vai "nē" jāatbild uz jautājumiem, pēc kuriem tiks noteikts, vai klients vai klienta patiesais labuma guvējs ir uzskatāms par politiski nozīmīgu personu. Tas ir:

  • vai klients pats ieņem vai ir ieņēmis nozīmīgu publisku amatu Latvijā vai ārvalstīs;
  • vai ir radinieks šādai personai;
  • vai ir cieši saistīts ar šādu personu.

Kā jau teikts, politiski nozīmīgie amati uzskaitīti likuma 1. panta 18. punktā, savukārt ģimenes locekļu (radinieku) sastāvs – raksturots 18.1. punktā, bet saistītās personas definīcija – 18.2 punktā.

Ja norādīts uz radniecību vai ciešu saistību, turpinot aizpildīt anketu, atvērsies logs, kurā prasīts norādīt valsti, kurā šis cilvēks ieņem politiski nozīmīgu amatu, viņa amatu, kā arī vārdu un uzvārdu.

"Swedbank" anketas piektajā solī parādīta aizpildītā anketa, tātad redzama visa informācija, kādu klients ir norādījis.

Anketa jāapstiprina.

Atbilstīgi likumam prasītā informācija, kas banku klientiem jānorāda anketā, nav nekāds laulības līgums. Datus katrs pats var koriģēt, ja ir būtiskas izmaiņas. Protams, vēlams sarakstīto atcerēties. Iespējams, kādam racionāli liksies aizpildīto anketu izdrukāt.

"Swedbank" Klientu sadarbības atbilstības vadītāja Karīna Lindava teic, ka dati saglabājas un vienmēr ir pieejami klientam internetbankā. Anketu var aizpildīt arī bankas filiālēs, taču klientu ērtībai tā ir pieejama internetbankā.

K. Lindava  piebilst, ka "Swedbank" jau ir pārstrādājusi sākotnējo anketu, būtiski to saīsinot un vienkāršojot, lai klientam būtu ērtāk to aizpildīt un tas paņemtu mazāk laika. Savukārt klientiem tiek ieteikts savu anketu aktualizēt ikreiz, ja kādi no sniegtajiem datiem ir mainījušies. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Līcīte, vaicāta, kā FKTK pārliecinās, ka anketēšana notiek atbilstīgi likumam, skaidro: katru anketu un arī banku izstrādātās anketas FKTK nepārbauda. Taču FKTK gan klātienes, gan neklātienes pārbaudēs bankās vērtē banku iekšējās kontroles sistēmas, tai skaitā, kā banka ievēro "Zini savu klientu" principu. Tostarp pārbaužu ietvaros FKTK skatīsies, kā bankas pilda likumā uzlikto pienākumu noteikt, kuri no klientiem un klientu patiesā labuma guvējiem ir uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām.

Tā kā katras bankas ziņā ir noteikt, kādu instrumentu banka izmantos klientu izpētes nodrošināšanai, nav teikts, ka tai noteikti jābūt anketai. Banka drīkst izmantot arī citus informācijas iegūšanas veidus, svarīgākais ir izpildīt likuma prasību un pārzināt savu klientu, uzsver FKTK pārstāve. Arī informācijas atjaunošanas un ievadīšanas veidus katra banka pati nosaka savās iekšējās procedūrās.

Ja ir neskaidrības, jāvaicā bankai

Tie, kuri aizpildījuši anketu, visticamāk, jau ir izmantojuši iespēju  jebkuru nesaprotamu jautājumu noskaidrot bankā.

Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Melnace teic, ka, protams, mēdz gadīties situācijas, kad cilvēki īsti nezina atbildi uz kādu jautājumu, bet tādos gadījumos ir jāsazinās ar banku un neskaidrības jāpārrunā: "Pie šāda apjomīga un lielāko daļu sabiedrības skaroša darba, kas ir salīdzināms ar valsts institūciju veiktiem pasākumiem, piemēram, nulles deklarācijām vai nodokļu dokumentiem, būs situācijas, kad klientam būs nepieciešams papildu atbalsts un skaidrojums. Taču no banku viedokļa princips "Zini savu klientu" nav nekas jauns, informācija par klientiem bankām vienmēr ir bijusi jāapkopo, tādēļ ceram uz veiksmīgu sadarbību."

"Swedbank" ir izveidojusi speciālu tālruņa numuru, lai konsultētu klientus tieši par anketas aizpildīšanas jautājumiem,  - 67445555. K. Lindava stāsta, ka klientu jautājumi mēdz būt visdažādākie, piemēram, par plānoto apgrozījumu kontā, par patiesajiem labuma guvējiem, par politiski nozīmīgas personas noteikšanas kritērijiem.

FKTK ir izstrādājusi ieteikumus bankām politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai, un šīs vadlīnijas bankas izmanto, lai pildītu likumā noteikto prasību regulāri apkopot informāciju par saviem klientiem. Protams, FKTK sniedz arī konsultatīvu atbalstu banku speciālistiem par neskaidrajiem jautājumiem, informē  A. Līcīte.

Vai kontu bloķēs?

Klienta pienākums ir norādīt patiesu informāciju par saviem darījumiem un darbību. Atbildība par atteikšanos sniegt informāciju vai nepatiesas informācijas sniegšanu ir tāda pati kā gadījumos, ja klients uzrāda nepatiesu informāciju par citiem jautājumiem sadarbībā ar banku. Bankai ir tiesības izvērtēt vai pārtraukt sadarbību ar šādu klientu, uzsver FKTK pārstāve, norādot uz normatīvo regulējumu: kredītiestāde izbeidz darījumu attiecības ar klientu, ja 45 kalendāro dienu laikā no dienas, kad konstatēti klienta padziļinātās izpētes priekšnosacījumi, nevar nodrošināt klienta padziļinātās izpētes minimālo prasību izpildi un pietiekamus pierādījumus, kas apliecina klienta darījumu tiesisko un ekonomisko mērķi. (Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm)

K. Lindava  teic, ka "Swedbank" plāno aktīvi uzrunāt klientus gan ar e-pasta vēstulēm, gan internetbankā, arī atgādinot par anketas aizpildīšanas nepieciešamību: "Turpināsim komunicēt, taču jārēķinās, ka atsevišķos gadījumos, ja klients būs vairākkārt ignorējis aicinājumu atjaunot informāciju anketā, pieeja bankas pakalpojumiem var tikt ierobežota."

Anketa aizpildīta. Kas notiek tālāk?

FKTK informatīvajos materiālos skaidrots, kas ir klienta padziļināta izpēte. Tā ir padziļināta klienta darbības pārzināšana – gan par pašu klientu, kas patiesībā gūst labumu no klienta darbības, gan par tā darījumiem un izcelsmi - kādi darījumi tiek veikti, kāda ir līdzekļu izcelsme, kas iesaistīta darījumos, kas ir klienta partneri, starp kuriem notiek darījumi u.c.

Droši vien svarīgi ir nevis tikai tas, ka klients ir izpildījis pienākumu, aizpildījis anketu, bet gan – kas sekos pēc tam. Un vai klients uzzinās, ka par viņu sākta padziļināta izpēte?

B. Melnace piekrīt, ka anketēšana nav svarīga pati par sevi, svarīga ir likuma prasību izpilde, lai bankas identificētu politiski nozīmīgās personas un turpmāk veiktu viņu ienākumu un darījumu pastiprinātu kontroli, kā to paredz likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Turklāt bankas papildus anketēšanai informāciju gūst arī citos veidos. Ja persona tiks iekļauta klientu grupā, uz kuru attiecas padziļināta klientu izpēte, klientam var tikt uzdoti papildu jautājumi par viņa finansēm un darījumiem.

FKTK pārstāve A. Līcīte norāda, ka normatīvajos aktos nav noteikts, ka bankai ir jāinformē klients, ka par viņu uzsākta padziļināta izpēte.

LKA padoms - nekavēties

Banku klientiem būs noderīgi Komercbanku asociācijas padomi:

* Neatliec un neignorē

Ja esi no bankas saņēmis aicinājumu aizpildīt klienta anketu, piemēram, internetbankā, neatliec šo pienākumu uz vēlāku laiku – atrodi anketas aizpildīšanai nepieciešamās 10-15 minūtes un izpildi likuma prasības, lai radītu bankai pārliecību par Tevi kā godīgu un atbildīgu klientu.

* Neuztraucies un apdomā atbildes
Informāciju, ko sniegsi bankai klienta anketā, sargā tāda pati bankas noslēpuma aizsardzība kā pārējo Tavu finanšu informāciju bankā. Anketas datus tiešā veidā izmantos tikai pati banka, tos nav paredzēts nodot citām personām vai institūcijām. Tomēr datus sniedz iespējami precīzi.

* Uzmanīgi apsver, vai esi politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona, iepazīsties ar definīcijām.

* Izmanto palīdzību
Uzmanīgi izlasi jautājumus un apsver atbildes. Ja neizproti jautājumu vai šaubies par atbildi, izmanto iespēju sazināties ar banku un precizēt neskaidro jautājumu. Visu banku saziņas kontakti atrodami to mājaslapās.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU