SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Platace
LV portāls
31. janvārī, 2013
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Politika
5
5

Pašvaldību vēlēšanās jābalso deklarētās dzīvesvietas vēlēšanu iecirknī

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās katrs vēlētājs ir piesaistīts savam vēlēšanu iecirknim, tādēļ laicīgi jānokārto formalitātes, lai varētu piedalīties 2013.gada 1.jūnijā gaidāmajās republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV portāla kolāža

Pašvaldību vēlēšanās, atšķirīgi no Saeimas vēlēšanām un tautas nobalsošanas, vēlētājiem ir jābalso par kandidātu sarakstu, kas ir viņu reģistrētās deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vēlēšanu apgabalā. Pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā, tādēļ nav iespējams doties balsot uz jebkuru vēlēšanu iecirkni. Taču mēdz būt situācijas, kad vēlētājs savu dzīvesvietu ir deklarējis vienā pašvaldībā, bet faktiski dzīvo citā vai arī piešķirtais vēlēšanu iecirknis nav tuvākais dzīvesvietai. LV portāls skaidro, kādos gadījumos un līdz kādam laikam vēlētājiem ir iespēja nomainīt vēlēšanu apgabalu vai vēlēšanu iecirkni.

īsumā

Pašvaldību vēlēšanās:

 • vēlētājs dodas vēlēt uz vienu konkrētu vēlēšanu iecirkni;
 • vēlēšanu iecirkni piešķir, pamatojoties uz vēlētāja deklarēto dzīvesvietu;
 • vēlēšanu apgabalu iespējams nomainīt, ja citā pieder nekustamais īpašums;
 • vēlēšanu iecirkni, apgabalu iespējams nomainīt, iesniedzot iesniegumu pašvaldībā;
 • pirms vēlēšanām pa pastu vēlētājus informēs par viņiem piešķirto vēlēšanu iecirkni;
 • vēlētāji paši varēs pārliecināties par piešķirto vēlēšanu iecirkni internetā vai zvanot uz CVK.

Vēlētāju uzskaiti veic Vēlētāju reģistrā

Vēlētāju reģistra likuma 2.pants paredz, ka Vēlētāju reģistrs nodrošina to personu uzskaiti, kurām ir tiesības vēlēt Eiropas Parlamenta vai republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās. Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā.

Kopumā Vēlētāju reģistrā iekļauj dažādas ziņas par vēlētāju, tās uzskaitītas Vēlētāju reģistra likuma 6.pantā. Dažas no tām: personas kods; vēlētāja kods; vārds (vārdi), uzvārds; pilsonība; dzīvesvietas adrese; ziņas par vēlēšanu iecirkni; kārtas numurs vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā.

Tiesības vēlēt pašvaldību vēlēšanās

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 5.pants noteic, ka tiesības vēlēt pašvaldību vēlēšanās ir personai, kura:

 • vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu;
 • ir reģistrēta Vēlētāju reģistrā;
 • vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • vai personai, kurai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Taču pastāv arī ierobežojumi. Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 6.pantu vēlēt domi nav tiesību personām:

 • kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām;
 • kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās.

Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanām iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj tikai tos vēlētājus, kuri ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs. Un vēlētājs balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts saskaņā ar Vēlētāju reģistrā ietvertajām ziņām, to paredz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 12. un 14.pants.

Iespēja mainīt vēlēšanu apgabalu

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars skaidro: katra pašvaldība ir viens vēlēšanu apgabals, un cilvēku iekļauj tās pašvaldības vēlētāju sarakstā, kurā viņam deklarētā dzīvesvieta ir 90 dienas pirms vēlēšanu dienas. Tas nozīmē: ja cilvēks šobrīd dzīvo citā pašvaldībā, nekā viņam deklarēta dzīvesvieta, bet vēlas balsot par to pašvaldību, kurā dzīvo faktiski, tad viņam līdz šī gada 3.martam ir laiks, lai deklarētos faktiskajā dzīvesvietā. A.Cimdars uzsver, ka dzīvesvietas deklarēšana ir ļoti vienkārša, it sevišķi internetā.

Dzīvesvietu ir iespējams deklarēt divos veidos:

 • tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta;
 • elektroniski portālā www.latvija.lv.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Lāsma Lapinska norāda: ja persona deklarē dzīvesvietu portālā www.latvija.lv, tad ziņas Iedzīvotāju reģistrā tiek atjaunotas nekavējoties, savukārt, deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā, ziņas Iedzīvotāju reģistrā iekļauj pašvaldības darbinieks visdrīzākajā laikā pēc deklarācijas saņemšanas.

Tos vēlētājus, kam 2013.gada 3.martā nebūs deklarēta dzīvesvieta, iekļaus vēlēšanu iecirkņa sarakstā, balsoties uz informāciju par pēdējo deklarēto dzīvesvietu. Tas nozīmē, ja cilvēks, pašam nezinot, ir izdeklarēts no savas dzīvesvietas, viņš varēs balsot tajā iecirknī, kuru iedalīs pēc pēdējās norādītās deklarētās dzīvesvietas.

"Katra pašvaldība ir viens vēlēšanu apgabals, un cilvēku iekļauj tās pašvaldības vēlētāju sarakstā, kurā viņam deklarētā dzīvesvieta ir 90 dienas pirms vēlēšanu dienas."

Pastāv vēl viena iespēja, kā cilvēks var mainīt vēlēšanu apgabalu. A.Cimdars norāda, ka persona vēlēšanu apgabalu var mainīt, ja citā vēlēšanu apgabalā tai pieder nekustamais īpašums. To ir iespējams izdarīt līdz šī gada 7.maijam.

Izvēloties balsot pašvaldību vēlēšanās, pamatojoties uz piederošu nekustamo īpašumu, ar iesniegumu, uzrādot īpašumtiesības apliecinošu dokumentu, ir jāvēršas jebkurā pašvaldībā vai dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Iespēja mainīt vēlēšanu iecirkni

Vēlētāju reģistra likuma 14.pants paredz, ka republikas pilsētas un novada domes vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izraugoties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš deklarējis savu dzīvesvietu vai kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Vēlētāji var izmantot iespēju mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni līdz šī gada 7.maijam, personiski iesniedzot iesniegumu jebkurai pašvaldībai vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei. Ja vēlētājs izraugās vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, viņš pašvaldībai vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei papildus uzrāda īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.

Iemesli, kādēļ cilvēki vēlas mainīt vēlēšanu iecirkni, esot dažādi, norāda A.Cimdars. Mainot vēlēšanu iecirkni, tam netiek prasīti iemesli.

Kā uzzināt, kurš vēlēšanu iecirknis piešķirts?

L.Lapinska informē, ka saskaņā ar Vēlētāju reģistra likuma 13.pantu Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) ne vēlāk kā 70 dienas pirms vēlēšanām pa pastu nosūta vēlētājam uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš iekļauts. Turklāt PMLP arī nodrošina iespēju internetā bez maksas saņemt informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā persona iekļauta.

Taču pastāv iespēja, ka vēlētājs šādu paziņojumu nesaņem. A.Cimdars skaidro, ka iemesli mēdz būt dažādi. Ja paziņojums nav saņemts, vēlētāja pienākums ir interesēties, kādēļ tas nav atsūtīts, un noskaidrot, kurš vēlēšanu iecirknis ir piešķirts. To varēs izdarīt internetā, kā arī zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas informatīvo tālruni.

"Vēlētājiem ir iespēja deklarēt citu dzīvesvietu vai mainīt vēlamo vēlēšanu iecirkni, taču vēlams to neatlikt līdz pēdējam brīdim."

Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka paziņojumus vēlētājiem plānots izsūtīt laikā no 2013.gada 18. līdz 23.martam.

PMLP vēlētājus par viņiem piešķirto vēlēšanu iecirkni informē arī neilgi pirms pašvaldību vēlēšanām. L.Lapinska skaidro, ka 10 dienas pirms vēlēšanām pa pastu nosūta vēlētājam uz viņa dzīvesvietas adresi informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā viņš iekļauts, ja:

 • vēlētājs paziņojis par vēlēšanu iecirkņa maiņu;
 • laika periodā no sākotnējo vēlētāju sarakstu sastādīšanas dienas vēlētājs ieguvis tiesības vēlēt attiecīgajās vēlēšanās.

L.Lapinska uzsver, ka vēlēšanu iecirkņa maiņu vēlams neatlikt līdz pēdējam brīdim.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI