SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
04. janvārī, 2013
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
6
6

Izmaiņas nodokļu likumos 2013.gadā

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Pašvaldības var noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi no 0,2 līdz 3% no kadastrālās vērtības, taču virs 1,5% likme var būt tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

FOTO: SXC

Arī šogad no 1.janvāra stājas spēkā vairākas izmaiņas nodokļu likumos – gan nodokļu likmēs, gan piemērojamos noteikumos un attiecinājumā. Ar šo gadu ir sākta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes pakāpeniska samazināšana. Šajā un citos nodokļu likumos sāk darboties vairākas pretizvairīšanās normas. Spēkā stājies jauns Pievienotās vērtības nodokļa likums. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes likumā minētajās robežās varēs noteikt šī nodokļa administrētājas – pašvaldības, kam saistošajos noteikumos jāparedz likumā prasītie objektivitātes principi.
īsumā

2013.gada 1.janvārī spēkā stājās:

 • jauns Pievienotās vērtības nodokļa likums; grozījumi likumos:
 • Par iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • Par uzņēmumu ienākuma nodokli;
 • Par nekustamā īpašuma nodokli;
 • Par nodokļiem un nodevām;
 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

IIN likmes samazinājums

No 2013.gada 1.janvāra par 1% samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, un tagad tie ir 24 procenti. Likmes samazinājums noteikts 2012.gada 24.maijā Saeimā pieņemtajos grozījumos  likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Piemēram, ja bruto alga (uz papīra) ir minimālā – 200 latu:

 • Nav neviena apgādājamā; uz rokas iepriekš darbinieks saņēma Ls 144,75 (IIN - Ls 33,25, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  (VSAOI) - Ls 22). Šogad alga uz rokas būs Ls 146,08 (IIN – Ls 31,92, VSAOI – Ls 22).
 • Ir viens apgādājamais, kas ierakstīts algas nodokļa grāmatiņā; alga uz rokas līdz šim bija Ls 162,25 (IIN - Ls 15,75, VSAOI – Ls 22). Šogad alga uz rokas būs Ls 162,88 (IIN – Ls 15,12, VSAOI – Ls 22).
 • Ir divi apgādājamie; līdz šim alga uz rokas bija Ls 178,00 (IIN – Ls 0, VSOAI - Ls 22). Šajā gadījumā ieguvuma no likmes samazinājuma nav, proti, alga ir par mazu, lai varētu iegūt papildu latus no likmes samazinājuma. Tātad arī šogad alga uz rokas būs Ls 178,00 (IIN - 0, VSAOI – Ls 22).

Piemēram,, ja bruto alga (uz papīra) ir 500 latu:

 • Nav neviena apgādājamā; uz rokas iepriekš darbinieks saņēma Ls  Ls 345,00 (IIN – Ls 100, VSAOI - Ls 55). Šogad alga uz rokas būs Ls 349,00 (IIN - Ls 96, VSAOI - Ls 55).
 • Ir viens apgādājamais; alga uz rokas līdz šim bija Ls 362,50 (IIN – Ls 82,50, VSAOI – Ls 55). Šogad alga uz rokas būs Ls 365,80 (IIN – Ls 79,20, VSAOI - Ls 55).
 • Ir divi apgādājamie; līdz šim alga uz rokas bija Ls 380,00 (IIN – Ls 65, VSAOI - Ls 55). Šogad alga uz rokas būs Ls 382,60 (IIN - Ls 62,40, VSAOI - Ls 55).

Likuma pārejas noteikumos noteiktā jaunā likme attiecas ne tikai uz algu, bet arī saimnieciskās darbības ienākumu (15.pants – 2. un 2.1 daļa), kā arī ienākumiem, kas nav saistīti ar darba attiecībām (17.panta 17. un 19.daļa).

Ja 2013.gadā algota darba ienākumus, pensiju vai pabalstu izmaksās par iepriekšējo gadu, piemēros iepriekšējo (25%) nodokļa likmi.

Kopumā grozījumi likumā paredz, ka IIN likme samazināsies arī nākamajos gados un 2015.gadā būs 20 procenti.

IIN likumā – pretizvairīšanās normas

Citos, 2012.gada 15.novembrī pieņemtajos grozījumos likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ieviesti jauni noteikumi, kā apliekami  avansa maksājumi, fizisko personu ienākumi no zemu nodokļu un beznodokļu valstīs un teritorijās (ofšoros) reģistrētām sabiedrībām, akciju opciju rezultātā gūtais labums, maksājumi ar fiziskajām personām slēgto uzņēmumu līgumu gadījumos, metāllūžņu nodošanā, sociālās palīdzības saņemšanā mājās un atbalstam lauksaimniecībai.

Lai ierobežotu nodokļu plānošanu uzņēmumiem, kas, izsniedzot skaidrās vai bezskaidrās naudas avansus un neliekot par tiem norēķināties, izvairās no algas nodokļa nomaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu veikšanas, uzņēmumu izsniegtie skaidrās vai bezskaidrās naudas avansi pielīdzināmi algota darba ienākumam, ja par tiem nenorēķināsies 90 dienu laikā pēc komandējuma beigām, bet pārējos gadījumos – 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas brīža. Noteikts pārejas periods līdz 2012.gada 31.decembrim izsniegtajiem avansiem:  ja par tiem nebūs veikti norēķini līdz 2013.gada 30.jūnijam, 1.jūlijā šīs summas pielīdzinās algota darba ienākumam.

Finanšu ministrija (FM) norāda: kā nodokļu pretizvairīšanās normas paredzēta tāda ienākuma aplikšana ar nodokli, kas IIN maksātājam pienākas no tā līdzdalības zemu nodokļu un beznodokļu valstu vai teritoriju sabiedrībās, trastos vai citos juridiskos veidojumos (ārvalstu sabiedrībās). Paredzēts, ka ar nodokli tiks aplikts uz maksātāju attiecināmais ārvalstu sabiedrības ienākums, ja maksātāja līdzdalība ārvalstu sabiedrībā ir būtiska (25% un vairāk) neatkarīgi no tā, ka šis ienākums nav ticis sadalīts dividendēs. Ja šo jau aplikto ienākumu sadalīs dividendēs, nodokli šim ienākumam otrreiz neuzliks.

2013.gadā valsts atbalsta vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai ietvaros saņemtie maksājumi netiks iekļauti gada apliekamajā ienākumā. Līdz 2014.gada 31.decembrim ir pagarināts laika posms, kurā ienākums, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, ir uzskatāms kā ar nodokli neapliekams ienākums.

Izvērstus LV portāla skaidrojumus par IIN jaunajām normām lasiet publikācijās:

Grozījumi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā paredz gan pretizvairīšanās normas, gan atvieglojumus (I);

Grozījumi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā paredz gan pretizvairīšanās normas, gan atvieglojumus (II) .

UIN likumā ierobežots ofšoru izdevīgums

1.janvārī stājās spēkā vairākas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normas, kas noteiktas ar grozījumiem, ko Saeima pieņēma 2011.gada 15.decembrī.

Piemēram, viena no jaunajām likuma normām paredz, ka Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem – kapitālsabiedrībām – būs izdevīgāk saņemt dividendes vai tās izmaksāt citiem ārvalstu uzņēmumiem, kas nav reģistrēti ofšoros. Jaunā norma attieksies tikai uz darījumiem ar ārvalstīs esošu, izveidotu vai nodibinātu kapitālsabiedrību jeb tā dēvētajiem pārrobežu darījumiem.

"Jaunā IIN likme attiecas ne tikai uz algu, bet arī saimnieciskās darbības ienākumu un ienākumiem, kas nav saistīti ar darba attiecībām."

Kā skaidro FM, no 2013.gada ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) netiks apliktas nerezidentiem (kapitālsabiedrībām) izmaksātās un no nerezidentiem saņemtās dividendes. Šo normu neattiecinās uz dividendēm, kas tiek izmaksātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstu rezidentiem. Tiks arī noteikts neitrāls UIN režīms ienākumiem un zaudējumiem no akciju un kapitāla daļu atsavināšanas, izņemot zemu nodokļu vai beznodokļu valstu akciju un kapitāla daļu atsavināšanu.

Izvērstus LV portāla skaidrojumus lasiet publikācijās:

Grozījumi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā paredz gan pretizvairīšanās normas, gan atvieglojumus (I) ;

Darījumi ar ofšoros reģistrētiem uzņēmumiem vairs nebūs tik izdevīgi (II) .

Nekustamā īpašuma nodokļa  likme - pašvaldību ziņā

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes koridoram (0,2–3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības) ir noteikta robeža 1,5%, līdz kurai pašvaldība ir tiesīga noteikt nodokļa likmi. Augstāku par likmi pašvaldība var piemērot tikai tad, ja nekustamais īpašums netiek apsaimniekots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Likuma 2012.gada 15.novembrī pieņemtajos  grozījumos pašvaldībām, saistošajos noteikumos nosakot nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nodokļa atvieglojumus, noteikta prasība ievērot vairākus principus:

 • nodokļa maksātāji vai nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem;
 • pašvaldība samēro nodokļa administrēšanas izdevumus ar nodokļa ieņēmumiem;
 • pašvaldība salāgo savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem līdzekļiem;
 • nodokļa likmes laikus tiek noteiktas vismaz divu taksācijas gadu periodam, ja nekustamā īpašuma bāzes vērtības palielinājums vai samazinājums, salīdzinot bāzes vērtības taksācijas gadā un pirmstaksācijas gadā, ir mazāks par 20 procentiem.

Pašvaldība, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli, var piemērot arī  uzņēmējdarbības atbalsta un  teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas principu.

Grozījumi nodokļu jumta likumā

Ar 2013.gada 1.janvāri stājas spēkā likuma "Par nodokļiem un nodevām" normas, kas pieņemtas ar 2012.gada 21.jūnija grozījumiem.

Kā skaidro FM, samazinātas summas darījumiem skaidrā naudā: no 3000 uz 1000 latiem samazināts slieksnis, kuru sasniedzot ir nepieciešams deklarēt skaidrā naudā veiktos darījumus. No 10 000 latiem uz 5000 latiem samazināts slieksnis, kuru sasniedzot nedrīkst veikt darījumus skaidrā naudā.

Nodokļu maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību, būs pienākums deklarēt visus iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 2000 latu.

Jauns pievienotās vērtības nodokļa likums

Jauns Pievienotās vērtības nodokļa likums aizstāj 1995.gadā pieņemto un 34 reizes grozīto likumu "Par pievienotās vērtības nodokli".

FM uzsver, ka tas neparedz būtiskas izmaiņas, bet galvenokārt redakcionāli precizē pašlaik spēkā esošās likuma normas, kā arī precizē vai paskaidro lietoto terminoloģiju, novērš pretrunas un dažādas interpretācijas iespējas, precizē administratīvās procedūras un vieglākai likuma normu piemērošanai sakārto likuma struktūru.

Ar jauno likumu ieviestas vairākas nodokļu maksātājiem labvēlīgas PVN piemērošanas normas:

 • izvēles iespēja piemērot PVN lietota nekustamā īpašuma darījumos;
 • tiesības neveikt priekšnodokļa korekciju īpašuma iznīcināšanas vai zādzības gadījumā, kā arī par saimnieciskās darbības ietvaros izsniegtajām mazas vērtības dāvanām vai preču paraugiem;
 • tiesības pircējam vai pakalpojuma saņēmējam pašam izrakstīt sev PVN rēķinu;
 • līdz 22 eiro ir paaugstināta ar PVN neapliekamā preču sūtījuma vērtība.

Skaidrojumus par PVN likuma piemērošanu lasiet LV portāla publikācijās:   

Jaunajam PVN likumam būs mazāk MK noteikumu;

Jaunais PVN likums nodokļu konsultantu vērtējumā: jāzina vairāk, nekā likumā rakstīts.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāju loks paplašināts

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums no 2013.gada 1.janvāra uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāju loku paplašina ar zemnieku saimniecībām un ārvalsts komersanta filiālēm. Saskaņā ar likumā noteiktajiem kritērijiem zemnieku saimniecības, kā arī ārvalsts komersanta filiāles varēs saņemt atbrīvojumu no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem būs iespēja vienu reizi taksācijas perioda laikā mainīt nodokļa piemērošanas kārtību, deklarējot atbrīvojumu vai nepiemērojot atbrīvojumu no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas.

Ar jaunāko, 2012.gada 15.novembra likuma grozījumu pārejas noteikumiem no 2013.gada uz 2016.gadu vienas normas spēkā stāšanās ir pārcelta. Kā izklāstīts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvajā materiālā: likuma pārejas noteikumu 9.punkts izteikts jaunā redakcijā, kas paredz, ka ar 2016.gada 1.janvāri tiek mainīta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas kārtība. Proti, ja šobrīd transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis tiek maksāts par visu kārtējo gadu, faktiski avansa veidā, tad izdarītie grozījumi paredz, ka ar 2016.gada 1.janvāri nodoklis būs jāmaksā par faktisko transportlīdzekļa ekspluatācijas periodu.

VID informācijā ir aplūkoti arī citi šī likuma būtiskākie grozījumi, kas stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Par šī nodokļa piemērošanu lasiet LV portāla skaidrojumus:  

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā izmaiņas šogad un no nākamā gada;

Vieglo transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis būs jāmaksā arī zemnieku saimniecībām.

Šajā publikācijā minēti tikai būtiskākie jaunā tiesiskā regulējuma principi. Nodokļu likumos ir arī citi grozījumi, kā arī izmaiņas atbilstīgajos Ministru kabineta noteikumos.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI