SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
18. maijā, 2012
Lasīšanai: 7 minūtes
2
2

Ja vēlies savu mežu pārdot Latvijas valstij

Līdz maija sākumam valsts kapitālsabiedrība „Latvijas valsts meži” ir nopirkusi piecus īpašumus gandrīz 70 hektāru platībā.

FOTO: Boriss Koļesņikovs

Šā gada februārī Zemkopības ministrija uzdeva akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” aktivizēt meža iepirkšanu no īpašniekiem, kuri vēlas savu mežu pārdot. Šim nolūkam 2012.gadā atvēlēts līdz vienam miljonam latu.

Šāda lēmuma pieņemšanu rosināja bažas daļā Latvijas sabiedrības par to, ka salīdzinoši lielā apmērā zemi un mežu izpērk ārvalstu iedzīvotāji un investori.

Atvēlētais miljons latu valstij ļauj piedāvāt privātā meža īpašniekam izvēles iespējas – pārdot mežu valsts uzņēmumam, kam ir ilgstoša pieredze valsts meža īpašumu apsaimniekošanā, vai arī ārvalstu uzpircējam.

Interese par pārdošanu liela

No februāra līdz maija sākumam valsts kapitālsabiedrība "Latvijas valsts meži" (LVM) ir nopirkusi piecus īpašumus (kopā 67,01 hektāru) par 65 581 latu. Izskatīšanai uzņēmuma valdē maijā tiks virzīti vēl piedāvājumi par septiņiem īpašumiem ar kopējo platību 65,1 hektārs un kopējo iegādes summu 96 901 lats.

Kopumā uzņēmumā saņemtas un dažādās izskatīšanas stadijās - lietderības izvērtēšanā, apskatē dabā, sarunu procedūrā par cenu - patlaban atrodas lietas par 93 īpašumiem ar kopējo platību 1191 hektārs; bet 227 piedāvājumi ir iesūtīti iegādes lietderības sākotnējai izvērtēšanai uz e-pastu zemes@lvm.lv, uz kuru īpašnieki var sūtīt ieskenētu meža inventarizācijas lietu un robežu plānu. LVM aptuveni nedēļas laikā sniedz atbildi, vai LVM ir lietderīgi šo zemi iegādāties.

"Iepērkamā zemes hektāra maksimālo cenu uzņēmums rēķina individuāli katram piedāvājumam."

LVM valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks secina, ka pēdējos gados ir tendence palielināties tai valsts meža platības daļai, kurā notiek vides vērtību saglabāšana un kur cilvēks dodas atpūsties. Tādēļ LVM plāno iepirktajā mežā un tam piegulošajā neizmantotajā lauksaimniecības zemē veikt intensīvu meža ieaudzēšanu, veidojot kvalitatīvas mežaudzes ar augstu gadskārtējo pieaugumu.

"Dienā mums vidēji ir trīs līdz sešas tālruņa sarunas, kurās cilvēki vaicā par iespēju mums pārdot mežu," teic LVM Komunikāciju daļas vadītājs Tomass Kotovičs. "Tas liecina, ka interese ir."

Iepērkamās zemes izvēles kritēriji

Iepērkamās zemes hektāra maksimālo cenu uzņēmums rēķina individuāli katram piedāvājumam, izvērtējot šādus kritērijus:

 • vai iepērkamajā nekustamajā īpašumā ir atļauta mežsaimnieciskā darbība;
 • vai īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā;
 • vai uz zemes gabala neatrodas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nereģistrētas ēkas un būves;
 • vai zeme neatrodas strīdū vai nav citādi apgrūtināta ar mantiska rakstura saistībām, izņemot šādus nekustamā īpašuma apgrūtinājumus: nekustamā īpašuma nodokļa parādi, servitūti, kredītiestādei par labu nodibinātas ķīlas un hipotēka;
 • vai īpašumu ir lietderīgi pārņemt (pirkt) izvietojuma, mežaudzes augšanas apstākļu, meža tipa, piekļūšanas kritēriju dēļ, kas nosaka tā saimniecisko izdevīgumu un ko izvērtē atbilstoši LVM vadlīnijām "Kā tiek izvērtēta iepērkamo zemju iegādes lietderība no ģeogrāfiskā izvietojuma, augsnes hidroloģiskā režīma, piekļūšanas un citiem kritērijiem, kas nosaka saimniecisko izdevīgumu";
 • vai īpašuma pārdošanas cena vienam hektāram ir ne lielāka kā LVM aprēķinātā maksimālā pirkuma cena vienam hektāram, kas aprēķināta atbilstoši LVM "Kārtībai, kā tiek aprēķināta pirkšanai piedāvāto īpašumu maksimālā pirkuma cena".

Kad LVM mežu nepirks

Uzņēmums zemi neiepirks no īpašnieka tad, ja:

 • īpašniekam būs pasludināts zemes īpašuma īpašnieka maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta īpašnieka saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par īpašnieka bankrotu;
 • atklāsies nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā (attiecas tikai uz juridiskām personām);
 •  īpašnieks, kurš veic saimniecisko darbību, nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
 • sniedzot pieprasīto informāciju, īpašnieks norādījis nepatiesas ziņas vai tās vispār nav sniedzis;
 • īpašnieks savas tiesības rīkoties ar zemes īpašumu nav pierādījis ar atbilstošiem dokumentiem vai arī kopīpašuma gadījumā - piedāvājumu nav parakstījuši visi kopīpašnieki;
 • dokumenti, kas veido piedāvājumu, nav cauršūti ar diegu vai cauraukloti ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to nomaiņu;
 • piedāvāto nekustamo īpašumu atzīs par nelietderīgu iegādāties izvietojuma, mežaudzes augšanas apstākļu, meža tipa, piekļūšanas un citu kritēriju dēļ, kas nosaka tā iegādes saimniecisko izdevīgumu;
 • iepērkamā nekustamā īpašuma pārdošanas cena vienam hektāram ir lielāka par LVM  aprēķināto maksimālo pirkuma cenu vienam hektāram.

Kā noformējams piedāvājums

Īpašniekiem piedāvājums jānoformē, visus dokumentus sakārtojot un cauršujot, lai nebūtu iespējama to nomaiņa. Jāiesniedz šādi dokumenti:

 • īpašnieka piedāvājums ar tajā uzrādītu pirkuma cenu;
 • īpašnieka pases kopija (fiziskām personām) vai reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām);
 • izziņas oriģināls, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis VID vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā, kur īpašnieks reģistrēts, un kas apliecina, ka īpašniekam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu (juridiskām personām);
 • zemes īpašuma robežu plāna kopija;
 • pašvaldības izsniegtas izziņas oriģināls par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību vai arī izziņa, kurā uzrādīts nekustamā īpašuma nodokļa parāda apmērs piedāvājuma iesniegšanas brīdī;
 • ja uz pārdodamā zemes īpašuma atrodas mežs, tad jāiesniedz VMD apstiprinātie meža inventarizācijas dati: meža zemes plāns un taksācijas apraksta izdruka no Meža valsts reģistra ar amatpersonas apliecinājumu par izdrukas pareizību vai taksācijas aprakstu, kas izkopēts no meža inventarizācijas lietas, un meža inventarizācijas lietas titullapa, uz kuras redzams VMD apstiprinājuma zīmogs/atzīme par datu reģistrēšanu Meža valsts reģistrā;
 • koku ciršanas apliecinājumu kopijas, kas ir izņemtas pēc attiecīgā gada, kurā tiek iesniegts piedāvājums pārdot nekustamo īpašumu, 1.janvāra.
Ja piedāvājumu iesniedz īpašnieka pilnvarotā persona, tad noteikti jābūt arī pilnvaras notariāli apliecinātai kopijai. Vairāk informācijas par to, kam un kā iesniedzams piedāvājums, atrodas LVM mājaslapas sadaļā par zemes pirkšanu.
Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU