SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
27. janvārī, 2011
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Valsts pārvalde
7
7

Cena par vairākiem VZD pakalpojumiem kļūs zemāka

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ar grozījumiem cenrādī ir samazināts izcenojums vairākiem VZD sniegtajiem pakalpojumiem.

FOTO: www.kuldiga.lv

Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādī veiktas izmaiņas, kas ļaus klientiem skaidrāk uztvert pakalpojuma būtību un saņemt plašāku pakalpojumu klāstu. Vairākos noteikumu punktos noteikts pakalpojuma cenas samazinājums.

Ministru kabinets 2011. gada 11. janvārī akceptēja noteikumus Nr. 23 “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumos Nr. 147 “Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi””, kas spēkā stāsies 2011. gada 1. februārī.

Grozījumi ir visai apjomīgi, un to daļa ir solis pretim klientiem jeb samaksas par Valsts zemes dienesta (VZD) pakalpojumiem samazināšana.

Nozīmīgākie grozījumi cenrādī

MK 2011. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 23 ievieš šādas svarīgākās izmaiņas.

VZD piedāvā jaunu pakalpojumu „Būves vai telpu grupas telpisko un teksta datu elektroniska sagatavošana pēc arhīva materiāliem” (cenrāža 4.2. un 4.3. punkts) (pamatojoties uz MK 2007. gada 20. marta noteikumiem Nr. 182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu”), kas klientiem dos iespēju saņemt būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu trīs līdz piecas reizes lētāk bez būves apsekošanas apvidū un

  • reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā pilnu būves datu komplektu;
  •  iepriekš manuāli sagatavotos būves telpiskos datus (apbūves plāns, stāva plāns, telpu grupas plāns) izgatavot digitālā formā.

„Minēto pakalpojumu būs iespējams pasūtīt gadījumos, kad VZD reģionālo nodaļu arhīva glabātavās būs dokumenti, kas neatbilst kadastra dokumenta statusam, bet satur nepieciešamos datus, un klients papildus apliecinās, ka viņš piekrīt šādu datu ievadīšanai Kadastra informācijas sistēmā un šie dati - izņemot būves fizisko stāvokli - atbilst faktiskajai situācijai dabā,” skaidro VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne–Ansberga.

Rezultātā klients iegūs šādus labumus:

  1. būves kadastrālā vērtība tiks noteikta precīzāk,
  2.  klients jebkurā laikā varēs saņemt būves kadastrālās uzmērīšanas lietu un jebkāda veida izziņu no Kadastra informācijas sistēmas.

Iepriekš, lai nodrošinātu minētos ieguvumus (piemēram, būves īpašnieks varētu aktualizēt būves fizisko stāvokli), bija jāpasūta pilna būves kadastrālā uzmērīšana, apsekojot to apvidū, kas izmaksāja trīs līdz piecas reizes dārgāk.

"VZD datu izplatīšanas portālā www.kadastrs.lv klienti elektroniski var saņemt informāciju, ko līdz šim dienests piedāvāja tikai papīra formātā. "

Jauns pakalpojums „Kadastra dokumenta vai zemes robežu plāna satura atbilstības pārbaude Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem” (34. punkts) – Ls 5,30 par vienu dokumentu, kas klientiem dos iespēju saņemt apliecinājumu, ka iepriekš sagatavotais dokuments atbilst kadastra datiem.

Lai šo pakalpojumu izpildītu, notiek teksta un telpisko datu salīdzināšana ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, piemēram, iepriekš 1999. gadā sagatavota zemes robežplāna (telpisko datu par zemes robežām) salīdzināšana ar aktuālajiem kadastra datiem.

Ieviests jauns pakalpojums (15.8. punkts) „Vēsturiskie teksta dati līdz ēku un apbūvei paredzēto zemesgabalu līmenim (rajoni, republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas, ēkas un apbūvei paredzētie zemesgabali) par Latvijas Republikas teritoriju”, kas dod klientam iespēju saņemt Valsts adrešu reģistra vēsturiskos datus, kas līdz šim netika piedāvāts.

Vairākiem pakalpojumiem cena samazināta

Ar grozījumiem cenrādī ir samazināts izcenojums vairākiem pakalpojumiem.

Pakalpojumam „Būves fiziskā stāvokļa datu atkārtota noteikšana” (5. punkts) veikts cenas samazinājums vidēji par 40 procentiem. Pakalpojumam ir mainīta arī mērvienība, kas klientam piedāvā veikt būves fiziskā stāvokļa datu atkārtotu noteikšanu vairākām ēkām vienlaikus vienas zemes vienības ietvaros par vienu cenu, ievērojot cenrādī noteikto būvtilpumu gradāciju.

Pakalpojumam „Dokumenta atbilstības izvērtēšana, lēmuma pieņemšana par kadastra datu aktualizāciju (tai skaitā būves dzēšanu) vai aktualizācijas atteikumu” (6.3. punkts) maksa par kadastra datu aktualizāciju samazināta no Ls 17,40 līdz Ls 6,50, ja tiek aktualizēta tikai viena veida informācija par kādu objektu. Cena Ls 17,40, tāpat kā iepriekš, tiks noteikta, ja aktualizāciju veiks, pamatojoties uz kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentiem.

Tā kā kopš pagājušā gada oktobra mērnieki var strādāt ar jaunu elektronisko pakalpojumu informācijas saņemšanai (14. punkts), tad cenrādī ir noteikts arī īpašs abonēšanas režīms VZD datu izplatīšanas portālam. Lai sagatavotu informāciju zemes kadastrālajai uzmērīšanai, topogrāfiskajai uzmērīšanai vai zemes ierīcības projektam, standartizētā apjomā un veidā tiek piedāvāta abonēšanas iespēja par Ls 5 mēnesī (iepriekš noteiktā portāla abonēšanas maksa – Ls 25 mēnesī), kā arī samazinātas cenas par attiecīgo informāciju vidēji par 9%, salīdzinot ar informāciju standartizētā apjomā un veidā, ko līdz šim izsniedza papīra formātā.

Nozīmīgs cenas samazinājums ir par telpiskiem datiem par uzmērāmo zemes vienību (Ls 2,80 ar visiem pierobežnieku datiem iepriekšējās cenas – Ls 3 vietā, kas bija noteikta bez pierobežnieku datiem).

"Pašvaldībām un valsts iestādēm funkciju veikšanai datu apmaiņas ietvaros adrešu datus VZD nodod bez maksas."

„Jāteic, ka viss apjomīgais 14. punkts „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pārlūkošana vai saņemšana, izmantojot datu  izplatīšanas portālu”, kas jaunajos noteikumos ir krietni papildināts, ir saistīts ar VZD datu izplatīšanas portālā attīstīto iespēju klientiem elektroniski saņemt informāciju, ko līdz šim VZD piedāvāja saņemt tikai papīra formātā,” stāsta VZD ģenerāldirektore.

 „Šī informācija lielākoties ir standartizētā apjomā un veidā un paredzēta zemes kadastrālajai uzmērīšanai, topogrāfiskajai uzmērīšanai un zemes ierīcības projektam. Salīdzinot ar šīs informācijas papīra formāta cenām, cenrāža 14. punkts piedāvā to saņemt elektroniskā formā vidēji par 22 procentiem lētāk.”

Ir jauns pakalpojums „Kadastra telpisko datu lejupielādes nodrošināšana vektordatu formā”, par kura saņemšanu jāmaksā papildus. „Maksu Ls 1,50 par *.DWG, *.DGN u.c. formāta datu lejuplādēšanu noteicām tādēļ, ka šie dati ir nepieciešami komersantiem tālākizmantošanai, tāpēc piemērojām papildu samaksu,” cenu izmaiņas skaidro E. Baklāne–Ansberga. „Taču ne visiem klientiem šādi datu formāti nepieciešami.”

Samazināta cena arī par vienas lapaspuses A4 melnbaltu kopiju no arhīva dokumentiem (27.23. un 27.24. punkts) – vienpusējai izdrukai Ls 0,10 (iepriekš Ls 0,16), abpusējai izdrukai – Ls 0,20 (iepriekš Ls 0,30).

Samazināts izcenojums arī VZD atzinuma sagatavošanai – par pakalpojumu „Par zemes ierīcības projektu līdz divām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām zemes vienībām” (33.1. punkts) būs jāmaksā Ls 17,40 iepriekš noteikto Ls 26,40 vietā.

Adrešu reģistrs pieejams jebkuram

VZD uztur arī Valsts adrešu reģistru. Un maksa par adrešu reģistra izmantošanu ir salīdzinoši liela. Kam pieejama šī informācija, un kādam nolūkam to var izmantot?

„Valsts adrešu reģistra dati pārlūkošanas režīmā, piemēram, lai pārbaudītu, vai adrese ir pareiza un reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, jebkurai privātpersonai ir pieejami bez maksas datu izplatīšanas portālā www.kadastrs.lv,” skaidro E. Baklāne–Ansberga. „Pieeju adrešu reģistra datiem kā maksas pakalpojumu „Valsts adrešu reģistra datu nodošana” jeb pilnīgi visu datu pārsūtīšanu no vienas datubāzes uz citu galvenokārt izmanto lielie klienti, kuriem adrešu dati arī nepieciešami atkalizmantošanai.

"Cenrādī paredzētas papildu maksas un ir iespējamas dažādas pakalpojumu un cenu kombinācijas."

Šādu informāciju pamatā pieprasa juridiskas personas, kuras veido savas globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) un loģistikas sistēmas, izstrādā kartes, kā arī komunikāciju turētāji. Pašvaldībām un valsts iestādēm funkciju veikšanai datu apmaiņas ietvaros adrešu datus nododam bez maksas.”

Patlaban Valsts adrešu reģistrā tiek uzturēts vairāk nekā 1,3 miljoni adrešu, un tas ir ļoti liels nododamās informācijas apjoms. Tādēļ, lai nosegtu pakalpojuma sniegšanas izmaksas, cenrāža 15. punktā izcenojumi ir salīdzinoši lieli.

VZD transportu izmantot nav obligāti

Cenrādis paredz samaksu par speciālista izbraukumu uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no VZD reģionālās nodaļas (36. punkts), un arī samaksu Ls 0,30 par katru VZD transporta nobraukto kilometru, izpildot pakalpojumu (37. punkts).

„Šīs izmaksas nav automātiski iekļautas pakalpojuma cenā, jo dažkārt klienti paši vēlas mērnieku aizvest uz objektu. Tādēļ arī papildu maksa par katru nobraukto kilometru ir jāmaksā tikai tad, ja klients dienesta speciālistu neved,” skaidro VZD ģenerāldirektore. „Tā kā attālumi līdz objektiem ir ļoti dažādi, maksu esam noteikuši atbilstoši nobraukto kilometru skaitam.”

Līdzīgi kā ar VZD transportu nobrauktajiem kilometriem, noteikta arī papildu maksa par VZD sagatavoto materiālu izsniegšanu papīra formātā. Šādi netiek sadārdzināts pakalpojums tiem klientiem, kas vēlas informāciju saņemt tikai digitālā veidā.

Vai cenas turpmāk kritīs vēl?

„Mēs to ļoti gribam,” teic VZD vadītāja. „Bet ikviens saprot, ka cenu samazinājums ir iespējams tikai izmaksu samazināšanās rezultātā, kas savukārt var rasties, sakārtojot un padarot efektīvākus procesus, ko arī regulāri veicam.”

Tāpēc arī šajos cenrāža grozījumos VZD spēja piedāvāt diezgan nozīmīgu cenas samazinājumu kadastra datu aktualizācijas pakalpojumam, informācijas saņemšanai elektroniskā veidā, zemes ierīcības projekta atzinuma sagatavošanai un citiem pakalpojumiem.

VZD sniegtie bezmaksas pakalpojumi

VZD atsevišķus informācijas pakalpojumus bez maksas nodrošina noteiktiem klientiem, piemēram, maksātnespējas procesa administratoriem, tiesām, valsts un pašvaldību iestādēm. Dienestam noslēgtas vienošanās par datu abpusēju bezmaksas apmaiņu ar lielāko daļu valsts un pašvaldību iestāžu, piemēram, Uzņēmumu reģistru, Iedzīvotāju reģistru.

Zemes dienests bez maksas ievada datus Valsts adrešu reģistrā un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ja pašvaldības lūgušas šos datus aktualizēt.

Arī ikviens Latvijas iedzīvotājs un nekustamā īpašuma īpašnieks no VZD informāciju var saņemt par brīvu gadījumos, ko nosaka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pants:

  •  kadastra subjekts reizi kalendārajā gadā ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt normatīvajos aktos noteiktā apjoma aktuālos kadastra datus par visiem saviem nekustamajiem īpašumiem vienlaikus,
  • kadastra subjekts, izmantojot Valsts zemes dienesta uzturētu identificētai personai internetā pieejamu elektronisko pakalpojumu, var bez maksas elektroniski saņemt aktuālos kadastra datus par savu nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

„Šīs tiesību normas kontekstā portālā www.latvija.lv Valsts zemes dienests ir izveidojis pakalpojumu „Mani dati kadastrā”. Ar saviem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem ikviens privātīpašnieks var iepazīties elektroniski un pilnīgi bez maksas, iesaku šo iespēju izmantot!” mudina VZD ģenerāldirektore. „Un ikviena persona, kas Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta, rakstveidā var pieprasīt un reizi gadā bez maksas iegūt apliecinājumu, ka viņai Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti nekādi nekustamie īpašumi.”

"Cenu samazināšana ir pakāpenisks process, ko iespējams realizēt laika gaitā."

Un vēl viena laba iespēja. VZD datu publicēšanas portāla www.kadastrs.lv publiskajā sadaļā (https://www.kadastrs.lv/#) ikviens bez maksas var skatīt:

        Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus:

  • par nekustamo īpašumu (kadastra numuru, nosaukumu, kadastrālo vērtību, zemesgrāmatas nodalījuma numuru, ja īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, administratīvo teritoriju),
  • par nekustamā īpašuma sastāvu,
  • par būvēm (kadastra apzīmējumu, būves adresi, kadastrālo vērtību, kadastrālās vērtības noteikšanas datumu, kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualitāti),
  •  par zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējumu, adresi, kadastrālo vērtību, kadastrālās vērtības noteikšanas datumu, kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualitāti);

        Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus – uz satelītkartes M1:50 000 fona ar ikonu atzīmēta kadastra objekta (zemes vienība, būve) aptuvenā atrašanās vieta;

        Valsts adrešu reģistra datus (klasifikatora kodu, tipu, adresi, vēsturisko adresi).

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU