SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
31. decembrī, 2009
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Valsts pārvalde
7
7

Kas "gana" bebrus?

Publicēts pirms 13 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Kas atbild par cītīgā dambju būvnieka nodarījumu mežam?

FOTO: www.sxc.hu

„Vai Latvijas Valsts meža dienestam ir jāapseko tā meža teritorija, kurā atrodas bebri, kas appludina teritoriju, vienlaikus nodarot postu privātajam mežam? Kas par to ir atbildīgs, un vai par to jāziņo attiecīgajai iestādei? Vai vērsties ar iesniegumu pie medniekiem?” – ar šādiem jautājumiem pie LV.LV vērsās Egija.

Valsts meža dienesta (VMD) Medību daļas vadītājs Jānis Baumanis atsaucas uz Medību likuma 29. panta 2. daļu, kas noteic: par medījamo dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem ir atbildīgs medību tiesību lietotājs, ja līgumā par medību tiesību nodošanu nav paredzēts citādi. Šā paša likuma 29. panta 1. daļa nosaka: to zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki, izvērtē Valsts meža dienesta, bet nacionālo parku un dabas rezervātu teritorijās – attiecīgās administrācijas – izveidota komisija.

Savukārt kārtību, kādā aprēķina zaudējumu apjomu, ko lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki, nosaka Ministru kabineta 2007. gada 17. jūlija noteikumi Nr. 497 „Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki”.

„Konkrētajā situācijā zemes īpašniekam būtu jāvēršas Valsts meža dienesta mežniecībā, kuras uzraudzībā šī teritorija atrodas, lai noskaidrotu kam tieši pieder īpašums, kuru appludina bebri, un vai par šo īpašumu ir noslēgts medību tiesību nomas līgums,” ieteic Jānis Baumanis. „Ja šāds līgums ir noslēgts, tad atbildību var prasīt no medniekiem. Ja šāda līguma nav, tad īpašnieks, kam zaudējumus rada bebru darbība kaimiņu īpašumā, var vērsties pie šī zemes gabala īpašnieka ar prasību atlīdzināt zaudējumus civiltiesiskā kārtā.”

VMD jau par 17 mežniecībām mazāk

Tā kā bebru „ganīšanai” var būt nepieciešams doties uz kādu no VMD mežniecībām, ir vietā atgādināt, ka no 2009. gada 1. decembra dienestā 94 mežniecību vietā darbojas 77 mežniecības. Izmaiņas skar Dienvidlatgales (par 2 mežniecībām mazāk), Sēlijas (par 3 mežniecībām mazāk), Rīgas reģionālo, Ziemeļaustrumu un Ziemeļkurzemes virsmežniecību (katrā par 4 mežniecībām mazāk).

Dienvidlatgales virsmežniecībā Bukumuižas (atradās Ezernieku pag.) mežniecības uzraugāmā teritorija tagad ir Dagdas mežniecības pārziņā, bet Indras mežniecības (atradās Krāslavā) uzraugāmo teritoriju pārrauga Krāslavas mežniecība.

 • Bērziņu pag., Ezernieku pag., Svariņu pag. un Šķaunes pag. meža īpašniekiem jādodas uz Dagdas mežniecību, kas atrodas Pasta ielā 35a, Dagdā.
 • Indras pag., Kalniešu pag., Piedrujas pag., Robežnieku pag. un Skaistas pag. meža īpašnieki gaidīti turpat blakus Krāslavas mežniecībā, kas atrodas Latgales ielā 6, Krāslavā.

  "Kam tieši pieder īpašums, kuru appludina bebri, un vai par šo īpašumu ir noslēgts medību tiesību nomas līgums?"

Sēlijas virsmežniecībā Aknīstes mežniecības (atradās Aknīstē) pārziņā bijušo teritoriju uzrauga Viesītes mežniecība, Slates mežniecības (atradās Zasas pag.) uzraugāmo teritoriju pārzina Jēkabpils mežniecība, bet Kokneses mežniecība uzrauga Pļaviņu mežniecības (atradās Pļaviņās) teritoriju.

 • Aknīstes pilsētas ar lauku terit., Asares pag., Elkšņu pag., Gārsenes pag. un Rites pag. meža īpašniekiem jādodas uz Viesītes mežniecību, kas atrodas „Meža Stauģos” Viesītē.
 • Aiviekstes pag., Klintaines pag., Pļaviņu pilsētas un Vietalvas pag. meža īpašniekiem jāiet uz Kokneses mežniecību, kas atrodas Dzirnavu ielā 9, Kokneses pag.
 • Dignājas pag., Dunavas pag., Leimaņu pag., Rubenes pag. un Zasas pag. meža īpašnieki ir gaidīti Jēkabpils mežniecībā, kas atrodas Mežrūpnieku ielā 2a, Jēkabpilī.

Rīgas reģionālajā virsmežniecībā uzraugāmo teritoriju pašlaik pārzina 10 mežniecības, tādēļ bijušajiem Birzgales, Katvaru, Mālpils un Mārupes mežniecības teritorijas meža īpašniekiem būs jādodas uz to mežniecību, kura patlaban pārrauga konkrēto teritoriju.

 • Alojas mežniecības, kas atrodas Alojā, Limbažu ielā 8, uzraugāmā teritorija – Alojas pilsēta ar lauku terit., Braslavas pag., Brīvzemnieku pag., Staiceles pilsēta ar lauku terit.
 • Ādažu mežniecības, kas atrodas Ādažos, Muižas ielā 5, uzraugāmā teritorija – Ādažu nov., Carnikavas nov., Garkalnes nov., Sējas nov., Saulkrastu pilsēta ar lauku terit.
 • Babītes mežniecības, kas atrodas Babītē, Liepu alejā 17, uzraugāmā teritorija – Rīgas pilsēta, Babītes pag., Jūrmalas pilsēta, Salas pag., Mārupes nov.
 • Baldones mežniecības, kas atrodas Baldones lauku terit. Saulītēs-1, uzraugāmā teritorija – Baldones pilsēta ar lauku terit., Baložu pilsēta, Daugmales pag., Ķekavas pag., Olaines pilsēta, Olaines pag.
 • Inčukalna mežniecības, kas atrodas Inčukalnā, Miera ielā 2, uzraugāmā teritorija – Inčukalna pag., Krimuldas pag., Siguldas pilsēta, Siguldas pag., Vangažu pilsēta, Allažu pag., Mores pag., Lēdurgas pag.
 • Limbažu mežniecības, kas atrodas Limbažos, Cēsu ielā 39, uzraugāmā teritorija – Limbažu pilsēta, Limbažu pag., Skultes pag., Vidrižu pag., Pāles pag., Viļķenes pag., Katvaru pag., Umurgas pag.
 • Madlienas mežniecības, kas atrodas Madlienas pag. ”Medņos”, uzraugāmā teritorija – Krapes pag., Ķeipenes pag., Madlienas pag., Mazozolu pag., Meņģeles pag., Taurupes pag., Lauberes pag., Suntažu pag.
 • Ogres mežniecības, kas atrodas Ogres pag., Lībieškalna „Tījās”, uzraugāmā teritorija – Jumpravas pag., Ķeguma pilsēta ar lauku terit., Lēdmanes pag., Lielvārdes pilsēta ar lauku terit., Ogres pilsēta, Ogresgala pag., Rembates pag., Birzgales pag.
 • Ropažu mežniecības, kas atrodas Ropažos, „Mežvidos”, uzraugāmā teritorija – Ropažu nov., Salaspils pilsēta ar lauku terit., Stopiņu nov., Ikšķiles pilsēta ar lauku terit.
 • Salacgrīvas mežniecības, kas atrodas Salacgrīvas lauku terit. Vecsalacās, uzraugāmā teritorija – Liepupes pag., Ainažu pilsēta ar lauku terit., Salacgrīvas pilsēta ar lauku terit.

  "No 2009. gada 1. decembra VMD 94 mežniecību vietā darbojas 77 mežniecības."

Ziemeļaustrumu virsmežniecības uzraugāmo teritoriju pārrauga 8 mežniecības. Vaidavas mežniecības teritoriju uzrauga Alūksnes mežniecība, Tilžas mežniecības teritorija ir Balvu mežniecības pārziņā, Mālupes mežniecības uzraugāmo teritoriju kontrolē Bejas mežniecība, bet Lizuma mežniecības teritorija ir Lejasciema mežniecībā.

 • Jaunlaicenes pag., Mārkalnes pag., Veclaicenes pag. un Ziemeru pag. meža īpašniekiem jādodas uz Alūksnes mežniecību, kas atrodas Alūksnē, Ozolu ielā 1.
 • Bērzpils pag., Krišjāņu pag., Tilžas pag., Vectilžas pag., Baltinavas pag., Lazdulejas pag. un Briežuciema pag. meža īpašniekiem turpmāk jādodas uz Balvu mežniecību, kas atrodas Balvos, Stacijas ielā 19.
 • Mālupes pag., Liepnas pag. un Malienas pag. meža īpašnieki tiks gaidīti Bejas mežniecībā, kas atrodas Alūksnē, Ozolu ielā 1.
 • Rankas pag., Lizuma pag., Tirzas pag. un Druvienas pag. meža īpašnieku mežus turpmāk pārraudzīs Lejasciema mežniecība, kas atrodas Lejasciema pag., Smilšu ielā 7.

Ziemeļkurzemes virsmežniecības teritoriju patlaban uzrauga 9 mežniecības, izmaiņas ir arī mežniecību uzraugāmajā teritorijā. Turpmāk Ventas, Andumu, Engures un Irlavas mežniecības teritorijas uzraudzība sadalīta starp citām mežniecībām.

 • Vandzenes mežniecības, kas atrodas Vandzenes pag. „Viršos”, uzraugāmā teritorija – Ķūļciema pag., Laucienes pag., Mērsraga pag., Vandzenes pag., Balgales pag. un Rojas pag.
 • Talsu mežniecības, kas atrodas Ģibuļu pag. „Kuršos”, uzraugāmā teritorija – Talsu pilsēta, Ģibuļu pag., Abavas pag., Lībagu pag., Sabiles pilsēta, Strazdes pag., Virbu pag. un Stendes pilsēta.
 • Dundagas mežniecības, kas atrodas Dundagā, Pils ielā 13, uzraugāmā teritorija – Dundagas pag. un Kolkas pag.
 • Valdemārpils mežniecības, kas atrodas Valdemārpils lauku terit. „Atvaros”, uzraugāmā teritorija – Īves pag., Valdemārpils pilsēta ar lauku terit., Laidzes pag., Lubes pag. un Valdgales pag.
 • Kandavas mežniecības, kas atrodas Kandavā, Kūrorta ielā 2-39, uzraugāmā teritorija – Kandavas pilsēta ar lauku terit., Kandavas nov., Vānes pag., Zemītes pag., Zantes pag., Cēres pag. un Matkules pag.
 • Tukuma mežniecības, kas atrodas Tukumā, Mārtiņa ielā 1, uzraugāmā teritorija – Degoles pag., Džūkstes pag., Jaunsātu pag., Lapmežciema pag., Pūres pag., Slampes pag., Smārdes pag., Tukuma pilsēta, Tumes pag., Engures pag., Zentenes pag., Irlavas pag., Lestenes pag., Sēmes pag., Jaunpils pag. un Viesatu pag.
 • Ances mežniecības, kas atrodas Ances pag. „Lazdainēs”, uzraugāmā teritorija – Ances pag. un Tārgales pag.
 • Ventspils mežniecības, kas atrodas Tārgales pag. Skaru ciema „Atpūtniekos”, uzraugāmā teritorija – Jūrkalnes pag., Užavas pag., Ziru pag., Popes pag., Tārgales pag., Vārves pag., Ventspils pilsēta.
 • Ugāles mežniecības, kas atrodas Ugāles pag. „Mežrūpniekos”, uzraugāmā teritorija – Piltenes pilsēta ar lauku terit., Zlēku pag., Puzes pag., Ugāles pag., Usmas pag.

Pilns VMD virsmežniecību, mežniecību un uzraugāmo teritoriju saraksts atrodams dienesta mājaslapā www.vmd.gov.lv sadaļā „Kontakti”.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU