NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
14. februārī, 2014
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Ģimene
1
1

Zinātniece par demogrāfiju: skolā varētu mācīt arī ģimenes dzīves pamatus

Tautas ataudzi ietekmē arī partnerattiecību stabilitāte, jo ir nepieciešama arī drošības un pleca sajūta attiecībās, lai domātu par bērnu. Latvijā attiecības nav stabilas. Un divas trešdaļas laulību tiek šķirtas.

LV portāla infografika

Viens otram sekojuši divi lieli pasākumi par demogrāfijas jautājumiem. Konferencē Saeimā 31.janvārī nolemts uzsākt darbu pie demogrāfiskās atveseļošanās ceļa kartes veidošanas. Šonedēļ divas dienas eksperti, ģimeņu organizāciju pārstāvji un politiķi tikās Latvijas Universitātes un Labklājības ministrijas rīkotā konferencē „Iedzīvotāju attīstība un demogrāfiskās politikas izaicinājumi”. Diskusijās izskanēja daudz priekšlikumu.

Galvenā vaina ir zināma – bērnu dzimst maz tāpēc, ka mēs esam nabagi. Latvijas pastāvīgā atrašanās uz pēdējiem pakāpieniem Eiropas Savienības valstu salīdzinājumā neļauj domāt, ka pārskatāmā nākotnē notiks brīnumi un mēs pārliecinoši pacelsimies ekonomiskajos un tam līdzi arī labklājības rādītājos.

Konferencē Saeimā "ideju talkā" izteikti daudzi priekšlikumi demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, dzimstības veicināšanai. Liela daļa no tiem ir par materiālo atbalstu – palielināt ģimenes valsts pabalstu (kas iestrēdzis pie 8 latiem jeb tagad 11,38 eiro mēnesī par katru bērnu) un noteikt to lielāku par nākamajiem bērniem, palielināt bērna kopšanas un vecāku pabalstu, piešķirt nekustamā nodokļa atlaides, dot tiesības vecākiem uz ātrāku pensionēšanos, piešķirt nodokļu atlaides uzņēmējiem, ja nodarbina māmiņas, kurām ir bērni.

Konferencē Latvijas Universitātē diskusijā "Nepieciešamās izmaiņas publiskajā politikā un sabiedrības attieksmē, veidojot ģimenei draudzīgo sociālo vidi" izskanēja arī vēl viens svarīgs nosacījums – stabilitāte. Jau ar šo gadu ir ievērojami palielināts atspaids ģimenēm, ir lielāks bērna kopšanas pabalsts, vecāku pabalsts, ievērojami lielāki iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādājamiem. Pakāpeniski atbalsta pieaugums paredzēts arī turpmāk.

Kā konferencē norādīja labklājības ministrs Uldis Augulis: "Viens no būtiskākajiem uzdevumiem, kas Labklājības ministrijai jāizstrādā jau šī gada pirmajā pusē, ir valsts atbalsta programma ģimenēm pirmā mājokļa iegādei. Kā nākamo es izvirzītu jau ar 2015.gadu atgriezties pie ģimenes valsts pabalsta diferenciācijas daudzbērnu ģimenēm. Un visbeidzot - ģimenēm labvēlīgas nodokļu politikas un tāda pakalpojumu klāsta nodrošināšana, kas ietver gan tiešo atbalstu ģimenei, gan veicina ģimenes un darba dzīves saskaņošanu."

"Vai tā ir stabilitāte, ja divas trešdaļas noslēgto laulību tiek šķirtas?"

Jebkuram cilvēkam ir svarīga stabilitāte, bet jo vairāk tiem, kas pasaulē laiž bērnu, par kura nākotni visupirms ir atbildīgi vecāki. Stabilitāte – tās ir arī darba iespējas, ne tikai paļaušanās uz pabalstiem. Stabilitāte ir arī ģimene. Latvija ir pirmrindniece arī šķirto laulību skaita ziņā Eiropas Savienībā. Divas trešdaļas noslēgto laulību tiek šķirtas. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gadā noslēgtas 11 244 laulības, bet šķirtas 7311 laulības.

Diskusijā zinātniece demogrāfijā Pārsla Eglīte, uzsverot svarīgo jautājumu par ģimenes stabilitāti un kā to nodrošināt, sprieda, ka pats par sevi automātiski laulību akts neko neatrisina, jo, kā liecina Latvijas pieredze, daudzas no tām tiek šķirtas. Tas nozīmē, ka ģimenes dzīvei cilvēki ir jāgatavo. Zinātniece rosina tam pievērsties jau skolā. Tāds kurss - ģimenes zinību pamati - ir bijis astoņdesmitajos gados. "Protams, var diskutēt par to, vai tajā bija viss tas, kas ir vajadzīgs," pieļauj P.Eglīte.

"Manuprāt, tajā visvairāk vajadzīgais būtu par attiecību veidošanu. Jo, cik es esmu novērojusi, cilvēki neprot savā starpā pietiekami smalkjūtīgi runāt. Mēs viens otru mēdzam aizvainot, būt neiecietīgi, vērsties vairāk ar pārmetumiem nekā ar ierosinājumiem. Turklāt tās ir tādas lietas, kas ir noderīgas ne tikai ģimenes dzīvē. Arī darbā un visur citur. Arī uz ielas," klāstīja demogrāfe.

Viņa rosina skolās ieviest vienu kursu – ģimenes zinības vai ģimenes zinību pamati vai ko līdzīgu, kur mācītu galvenokārt saskarsmes kultūru un arī ģimenes dzīves organizāciju. Tātad vajadzētu iemācīties, kā abiem vecākiem piedalīties bērna aprūpē, lai būtu mazāk konfliktu. Lai sievietes mazāk izvairītos radīt vēl kādu bērnu, jo tās nebūtu rūpes tikai viņām. Ja uzņēmēji savās ģimenēs piedalītos bērna aprūpē un audzināšanā, varbūt viņi labāk saprastu arī, kas ir vajadzīgs viņu darbiniecēm un arī darbiniekiem, kuriem mājās ir bērni. Jo nekur jau nav teikts, ka tēvs nevarētu pieskatīt bērnu. Māmiņai tas ir objektīvs pienākums bērna zīdīšanas periodā. Bet pārējā laikā visu tēvs var veikt tieši tāpat kā māte. Šāds mācību kurss varētu būt vidusskolas klasēs, jo tuvojas laiks, kad par to ir jādomā un jāzina.

"Skolā varētu mācīt saskarsmes kultūru un ģimenes dzīves organizāciju."

P.Eglīte sagaida - kāds iebildīs, ka tas atkal prasa lieku darbu un nabaga skolēniem palielināsies slodze. Taču tas ir tāds kurss, kur skolēnam nav jāveic nekādi mājas darbi, viņš to noklausītos skolā. Pasniegšanai ir dažādi paņēmieni - ar savstarpējām lomu spēlēm un tamlīdzīgi. "Un tas būtu tikpat vajadzīgi kā veselības mācība, par ko mēs runājam," piebilst zinātniece. "Mēs ļoti uzsveram, ka mums ir vajadzīgi inženieri, ka vajadzīgi matemātiķi, fiziķi. Es neesmu pret. Jautājums ir par to, cik laika, cik stundu mēs tam veltām. Tās ir zinības, kas ir vajadzīgas galvenokārt atsevišķās profesijās. Man, piemēram, skolā ķīmija un matemātika padevās ļoti labi. Un skolotāji pārdzīvoja, ka es neizvēlējos attiecīgo fakultāti. Tagad man tās vairs nevajag. Es esmu aizmirsusi elementāras lietas. Bet ģimenes dzīve – labāka vai sliktāka – būs katram. Tāpēc tai jāgatavojas, tāpat kā katram jākopj veselība."

Latvijas sabiedrībai ir zināms, ar kādām pūlēm skola nonāca līdz veselības mācībai. Un ar to vēl nebūt nav viss, kā bija labi domāts. Intervijā LV portālam organizācijas "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle uzsver, ka Latvijā veselības mācība ir izvēles priekšmets vidusskolās. To izvēlas mazākums, jo šo priekšmetu uzlūko tikai kā iespēju varbūt pacelt vidējo atzīmi. Bet, ja skolēns domā par studijām, tad, protams, izvēlas priekšmetus, kas būs nepieciešami, lai iestātos augstskolā, un tā nav veselības mācība. Viņa uzskata: ir jābūt obligātai veselības izglītībai skolās. Vai tas ir atsevišķs priekšmets vai integrēts, par to notiekot garas un plašas diskusijas.

Partnerattiecībās - nestabilitāte

Pārresoru koordinācijas centra veiktā pētījuma "Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpētes veikšana" galaziņojuma sadaļā "Partnerattiecības un to stabilitāte" secināts: tautas ataudzi būtiski ietekmē partnerattiecību stabilitāte, jo bērnus cilvēki ir gatavi radīt, ja viņiem ir drošības un atbalsta sajūta attiecībās. Šobrīd partnerattiecības kopumā raksturojamas kā nestabilas.

Pētījumā arī secināts: ja vēl padomju gados pirmā grūtniecība bija biežs laulību noslēgšanas iemesls, tad šobrīd laulības drīzāk saistāmas ar otrā bērna parādīšanos ģimenē, proti, situācijās, kad attiecības netiek uztvertas kā pietiekami stabilas, partneri nav apmierināti ar situāciju, kāda izveidojusies pirmā bērna aprūpē, otrā bērna un arī laulību vienkārši nav. Un otrādi, ja tās tiek prognozētas kā stabilas ilgtermiņā, tiek noslēgta laulība un ģimenē parādās otrais bērns. Tas liecina, ka sabiedrībā mainās to darbību loģiskā secība, kas nepieciešamas ģimenes izveidei – laulības arvien biežāk tiek noslēgtas tad, kad partneri ir pierādījuši viens otram, ka spēj kopā aprūpēt bērnu.

"NAP paredz atbalstu un sagaida vairāk bērnu."

Īpaša uzmanība būtu jāpievērš bērniem, kas dzimuši nereģistrētās partnerattiecībās. Tā kā 45% bērnu 2012.gadā ir dzimuši ārpus laulības, tad šo bērnu tiesības šobrīd aizsargā tikai subjektīvā vecāku paļaušanās un/vai tiesas ceļā panākama vecāku pienākumu izpilde. 7% šo gadījumu bērnu paternitāte, reģistrējot dzimšanu, nav noteikta, un 4% tā arī vēlāk netiek norādīta.

Raugoties uz citu valstu pieredzi, viens no instrumentiem partnerattiecību drošības paaugstināšanai ir nereģistrētās partnerattiecībās dzīvojošu personu aizsardzība. Politikas veidošanas procesā jārēķinās, ka ievērojama sabiedrības daļa laulību neredz kā vērtību un visdrīzāk laulību oficiāli jebkurā gadījumā nereģistrēs. Jāņem vērā, ka sociālā palīdzība Latvijā jau šobrīd tiek sniegta, izvērtējot faktiski mājsaimniecībā dzīvojošo personu attiecības, neskatoties uz formāli reģistrētajām attiecībām.

Ekonomiskās krīzes gadi iezīmēja citu tendenci – gan laulību, gan šķiršanās gadījumu skaits strauji saruka. Cēloņi meklējami ekonomiskajā situācijā – mazinājās iespēja pāriem atļauties krasus dzīves pavērsienus, norādīts pētījumā.

Nacionālajā attīstības plānā 2020 paredzēts, ka, ieviešot kompleksu atbalsta sistēmu ģimenēm, jāpanāk, ka ar katru gadu dzimst vairāk bērnu nekā iepriekšējā gadā. Šogad tiek gaidīti 23 tūkstoši mazuļu. Pagājušajā gadā piedzima 20 340 bērnu, par 443 bērniņiem vairāk nekā 2012.gadā.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU