VIEDOKĻI
>
Par Latviju. Par Tevi Latvijā.
TĒMAS
Mudīte Luksa
sadarbībā ar Eiropas pieaugušo izglītības e-platformu EPALE
02. februārī, 2024
Lasīšanai: 20 minūtes
RUBRIKA: Intervija
TĒMA: Izglītība
6
6

Pieaugušo izglītība – virzītājspēks, kas maina cilvēku dzīves

LV portālam: SARMĪTE VĪKSNA; Jelgavas valstspilsētas profesionālās tālākizglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” vadītāja

Attēlā: Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina, “Saules laivas 2023” ieguvējas ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna un ZRKAC direktores vietniece Skaidrīte Bukbārde, IZM parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga.

FOTO: Oskars Briedis (epale.ec.europa.eu)

Pagājušā gada nogalē Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) saņēma priecīgu vēsti – spraigā konkurencē tas kļuvis par Izglītības un zinātnes ministrijas ceļojošās balvas “Saules laiva” laureātu. Turklāt pagodinājums iegūts atkārtoti – jelgavnieki bija pirmie, kuru rokās nonāca pirms septiņiem gadiem nodibinātā balva par sasniegumiem pieaugušo neformālajā izglītībā. Tas liecina, ka kvalitātes latiņa šajā Jelgavas valstspilsētas profesionālās tālākizglītības iestādē allaž turēta augstu, sekojot līdzi laika garam un prasībām. Par to, kā gūt šādus panākumus, stāsta centra vadītāja SARMĪTE VĪKSNA.

īsumā
  • Pagājušā gada nogalē ZRKAC kļuva par Izglītības un zinātnes ministrijas ceļojošās balvas “Saules laiva” laureātu. Balva iegūta atkārtoti, un tas nozīmē, ka izglītības kvalitāte šajā profesionālās tālākizglītības iestādē gadu gaitā uzturēta ļoti augstā līmenī.
  • Pieaugušo neformālā izglītība ir unikāla ar to, ka mūsdienu mainīgajā pasaulē tā spēj ātri reaģēt un mērķēti nodrošināt aktuālās dzīves prasmes visu paaudžu un profesiju cilvēkiem, paverot iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas gan karjeras veidošanā, gan dzīves kvalitātes stiprināšanā.
  • Šobrīd darba devēji darbinieku profesionālajā pilnveidē uzsver caurviju prasmes, piemēram, uzņēmējdarbības, digitālās un valodu prasmes, komunikācijas, vadības un sadarbības prasmes, kritiskās domāšanas un radošuma prasmes, zaļā dzīvesveida un ilgtspējīgas saimniekošanas prasmes.
  • ZRKAC ilgtspējīgas attīstības atslēga ir pašvaldības atbalsts un izpratne par mūžizglītības pakalpojumu aktualitāti, sadarbība kopīgu uzdevumu definēšanā.
  • Pašlaik ZRKAC cenšas pieaugušo izglītībā iesaistīt iedzīvotājus ar zemām pamatprasmēm. Taču, lai šī mērķauditorija nokļūtu līdz mācību solam, jāveic pamatīgs preventīvais darbs.
  • Pēdējā laikā ļoti pieprasīti ir tiešsaistes semināri par lasītprasmes un rakstītprasmes apguves metodēm pirmsskolas vecuma bērniem. Pērn rudenī notika lekcijas, kas bija veltītas atkarību profilaksei bērnu un jauniešu vidū. Lekcijas apmeklēja ļoti daudz cilvēku, apliecinot to, cik sabiedrībā aktuāls ir šis jautājums.
  • Joprojām dominē uzskats, ka galvenais pieaugušo izglītības uzdevums ir cilvēkresursu sagatavošana darba tirgum. Taču tikpat svarīgi ir nodrošināt iespējas personības izaugsmei, redzesloka paplašināšanai un prasmju pilnveidei mūža garumā par tādiem jautājumiem kā plašsaziņas līdzekļu lietotprasme, pilsoniskā kompetence, finanšu, vides un veselības pratība un ģimenes izglītība.

Dzīvi mainoša pieredze

Apbalvošanas ceremonijā paudāt gandarījumu par to, ka gadu gaitā “Saules laiva” plūstoši apceļo Latviju, un arī uzsvērāt, ka pieaugušo izglītība ir milzīgs spēks, kas maina dzīvi. Ko ar to domājāt?

Pieaugušo neformālā izglītība ir unikāla ar to, ka mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē tā spēj ātri reaģēt un mērķēti nodrošināt aktuālās dzīves prasmes visu paaudžu un profesiju cilvēkiem, paverot iespēju apgūt nepieciešamo gan karjeras veidošanā, gan dzīves kvalitātes stiprināšanā.

Mūsu ilggadējā pieredze ļauj secināt, ka pieaugušo izglītībai ir neierobežotas iespējas un tā patiesi var kļūt par nozīmīgu virzītājspēku ikviena cilvēka dzīvē.

To izteiksmīgi ilustrē kāds piemērs. Pirms vairākiem gadiem ZRKAC jaunatklātajā Metālapstrādes mācību parkā īstenojām projektu, kura laikā apgūt darba tirgū ļoti pieprasīto un labi apmaksāto metinātāja profesiju aicinājām sievietes. Par iespēju pieteikties mācībām informējām arī kādu jaunieti, kas pie mums vēlējās strādāt par tehnisko darbinieci. Meitenei bija nepabeigta vidējā izglītība, un meklēt papildu darbu viņai šķita vienīgā iespēja. Mācību gaitā jauniete uzrādīja ļoti labus rezultātus, un, kad profesionāla metinātāja kvalifikācija ar izcilību bija iegūta, tik apdāvinātu un centīgu cilvēku vēlējāmies savā mācību iestādē paturēt par pasniedzēju. Sākām ar viņu sarunas par turpmāko karjeru, iedvesmojot pabeigt vakarskolu. Tādējādi jaunā speciāliste kļuva par metināšanas praktiskās daļas skolotāju.

Pēcāk viņa absolvēja Latvijas Lauksaimniecības universitāti, iegūstot arī augstāko izglītību.

Esam gandarīti, ka viņa joprojām ir mūsu kolēģe un pieredzes bagāta pasniedzēja. Jaunā sieviete pati ir atzinusi, ka iesaiste pieaugušo izglītībā pilnībā mainīja viņas dzīvi. Tāds, lūk, stāsts. Viens no daudziem.

Piedāvājums balstīts iedzīvotāju un darba devēju vajadzībās

Ikdienā ZRKAC nodrošina daudzpusīgas prasmju apguves iespējas saviem iedzīvotājiem. Regulāri izzinot iedzīvotāju un darba devēju vajadzības, veidojam izglītības piedāvājumu.

Šobrīd darba devēji darbinieku profesionālajā pilnveidē uzsver caurviju prasmes, piemēram, uzņēmējdarbības, digitālās un valodu prasmes, komunikācijas, vadības un sadarbības prasmes, kritiskās domāšanas un radošuma prasmes, zaļā dzīvesveida un ilgtspējīgas saimniekošanas prasmes

Daudz strādājam, lai stiprinātu pieaugušo izglītības popularitāti un pievilcību.

Lepojamies, ka Jelgava ir pirmā pilsēta Latvijā, kura nodrošināja ikvienam pašvaldības iedzīvotājam bezmaksas karjeras konsultanta pakalpojumu, kas ir vērā ņemams atbalsts tālākizglītības izvēlei un motivācijas stiprināšanai.

Tāpat svarīga nozīme iedzīvotāju motivēšanā un ieinteresēšanā ir ne tikai neformālās izglītības pakalpojumu pieejamībai un daudzveidībai, bet arī interaktīvām darba formām un metodēm.

Mūsu iestādes darbības fokuss šobrīd ir vērsts uz to, lai pieaugušo izglītībā iesaistītu iedzīvotājus ar zemām pamatprasmēm.

Taču, lai šī mērķauditorija nokļūtu līdz mācību solam, jāveic nopietns preventīvais darbs. Process no brīža, kad personas tiek uzrunātas, motivētas un sagatavotas mācību uzsākšanai, līdz laikam, kad cilvēks tās pabeidz un, vislabākajā scenārijā, atrod darbu, ir gana ilgs un komplicēts.

Šajā ziņā ļoti svarīga ir arī starpinstitucionālā sadarbība. Tādēļ mēs regulāri sadarbojamies ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi un Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāli.

Fakts, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība jau pirms divdesmit septiņiem gadiem nodibināja Pieaugušo izglītības centru, acīmredzot liecina, ka jau tad šis mācību veids tika uzskatīts par svarīgu.

Jelgavā jau izsenis ir veidotas un koptas daudzveidīgas tradīcijas saistībā ar pieaugušo izglītības popularizēšanu un attīstību. Pašvaldības vadības atbalsts un izpratne par mūžizglītības pakalpojumu aktualitāti, sadarbība kopīgu uzdevumu definēšanā šajā jomā sniedz iespēju nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti. Manuprāt, tā arī ir mūsu centra ilgtspējīgas attīstības atslēga.

Cik daudz cilvēku ir beiguši jūsu iestādes kursus?

Priecājamies, ka pieaugušo izglītībā iesaistīto iedzīvotāju skaits arvien aug. Ik gadu pie mums mācās un apmeklē dažādus izglītojošus pasākumus no 10 tūkstošiem līdz 15 tūkstošiem cilvēku.

Gandarījums ir par to, ka arī Covid-19 pandēmijas laikā mūsu apmeklētāju skaits būtiski nesamazinājās, jo, ātri reaģējot uz situāciju, varējām nodrošināt kvalitatīvas mācības tiešsaistē.

Attālinātās mācības pavēra plašas iespējas arī izglītības programmu attīstībai un pieejamībai. Tagad tās kļuvušas par stabilu un kvalitatīvu alternatīvu cilvēkiem, kuri darba grafika vai dzīvesvietas attāluma dēļ iepriekš nevarēja apmeklēt nodarbības klātienē.

Turklāt esam spējuši piesaistīt augsti kvalificētus pasniedzējus no citām Eiropas valstīm. Piemēram, svešvalodu apguvei tas ir liels ieguvums.

Lai nodrošinātu attālināto un kombinēto mācību kvalitāti, atbilstoši esam pilnveidojuši arī iestādes materiāltehnisko bāzi.

Reaģējot uz mūsu klientu vajadzībām un darba tirgus aktualitātēm, katru gadu turpinām paplašināt mācību piedāvājumu. Ik septembri mūsu centrs izdod “Kursu piedāvājuma katalogu”, kas iedzīvotāju vidū ir ļoti iecienīts. Tajā apkopots kārtējā mācību gada pastāvīgais izglītības piedāvājums, kursu apjoms un cena. Informācija ir strukturēta kompetenču griezumā, kas ļauj ērti atrast sev nepieciešamo no vairāk nekā 400 kursu programmām, tostarp arī par karjeras konsultācijām, Metodisko bibliotēku, grupu un individuālo mācību iespējām.

Viens no svarīgākajiem mūsu uzdevumiem ir rūpēties par iedzīvotāju kompetenču attīstību digitālo tehnoloģiju jomā.

Esam noteikuši ambiciozu mērķi: digitāli kompetents jelgavnieks!

Jelgavai kā viedajai pilsētai iedzīvotāju ērtībām ir pieejami daudzi digitālie rīki. Piemēram, digitālā karte, kurā var atzīmēt pamanītās problēmas saistībā ar pilsētvidi, kā arī daudzveidīgas informatīvas lietotnes. Lai mūsu pilsētas iedzīvotāji varētu brīvi izmantot šos rīkus, esam izstrādājuši bezmaksas mācību ciklu “Digi gudrs jelgavnieks”.

Īpaši domājot par mūsu sudraba paaudzi, regulāri organizējam kursus senioru grupām. Tie vienmēr ir labi apmeklēti.

Lielu vērību pievēršam pedagogu, uzņēmēju, nodarbināto digitālās kompetences pilnveidošanai. Vēl papildus izstrādājam arī dažādus metodiskos materiālus, videopamācības un instrukcijas, rīkojam izglītojoši informatīvus publiskos pasākumus visām mērķa grupām.

Atbalsts vietējai uzņēmējdarbībai

Uzņēmējiem piedāvājat plaša spektra mācības – piemēram, tādus kursus kā personāla atlase un novērtēšana, zīmola izveidošana un popularizēšana, komandas darba vadīšanas ABC, dizaina domāšana, aktualitātes nodokļu jomā, aktualitātes dokumentu pārvaldībā un problēmsituāciju risināšana, tāpat pieejami vairāki kursi par grāmatvedības kārtošanu… Šķiet, komersanti šeit var atrast visu nepieciešamo darba uzlabošanai.

Viens no ZRKAC darbības virzieniem ir atbalsta sniegšana mazajiem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, vienlaikus nodrošinot jaunas zināšanas un prasmes, kas var palīdzēt strādāt efektīvāk. Šo iespēju vietējie uzņēmēji aktīvi izmanto, iesakot, kādus kursus vai seminārus derētu iekļaut piedāvājumā. Uzklausām viņus un ik gadu mācību programmu klāstu papildinām.

Saistībā ar straujām izmaiņām normatīvajā regulējumā, kas būtiski ietekmē uzņēmējdarbības vidi, regulāri piedāvājam kursus un seminārus par aktualitātēm nodokļu jomā, darba tiesībām, elektronisko dokumentu izstrādāšanu, jaunāko digitālo rīku izmantošanu un citām aktuālām tēmām.

Uzņēmējdarbības attīstības atbalstam organizējam ne tikai kursus un seminārus, bet arī citus interaktīvus pasākumus, kā Inovāciju dienas, Prototipēšanas darbnīcas, Individuālo konsultāciju stundas, “Ātros randiņus ar mentoru”, izgudrojumu un inovāciju festivālu “Minox Zemgale”, “Mājražotāju un amatnieku kontaktbiržu”, “Biznesa pavasari” un daudz citu aktivitāšu, no kurām katra ir atsevišķa apraksta vērta.

Jelgava vienmēr ir bijusi industriāla pilsēta. Vajadzīgi inženieri, kvalificēti programmvadības metālapstrādes darbagaldu (CNC) operatori, metinātāji. Ko darāt šajā laukā?

Mūsu pilsētas attīstības stratēģijā viena no prioritāri attīstāmajām nozarēm ir metālapstrāde. Lai veidotu specializētu izglītības piedāvājumu metālapstrādes nozares attīstībai un popularizēšanai, ZRKAC ir izveidots mūsdienīgs Metālapstrādes mācību parks ar ciparu programmēšanas darbgaldiem, metināšanas bāzi un datorgrafikas programmu nodrošinājumu.

Nesen tas tika paplašināts ar jaunu Lokšņapstrādes cehu, kas aprīkots ar modernām augsta līmeņa metālapstrādes iekārtām, sniedzot papildu iespējas nozares uzņēmumu darbinieku tālākizglītībai, kā arī Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu kompetenču pilnveidei.

Lai uzzinātu aktuālāko informāciju par profesionālās izaugsmes iespējām metālapstrādes nozarē, mācību parkā regulāri tiek rīkotas ne vien jauniešu, bet arī pieaugušo Karjeras dienas, kuru laikā dalībnieki var iepazīties ar metālapstrādes iekārtām un aprīkojumu, profesionāļu uzraudzībā praktiski izmēģināt metināšanas procesu un darbu ar CNC darbgaldiem, kā arī uzzināt, kādas mācību programmas jāapgūst, lai kļūtu par šīs nozares darbinieku.

Sadarbībā ar nozares asociāciju MASOC katru septembri organizējam tehnikas un inovāciju festivālu “Mehatrons”, lai popularizētu inženierzinātņu, metālapstrādes un mašīnbūves nozari, tehnisko jaunradi un karjeras iespējas STEM profesijās.

Aktuāli gan jauniešiem, gan senioriem

Kas, jūsuprāt, būtu darāms ar jauniešiem, kuri pēc pamatskolas vai vidusskolas absolvēšanas neturpina mācības un arī nestrādā?

Pirmkārt, attīstīt nodarbinātības iespējas! Ja tā godīgi, tad šis jautājums mums būtu jāuzdod vispirms sev kā vecākiem, tad skolai un valstij: ko mēs katrs esam darījuši, lai bērns gribētu strādāt? Tā ir problēma, kuras risināšanā nozīmīga ir vairāku pušu iesaiste – vecāku, pedagogu, arī skolu karjeras konsultantu atbalsts. Tāpat nepieciešama savstarpēja sadarbība ar topošajiem darba devējiem un iespēju nodrošināšana jauniešiem jau laikus iepazīt izvēlētās nozares uzņēmumu darbību klātienē.

Ar šādu mērķi mēs Jelgavā īstenojam pašvaldības mērķprogrammu “Vasaras nodarbinātība 9.–11. klašu skolēniem”, kuras ietvaros sadarbībā ar uzņēmējiem tiek veidots darba vakanču piedāvājums. Savukārt skolēniem, lai pieteiktos darbam, jāraksta motivācijas vēstule, jāsagatavo CV un jāiesniedz darba devējam, jāiztur sava veida konkurss, jo nereti uz vienu vakanci ir vairāki pretendenti.

Līdzīgi kā pieaugušie meklē darbu, skatoties darba piedāvājumus, arī skolēniem tiek piedāvātas vakances dažādos uzņēmumos, iestādēs un kapitālsabiedrībās.

Tās tiek apkopotas pa darbības jomām, lai veidotu sasaisti ar kompetenču pieeju un skolēnu izvēlētajiem mācību virzieniem. Šī pieredze jauniešiem ļauj praktiski iepazīt izvēlētās nozares darba vidi un laikus saprast, vai šis nākotnes karjeras virziens ir īstais.

Jūsu mācību kursu piedāvājumā vecākiem atrodami interesanti un aktuāli temati: pieeja bērna attīstībai, viņa uzraudzība, emocionālā audzināšana, lasītprasmes un rakstītprasmes, matemātikas zināšanu apguve pirmsskolas vecuma bērniem. Tādas ļoti vajadzīgas zināšanas. Sevišķi laikā, kad izskan ziņas, ka dažkārt bērni lāgā nemāk lasīt pat ceturtajā klasē…

Katrā dzīves posmā un situācijā cilvēkam ir vajadzīgas jaunas specifiskas zināšanas un prasmes. Piemēram, kā kļūt par zinošiem vecākiem? Kāds jaunais tētis man jautāja: “Kur lai es to iemācos – skolā to nemāca, augstskolā arī ne!”

Tādēļ izveidojām bezmaksas mācību semināru un praktikumu ciklu jaunajiem vecākiem “Topošo vecāku skola”, kas jau septīto gadu ir plaši apmeklēta, un “Gudro vecāku skolu”, kurā ir iespēja tikties ar pieredzes bagātiem pedagogiem, bērnu psihologiem, ārstiem un bērnu attīstības speciālistiem, lai rastu atbildes un praktiskus risinājumus konkrētos bērna audzināšanas un attīstības jautājumos.

Pēdējā laikā ļoti pieprasīti ir tiešsaistes semināri par lasītprasmes un rakstītprasmes apguves metodēm pirmsskolas vecuma bērniem.

Pērn rudenī lekcijas bija veltītas tēmai par atkarību profilaksi bērnu un jauniešu vidū. Lekcijas apmeklēja ļoti daudz cilvēku, apliecinot to, cik sabiedrībā aktuāls ir šis jautājums. Pamatojoties uz pieprasījumu, šādas mācības organizējām gan klātienē, gan attālināti. Visi semināri tiek pārraidīti tiešsaistē un pēcāk ir pieejami ZRKAC mājaslapas arhīvā, tādējādi ikviens interesents tos var noskatīties sev piemērotā laikā.

Pašvaldības uzdevumā esam izstrādājuši Atkarību profilakses programmu Jelgavas valstspilsētas izglītības iestādēm, kas sastāv no izglītības iestādes atkarību profilakses programmas izstrādes metodikas un balsta tēmām, kuras apgūstamas visās izglītības iestādēs, sākot no piecu sešu gadu vecuma. Atkarību tēma mūsdienās ir gana satraucoša, tādēļ par to runāt un veidot vispārēju sapratni ir svarīgi jau agrīnā vecumā.

Kādi ir jūsu novērojumi par pieaugušo izglītības organizēšanu? Kā zināms, Valsts kontrole savā ziņojumā par šo jomu pērnruden iebilda pret funkciju un programmu dublēšanos vadošo iestāžu vidū un valsts līdzekļu izšķērdēšanu vaļasprieka interešu izglītībā…

Pieaugušo izglītības darbības spektrs ir ļoti plašs, un ir svarīgi mums visiem kopā veidot vienotu izpratni par tās sniegtajām iespējām un nozīmi cilvēka dzīvē.

Joprojām dominē uzskats, ka galvenais pieaugušo izglītības uzdevums ir cilvēkresursu sagatavošana darba tirgum. Taču tikpat svarīgi ir nodrošināt iespējas personības izaugsmei, redzesloka paplašināšanai un prasmju pilnveidei mūža garumā par tādiem jautājumiem kā plašsaziņas līdzekļu lietotprasme, pilsoniskā kompetence, finanšu, vides un veselības pratība un ģimenes izglītība – kā to nosaka arī Eiropas Komisijas izstrādātā programma “Eiropas prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai” (2020).

Valsts kontrole atbilstoši izvēlētajam fokusam ir veikusi apjomīgu izpētes darbu, kurā secinātais noteikti ir ieviešams praksē, lai uzlabotu profesionālās tālākizglītības pieejamību dažādām mērķa grupām. Būtiski ir secinājumi par nepieciešamību uzlabot profesionālo prasmju apguves pieejamību jauniešiem ar zemu izglītības līmeni un pirmspensijas vecuma cilvēkiem, kas palīdzētu risināt darba spēka trūkuma problēmas valstī.

Es uztveru to kā sava veida ceļvedi, kas palīdz plānot tālāko virzību pieaugušo izglītības piedāvājuma plānošanai saistībā ar darba tirgus vajadzībām.

Darba gaitā esam pārliecinājušies – ja vēlamies, lai Latvijā būtu izglītota sabiedrība, veiksmīgi uzņēmēji, motivēti jaunieši, gudri vecāki, pedagogi ar plašu redzējumu un aizrautīgi seniori, tad ir svarīgi maksimāli novērtēt un izmantot pieaugušo izglītības plašās iespējas.

Informācijas pirmpublikācija pieejama Eiropas pieaugušo izglītības e-platformā “Epale”.

***
Šajā publikācijā paustais intervētās personas viedoklis un skatījums var nesakrist ar LV portāla redakcijas nostāju. Ar LV portāla redakcionālo politiku var iepazīties šeit.
Labs saturs
6
Pievienot komentāru

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI