NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Mudīte Luksa
sadarbībā ar Eiropas pieaugušo izglītības e-platformu EPALE
28. jūlijā, 2023
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Izglītība
3
3

Latvija UNESCO Izglītības pilsētu tīklā

Pieaugušo apmācība Ventspils Digitālajā centrā.

Publicitātes attēls

Lai atbalstītu, izvērstu un paātrinātu mūžizglītības praksi pasaules kopienās, UNESCO Mūžizglītības institūts ir izveidojis Globālās izglītības pilsētu tīklu. Tajā darbojas ap 300 pilsētu no valstīm, kas pārstāv šo Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju un par vienu no attīstības stratēģijas pamatiem izvirzījušas izglītību un mūžizglītības paplašināšanu ikvienam tās iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sociālā stāvokļa. No Latvijas šajā tīklā ir uzņemtas Valmiera un Ventspils.

īsumā
 • UNESCO Mūžizglītības institūta izveidotajā Globālās izglītības pilsētu tīklā darbojas ap 300 pilsētu no valstīm, kas pārstāv šo organizāciju.
 • No Latvijas Izglītības pilsētu tīklā ir uzņemtas Valmiera un Ventspils.
 • Galvenie priekšnoteikumi, lai pievienotos tīklam, ir pašvaldības līdzšinējā labā prakse mūžizglītības veicināšanā, ieceres izglītības jomā un augstas kvalitātes prasības.
 • Starptautiskais tīklojums paver iespējas sadarbībai izglītības jomā ar pilsētām visā pasaulē, sniedz plašu informatīvu un metodisku atbalstu.
 • Viens no svarīgiem UNESCO Izglītības pilsētu tīkla uzsvariem ir mūžmācīšanās iespēju nodrošināšana iedzīvotājiem, sekmējot konkurētspējīgu izglītību, iespēju pārkvalificēties un atrast darbu atbilstoši savām interesēm un pieprasījumam darba tirgū.
 • Pateicoties šim projektam, Valmierā ir ieviestas un izmēģinātas jaunas pieejas darbavietu radīšanai, atvērta prototipu veidošana un izveidota koprades darbnīca DARE, Vidzemes Augstskolā un Valmieras tehnikumā ieviesti modernas izglītības tehnoloģiju risinājumi un aprīkojums u. c.
 • Ventpils Izglītības pārvalde: “Jau gatavojot pieteikumu dalībai Izglītības pilsētu tīklā, saaicinājām kopā visas galvenās mūžizglītībā iesaistītās organizācijas un sapratām, ka piedāvājums ir ļoti plašs. Iedzīvotāju iesaiste pieaugušo izglītībā noteikti iet plašumā.”

Augstas prasības un lieli mērķi

Galvenie priekšnoteikumi, lai pievienotos tīklam, ir pašvaldības līdzšinējā labā prakse mūžizglītības veicināšanā un arī tālākās ieceres izglītības jomā. Kvalitātes prasības ir augstas.

Kaut arī tīkla pilsētas piedāvā atšķirīgas izglītības iespējas atbilstoši vietējai kultūrai, tām ir vairāki kopīgi elementi: izglītības stratēģijas izstrāde, plānošana, progresa uzraudzība un finansējuma nodrošinājums.

Starptautiskais sadarbības tīkls sniedz šādas papildu iespējas:

 • sekmē informācijas apmaiņu par starptautisko pieredzi mūžizglītības veicināšanā pašvaldībās;
 • motivē pilsētu apzināt vietējos resursus – valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju piedāvātās mūžizglītības iespējas;
 • paver iespējas sadarboties ar pilsētām visā pasaulē, kā arī mācīties no šo pilsētu pieredzes;
 • sniedz atbalstu reģionālu un starptautisku konferenču organizēšanā;
 • piedāvā iespēju iepazīties ar UNESCO Mūžizglītības institūta materiāliem un citu UNESCO un ANO sadarbības organizāciju, tīklu dokumentiem izglītības piedāvājuma pilnveidošanai pilsētā;
 • ļauj pretendēt uz UNESCO Izglītības pilsētu balvu.

Valmiera ir UNESCO Izglītības pilsētu tīkla dalībniece kopš 2016. gada, Ventspils – kopš pērnā rudens.

UNESCO vērtības Valmierā

“UNESCO tīkla darbības lauki ir izglītība, kultūra, zinātne un ilgtspējība, kas bija un ir joprojām saistoša arī Valmieras novada pašvaldībai,” pamatojot vēlmi iekļauties starptautiskajā sadarbības tīklā, informē Liene Pinne, Valmieras novada domes komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste.

“Teritorijām attīstoties, pašvaldība nemitīgi saskaras ar jauniem sociālajiem un demogrāfiskajiem izaicinājumiem, jūtama arī straujās tehnoloģiju attīstības ietekme, un UNESCO tīkls nodrošina labās prakses piemēru apmaiņu, lai varētu rast veiksmīgākos pārvaldības risinājumus un modernākās pieejas savā darbā. Demokrātiskās vērtības, ko pārstāv UNESCO, ir aktuālas, tās caurvij jaunos Valmieras novada attīstības dokumentus, tostarp topošo Valmieras novada izglītības stratēģiju, ko paredzēts izstrādāt līdz šā gada beigām.”

Valmieras novada pašvaldībai ir vairāki partneri. Valmieras sākumskola un Valmieras Valsts ģimnāzija iesaistītas UNESCO Asociēto skolu tīklā – īsteno projektus, rīko pasākumus, seminārus un īpašas mācību stundas par UNESCO aktuālām tēmām.

UNESCO Izglītības pilsētu tīkla mērķi ir arī veselības izglītība un iekļaujošas izglītības nodrošināšana.

Valmieras novadā norisinās veselības izglītības un veicināšanas projekts, piemēram, izglītojot jauniešus par veselīgu uzturu, par dzimuma nobriešanu, bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām tiek organizētas sporta spēles “Mēs varam” un citas aktivitātes.

“Projekta ietvaros tiek nodrošinātas arī nodarbības pieaugušajiem, piemēram, peldēšanas nodarbības senioriem, apmācības topošajām māmiņām. Iekļaušanas un vienlīdzības nodrošināšana ir viena no Valmieras attīstības prioritātēm, kas ir svarīga ne tikai izglītošanās līmenī, bet arī infrastruktūras objektu izveidē – Valmieras novada pašvaldība ievēro universālā dizaina principus, īstenojot gan skolu rekonstrukcijas, gan pilsētvides attīstības projektus,” stāsta L. Pinne.

Valmieras novada pašvaldības partneris dalībā UNESCO tīklā ir arī Vidzemes Augstskola (ViA).

Pirms četriem gadiem augstskolā nodibināta UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks”.

Tā izveidota ar mērķi veicināt biosfēras rezervāta idejas izpratni sabiedrībā un stiprināt iesaistīto pušu sadarbību šā koncepta pilnīgākā iedzīvināšanā. Informācijas apmaiņa galvenokārt notiek ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Svarīgais uzsvars – mūžizglītība

“Viens no svarīgiem UNESCO Izglītības pilsētu tīkla uzsvariem ir mūžmācīšanās iespēju nodrošināšana iedzīvotājiem, sekmējot konkurētspējīgu izglītību un iespēju pārkvalificēties un atrast darbu atbilstoši savām interesēm un pieprasījumam darba tirgū,” uzsver L. Pinne.

“Projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (“Next Generation Micro Cities of Europe”) ietvaros ir izstrādāta stratēģija karjeras attīstības atbalstam un talantu piesaistei. Pateicoties šim projektam, Valmierā ir ieviestas un izmēģinātas jaunas pieejas darbavietu radīšanai, atvērta prototipu veidošana un izveidota koprades darbnīca DARE, Vidzemes Augstskolā (ViA) un Valmieras tehnikumā ieviesti modernas izglītības tehnoloģiju risinājumi un aprīkojums, kas svarīgs īpaši STEM nozaru apguvei.”

Valmieras novada Izglītības pārvaldē no 2022. gada septembra strādā speciālists, kura pārraudzībā ir mūžizglītības attīstība novadā.

Viena no pēdējām organizētajām aktivitātēm bija neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”. Iedzīvotāju interese bija tik liela, ka plānotās vienas mācību grupas vietā tika izveidotas divas.

Mūžizglītības nodrošināšanai ViA ir izveidots īpašs Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC) un mācību satura piedāvājums. Lai veicinātu iekļaujošu mācīšanos mūža garumā, centrā ir specializēts piedāvājums centralizētajiem vidusskolas eksāmeniem. Ir pieejami arī dažādi mūžizglītības kursi. Tāpat tiek sniegts mūžizglītības pakalpojums ar nosaukumu “Atvērtā universitāte”. Tā ir iespēja individuāli klausīties augstskolā pasniegtos bakalaura un maģistra līmeņa kursus.

Augstskolai ir nozīmīga loma reģionā

Alise Andersone, ZTC Mūžizglītības projektu vadītāja, pauž šādu viedokli: “Pieaugot pieaugušo izglītības nozīmei un aktualitātei, ko veicināja gan pandēmija, gan darba tirgus pieprasījums (nepieciešamība pārkvalificēties u. tml.), kā arī apzinoties ViA iespējas, potenciālu un lomu reģionā, esam uzsākuši veidot jaunu mūžizglītības kursu piedāvājumu. Tas ietver gan profesionāļu komandas (apmācību vadītāji, treneri u. tml.), gan sadarbības partneru tīkla veidošanu, kas var palīdzēt apmierināt interesi un vajadzības pēc dažādām apmācībām un kursiem.

Vidzemes augstskola dod lielu ieguldījumu pieaugušo mūžizglītībā.

Publicitātes attēls

Ļoti nozīmīga ir Atvērtā universitāte. Tā dod iespēju apgūt augstākā līmeņa zināšanas, apmeklējot tikai tos kursus, kuri patiešām interesē vai ir nepieciešami profesionālajai pilnveidei. Šobrīd jau ir sākusies reģistrācija 2023. gada rudens semestra kursiem, un vairāk uzzināt par tiem un lekciju norises laikiem iespējams, rakstot uz kursi@va.lv.

ViA ir nozīmīga loma reģionā, un nesaraujama ir saikne ar nozarēm.

Jau no pirmajām studiju nedēļām studentam ir sadarbība ar nozari: prakse, gada projekti, noslēguma darbi, pētījumi.

Vismaz puse mūsu docētāju ir savas nozares profesionāļi, kuri ne tikai vieslekciju, bet arī pilnu studiju kursu formātā ir gatavi dalīt savu brīvo laiku un pieredzi ar ViA studentiem. Katram studiju virzienam ir izveidotas konsultatīvās padomes, kurās iekļauti darba devēji, nozaru asociāciju pārstāvji, absolventi.

Visbeidzot – tā ir sadarbība pieaugušo izglītībā: mēs piedāvājam uzņēmumiem un organizācijām pilnveidot savu darbinieku prasmes, zināšanas, kompetences, pārkvalificēties, sniedzam atbalstu pārmaiņu procesos un izaugsmē.”

Profesionālās pilnveides un neformālās apmācības kursu veidā mūžizglītība pieejama arī Valmieras tehnikumā un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā. Turklāt mūžizglītības aktivitātes notiek ne vien pilsētā, bet arī Valmieras novada teritorijās, piemēram, neformālās izglītības iestādē “Rūjienas Tautskola”.

Profesionālās pilnveides kursi un neformālās apmācības pieejamas arī Valmieras tehnikumā.

Publicitātes attēls

Ventspils Izglītības pārvalde: Iegūt jaunas zināšanas un dalīties savos panākumos

Ventspils Izglītības pārvaldes Komunikācijas nodaļas vadītājs Kristians Jacevičs stāsta: “Motivācija iekļauties UNESCO Izglītības pilsētu tīklā radās, apzinoties lielo izglītības nozīmi mūsu pilsētā un tās sasaisti ar daudzām citām darbības jomām. Atbilstoši tam vēlējāmies gūt vēl papildu zināšanas un pieredzi no līdzīgām pilsētām pasaulē un, protams, arī dalīties savos sasniegumos. UNESCO ir liels zīmols pasaules mērogā, un dalība šādā Izglītības pilsētu tīklā ceļ arī pilsētas atpazīstamību.

Tīklā darbojamies tikai kopš pagājušā gada rudens un šobrīd vairāk esam skatītāju lomā, piedaloties UNESCO un citu izglītības pilsētu rīkotajos pasākumos. Tā kā tos organizē tiešsaistē, virtuāli ir iespējams pabūt dažādās pasaules daļās un smelties jaunas zināšanas. Ar plašu aktivitāšu programmu piedalījāmies Pasaules pilsētu dienu svinībās pērn oktobra nogalē. Tā bija visa Izglītības pilsētu tīkla akcija, un Ventspils iesaistījās, organizējot vairāk nekā 40 dažāda līmeņa pasākumu pilsētas līmenī vai izglītības iestādēs – konferences, diskusijas, koncertus izglītojošas pastaigas pilsētvidē, tematiskas mācību stundas u. c. Esam nodibinājuši tiešus kontaktus ar vienu no izglītības tīkla pilsētām Portugālē. Iepriekš sadarbība jau bija notikusi abu pilsētu skolu līmenī, bet nu saziņa izveidota arī pilsētas līmenī.

Pieredze starp tīkla dalībniekiem ir ļoti dažāda, un arī iedzīvotāju vajadzības katrā pilsētā ir atšķirīgas.

Liels uzsvars daudzviet mūžizglītībā tiek likts uz vienādām iespējām visiem un arī mācīšanās popularizēšanu kopienās. Domāju, ka Ventspils ļoti labi iekļaujas šajā saimē un spēsim laika gaitā atrast vēl daudz labu piemēru, kurus varam pārņemt un pielāgot ventspilnieku vajadzībām.

Jau gatavojot pieteikumu dalībai Izglītības pilsētu tīklā, saaicinājām kopā visas galvenās mūžizglītībā iesaistītās organizācijas un sapratām, ka piedāvājums ir ļoti plašs. Saņemot apliecinājumu par dalību UNESCO tīklā, augstais novērtējums ir veicinājis iesaistīto organizāciju ieinteresētību kopējam mērķim, lai dažādotu izglītības formātus, mērķauditorijas, norises vietas.

Ventspils iedzīvotāju iesaiste pieaugušo izglītībā noteikti iet plašumā, arī iesaistīto organizāciju loks palielinās.

Izcelt vēlētos tieši tās mūžizglītības aktivitātes, kas veicina starppaaudžu mācīšanos, iesaistot visu ģimeni, piemēram, tas tiek darīts Ventspils Mūzikas bibliotēkas nodarbību ciklā “Mūzikas stundas ģimenēm”, Ventspils Digitālā centra izglītojošajā tehnoloģiju darbnīcā “Ceļu satiksmes noteikumi” un zinātnes centra “Vizium” izglītojošajās darbnīcās.

Izglītības pārvalde pati aktīvi dažādos formātos organizē profesionālās pilnveides kursus pilsētas pedagogu saimei, bet mūsu jaunums ir Vecāku skola, kuras dalībnieki ir skolēnu un bērnudārznieku vecāki.”

Informācijas pirmpublikācija pieejama Eiropas pieaugušo izglītības e-platformā “Epale”.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI