TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
20. decembrī, 2023
Lasīšanai: 9 minūtes
17
17

Saistības piespiedu izpilde brīdinājuma kārtībā. Kas jāzina parādniekam

LV portālam: Lauma Bērziņa, zvērināta advokāte.

Civilprocesa likums paredz ērtu iespēju aizdevējam noteiktās situācijās, pirms tiek uzsākts klasiskais parādu piedziņas process, atgādināt parādniekam par viņa parādu un ļaut izvēlēties starp kavētās saistības ātru izpildi ar mazākiem tiesas izdevumiem vai ilgāku tiesāšanos, kas problēmas risinājumu novilcinās, taču rezultātā prasījuma kopsumma ar tiesas izdevumiem var ievērojami pieaugt. Raidierakstā “Kā likums!” kopā ar zvērinātu advokāti LAUMU BĒRZIŅU skaidrosim šī tiesvedības veida nianses – galvenokārt no parādnieka skatpunkta.

Tiesu administrācijas sniegtā informācija liecina, ka laika periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. oktobrim rajona (pilsētu) tiesās tika saņemti 92 584 pieteikumi par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā:

 • 85 756 gadījumos prasības pieteikums tika pieņemts, un ierosināta lieta;
 • 6 713 gadījumos prasības pieteikums tika atteikts (atteikuma iemesls tiek norādīts lietas lēmumā, automātiska datu apstrāde nav iespējama);
 • 104 pieteikumi tika nosūtīti (pārsūtīti) citai tiesai Civilprocesa likuma 32.1 panta kārtībā; 
 • 11 pieteikumi tika atsaukti.

LV portālam iesniegtās e-konsultācijas apliecina, ka parādniekiem, kuri saņēmuši no tiesas brīdinājumu un aicinājumu sniegt atbildi, izpratne par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā lieti noderētu.

Sarunā par to, kas ir saistības piespiedu izpilde brīdinājuma kārtībā, zvērināta advokāte Lauma Bērziņa akcentē tās priekšrocības: “Šāda likumiska procedūra ir radīta, lai kreditors ātri, ērti un vienkārši panāktu maksājuma saistības, kurai iestājies izpildes termiņš, izpildi. Tas nozīmē, ka kreditors, neceļot tiesā prasību vispārējā kārtībā – nesastādot prasības pieteikumu, nemaksājot  lielāku valsts nodevu, neiesniedzot prasījumu pamatojošos dokumentus, kā arī nemeklējot savu pārstāvi tiesā –, ar tiesas starpniecību var atgādināt parādniekam par viņa neizpildīto saistību, aicināt to izpildīt un brīdināt par sekām.”

Vienlaikus jāņem vērā, ka ne visās maksājumu saistībās kreditoram šo procedūru ir iespējams izvēlēties.

 

Civilprocesa likums

406.1 pants. Saistības, pēc kurām pieļaujama piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā

Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā pieļaujama maksājuma saistībās, kuras pamatotas ar dokumentu un kurām ir iestājies izpildes termiņš, kā arī maksājuma saistībās par tādas atlīdzības samaksu, kas nolīgta līgumā par preces piegādi, preces pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu, ja šīs saistības ir pamatotas ar dokumentu un tām nav noteikts izpildes termiņš.

Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā nav pieļaujama:

 

 • par maksājumiem, kas ir saistīti ar neizpildītu pretizpildījumu;

 • ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta vai dzīvesvieta nav zināma;

 • ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijas Republikā;

 • ja pieprasītais līgumsods pārsniedz 10 procentus no galvenā parāda summas;

 • ja pieprasītie procenti pārsniedz galvenā parāda summu;

 • par maksājuma saistībām, ja parāda summa pārsniedz 15 000 eiro;

 • par solidārām maksājuma saistībām.

Pieteikuma veidlapas iesniegšana tiesai

Kavētas maksājuma saistības līdz 15 tūkstošiem eiro gadījumā kreditors, autorizējoties ar Latvija.lv starpniecību, tiešsaistes režīmā vietnē manastiesas.lv var ātri un ērti iesniegt pieteikuma veidlapu tiesai par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā (1. pielikums).

Visas prasības pieteikuma iesniegšanai ir noteiktas Civilprocesa likuma 406.3 pantā.

Būtiski, ka šī procesuālā kārtība neparedz vajadzību iesniegt saistību pamatojošos dokumentus, bet Civilprocesa likuma 406.3 panta otrās daļas 5. punktā noteiktajā kārtībā pieteikumā norādīt tikai saistību pamatojošo dokumentu identificējošu informāciju un saistības izpildes termiņu, kā arī kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, kurā veicama samaksa, ja tāds ir.

“Prasības pieteikuma iesniedzēja rīcībā jābūt saistību pamatojošam dokumentam, piemēram, abu pušu parakstītam līgumam, kas apliecina aizdevuma faktu,” uzsver L. Bērziņa.  

Saņemot šādu kreditora pieteikumu, tiesa (tiesnesis) to izskata, neveicot pierādījumu pārbaudi, sagatavo parādniekam nosūtīšanai brīdinājumu par saistības piespiedu izskatīšanu brīdinājuma kārtībā (2. pielikums) un priekšlikumu 14 dienu laikā no brīdinājuma izsniegšanas dienas samaksāt pieteikumā norādīto summu, par to paziņojot tiesai, vai iesniegt tiesā iebildumus.

Parādnieka kļūda – atbildes tiesai nesniegšana

Parādniekam, saņemot no tiesas brīdinājumu par saistības piespiedu izpildi, ir tiesības atzīt parāda esamību vai pret to iebilst.

Atzīstot saistības esamību, parādniekam noteiktajā laikā ir jāveic maksājums un jāsniedz tiesai informācija par parāda atmaksu, pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu.

Parādnieks informāciju tiesai sniedz, aizpildot kopā ar brīdinājumu saņemto veidlapu.

Arī iebilstot pret parādu kopumā vai kādā tā daļā, parādniekam iebildumi ir jādara tiesai zināmi tādā pašā veidā, proti, aizpildot kopā ar brīdinājumu saņemto veidlapu (3. pielikums) un to nosūtot tiesai.

To izdarīt ir ļoti vienkārši. Parādnieks atbildi tiesai var sniegt, gan aizpildot veidlapu papīra formātā, gan izmantojot tiešsaistes sistēmu, autorizējoties vietnē manastiesas.lv.

Termiņā iesniegtie parādnieka iebildumi pret maksājuma saistības pamatotību vai sniegtā informācija par parāda samaksu ir pamats tiesvedības izbeigšanai saistības piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā.

Advokāte atgādina, ka Civilprocesa likumā noteiktā kārtība paredz parādnieka tiesības izteikt iebildumus, ja tiem ir pamats. “Parādniekam nav jāatzīst nepamatota prasība izpildīt maksājuma saistību. Piemēram, parādnieks var iebilst, ja nepiekrīt parāda summas, līgumsoda vai procentu aprēķinam. Svarīgi ir zināt, ka, norādot veidlapā atzīmi “iebilstu”, parādniekam nav jāsniedz detalizēts paskaidrojums.

Tiesai iesniegts parādnieka iebildums saistības piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā padara neiespējamu. 

Tiesnesim, saņemot no parādnieka aizpildītu veidlapu, kurā ir atzīmēts parādnieka iebildums, uzsāktā tiesvedība ir jāizbeidz. Tāpat parādniekam ir iespēja saistību atzīt daļēji. Arī tādā gadījumā tiesvedība tiek izbeigta un kreditors lemj par turpmākajām darbībām,” skaidro advokāte.

Ja parādnieks neaizpilda veidlapu un neliekas ne zinis

Atbildot uz jautājumu par tālāko rīcību, advokāte iesaka uzreiz pēc brīdinājuma saņemšanas sazināties ar aizdevēju un, ja nepieciešams, lūgt saistības izpildes termiņu pagarināt.

Viena no biežāk pieļautajām kļūdām – parādnieki, saņemot no tiesas brīdinājumu par parādu, nesniedz tiesai atbildi.

Šādai rīcībai ir sekas. Civilprocesa likuma 406.9 pants nosaka: ja brīdinājumā noteiktajā termiņā parādnieks nav iesniedzis iebildumus, tiesnesis septiņu dienu laikā no iebildumu termiņa izbeigšanās dienas pieņem lēmumu par pieteikumā norādītās maksājumu saistības piespiedu izpildi un tiesas izdevumu piedziņu. Lēmumu triju dienu laikā nosūta parādniekam un paziņo pieteicējam.

Advokāte norāda, ka neko nedarīt ir pats sliktākais lēmums, kādu parādnieks var pieņemt.

Kādas ir sekas, ja parādnieks neliekas ne zinis un 14 dienu laikā nesniedz atbildi tiesai?

“Noteiktajā laikā nesaņemot no parādnieka informāciju, tiesa prezumē, ka parādnieks parādu ir atzinis. Tad tiesnesis Civilprocesa likuma 406.9 pantā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par pieteikumā norādītās maksājumu saistības piespiedu izpildi un tiesas izdevumu piedziņu. Lēmumu triju dienu laikā nosūta parādniekam un paziņo pieteicējam. Tiesneša lēmums stājas spēkā nekavējoties, tam ir izpildu dokumenta spēks, un tas izpildāms saskaņā ar tiesas spriedumu izpildīšanas noteikumiem. Citiem vārdiem, kreditors, saņemot tiesas lēmumu, ir tiesīgs doties pie tiesu izpildītāja un uzsākt parāda piespiedu piedziņas procesu,” stāsta zvērināta advokāte.

Raidierakstā varat uzzināt arī advokātes L. Bērziņas ieteikumus, kā rīkoties situācijā, ja kreditors ir rīkojies ļaunprātīgi, savukārt parādnieks īpašu iemeslu dēļ tiesai atbildi par iebildumu nav sniedzis, tomēr viņa rīcībā ir pierādījumi, bet tiesa jau ir pieņēmusi lēmumu par saistības piespiedu izpildi.

Labs saturs
17
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI