SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
14. decembrī, 2023
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
2
41
2
41

2024. gadā būs lielākas minimālās pensijas, atlīdzības un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti

Minimālās pensijas un citi garantējamie maksājumi no 2023. gada 1. jūlija tiek noteikti procentos no ienākumu mediānas. Minimālo maksājumu apmērs jāpārskata katru gadu janvārī. Ienākumu mediāna ir augusi, līdz ar to palielināsies arī dažādas minimālās pensijas un citi maksājumi.

Šīgada jūlijā tika īstenota minimālo ienākumu reforma, nosakot tos nevis eiro izteiksmē, bet gan procentos no minimālo ienākumu mediānas. Pieaugot visas sabiedrības ienākumiem, palielinās arī minimālo ienākumu sliekšņi. Turklāt tagad tie jāpārskata katru gadu. Līdz ar to no 2024. gada janvāra tiks paaugstinātas arī minimālās pensijas, atlīdzības un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra skaidro, kādi nākamgad būs šie maksājumi.

Minimālo ienākumu aprēķināšanai tiek izmantota minimālo ienākumu mediāna, kuru nosaka Centrālā statistikas pārvalde. No šī gada 1. jūlija tiek piemērota 2020. gada minimālo ienākumu mediāna, kas ir 626,57 eiro.

Savukārt no 2024. gada 1. janvāra minimālos ienākumus aprēķinās, izmantojot 2021. gada minimālo ienākumu mediānu – 685,78 eiro.

Minimālo pensiju un citu maksājumu procentuālais apmērs tiek aprēķināts atšķirīgi, atbilstoši attiecīgajam likumam. Piemēram, likumā “Par valsts pensijām” noteikts: “Minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru katram bērnam nosaka procentuālā apmērā (noapaļotu līdz veseliem eiro) no ienākumu mediānas, un tas ir: 1) bērnam līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 25% apmērā no ienākumu mediānas; 2) bērnam no septiņu gadu vecuma – 30% apmērā no ienākumu mediānas.”

No 1. jūlija apgādnieka zaudējuma pensijas minimālais apmērs līdz bērna septiņu gadu vecumam bija 157 eiro, no septiņu gadu vecuma – 188 eiro. Savukārt 2024. gadā apgādnieka zaudējuma minimālā pensija bērnam līdz 7 gadu vecumam būs 171 eiro, no 7 gadu vecuma – 206 eiro.

Dažādām sociālajām grupām tiek piemērots atšķirīgs minimālo ienākumu procentuālais apmērs.

Atbildot uz LV portāla jautāto, kā 2024. gadā tiks pārrēķinātas vecuma pensijas, ņemot vērā noteikto ienākumu mediānu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Liene Klismete skaidro, ka minimālās pensijas aprēķina bāze tiek noteikta 25% apmērā no ienākumu mediānas, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 30% apmērā no ienākumu mediānas, noapaļojot līdz veseliem eiro.

Turklāt dažādām situācijām tiek piemēroti arī likumos paredzētie koeficienti.

Kad minimālās pensijas un sociālā nodrošinājuma pabalstus izmaksās jaunajā apmērā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārrēķinātās minimālās pensijas, kas tiek maksātas par kārtējo mēnesi (vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensija), un minimālās apdrošināšanas atlīdzības klienti saņems jau janvārī.

Savukārt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus un apgādnieka zaudējuma pensijas, ko maksā par iepriekšējo mēnesi, VSAA izmaksās februārī (par janvāri).

Apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem jāņem vērā, ka: 

 • par kārtējo mēnesi izmaksā apgādnieka zaudējuma pensijas, kuras piešķirtas līdz 2020. gada 31. decembrim un kuru izmaksa nepārtraukti turpinās;
 • par iepriekšējo mēnesi izmaksā apgādnieka zaudējuma pensijas, kuras piešķirtas no 2021. gada 1. janvāra.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (VSNP)

Minimālais apmērs mēnesī:

 • vecuma gadījumā – 137 eiro;
 • apgādnieka zaudējuma gadījumā par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 171 eiro, no septiņu gadu vecuma – 206 eiro.

VSNP lielums personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, tāpat kā līdz šim, ir atkarīgs no nodarbinātībasnestrādājošiem pabalsta saņēmējiem papildus piešķir piemaksu.

Invaliditātes grupa

Strādājošiem

Nestrādājošiem

1. grupa

191,80 eiro

249,34  eiro

1. grupa no bērnības

239,40 eiro

311,22 eiro

2. grupa

164,40 eiro

197,28 eiro

2. grupa no bērnības

205,20 eiro

246,24 eiro

3. grupa

137 eiro neatkarīgi no nodarbinātības

3. grupa no bērnības

171 eiro neatkarīgi no nodarbinātības

Kā VSNP izmaiņas ietekmēs citus VSAA maksājumus:

 • valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei – 137 eiro mēnesī;
 • apbedīšanas pabalsts apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā – 411 eiro (3 x 137 eiro), ja apgādājamais miris 1. janvārī vai vēlāk;
 • apbedīšanas pabalsts bezdarbnieka nāves gadījumā – 411 eiro (3 x 137 eiro), ja bezdarbnieks miris 1. janvārī vai vēlāk;
 • kaitējuma atlīdzība (par darba negadījumiem līdz 1997. gada 1. janvārim) personām, kurām tā ir noteikta VSNP apmērā, – 137 eiro mēnesī;
 • bezdarbnieka pabalsts – 60% no divkārša VSNP apmēra (60% no 274 eiro), pabalstu jaunajā apmērā izmaksās par bezdarba periodu no 1. janvāra.

Plašāk >> VSAA mājaslapas sadaļā “Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts”

Apgādnieka zaudējuma pensija vai atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

Minimālais apmērs mēnesī katram bērnam:

 • no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 171 eiro;
 • no septiņu gadu vecuma – 206 eiro.

Plašāk >> VSAA mājaslapas sadaļā “Apgādnieka zaudējuma pensija” vai “Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu”

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

Invaliditātes grupa

Atlīdzība mēnesī

Atlīdzība mēnesī personai ar invaliditāti kopš bērnības

3. grupa

171,00 eiro

206,00 eiro

2. grupa

239,40 eiro

288,40 eiro

1. grupa        

273,60 eiro

329,60 eiro

Plašāk > > VSAA mājaslapas sadaļā “Atlīdzība par darbspēju zaudējumu”

Vecuma pensija

Minimālās vecuma pensijas apmēru nosaka, tās aprēķina bāzei (171 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 206 eiro) piemērojot koeficientu 1,1 un par katru nākamo gadu, kas pārsniedz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo apdrošināšanas stāžu (šobrīd 15 gadi), apmēru palielinot par diviem procentiem no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes.

Ja personas Latvijas apdrošināšanas stāžs ir:

 • vismaz 15 gadi, tad minimālā vecuma pensija nevar būt mazāka par 188,10 eiro (171 eiro x 1,1), personām ar invaliditāti kopš bērnības – ne mazāka par 226,60 eiro (206 eiro x 1,1);
 • 16 un vairāk gadi, tad minimālo vecuma pensiju nosaka, palielinot to par 3,42 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu, personām ar invaliditāti kopš bērnības – par 4,12 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu.

Plašāk >> VSAA mājaslapas sadaļā “Vecuma pensija”

Invaliditātes pensija

Invaliditātes grupa

Atlīdzība mēnesī

Atlīdzība mēnesī personai ar invaliditāti kopš bērnības

3. grupa

171,00 eiro

206,00 eiro

2. grupa

239,40 eiro

288,40 eiro

1. grupa

273,60 eiro

329,60 eiro

Plašāk >> VSAA mājaslapas sadaļā “Invaliditātes pensija”

Minimālos sliekšņus pārskata tad, ja mediāna palielinās

Likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta (“Minimālie ienākumu sliekšņi”) otrā un trešā daļa noteic: minimālo ienākumu slieksnis nav zemāks par 20% (noapaļots līdz pilniem eiro) no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Līdz kārtējā gada 1. februārim CSP tīmekļvietnē publicē aktuālo ienākumu mediānu, un tā tiek ņemta par pamatu, nosakot minimālo ienākumu sliekšņu apmēru nākamajam gadam.

Minimālo ienākumu sliekšņus pārskata vienlaikus katru gadu 1. janvārī, ņemot vērā aktuālo ienākumu mediānu. Ja pārskata gadā aktuālā ienākumu mediāna nemainās vai samazinās, tad minimālo ienākumu sliekšņi paliek iepriekš noteiktajā apmērā.

Pensiju, atlīdzību un pabalstu minimālie maksājumi procentos no ienākumu mediānas, kā arī atsevišķās situācijās piemērojamie koeficienti ir noteikti attiecīgajos likumos:

Dati par minimālo ienākumu mediānu pieejami Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.

Jāpiebilst, ka Satversmes tiesa Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmo un otro daļu (kas ir spēkā no 2023. gada 1. jūlija) un likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otro un trešo daļu (kas ir spēkā no 2023. gada 1. jūlija) ir atzinusi par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam un spēkā neesošu no 2025. gada 1. janvāra.

Labs saturs
41
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI