SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
12. aprīlī, 2023
Lasīšanai: 6 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Izglītība
2
2

Prasību samērīgums reglamentētajām profesijām jāizvērtē reizi piecos gados

Stājas spēkā 11.04.2023.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Eiropas direktīvā par samērīguma novērtēšanu reglamentētajās profesijās minēts, ka mērķis ir nodrošināt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, vienlaikus garantējot pārredzamību un augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

FOTO: Freepik.

Pārņemot Eiropas direktīvu, Latvijā noteikts, ka reglamentētajās profesijās ne retāk kā reizi piecos gados tiek veikta profesionālās darbības prasību samērīguma novērtēšana. Speciālās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēma tiks piemērota arī profesionālajai patentpilnvarnieka profesijai. Pilnveidots regulējums trešajās valstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijā.

To paredz likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” grozījumi, kas stājās spēkā 11. aprīlī.

Likums papildināts ar jaunu 2.pantu “Profesionālās darbības reglamentācijas prasību samērīguma novērtēšana”, nosakot, ka pirms jaunas reglamentētās profesijas noteikšanas vai grozījumu pieņemšanas prasībām patstāvīgas profesionālās darbības uzsākšanai vai veikšanai reglamentētajās profesijās, kā arī attiecībā uz prasībām, kas izvirzāmas īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējiem Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās, veic to būtībai, saturam un ietekmei atbilstoša apjoma profesionālās darbības reglamentācijas prasību samērīguma novērtēšanu.

Samērīgumu novērtē ne retāk kā reizi piecos gados, ņemot vērā kopš iepriekšējās novērtēšanas notikušās pārmaiņas apstākļos, kuri noteica prasības reglamentētajās profesijās. Kā skaidrots likumprojekta anotācijā, ir nepieciešams samērot ierobežojumus profesionālajai darbībai ar izmaiņām, kas nepārtraukti notiek sociālekonomiskajā vidē.

Samērīguma novērtēšanu veic tā ministrija, kura ir vadošā valsts pārvaldes iestāde reglamentētajai profesijai atbilstošās politikas jomā.

Likuma 4. pantā par profesiju reglamentēšanu profesionālajās organizācijās noteikts, ka tās izstrādā priekšlikumus par prasībām un iesniedz tos attiecīgajai ministrijai.

Speciālā atzīšanas sistēma patentpilnvarniekam

Likumā ar grozījumiem iekļautais jaunais 53.1 pants noteic, ka Latvijas Republikā atzīst Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts profesionālā patentpilnvarnieka kvalifikāciju, kas apliecināta ar konkrētās valsts kompetentu institūciju izsniegtajiem dokumentiem par tiesībām darboties kā profesionālajam patentpilnvarniekam šajā valstī.

Praksē tas nozīmē, ka Eiropas Savienības dalībvalstu profesionālie patentpilnvarnieki profesionālo darbību Latvijā varēs veikt saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā noteikto kārtību, paskaidrots anotācijā.

Reglamentēto profesiju likuma 34. pantā uzskaitītās profesijas (arhitekts, ārsts, farmaceits u. c.), kurām piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, papildinātas ar profesionālo patentpilnvarnieka profesiju.

Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 119. pantā noteikts, ka:

 • Profesionālais patentpilnvarnieks ir persona, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā iekļauta Patentu valdes profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā un sniedz pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā.
 • Tikai personas, uz kurām attiecas šā panta pirmā daļa, drīkst savus pakalpojumus piedāvāt kā profesionāla patentpilnvarnieka pakalpojumus.
 • Profesionālais patentpilnvarnieks var būt specializējies vienā vai vairākās šādās jomās:
  • patentu jomā;
  • preču zīmju jomā;
  • dizainparaugu jomā.
 • Profesionālais patentpilnvarnieks, kas specializējas patentu jomā, vienlaikus specializējas arī darbam ar papildaizsardzības sertifikātiem zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem un darbam ar pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām, bet profesionālais patentpilnvarnieks, kas specializējas preču zīmju jomā, – darbam ar kolektīvajām un sertifikācijas zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Patentpilnvarnieku sarakstu kārto Patentu valde, tas atrodams Patentu valdes tīmekļvietnē.

Ar grozījumiem Reglamentēto profesiju likumā ir veiktas arī citas izmaiņas – papildinātas normas par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pretendentiem no trešajām valstīm; par ārvalstniekiem, kuri Latvijā ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju; par ārvalstīs iegūtu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem.

FOTO: Freepik.

Direktīva: ir jāgarantē arī patērētāju aizsardzības līmenis

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 28. jūnija direktīvu (ES) 2018/958 par samērīguma novērtēšanu pirms jaunas profesiju reglamentācijas pieņemšanas noteikts, ka samērīguma princips ir viens no Savienības tiesību vispārējiem principiem.

Valstu pasākumos, kuru rezultātā Līgumā par Eiropas Savienības darbību garantēto pamatbrīvību īstenošana tiek kavēta vai padarīta nepievilcīgāka, jābūt izpildītiem četriem noteikumiem, proti:

 • tie būtu jāpiemēro nediskriminējošā veidā;
 • to pamatā vajadzētu būt sabiedrības interešu mērķiem;
 • tiem vajadzētu būt piemērotiem, lai panāktu ar tiem iecerētā mērķa sasniegšanu;
 • tiem vajadzētu paredzēt vienīgi to, kas nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai.

Šīs direktīvas mērķis ir paredzēt noteikumus attiecībā uz samērīguma novērtēšanu, kas dalībvalstīm jāveic pirms jaunas profesiju reglamentācijas ieviešanas vai esošās grozīšanas, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, vienlaikus garantējot pārredzamību un augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

Piemēram, direktīvas 7. pantā (“Samērīgums”) minēts: “Ja šajā pantā minētie akti attiecas uz veselības aprūpes profesiju reglamentāciju un skar pacientu drošību, dalībvalstis ņem vērā mērķi nodrošināt augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni.”

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI