SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
16. martā, 2022
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Energoresursi
1
25
1
25

Atbalsts arī saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai privātmājās

Stājas spēkā 16.03.2022.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

Līdz ar grozījumiem noteikumos par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kas stājas spēkā trešdien, 16. martā, paplašināts atbalsta saņēmēju loks, svītrots administratīvo teritoriju ierobežojums, kā arī noteikts, ka atbalstu var izmantot saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai.

īsumā
 • No valsts energoefektivitātes fonda piešķirti līdzekļi 3 269 229 eiro apmērā, kas ļaus sniegt atbalstu 600 viena un divu dzīvokļu mājām visā Latvijas teritorijā.
 • Turpmāk atbalstu varēs saņemt ne tikai viena dzīvokļa, bet arī divu dzīvokļu dzīvojamo māju (t. sk. dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu) atjaunošanai un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu ieviešanai.
 • Programmā iespējams saņemt triju veidu atbalstu – valsts garantiju, tehnisko palīdzību un grantu jeb dāvinājumu.
 • Tehniskās palīdzības nosacījumi paredz atbalstu 1000 eiro apmērā par energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.
 • Savukārt grants ir vienreizējs maksājums, kas tiek izmaksāts pēc pasākumu īstenošanas un nosacījumu izpildes. Granta apmērs ir līdz 5000 eiro.
 • Atbalstu varēs saņemt arī tikai mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai – saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai.
 • Atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām atbalsta saņēmējs nevarēs saņemt no citām valsts, pašvaldības programmām.

No valsts energoefektivitātes fonda šiem mērķiem piešķirti līdzekļi 3 269 229 eiro apmērā, kas ļaus sniegt atbalstu 600 viena un divu dzīvokļu mājām visā Latvijas teritorijā, 14. martā vebinārā “Privātmāju energoefektivitāte. Atbalsts saules paneļu uzstādīšanai” uzsvēra Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītāja vietniece Iveta Muceniece.

Atbalstu dzīvojamo māju īpašniekiem piešķirs akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” (“Altum”), kura pieteikumu pieņemšanu uzsāks aprīļa otrajā pusē.

Lai atvieglotu būvniecības procesu saules paneļu uzstādīšanai, grozīti arī Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

LV portāls jau rakstīja, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 103 “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai” stājās spēkā 2021. gada 18. februārī un paredzēja piešķirt portfeļgarantiju, tehnisko palīdzību vai grantu privātmājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai.

Līdz šim atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai bija paredzēts atbalstīt vairāk nekā 200 privātmāju atjaunošanu 1,46 miljonu eiro apmērā, norādīts likumprojekta anotācijā. Taču atsaucība bija ļoti liela – tika iesniegti 392 atbalsta pieteikumi par visu pieejamo finansējumu, un iepriekšējā gada nogalē tika noslēgti 200 līgumi par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu.

Izmaiņas, kas tiek paredzētas MK noteikumos Nr. 103, neietekmē līdz šim noslēgtos līgumus ar atbalsta saņēmējiem, tāpat arī neuzliek papildu pienākumus vai pretēji – atvieglojumus.

Atbalsts arī dvīņu un rindu mājām

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 103, to nosaukums ir mainīts uz “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai”.

Līdz šim vienīgais atbalsts privātmāju atjaunošanai bijis MK noteikumu Nr. 103 ietvaros, sniedzot atbalstu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai. Lai nodrošinātu energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanas pasākumus privātmāju sektorā, turpmāk atbalsts tiks sniegts:

 • viena dzīvokļa mājas klasei;
 • dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas tipam.

Atbalstu programmā varēs saņemt fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kurš nodots ekspluatācijā un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Turpmāk atbalstu varēs saņemt privātmāju īpašnieki visā Latvijā, t. sk. Rīgā, Rīgas reģionā, Rīgai tuvumā esošajās pašvaldībās (Mārupes novadā, Olaines novadā, Ķekavas novadā, Salaspils novadā, Ropažu novadā, Ādažu novadā) un Jūrmalā.

Trīs atbalsta veidi

Programmā iespējams saņemt triju veidu atbalstu – valsts garantiju, tehnisko palīdzību un grantu jeb dāvinājumu.

Garantija paredzēta, ja nepieciešams papildu nodrošinājums bankas aizdevumam, un tā varēs būt 30% apmērā no aizdevuma summas, nepārsniedzot 20 000 eiro. Termiņš nevarēs pārsniegt 10 gadus.

Uz atbalstu garantijas veidā varēs pretendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība un kura saskaņā ar būvju klasifikāciju ir viena dzīvokļa dzīvojamā māja vai divu dzīvokļu māja.

Tehniskās palīdzības nosacījumi paredz atbalstu 1000 eiro apmērā par energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

 • sākotnējo dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējumu;
 • citu dzīvojamās mājas atjaunošanai nepieciešamo dokumentāciju;
 • ēkas pagaidu energosertifikātu.

Sākotnēji atbalsta saņēmējs patstāvīgi sedz tehniskās palīdzības izmaksas. Tās tiek kompensētas pēc pasākumu īstenošanas un noteikto noteikumu izpildes.

Savukārt grants ir vienreizējs maksājums, kas arī tiek izmaksāts pēc pasākumu īstenošanas un nosacījumu izpildes. Granta apmērs ir līdz 5000 eiro.

Tehnisko palīdzību un grantu piešķir, ja dzīvojamās mājas īpašnieks, kopīpašnieks ir:

 • persona, ar kuru kopā dzīvo un kura apgādībā ir vismaz viens bērns;
 • persona, kurai iestājusies grūtniecība;
 • persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs.

Arī saules paneļiem un vēja ģeneratoriem

Līdz ar grozījumiem ir svītrots nosacījums, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai obligāti ir jāpiesaista kredītiestādes aizdevums. Līdz ar to atbalsta saņēmēji netiek ierobežoti un var izmantot jebkādus finansējuma avotus mājas atjaunošanai, piesaistot kredītiestādes finansējumu vai izmantojot personīgos līdzekļus.

Līdz šim atbalsts bija pieejams energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem, nodrošinot ēkas energoklases paaugstināšanu.

Ar grozījumiem ir noteikts, ka atbalstu varēs saņemt arī tikai mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai – saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai.

Jāņem vērā, ka mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām jābūt jaunām.

Mājas īpašnieks varēs saņemt grantu, ja tiek iegādātas un uzstādītas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz 11,1 kilovatam (kW, ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam, t. i., grantu varēs saņemt saules paneļu un vēja ģeneratoru uzstādīšanai, ņemot vērā uzstādītās iekārtas (invertora) jaudu:

 • ar jaudu līdz 0.99 kW, izmaksās grantu 700 eiro;
 • ar jaudu no 1 līdz 1.99 kW, izmaksās grantu 1000 eiro;
 • ar jaudu no 2 līdz 2.99 kW, izmaksās grantu 1400 eiro;
 • ar jaudu no 3 līdz 3.99 kW, izmaksās grantu 1800 eiro;
 • ar jaudu no 4 līdz 4.99 kW, izmaksās grantu 2200 eiro;
 • ar jaudu no 5 līdz 5.99 kW, izmaksās grantu 2500 eiro;
 • ar jaudu no 6 līdz 6.99 kW, izmaksās grantu 2800 eiro;
 • ar jaudu no 7 līdz 7.99 kW, izmaksās grantu 3200 eiro;
 • ar jaudu no 8 līdz 8.99 kW, izmaksās grantu 3500 eiro;
 • ar jaudu no 9 līdz 9.99 kW, izmaksās grantu 3800 eiro;
 • ar jaudu no 10 līdz 11.1 kW, izmaksās grantu 4000 eiro.

Jāpaaugstina energoefektivitāte

Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas atbalsta saņēmējam jānodrošina, ka tiek paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase, un tā nav zemāka par C ēku energoefektivitātes klasi.

Ja atbalsta saņēmējs veiks mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi, ir jānodrošina:

 • aprēķinātais primārās enerģijas samazinājums vismaz 20% apmērā;
 • saražotā elektroenerģija jāizmanto atbalsta saņēmēja pašpatēriņam;
 • pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nepārsniedz 50% no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes.

Par pašpatēriņu uzskata nosacījumu, ja gadā vismaz 80% no saražotās elektroenerģijas izmanto pašpatēriņam. Lai atbalsta saņēmējs nekvalificētos kā saimnieciskās darbības veicējs komercdarbības atbalsta izpratnē, saražoto elektroenerģiju (tai skaitā pārpalikumu) gadā nedrīkst pārdot ne vairāk kā 20% apmērā.

Ja atbalsta saņēmējs izmanto neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju nesaņem atlīdzību, ir uzskatāms, ka nosacījums par vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas izmantošanu pašpatēriņam ir izpildīts.

Pasākumus var īstenot trijos veidos

I. Muceniece rezumēja, ka atbalstu ir iespējams realizēt trijos veidos. Ja veic tikai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, pēc šo darbu īstenošanas tiek izmaksāta tehniskā palīdzība 1000 eiro apmērā un grants – 5000 eiro.

Otrs pasākums ir jaunu mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtu (saules paneļu vai vēja ģeneratoru) iegāde. Granta apmērs ir atkarīgs no invertora jaudas un ir robežās no 700 līdz 4000 eiro.

Ir iespējams veikt gan energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, gan uzstādīt jaunas mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas. Taču jāņem vērā, ka izmaksātā atbalsta apmērs savstarpēji nesummējas. Šādā gadījumā tehniskā palīdzība ir 1000 eiro apmērā un grants – 5000 eiro.

Atbalsts – tikai vienā programmā

Kā saņemt atbalstu? Mājas īpašniekam vispirms ir jāiesniedz pieteikums, “Altum” to izvērtēs un atbildēs pieteikuma iesniedzējam. Ja atbilde būs pozitīva, “Altum” slēgs līgumu ar atbalsta saņēmēju un tas varēs uzsākt plānoto pasākumu īstenošanu. Kā ir bijis līdz šim, atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc pasākumu īstenošanas, kad ar konkrētiem dokumentiem būs pierādāmi sasniegtie rezultāti pēc pasākumu īstenošanas.

Atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām atbalsta saņēmējs nevarēs saņemt no citām valsts, pašvaldības programmām, norāda Ekonomikas ministrija. Ja atbalsta saņēmējs būs pieteicies atbalstam “Altum”, lai saņemtu finansējumu saules paneļu uzstādīšanai, tas vairs nevarēs pretendēt uz atbalstu saules paneļu uzstādīšanai, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalsta programmā, kuru nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 150 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” nolikums”.

I. Muceniece skaidroja, ka ir pieļaujams atbalstu kombinēt ar citām atbalsta programmām, bet tikai tādā gadījumā, ja izmaksas nav par identisku pozīciju.

Labs saturs
25
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI