SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
18. februārī, 2021
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Mājoklis
14
14

Jauns atbalsts privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai

Stājas spēkā 18.02.2021.

FOTO: Evija Trifanova, LETA

Šodien, 18. februārī, stājas spēkā atbalsta programmas noteikumi, kas paredz piešķirt portfeļgarantiju, tehnisko palīdzību vai grantu privātmājas atjaunošanai un tās energoefektivitātes paaugstināšanai.

īsumā
 • Noteikumos noteikti atbalsta piešķiršanas nosacījumi, programmas īstenošanas kārtība un pieejamais finansējums.
 • Atbalstu dzīvojamo māju īpašniekiem piešķirs sabiedrība AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.
 • Atbalstu paredzēts izsniegt portfeļgarantijas, tehniskās palīdzības un granta veidā.
 • Noteikumos paredzēts, ka tehniskās palīdzības ietvaros būs jāizstrādā mājas energoefektivitātes novērtējums u. c. mājas atjaunošanai nepieciešamā dokumentācija.
 • Maksimālais tehniskās palīdzības apjoms vienam atbalsta saņēmējam paredzēts 1000 eiro apmērā.
 • Savukārt grants par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu vienam atbalsta saņēmējam paredzēts 5000 eiro apmērā.

Noteikumi Nr. 103 “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai” nosaka atbalsta nosacījumus viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, programmas īstenošanas kārtību, atbalsta piešķiršanas nosacījumus un pieejamo finansējumu.

Šāda programma, kas apstiprināta Ministru kabineta 11. februāra sēdē, ir ieviesta pirmo reizi.

“Līdz šim trīs vai vairāk dzīvokļu mājām ir bijis pieejams Eiropas Savienības fondu atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai, bet dzīvojamajām mājām ar mazāku dzīvokļu skaitu vai individuālām dzīvojamām mājām atbalsta instrumenti nav bijuši pieejami. Dati par siltumenerģijas patēriņu privātmāju sektorā rāda, ka šīs mājas ir ievērojami mazāk efektīvas nekā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tāpēc šodienas lēmums ir nākamais solis dzīvojamā fonda sakārtošanai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Līdz 2030. gadam – 5000 privātmāju

Arī Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam ir norādīts, ka “līdz šim no valsts puses privātmājas un individuālie kompleksi ir atbalstīti minimālā apjomā. Tomēr, tā kā Latvijā vidēji privātmājas ir būtiski mazāk efektīvas nekā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, periodā pēc 2021. gada nepieciešams sniegt atbalstu arī privātmājās veicamajiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, vienlaikus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas laikā tiek piedāvāts šajās ēkās uzstādīt neemisiju atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas. 

Papildus šajā plānā ir noteikts, ka viens no galvenajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomā būs paaugstināt privātmāju energoefektivitāti. Līdz 2030. gadam tas jāizdara vismaz 5000 privātmājās vai neliela skaita ēku kompleksos. 

Piešķir “Altum”

Atbalstu dzīvojamo māju īpašniekiem piešķirs sabiedrība AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (“Altum”).

Atbalsta programma viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai tiks finansēta no Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta “Mikrokreditēšanas programma” līdzekļiem 2,37 miljonu eiro apmērā.

Nauda paredzēta:

 • garantiju risku segumam – 501 521 eiro;
 • tehniskās palīdzības sniegšanai – 260 000 eiro;
 • grantiem par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu – 1 200 000 eiro;
 • sabiedrības “Altum” pārvaldības maksas segšanai – 412 000 eiro.

Plānots, ka programmai paredzētā finansējuma ietvaros gadā varēs izsniegt aizdevumus 500 privātmāju atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī 260 mājām tiks piešķirta tehniskā palīdzība un 240 mājām – granti, norāda Ekonomikas ministrija.

Atbalsta piešķiršanas kritēriji

Atbalstu paredzēts izsniegt kā portfeļgarantiju, tehnisko palīdzību un grantu par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu.

Atbalstu programmas ietvaros varēs saņemt fiziskas personas, kam zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz viendzīvokļa klases māju, kura ir nodota ekspluatācijā un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Aizdevumu piešķir šādu pasākumu īstenošanai:

 • būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās;
 • inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
 • jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai;
 • mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi;
 • citiem pasākumiem, ja tie nepieciešami dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai vienlaikus ar iepriekšminētajiem pasākumiem.

Portfeļgarantijas

Ieviešot privātmāju atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmu, aizdevumi tiks sniegti no kredītiestāžu finanšu līdzekļiem, garantējot tos ar finanšu instrumenta – portfeļgarantijas – palīdzību.

Portfeļgarantijas ir jauns finanšu instruments, kas ļauj uzņēmējiem finansējumu bankā saņemt ar samazinātu procentu likmi.

Aizdevumus, kurus piešķirs kredītiestādes, garantējot tos ar “Altum” portfeļgarantiju, ēkas atjaunošanai varēs saņemt privātmāju īpašnieki visā Latvijā.  

Garantijas likme noteikta līdz 30% no aizdevuma summas, bet nepārsniedzot 20 000 eiro. Garantijas termiņš ir līdz 10 gadiem. Atbalsta saņēmējam atbilstoši šiem noteikumiem garantiju var piešķirt atkārtoti. Garantija var segt neatmaksāto aizdevuma pamatsummu.

Tehniskā palīdzība un grants

Tehnisko palīdzību un grantu piešķir, ja atbalsta saņēmējs ar kredītiestādi noslēdzis līgumu par aizdevuma piešķiršanu vienam vai vairākiem noteikumos minētajiem energoefektivitātes pasākumiem un viņš atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

 • personas, kuras dzīvo kopā un kuru apgādībā ir vismaz trīs bērni vai divi bērni vai kurām ir gaidāms bērns;
 • ja dzīvojamās mājas atjaunošanai būs piešķirts kredītiestādes aizdevums, tostarp ar “Altum” portfeļgarantiju;
 • ja pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas mājas energoefektivitātes klase nav zemāka par C, kā arī samazināts mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20% apmērā;
 • dzīvojamā māja atrodas ārpus Jūrmalas, Rīgas un Rīgai piegulošo novadu (Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ropažu un Ādažu novads) administratīvās teritorijas.

Noteikumos tehniskā palīdzība definēta kā pakalpojumu kopums, kura ietvaros tiek izstrādāts dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums, kā arī cita dzīvojamās mājas atjaunošanai nepieciešamā dokumentācija, nodrošināta uzraudzība un sniegtas konsultācijas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Tehnisko palīdzību nodrošina pakalpojumu sniedzēji, ko sabiedrība “Altum” izvēlējusies pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā.

Savukārt grants ir vienreizējs maksājums atbalsta saņēmējam par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu, ja tiek paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase un tā pēc pasākumu īstenošanas nav zemāka par C klasi, kā arī tiek samazināts dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20% apmērā.

Kas ir jāsedz atbalsta saņēmējam

Noteikumos paredzēts, ka tehniskās palīdzības ietvaros būs jāizstrādā mājas energoefektivitātes novērtējums u. c. mājas atjaunošanai nepieciešamā dokumentācija. Sākotnēji atbalsta saņēmējam jāsedz šādas tehniskās palīdzības izmaksas:

 • sākotnējā ēkas energoefektivitātes novērtējuma izstrādes izmaksas;
 • būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādes izmaksas, ja energoefektivitātes novērtējumā tiek secināts, ka, īstenojot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, ir iespējams uzlabot ēkas energoefektivitātes klasi un ietaupīt vismaz 20% siltumenerģijas;
 • ēkas pagaidu energosertifikāta izstrādes izmaksas pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas.

Maksimālais tehniskās palīdzības apjoms vienam atbalsta saņēmējam paredzēts 1000 eiro apmērā. Savukārt grants par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu vienam atbalsta saņēmējam paredzēts 5000 eiro apmērā.

“Altum” pieteikumus finansējuma saņemšanai sāks pieņemt tuvāko mēnešu laikā, norāda Ekonomikas ministrija. Šobrīd “Altum” sagatavo kārtību garantiju, aizdevumu un grantu piešķiršanai, tostarp tiks slēgti līgumi ar komercbankām par dalību programmā, atlasīti energokonsultanti privātmāju energoauditu veikšanai un veiktas citas darbības. Informācija par programmas uzsākšanu pieejama “Altum” mājaslapas sadaļā “Iedzīvotājiem” > “Privātmāju energoefektivitāte”.

Labs saturs
14
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU