SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
29. jūnijā, 2021
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Invaliditāte
1
48
1
48

Būs jaunas invaliditātes apliecības bez fotoattēla

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Arvien biežāk atvieglojumu un atbalsta pasākumu piešķiršanai informācija par personai noteikto invaliditātes statusu tiek pārbaudīta sistēmā, tāpēc invaliditātes apliecība jāuzrāda arvien retāk, šobrīd galvenokārt sabiedriskajā transportā.

FOTO: Freepik

Šā gada 1. jūlijā, no kura paredzētas vairākas izmaiņas cilvēku ar invaliditāti atbalstam asistenta un citu pakalpojumu saņemšanai, stāsies spēkā arī noteikumi par jaunām invaliditātes apliecībām. Tajās vairs nav paredzēts iekļaut sejas fotoattēlu, taču piešķirto priekšrocību izmantošanai apliecība būs jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

īsumā
  • Pašreizējās apliecības, kas izsniegtas līdz 2021. gada 30. jūnijam, būs derīgas līdz apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām.
  • Jaunā parauga invaliditātes apliecībā nebūs iekļauts sejas attēls. Apliecība būs derīga, ja tiks uzrādīta kopā ar personu apliecinošu dokumentu – pasi vai eID karti.
  • Bērni un studenti ar invaliditāti braukšanas maksas atvieglojumu ar jaunā parauga invaliditātes apliecību var izmantot arī, ja tā tiek uzrādīta kopā ar skolēna apliecību vai studenta apliecību.

Jaunā parauga invaliditātes apliecību izsniegšanas un uzskaites kārtība ir iekļauta Ministru kabineta noteikumos Nr. 805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” ar tajos šopavasar veiktajiem grozījumiem, kas stāsies spēkā 1. jūlijā. Normas par jaunā parauga apliecībām ir daļa no izmaiņām šajos noteikumos.

Invaliditātes apliecību, kas ir invaliditāti apliecinošs dokuments, tāpat kā līdz šim izsniegs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), pamatojoties uz lēmumu, ar kuru personai ir noteikta invaliditāte. Apliecību izsniegs klātienē vai nosūtīs ierakstītā pasta sūtījumā, ievērojot personas iesniegumā norādīto vēlamo apliecības saņemšanas veidu.

Apliecību izsniegs uz laiku, uz kādu noteikta invaliditāte.

Tāpat kā līdz šim, invaliditātes apliecību varēs saņemt atkārtoti, ja tā ir nozaudēta, bojāta, iznīcināta, prettiesiski atsavināta vai ir mainījušies personas dati. Lai apliecību saņemtu atkārtoti, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim jāiesniedz VDEĀVK iesniegums. Tajā jānorāda ziņas par personu (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese), saziņas veidu, apliecības atkārtotas izsniegšanas iemeslu un vēlamo apliecības saņemšanas veidu.

Apliecība būs bez sejas attēla, tāpēc jāuzrāda arī personas dokuments

Noteikumu 11. pielikumā ir invaliditātes apliecības paraugs un uzskaitīta informācija, kas būs norādīta šajā dokumentā: personas dati, invaliditātes grupa (tikai pilngadīgām personām), invaliditātes periods. Apliecībā iestrādāti šī dokumenta pretviltošanas elementi.

Jaunā parauga invaliditātes apliecībā nebūs iekļauts sejas attēls. Taču, kā tas norādīts arī uz jaunā parauga invaliditātes apliecības apraksta (noteikumu 11. pielikumā), apliecība būs derīga, uzrādot to kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Šādi dokumenti Latvijā ir divi: pase un personas apliecība (eID).

Apliecība būs derīga, ja tiks uzrādīta kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem par invaliditātes apliecībām fotogrāfija apliecībā bija nepieciešama bērnam no triju gadu vecuma. Turpmāk bērnu vecākiem nevajadzēs izgatavot jaunu apliecību, kad bērns būs sasniedzis triju gadu vecumu vai kad tiks izsniegta jaunā parauga apliecība. Taču bērniem nav personas dokumenta ar fotoattēlu. Kā būt?

Ja bērnam nav personas dokumenta ar fotoattēlu

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte Ruta Veidliņa skaidro: saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu personu apliecinošs dokuments ir personas apliecība vai pase, kuri ir obligāti Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kas sasniedzis 15 gadu vecumu. Līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) personu apliecinoša dokumenta saņemšana ir brīvprātīga, tāpēc pieļaujams, ka invaliditātes apliecība, kurā nav iekļauts bērna sejas attēls, tiek uzrādīta bez personu apliecinoša dokumenta.

Arvien biežāk atvieglojumu un atbalsta pasākumu piešķiršanai informācija par personai noteikto invaliditātes statusu tiek pārbaudīta sistēmā, nevis prasīts apliecināt ar statusu apliecinošu dokumentu, tādēļ apliecība jāuzrāda arvien retāk, šobrīd galvenokārt sabiedriskajā transportā, norāda R. Veidliņa.

LM speciāliste arī informē: Satiksmes ministrijas sagatavotajos Ministru kabineta noteikumos ir paredzēts, ka braukšanas maksas atvieglojumu ar jaunā parauga invaliditātes apliecību var izmantot, ja tā tiek uzrādīta kopā ar skolēna apliecību (ja apgūst vispārējo pamatizglītību vai vidējo izglītību) vai studenta apliecību (jaunieši līdz 24 gadu vecumam, ja turpina vispārējās profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu). 

Jauno Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumu Nr. 414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 5. punktā minētais nosacījums par personu apliecinoša dokumenta, studenta apliecības vai skolēna apliecības uzrādīšanu kopā ar invaliditātes apliecību, kurā nav fotoattēla, stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā. 

Apliecība ir numurēts stingrās uzskaites dokuments. Atzīme par apliecības izsniegšanu vai nosūtīšanu tiek norādīta valsts informācijas sistēmā “Invaliditātes informatīvā sistēma”.

Pašreizējās apliecības derīgas līdz norādītā termiņa beigām

Pašreizējās apliecības, kas izsniegtas līdz 2021. gada 30. jūnijam, būs derīgas līdz apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām. Tas nozīmē, ka pašreizējā apliecība, ja tā ir derīga, nav jāmaina. No 1. jūlija, ja būs nepieciešama invaliditātes apliecība, tā jau būs jaunā parauga apliecība.

Jaunais apliecības paraugs atslogos cilvēkus no papildu darbībām, kas jāveic, lai saņemtu invaliditātes apliecību.

Vienlaikus tiks samazināts administratīvais slogs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, apstrādājot un iestrādājot iesniegtos fotoattēlus apliecībās, paskaidrots noteikumu anotācijā.

Šobrīd spēkā esošās apliecības parauga, izsniegšanas un uzskaites kārtību regulē Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 450 “Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību”, kas zaudēs spēku 1. jūlijā.

Jaunu atsevišķu noteikumu par invaliditātes apliecībām turpmāk nebūs, jo, kā jau teikts, šo dokumentu izsniegšanas kārtība ir iekļauta noteikumos Nr. 805, līdz ar to no 1. jūlija papildinot arī nosaukumu: “Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi”.

2020. gada decembrī valstī bija 201 549 personas ar invaliditāti. Šā gada sākumā vairāk nekā pusei no visām VDEĀVK uzskaitē esošajām personām invaliditāte bija noteikta uz mūžu. Ik gadu vidēji tiek izsniegtas 67 000 invaliditātes apliecības.

Labs saturs
48
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI